Přejít k obsahu


Příčiny únavového porušení držáku soustružnického nože

Citace:
KŘÍŽ, A. Příčiny únavového porušení držáku soustružnického nože. In Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina: Žilinská univerzita , 2003. s. 19-24. ISBN: 80-8070-112-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Causes of fatigue failure of a turning tool shank
Rok vydání: 2003
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá hodnocením příčin iniciace provozního porušení strojní součásti. Z fraktografické analýzy vyplynulo, že během provozu došlo k rozvoji únavového porušení, pro které je charakteristické, že k lomu dojde za podstatně menších napětích, než je mez pevnosti.
Abstrakt EN: The article contains cause investigation of a crack initiation leading to machine component service failure. Fractographic analysis revealed that fatigue damage developed during service. The fracture occured at considerably lower stress than ultimate strength.
Klíčová slova

Zpět

Patička