Přejít k obsahu


Pohon s dvojitě napájeným strojem napájeným do rotoru z nepřímého měniče frekvence

Citace:
PITTERMANN, M., BÁRTA, P., FOŘT, J. Pohon s dvojitě napájeným strojem napájeným do rotoru z nepřímého měniče frekvence. In Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické, 2003. s. 67-71. ISBN: 80-214-2497-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electric drive with double fed machine supplied into rotor by indirect frequency converter
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické
Autoři: Martin Pittermann , Petr Bárta , Jiří Fořt
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou jednak zmíněny některé vlastnosti pohonu s dvojitě napájeným strojem a nepřímým měničem kmitočtu. V pracovním režimu je statorové vinutí připojeno k napájecí síti a rotor je napájen z nepřímého měniče kmitočtu. Jako měnič je zde uvažován jak standardní měnič kmitočtu (bez možnosti rekuperovat výkon z stejnosměrného obvodu do napájecí sítě – viz kapitola 2) tak i další možnosti realizace měniče. Použití standardního měniče kmitočtu (bez možnosti rekuperace energie zpět do napájecí sítě) s sebou přináší s sebou některé nevýhody (například dvojitě napájený stroj může pak pracovat jako motor pouze v podsynchronních rychlostech atd.). Tyto nevýhody omezují použití tohoto pohonu jen na omezenou množinu aplikací (některé z nich jsou naznačeny v kapitole 2). Měniče, jež rekuperaci umožňují, jsou řešeny v kapitole 3. V kapitole 4 jsou zmíněny požadavky na řídicí část pohonu.
Abstrakt EN: This project deals with attributes of the electric drive with the double fed machine and indirect frequency converter. In the working mode the stator’s winding will be connected into power network and the rotor is supplied by the indirect frequency converter. This paper considered as a converter both the standard frequency converter without the possibility of recuperation of energy from converter to supply grid (see chapter 2) and other configurations of the converter. The using of standard frequency converter (without the possibility of recuperation) bring some disadvantageous (for example doubly fed generator can been used as a motor only in subsynchronous velocity etc.). This disadvantageous reduced the possibilities of using only in some applications (some of this was been described in chapter 2). Some configurations of the converter with the possibility of recuperation energy from converter to supply grid were been shown in chapter 3.
Klíčová slova

Zpět

Patička