Přejít k obsahu


Analýza nerovnoměrnosti krystalizace kol ze slitiny Al-Si

Citace:
BAROCH, T., FIALA, J., NĚMEČEK, S. Analýza nerovnoměrnosti krystalizace kol ze slitiny Al-Si. In JUNIORMAT ´03. Brno: University of Technology, 2003. s. 291-292. ISBN: 80-214--2462-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of non even crystalization Al-Si alloy
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Tomáš Baroch , Jaroslav Fiala , Stanislav Němeček
Abstrakt CZ: V práci se sleduje s využitím obrazové analýzy střední vzdálenost dendritických ramen ve slitině AlSi7Mg. Byla zjišťována možná závislost mezi těmito vzdálenostmi, mechanickými vlastnostmi a podílem eutektika na ploše výbrusu.
Abstrakt EN: In work ist research by dint of image analysis secondary dendrite arm spacing in AlSi7Mg alloy. Was ascertained possible relation among secondary dendrite arm spacing, mechanical properties and surface ratio of eutectic phase.
Klíčová slova

Zpět

Patička