Přejít k obsahu


Simulated Annealing and Genetic Algorithms in Quest of Optimal Triangulations

Citace:
KOLINGEROVÁ, I. Simulated Annealing and Genetic Algorithms in Quest of Optimal Triangulations. In Generalized Voronoi Diagram. Berlin : Springer, 2008, s. 247-266. ISBN: 978-3-540-85125-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulated Annealing and Genetic Algorithms in Quest of Optimal Triangulations
Rok vydání: 2008
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Kapitola podává přehled existujícího výzkumu a hlavních výsledků simulovaného říhání a genetických algoritmů pro problémy založené na triangulacích, např. vytváření optimální triangulace, zlepšení tvaru trojúhelníků nebo čtyřstěnů a polohy jejich vrcholů, užití triangulace pro reprezentaci digitalizovaného obrazu, registrace SD modelů a jejich textur apod. Jsou zdůrazněny hlavní rysy metod, jejich výsledky a typické problémy.
Abstrakt EN: This chapter surveys existing research and main achievements of simulated annealing and genetic algoriths for triangulation based problems, such as generation of an optimal triangulation, improvement of a shape triangles or tetrahedra and positions of their vertices, the use of triagulations for digital image representation, registration of 3D models and their textures etc. main features of the methods, their results and typical problems are pointed out.
Klíčová slova

Zpět

Patička