Přejít k obsahu

Publikace za rok 2007

  Počet Rok
Počet titulů 2816
HANZOVÁ, A., HANZA, K. Extrémní nacionalismus a neonacismus v české společnosti. Křesťanská revue, 2007, roč. 74, č. 5, s. 8-10. ISSN: 0023-4613
  Detail publikace
JUMAYEV, K., MÍKA, S. The Generalized Riemann Problem Approach for a Weakly Coupled System. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 60-66. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
DOUBRAVOVÁ, J. "I/Other" Oppositions in Music, Aesthetics and Semiotics. In Convergences and Divergences of Existential Semiotics. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s. 77-91. ISBN: 978-80-8094-241-0
  Detail publikace
RŮŽIČKA, M., HENIG, D. "Identita" v sociálním výzkumu : epistemologické meze. In Sociální reprodukce a integrace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 225-245. ISBN: 978-80-210-4439-5
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š. "Jedna velikost nesedí všem" : k čemu vede aplikace neoliberáního konceptu vládnutí ve slabých státech?. In Víceúrovňové vládnutí v Evropě. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 107-120. ISBN: 978-80-210-4458-6
  Detail publikace
ŠEVČÍK, M. "Síla" a její překonávání v myšlení Jana Patočky. In Totalitarismus 3. Ústí nad Labem: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007. s. 117-121. ISBN: 978-80-87025-15-4
  Detail publikace
DRAGOUN, R. Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. 2007.
  Detail publikace
VÁLKOVÁ, H., HULMÁKOVÁ, J. (Ne)Odpovědnost mladistvého podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže de lege lata i de lege ferenda. Státní zastupitelství, 2007, roč. 5, č. 5, s. 39-45. ISSN: 1214-3758
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V. (Ne)Předvídatelné v umělecko-pedagogických situacích umění - kultura – obraz: Vyučování v kontextech aneb kongres SRN – Dortmund 2007. Výtvarná výchova, 2007, roč. 47, č. 3-4, s. 15-17. ISSN: 1210-3691
  Detail publikace
ŠVAMBERG, M. ... už nechodí bosa. In XXX. konference. Plzeň: EurOpen.CZ, 2007. s. 175-182. ISBN: 978-80-86583-12-9
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. 100 let od úmrtí Edvarda Grégra : (4.3.1827 Steyr v Horním Rakousku - 1.4.1907 Lštění). Právník, 2007, roč. 146, č. 7, s. 831-832. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
KILIÁN, J. 11.12.1617 - zboření kostela v Hrobu : na cestě k defenestraci. 1. vyd. Praha : Havran, 2007, 169 s. ISBN: 978-80-86515-79-3
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. 2. ročník MFF "Česká náves - Dýšina 2006". Národopisná revue, 2007, roč. 17, č. 1, s. 64-65. ISSN: 0862-8351
  Detail publikace
SÝKOROVÁ, L. 2D and 3D simulations of stray losses in transformer tank and design of shielding. In OWD '2007. Warszawa: PTETIS, 2007. s. 97-102. ISBN: 83-922242-2-1
  Detail publikace
Kočár, P. 3. pracovní setkání Archeobotanické skupiny. Plzeň, 22.02.2007 - 23.02.2007.
  Detail publikace
Sobota, J., Troblová, P. 5. Workshop, projekt MATEO/Mechatronics centre. Plzeň, 26.04.2007 - 27.04.2007.
  Detail publikace
AJGLOVÁ, J. 6. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava, 2007.
  Detail publikace
KUŽEL, R. A Closure Concept in K_{1,r}-free Graphs. Indonesie, ITB Bandung, 2007.
  Detail publikace
ZAJÍC, Z., VANĚK, J., MACHLICA, L., PADRTA, A. A Cohort Methods for Score Normalization in Speaker Verification System, Acceleration of On-line Cohort Methods. In Specom 2007 Proceedings. Moscow: Moscow State Linguistic University, 2007. s. 367-372. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
ŠTORK, M. A Frequency Synthesizer Structure Based on Coincidence Mixer . In Proceedings of the International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence - ECAI' 07. No. 1/2007. Pitesti: University of Pitesti, 2007. s. 1-6.
  Detail publikace
MIHAJLIK, P., FEGYÓ, T., TÜSKE, Z., IRCING, P. A Morpho-graphemic Approach for the Recognition of Spontaneous Speech in Agglutinative Languages - like Hungarian. Interspeech 2007, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1497-1500. ISSN: 1990-9772
  Detail publikace
MIHAJLIK, P., FEGYÓ, T., TÜSKE, Z., IRCING, P. A Morpho-graphemic Approach for the Recognition of Spontaneous Speech in Agglutinative Languages - like Hungarian. In 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007). New York: Curran Associates, 2007. s. 421-424. ISBN: 978-1-60560-316-2
  Detail publikace
LEGÁT, M., MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. A Robust Multi-Phase Pitch-Mark Detection Algorithm. Interspeech 2007, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1641-1644. ISSN: 1990-9772
  Detail publikace
LEGÁT, M., MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. A Robust Multi-Phase Pitch-Mark Detection Algorithm. In 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007). New York: Curran Associates, 2007. s. 685-688. ISBN: 978-1-60560-316-2
  Detail publikace
HLOUŠEK, P. A SW support for the design of the track circuits. In Transport Systems Telematics. 2. Katowice: Silesian University of Technology, 2007. s. 155-161. ISBN: 978-83-917156-6-6
  Detail publikace
FISCHEROVÁ, P., RADOVÁ, V. A Way of Segmentation of Speech Recorded Simultaneously by Two Microphones. In SPECOM 2007 Proceedings. Moscow: Moscow State Linguistic University, 2007. s. 246-251. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
MORAVCOVÁ, F., MÜLLER, M., HOLEČEK, M. A cellular model of viscoelastic material. In Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 290-291. ISBN: 978-80-01-03762-1
  Detail publikace
DYBAL, J., MAKRLÍK, E., VAŇURA, P., LANG, J. A combined experimental and theoretical study on the complexation of H3O+ with hexaethyl calix[6]arene hexaacetate. Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2007, roč. 221, č. 4, s. 519-525. ISSN: 0942-9352
  Detail publikace
ŠTORK, M. A frequency synthesizer with coincidence mixer. In ELECO 2007. Ankara: EMO YAYIN, 2007. s. 284-288. ISBN: 978-9944-89-421-0
  Detail publikace
DUARTE, J. A general programming model for discrete-time distributed simulation . In EUROSIM 2007. Vienna: ARGESIM-ARGE Simulation News, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-3-901608-32-2
  Detail publikace
HRDÝ, M., PLACHÁ, D. A history of Accounting in the Czech Republic. In Zarządzanie finansami. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2007. s. 263-276.
  Detail publikace
MÁLKOVÁ, M. A new core-based morphing algorithm for polygons. In Proceedings of the 11th Central European Seminar on Computer Graphics. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 39-46.
  Detail publikace
DUPAL, J. A new method of the one class rotor critical speed determination. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-87012-06-2
  Detail publikace
FLAŠKOVÁ, J. A note on I-ultrafilters and P-points. Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica, 2007, roč. 48, č. 2, s. 43-48. ISSN: 0001-7140
  Detail publikace
KAISER, T., KUŽEL, R., LI, H., WANG, G. A note on k-walks in bridgeless graphs. Graphs and Combinatorics, 2007, roč. 23, č. 3, s. 303-308. ISSN: 0911-0119
  Detail publikace
KŘÍŽ, J., DYBAL, J., MAKRLÍK, E., VAŇURA, P., LANG, J. A proton complex of p-tert butylcalix[4]arene-tetrakis (N, N-dimethylthioacetamide): NMR evidence and probable structure. Supramolecular Chemistry, 2007, roč. 19, č. 6, s. 419-424. ISSN: 1061-0278
  Detail publikace
DUPAL, J., KRÁLÍČEK, J. A stochastic response of vibrating systems containing random parameters. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 29-36. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
JÍLEK, J., ŠTORK, M. A wrist cuff method for acquisition and analysis of radial artery waveforms . In Applied Electronics 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 97-100. ISBN: 978-80-7043-537-3
  Detail publikace
JÍLEK, J., ŠTORK, M. A wrist cuff method for acquisition and analysis of radial artery waveforms used for blood pressure measuring. ElectroScope, 2007, roč. 1, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
KOHOUT, J., KOLINGEROVÁ, I. ACUT: Out-of-Core Delaunay Triangulation of Large Terrain Data Sets. In Vision, Modeling, and Visualization 2007. Saarbrücken: Max-Planck-Institut für Informatik , 2007. s. 181-190. ISBN: 978-3-940739-00-1
  Detail publikace
VOLDŘICH, J., KŇOUREK, J. ADuMu - software pro stanovení útlumových charakteristik akustických tlumičů metodou konečných prvků. 2007.
  Detail publikace
Hosnedl, S., Barták, J., Vaněk, V. AEDS 2007 Workshop – Applied Engineering Design Science. Plzeň, 26.10.2007 - 27.10.2007.
  Detail publikace
VANĚK, V., HOSNEDL, S. AEDS 2007 Workshop - Proceedings. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, 106 s. ISBN: 978-80-7043-600-4
  Detail publikace
HOSNEDL, S., BARTÁK, J., VANĚK, V. AEDS&DTRM SIGs Workshop. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, ISBN: 978-80-7043-599-1
  Detail publikace
Hosnedl, S., Barták, J., Vaněk, V., Srp, Z., King, J. AEDS&DTRM SIGs Workshop - Needs and Requirements on Engineering Design Theory and Methodology. Paris, 27.08.2007 - 27.08.2007.
  Detail publikace
VOBORNÍK, A. AMM systém pro měření elektrické energie, FI-IM/0388. Praha : ZPA Smart energy s.r.o., 2007.
  Detail publikace
ULRYCH, B. AMTEE'07. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 1 sv. s. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
HŮLE, D., PEŘICH, J., HIRT, T. APOSS: Software pro účely průběžného monitoringu potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji. 2007.
  Detail publikace
FRANC, A., KALOUS, J. ARC welding of heterogeneous joints between steel and aluminium. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 51-55. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
HRDÝ, M., PLACHÁ, D. Accounting history. In The Future of Accounting and Accounting Profession. Istanbul: Istanbul Commerce University, 2007. s. 17-17.
  Detail publikace
MÜLLEROVÁ, E. Acoustic Measurement in Power Transformer Diagnostics. In Komunalna energetika = Power engineering. Maribor: Univerza v Mariboru, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-961-248-018-9
  Detail publikace
KNOLL, V. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 356 s. ISBN: 978-80-7380-085-7
  Detail publikace
KOVÁŘOVÁ, J. Active force damping of vibrations of cantilever beam. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 117-122. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
HRDÝ, M. Actual Problems of Financial Coordination of Small and Middle-sized Businesses in Sustainable Conditions. In Economic Theory and Practice Today and Tomorrow II. Banska Bystrica: Matej Bel University, 2007. s. 38-39. ISBN: 978-80-8083-203-2
  Detail publikace
BERÁNEK, P. Adamová, K., Riegrová, B., Skřejpková, P., Soukup, L., Šouša, J.: Dějiny českého soudnictví do roku 1938. Právník, 2007, roč. 146, č. 7, s. 825-826. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
KRASL, M., TRS, F., VLK, R. Additional losses in transformer tank. In ISEM 2007. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 105-110. ISBN: 978-80-01-03807-9
  Detail publikace
SAVKOVÁ, J., MRVA, P., KOTTFER, D. Adhézno-kohézne charakteristiky TiAlN povlaku na oceli VANADIS 30. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 11, č. 4-C, s. 231-236. ISSN: 1335-2393
  Detail publikace
SKÁLOVÁ, L., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Advantages of laser scanning confocal microscopy in microstructure analysis of TRIP steel. In Focus on Microscopy 2007. Valencia: University of Valencia, 2007. s. 199-199.
  Detail publikace
BALÍK, S. Advokáti - poslanci Frankfurtského sněmu v letech 1848-1849. Plzeň, 2007., ISBN: 978-80-7380-085-7,
  Detail publikace
KLÁŠTERKA, H., KRIVÁNKA, D. Aeroelastická analýza nelineárního kmitání turbínové lopatky. In Interaction and feedbacks 2007 = Interakce a zpětné vazby 2007. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2007. s. 125-132. ISBN: 978-80-87012-08-6
  Detail publikace
GRZYBOWSKI, S., TRNKA, P., FULPER, J. Aging of High Voltage Cables by Switching Impulse. In Electric Ship Technologies Symposium. New York: IEEE, 2007. s. 165-168. ISBN: 1-4244-0947-0
  Detail publikace
FIALA, J. Akordeonista a pedagog Jaroslav Vlach. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 178, s. 20-20. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Aktivity dětí při vytváření pojmu přirozené číslo. Praha : 2007, 170 s.
  Detail publikace
RANDA, M., AICHINGER, D., VLACHYNSKÁ, I., JÁNSKÝ, L. Aktivitäten die das Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern erhöhen sollen. Bad Honnef, 2007.
  Detail publikace
EGER, L. Aktuální otázky školského managementu. Učitelské listy. Ředitelské listy, 2007, roč. 15, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1210-6313
  Detail publikace
HOROVÁ, M., HRDÝ, M. Aktuální problémy strategického finančního řízení podniků v ČR. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 4, s. 80-86. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
VYČICHLOVÁ, E. Aktuální tendence v současné ruštině. In Cizí jazyky. VIII. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 102-108. ISBN: 978-80-7043-585-4
  Detail publikace
LEDERBUCHOVÁ, L. Aktuálně k tvorbě školních vzdělávacích programů pro střední školy. Český jazyk a literatura, 2007, roč. 57, č. 4, s. 198-199. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
ELSTNER, V. Akumulátory rekuperované energie v dopravě. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 23-28. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Alena Pauličková: Malý slovník daňového práva (výkladový slovník). Obchodní právo, 2007, roč. 16, s. 40-40. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
VALEŠ, L. Alena a Tomáš Jílkovi a kolektiv, Železná opona : Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948-1989. Minulostí Západočeského kraje, 2007, roč. XLII, č. 1, s. 691-694.
  Detail publikace
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Algoritmy řízení centrální napájecí jednotky. 22160-32-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 13 s.
  Detail publikace
LEBEDA, P., JAROLÍMEK, P. Almanach. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 66 s. ISBN: 978-80-7043-608-0
  Detail publikace
KRAUSOVÁ, M. Alois Schmid (Hg.), 1806 Bayern wird Königreich. Vorgeschichte, Inszenierung, Europäischer Rahmen. Český časopis historický, 2007, roč. 105, s. 219-220. ISSN: 0862-6111
  Detail publikace
PREUSS, P., HAMAR, R. Alternative Methods of Fields Solutions. In AMTEE'07. Section I, Electromagnetic field theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. I-25-I-26. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
ČÁBALOVÁ, D. Alternativní přístup k tvorbě e-learningového kurzu "Pedagogika pro učitele - modul B". In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 29-36. ISBN: 978-80-7041-573-3
  Detail publikace
PACHECO, C. An Efficient Text Searching in Java Using PAT-arrays and PATRICIA Trees Algorithms. In XIV. Congreso International de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Sistemas. Piura: Universidad de Piura, 2007. s. 1-7.
  Detail publikace
BEČVÁŘ, P., ŠMÍDL, L., PSUTKA, J., PĚCHOUČEK, M. An Intelligent Telephony Interface of Multiagent Decision Support Systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 2007, roč. 37, č. 4, s. 553-560. ISSN: 1094-6977
  Detail publikace
HRÚZ, M., CAMPR, P. An Overview of Features for a Sign Language Recognition System from the Database UWB-06-SLR-A. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 186-191. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
HOLEČEK, M., KOCHOVÁ, P., MORAVCOVÁ, F., TONAR, Z. An approximate formula estimating Young´s modulus of smooth muscle tissues in dependence on their microstructural parameters. In Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 290-291. ISBN: 978-80-01-03762-1
  Detail publikace
KULIEV, K., PERSSON, L. An extension of Rothe's method to non-cylindrical domains. Applications of Mathematics, 2007, roč. 52, č. 5, s. 365-389. ISSN: 0862-7940
  Detail publikace
ŠPELDA, D. Anachronismy v historiografii vědy. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 195-226. ISBN: 978-80-7043-625-7
  Detail publikace
MALINA, J., BEHÚLOVÁ, M., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Analyse des Einflusses der Eigenspannung und des Oberflächenreliefs auf die Spannungsverteilung unter Anwendung von FEM Simulation. In XXVI. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben: Montanuniversität, 2007. s. 181-188. ISBN: 978-3-902078-09-4
  Detail publikace
CIMLER, P., HOMMEROVÁ, D. Analyse des Kundenverhaltens im Lebensmitteleinzelhandel der Region Südwestsachsens. In Beiträge zum Kommunal- und Regionalentwicklung. Heft 45, Sachsen und Tschechien - zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht. Ergebnisse einer regionalwissenschaftlichen Fachtagung des "Sächsisch-Tschechischen Hochschulzentrums" der T. Chemnitz: Technische Universität, 2007. s. 189-200.
  Detail publikace
BURGET, D., TŮMOVÁ, O. Analysis of Random Numbers. In Transcom 2007. Žilina: University of Žilina, 2007. s. 71-74. ISBN: 978-80-8070-694-4
  Detail publikace
KONOPÍK, M. Analysis of User Queries to the Internet. In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Analysis of blood flow through a three-dimensional bypass model. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 693-702. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
JEŽEK, V., VOSTRACKÝ, Z. Analysis of faults interrupted by generator circuit breaker SF6. In AMTEE'07. Section V, Power engineering theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. V-5-V-6. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., ZEMAN, K., JANDA, M., SUTNAR, Z. Analysis of frequency spectra of trolley wire current generated by light traction vehicle drive. 22160-4-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 39 s.
  Detail publikace
JEŽEK, V. Analysis of interrupting disciplines of generator circuit breaker SF6. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 41-44. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
JEŽEK, V. Analysis of interrupting disciplines of generator circuit breaker SF6. In OWD '2007. Warszawa: PTETIS, 2007. s. 118-122. ISBN: 83-922242-2-1
  Detail publikace
SVATOŇ, T. Analysis of the Passive Deformation Processes of an Elastic Fibre-Reinforced Tube. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
SVATOŇ, T., NARDINOCCHI, P., DANĚK, J. Analysis of the Passive Deformation Processes of an Elastic Fibre-Reinforced Tube. In The 1st Young Researches Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 81-85. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
GIRG, P. Analysis of the Ranges of Perturbed Noninvertible Operators Corresponding to Boundary Value Problems. Plzeň : 2007, 1 sv. (v různém stránkování) s.
  Detail publikace
OTTA, J. Analytická a numerická analýza stacionárních řešení kvazilineární bistabilní rovnice. Akademie věd, Praha, 2007.
  Detail publikace
NOVÁK, P., HUANG, J. Analyzing two approaches for integral inversion of ground gravity in local geoid computations. Perugia, 2007.
  Detail publikace
TUPA, J., ŠÍMA, M. Analýza a hodnocení diagnostických procesů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 386-389. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
PLACHÁ, D., HRDÝ, M. Analýza historického vývoje účetnictví v českých zemích v letech 1918-2006. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 2, s. 65-73. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
KRÁLOVÁ, L. Analýza míry znalosti a využívání vybraných nástrojů financování zahraničního obchodu. In Think Together 2007. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-213-1623-2
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PROSR, P. Analýza plynných produktů tepelného rozpadu materiálů PEVA a PEUU. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 276-278. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
HIRT, T., HŮLE, D., TOUŠEK, L. Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
BEHÚLOVÁ, M., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Analýza rozloženia teplot v skúšobných vzorkách pri priamom elektrickom ohreve. Materials Science and Technology, 2007, roč. 7, č. mimořádné, s. 1-8. ISSN: 1335-9053
  Detail publikace
HOROVÁ, M. Analýza rozvoje vědy a výzkumu v Plzeňském kraji. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 210-215. ISBN: 978-80-7041-812-3
  Detail publikace
CÍREK, M., ČECHURA, M., KUBEC, V., HLAVÁČ, J. Analýza technických parametrů při nalisování čepů klikového hřídele. Plzeň : ŠMERAL Brno a.s., 2007. 34 s.
  Detail publikace
POLANSKÝ, R., KOLÁŘOVÁ, L. Analýza teplotních závislostí dielektrických parametrů s ohledem na možnosti určení teploty skelného přechodu Tg. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 287-290. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
KOPP, J. Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let : Hospodaření s vodou. Praha : MŽP, Správa NP Šumava, 2007. 27-51 s.
  Detail publikace
MATUŠKOVÁ, A. Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let : Občanská vybavenost a technická infrastruktura. Praha : MŽP, Správa NP Šumava, 2007. 167-180 s.
  Detail publikace
NOVOTNÁ, M. Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let : Zemědělství. Praha : MŽP, Správa NP Šumava, 2007. 98-102 s.
  Detail publikace
FIALOVÁ, A. Analýza časových řad provozu ES s ohledem na jejich zdroje pro zajištění maximální kvality dat. Plzeň : ČEPS, a.s., 2007. 33 s.
  Detail publikace
KLASNA, J. Analýza částečného výboje pomocí Böningova modelu dutiny v dielektriku. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 57-60. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
JEDLIČKA, K., VOŽENÍLEK, V. Analýza, syntéza, modelování, simulace, ... často používané pojmy, víme však jak je definovat?. Ostrava, 2007.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Andrew Wheatcroft, Nevěřící: střety křesťanstva s islámem v letech 638-2002. Sakra aneb Rukověť religionisty, 2007, roč. 5, s. 94-97. ISSN: 1214-5351
  Detail publikace
ŠUBRT, J. Anthony Giddens: teorie strukturace, teorie modernity. In Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum, 2007. s. 138-177. ISBN: 978-80-246-1275-1
  Detail publikace
Budilová, L., Jakoubek, M. Anthropology of/in Post-Socialist World. Plzeň, 02.11.2007 - 03.11.2007.
  Detail publikace
Svoboda, M., Hirt, T., Růžička, M., Henig, D., Budilová, L., Jakoubek, M., Woitsch, J., Lenk, L. Anthropology of/in Post-Socialist World. Plzeň, 02.11.2007 - 03.11.2007.
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Antiplžoun i Antiplzeňan. Plž, 2007, roč. 6, č. 6, s. 31-31. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Antologie jako nerozlousknutelné sudoku. Psí víno, 2007, roč. 11, s. 38-39. ISSN: 1801-0202
  Detail publikace
SOSNA, D. Antonius C.G.M. Robben: Death, mourning, and burial : a cross-cultural reader. Anthropologie, 2007, roč. 44, s. 215-216. ISSN: 0323-1119
  Detail publikace
SVOBODA, M., LENK, L. AntropoWEBZIN 1/2007. Plzeň : Antropoweb, 2007, 1 sv. s.
  Detail publikace
SVOBODA, M., LENK, L. AntropoWEBZIN 2-3/2007. Plzeň : Antropoweb, 2007, 1 sv. s.
  Detail publikace
SVOBODA, M., LENK, L. AntropoWEBZIN 3/2006. Plzeň : Antropoweb, 2007, 1 sv. s.
  Detail publikace
BUDIL, I., ZÍKOVÁ, T. Antropologické sympozium V. 1. vyd. Ústí nad Labem : Vlasta Králová, 2007, 209 s. ISBN: 978-80-87025-10-9
  Detail publikace
JANÍČEK, L., TREFNÝ, M. Antropomorfní plastika z prostoru zaniklé středověké vesnice Dolany, k.ú. Hlince, okr. Plzeň-sever. Polanica Zdroj, 2007.
  Detail publikace
SVOBODA, J., HOŠNA, M., MAUTNER, P. Aplikace algoritmu Matchig Pursuit při zpracování signálů EEG. In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity , 2007. s. 195-199. ISBN: 978-80-8084-222-2
  Detail publikace
POLANSKÝ, R. Aplikace analytických metod v elektrotechnologické diagnostice. Žilina, Slovenská republika : 2007, 101 s.
  Detail publikace
STEINER, F., HARANT, P. Aplikace horkovzdušného předehřevu při testování pájitelnosti. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 259-263. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
PETRÁNKOVÁ, Z. Aplikace metod nelineární dynamiky při zpracování chaotických časových řad. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 69-72. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
KOVAŘÍK, P., KŮS, M., POLANSKÝ, J. Aplikace modelování přenosu tepla v průmyslu. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 105-112. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
JANDEČKA, K., CIBULKA, V. Aplikace moderních CAD/CAM systémů při zefektivňování technologické přípravy výroby. In ITC 2007. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-7318-572-5
  Detail publikace
KUPKA, L. Aplikace neuronových sítí pro testování a diagnostiku MEMS akcelerometrů. Plzeň : 2007, 133 s.
  Detail publikace
DRÁBEK, P., FOŘT, J. Aplikace polovodičových prvků SiC ve výkonové elektronice. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
UHLÍŘ, K. Aplikace radiálních bázových funkcí v počítačové grafice a zpracování obrazu . Plzeň : 2007, 104 s.
  Detail publikace
ŠIMEK, B. Aplikace systému managementu jakosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání. In Regio 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 123-126. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
HLAVÁČ, J., DUNÍK, M., KŘÍŽEK, M., CHVAL, Z. Aplikace virtuálního simulování na existující vřetenový lis. In Technológia 2007. Bratislava: Strojnícka fakulta STU, 2007. s. 402-405. ISBN: 978-80-227-2712-9
  Detail publikace
HRDÝ, M. Aplikační problémy finančního řízení MSP v ČR. In Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec: Technická univerzita , 2007. s. 319-326. ISBN: 978-80-7372-243-2
  Detail publikace
HRDÝ, M. Aplikační problémy hodnocení ekonomické efektivnosti investic. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. s. 89-94. ISBN: 978-80-248-1551-0
  Detail publikace
HRDÝ, M. Aplikační problémy hodnocení ekonomické efektivnosti investic. In Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-1457-5
  Detail publikace
RAAB, Z., HYNEK, M. Application of 3D scanner to retrofitting. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 73-74. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
MAŠEK, B., BEHÚLOVÁ, M., MAHN, U., MEYER, L. Application of FEM simulation for the support of design and optimization of forming processes. In XXVI. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben: Montanuniversität , 2007. s. 171-180. ISBN: 978-3-902078-09-4
  Detail publikace
STAŇKOVÁ, H., SKÁLOVÁ, L., MAŠEK, B. Application of New Microscopic Methods for Analyses of Multiphase Steels. In Proceedings of 8th Multinational congress on microscopy. Prague: Czechoslovak Microscopy Society, 2007. s. 201-202. ISBN: 978-80-239-9397-4
  Detail publikace
VOTÁPEK, P., HYNEK, M. Application of low cost 3D scanner. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 93-94. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
STRNAD, T., ŘEHOŘ, J. Application of progressive cutting ceramics to contour hard milling in HSC regime. In ICPM 2007. Vol. 1. Kielce: Kielce University of Technology, 2007. s. 67-72. ISBN: 978-83-88906-91-6
  Detail publikace
MUSIL, A., HLAVÁČ, Z. Application of spectral tuning on the dynamic model of the reactor VVER 1000 support cylinder . Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 193-202. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
MORÁVKA, Š. Application of the Impact-Echo Diagnostic Method for the Detection of Large Cavities in Thick-Walled Concrete Structures of Nuclear Power Plants.. In Engineering Mechanics 2007. Svratka: Institute of Thermomechanics ASCR, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-87012-06-2
  Detail publikace
ŠKORPIL, J. Application of the PV generators in the Czech Republic and their perspective. In Environmental impacst of power industry 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 65-71. ISBN: 978-80-7043-541-0
  Detail publikace
MAREK, P., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Application of the Spatial Poisson Process in the Environment. Mikulov, 2007.
  Detail publikace
MAREK, P., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Application of the Spatial Poisson Process in the Environment. In TIES 2007. Brno: Masaryk University, 2007. s. 81-81. ISBN: 978-80-210-4333-6
  Detail publikace
ČEPIČKA, L. Application of the Test of Gross Motor Development - 2 in the Czech Republic: Preliminary study. In Movement and Health. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 1-4.
  Detail publikace
ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. Vol. 1, no. 2. vyd. Pilsen : University of West Bohemia, 2007, 387-720 s.
  Detail publikace
ZEMAN, V., VIMMR, J. Applied and Computational Mechanics. Vol.1, no. 1. vyd. Pilsen : University of West Bohemia, 2007, 386 s.
  Detail publikace
PINKER, J. Applied electronics 2007. Pilsen : University of West Bohemia, 2007, 252 s. ISBN: 978-80-7043-537-3
  Detail publikace
NOVÁČEK, K. Arbíl - konstanty a proměnné ve vývoji mezopotamského městského centra. In Orientalia Antiqua Nova VII.. Plzeň: Dryada, 2007. s. 135-145. ISBN: 978-80-87025-13-0
  Detail publikace
KRIŠTUF, P., RYTÍŘ, L. Archaeological excavation on Sedlo by Albrechtice (distr. Klatovy). Polanica Zdroj, 2007.
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. Archaeological map server. Wien, 2007.
  Detail publikace
HOLÝ, F., KOČÁR, P. Archeobotanický výzkum některých středověkých objektů města Plzně. In Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XVIII. Plzeň: Západočeské muzeum, 2007. s. 110-115. ISBN: 978-80-7247-051-8
  Detail publikace
PAVELKA, J., ŠMEJDA, L. Archeogenetika domestikovaných zvířat. Archeologické rozhledy, 2007, roč. 59, č. 2, s. 315-335. ISSN: 0323-1267
  Detail publikace
TREFNÝ, M., JANÍČEK, L. Archeologické nálezy ze sbírky Základní školy v Doksanech, okr. Litoměřice. In Podřipský muzejník 2007. Roudnice nad Labem: Podřipské muzeum, 2007. s. 3-26. ISBN: 80-86924-08-4
  Detail publikace
VAŘEKA, P. Archeologický odkryv. In Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. Praha : Archeologicý ústav AV ČR, 2007, s. 94-97. ISBN: 978-80-86124-75-9
  Detail publikace
JOHN, J. Archeologie a data družicového průzkumu Země. Chodová Planá, 2007.
  Detail publikace
GOJDA, M. Archeologie krajiny Podřipska : základní vymezení projektu, jeho cíle a metody. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 12-18. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
SŮVOVÁ, Z., ZATLOUKAL, R. Archeozoologické nálezy z malého dvora u dómu sv. Václava v Olomouci. Ve službách archeologie, 2007, roč. 0, č. 2, s. 53-59. ISSN: 1802-5463
  Detail publikace
SŮVOVÁ, Z. Archeozoologické nálezy z pozdně středověké jímky v Perlové ulici v Plzni (metodické zastavení). In Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XVIII. Plzeň: Západočeské muzeum, 2007. s. 148-153. ISBN: 978-80-7247-051-8
  Detail publikace
GOJDA, M. Archetypy evropské kulturní krajiny. In Krajina v České republice. Praha : Consult, 2007, s. 44-55. ISBN: 80-903482-3-8
  Detail publikace
BUMBIČKA, V., KAREL, T., WASKOVÁ, M., ROŽMBERSKÝ, P. Architektonický článek z Nové Vsi. Hláska, 2007, roč. 18, č. 4, s. 53-55. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
TOMICZKOVÁ, S. Area and Volume of the Minkowski Sum. Vorau, 2007.
  Detail publikace
KADLEC, M. Aristotle University of Thessaloniki. 2007.
  Detail publikace
NOVÁK, P. Aristotle University, Thessaloniki. 2007.
  Detail publikace
ZIKMUNDOVÁ, V. Art Education as a space to improve us as citizens?. In Citizenship Education in Society. London: CiCe Publications, 2007. s. 639-643. ISBN: 978-1899764-90-7
  Detail publikace
HALLER, R. Aspects of pd-measurements in h.v.-testing using static frequency converters. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 293-296. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
SKOPEČKOVÁ, E. Aspects of the Didactics of L2 Literature . Plzeň, 2007.
  Detail publikace
SKOPEČKOVÁ, E. Aspects of the Didactics of L2 Literature . In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 92-98. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
SKOPEČKOVÁ, E. Aspekty didaktiky literatury v CJ v kontextu kurikulární reformy pro gymnázia. Praha, 2007.
  Detail publikace
SKOPEČKOVÁ, E. Aspekty didaktiky literatury v CJ v kontextu kurikulární reformy pro gymnázia. In Doktorandská konference Pedf UK 2007. Hlinkova Hora: LASTECH, 2007. s. 58-66. ISBN: 80-903665-9-7
  Detail publikace
KRAITR, M., RICHTR, V., SIROTEK, V., ŠTROFOVÁ, J. Aspekty historického vývoje chemických výrob ve výuce chemie. ChemZi, 2007, roč. 0, č. 1/3, s. 152-152. ISSN: 1336-7242
  Detail publikace
TŮMOVÁ, O., KUBERNÁT, V., RADA, V. Aspekty měření fyzikálních složek životního prostředí. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 377-378. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
MENTLÍK, V., PROSR, P. Aspekty měření teplot ve výkonových transformátorech. Elektrotechnika v praxi, 2007, roč. 17, č. 11-12, s. 20-24. ISSN: 0862-9730
  Detail publikace
RŮŽIČKOVÁ, V. Aspekty on-line diagnostiky transformátorů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 167-170. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
SUŠÍR, J. Aspekty reakční kinetiky v oblasti termických analýz. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 95-98. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
SUŠÍR, J. Aspekty termických analýz. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 370-373. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
MENTLÍK, V., BOČEK, J. Aspekty užití nanokompozitních dielektrik. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 314-317. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
DOBRÁ, K. Aspekty využití umělé inteligence v technice. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 326-329. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
HOUDOVÁ, L. Associative Learning Model Connected With the Performed Experiment. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 180-185. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
ŠAŠKOVÁ, K. Assyrian Oracles and Prophecies. Religio, 2007, roč. 15, č. 2, s. 163-182. ISSN: 1210-3640
  Detail publikace
REIF, J. Asymptotic behaviour of regression pre-test estimators with minimal Bayes risk. Journal of Econometrics, 2007, roč. 140, č. 2, s. 413-424. ISSN: 0304-4076
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š., BARANOVÁ, M., ČADA, V., ČERBA, O., JEDLIČKA, K., ŠANC, D., WEGER, K., CABADA, L., ROMANCOV, M. Atlas mezinárodních vztahů. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 158 s. ISBN: 978-80-7380-015-4
  Detail publikace
SCHEJBAL, V. Atomová absorpční spektrometrie v diagnostice olejových transformátorů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 81-84. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
RICHTR, V., KRAITR, M. Atraktivní experiment z chemie v programu "Péče o talentované studenty středních škol". In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava: ŠEVT, 2007. s. 274-276. ISBN: 978-80-88707-90-5
  Detail publikace
IRCING, P., MÜLLER, L. Attempts to Search Czech Spontaneous Spoken Interviews - the University of West Bohemia at CLEF 2007 CL-SR track. DELOS network of excellence on digital libraries, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1818-8044
  Detail publikace
ŽELEZNÝ, M., MÜLLER, L., ZELINKA, J., CÍSAŘ, P. Audiovizuální rozpoznávání mluvené řeči ve ztížených podmínkách. Brno, 2007.
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. Autohaus Gute Fahrt Riesa. Vyšší odborná škola technicko – ekonomická a Střední průmyslová škola, Rychnov/Kn. : 2007. 9 s.
  Detail publikace
KANIS, J., MÜLLER, L. Automatic Czech - Sign Speech Translation. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 488-495. ISBN: 978-3-540-74627-0
  Detail publikace
KRÁL, P. Automatic Recognition of Dialogue Acts. Nancy : 2007, 111 s.
  Detail publikace
SCHLEGEL, M., HUSPEKA, J. Automatic tuning of sliding mode-temperature controller. In Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-2677-1
  Detail publikace
HOŠNA, M., MOUČEK, R. Automatická kontrola konvencí a některých chyb v jazyce Java. In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. s. 46-50. ISBN: 978-80-8084-222-2
  Detail publikace
BALDA, P. Automatická konverze pokročilých algoritmů řídicího systému REX pro vložené řízení na různých platformách mikrokontrolérů. In Automatizace, regulace a procesy. Praha: Dimart, 2007. s. 47-54. ISBN: 978-80-903844-1-5
  Detail publikace
ŠTEMBEROVÁ, O. Automatické nastavování pozice hvězdářského dalekohledu. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 113-116. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
TŮMA, F. Automatické řízení 1. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 231 s. ISBN: 978-80-7043-568-7
  Detail publikace
TŮMA, F. Automatické řízení 2. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 183 s. ISBN: 978-80-7043-569-4
  Detail publikace
VÍT, M. Automatizované testování elektronických řídících jednotek automobilu. Plzeň : 2007, 88 s.
  Detail publikace
HEROUT, P. Automatizovaný sběr a vyhodnocování studentských úloh. In Technologie pro e-vzdělávání 2007. Praha: ČVUT, 2007. s. 39-44. ISBN: 978-80-01-03756-0
  Detail publikace
ULRYCH, Z., EDL, M., HÁN, J. Autorský systém ProAuthor. 2007.
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P. Barokní černá kronika. České památky, 2007, roč. 18, č. 1-2, s. 12-14.
  Detail publikace
ADAMOVIČOVÁ, A., IVANOVOVÁ, D., HRDLIČKA, M. Basic Czech II. Praha : Karolinum, 2007, 252 s. ISBN: 978-80-246-1320-8
  Detail publikace
ULRYCH, Z., RAŠKA, P., HOŘEJŠÍ, P., CANDROVÁ, K. Basic methodology for a simulation case study using parallel discrete event simulation. In MITIP 2007. Florence: Florence University, 2007. s. 347-354. ISBN: 978-88-7544-107-4
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Bedžové - dějiny, společnost a kultura. Ústav Blízkého východu a Afriky Filozofická fakulta UK : 2007, 165 s.
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Bedžové v severovýchodním Súdánu : zapomenuté ohnisko napětí?. Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 5, s. 19-21. ISSN: 0543-7962
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PROSR, P., PIHERA, J. Behaviour of Poly(ethylene:Vinyl Acetate) and Polyether Urethane-Urea during Thermal Decomposition. In Proceedings of the 2007 IEEE International conference on solid dielectrics. S.l.: IEEE, 2007. s. 333-336. ISBN: 1-4244-0750-8
  Detail publikace
BLAŽEK, V., ZÁHOŘÍK, J. Beja versus Nilo-Saharan: On the Lexical Wittness of Mutual Contacts. Paříž, 2007.
  Detail publikace
WEGER, K. Belgické víceúrovňové vládnutí v perspektivě federálních voleb 2007 : kam míří federální Belgie?. In Víceúrovňové vládnutí v Evropě. Brno : Masaryková univerzita, 2007, s. 29-44. ISBN: 978-80-210-4458-6
  Detail publikace
IRCING, P., MÜLLER, L. Benefit of Proper Language Processing for Czech Speech Retrieval in the CL-SR Task at CLEF 2006. In Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer, 2007. s. 759-765. ISBN: 978-3-540-74998-1
  Detail publikace
PSUTKA, J. Benefit of maximum likelihood linear transform (MLLT) used at different levels of covariance matrices clustering in ASR systems. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 431-438. ISBN: 978-3-540-74627-0
  Detail publikace
BUREŠ, M., ČERNÝ, Z., ROUBAL, J. Benefits of digital factory in production process. In Computer Integrated Manufacturing and high speed Machining. Zagreb: Croatian Association of Production Engineering, 2007. s. 91-94. ISBN: 978-953-97181-9-8
  Detail publikace
DUCHEK, P. Bentonitické jíly - klasický a progresivní materiál využitelný v technické praxi. In MATE.O.D.-Forum 2007. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 2007. s. 57-76. ISBN: 978-80-7043-602-8
  Detail publikace
ŠEVČÍK, M. Bergsonismus Cazamianova pojetí humoru. Estetika, 2007, roč. 44, č. 1-4, s. 57-84. ISSN: 0014-1291
  Detail publikace
FIALA, J. Bernsteinovy tance strhly. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 141, s. 33-33. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
DOSTÁLOVÁ, L. Bertrand Russell: Jazyk a poznanie. Organon F, 2007, roč. 14, s. 264-270. ISSN: 1335-0668
  Detail publikace
SVOBODA, V., PEREGRIN, J. Between Sentences and Propositions : what is the Role of Ideal Entities in Philosophy of Language?. In Svet jazyka a svet za jazykom = The world of language and the world beyond language. Bratislava: Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, 2007. s. 119-135. ISBN: 978-80-967225-9-4
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š., KUBATA, M. Bezpečnostní výzkum v mezioborové perspektivě. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 63 s. ISBN: 978-80-7380-056-7
  Detail publikace
PADRTA, A. Bezpečné chování uživatelů. In Bezpečnostní politika IS. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 51-56. ISBN: 978-80-7043-554-0
  Detail publikace
BENEDIKT, J., ČEPIČKA, J., GIRG, P., TAKÁČ, P. Bifurcations from infinity of solutions of the p-Laplacian in 1D. Bratislava, 2007.
  Detail publikace
STRNAD, J., STRNAD, Z., ŠESTÁK, J., URBAN, K., POVÝŠIL, C. Bio-activated titanium surface utilizable for mimetic bone implantation in dentistry. Part III, Surface characteristics and bone-implant contact formation. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, roč. 68, s. 841-845. ISSN: 0022-3697
  Detail publikace
SVOBODA, M. Biografická metoda v antropologii . AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-5. ISSN: 1801-8807
  Detail publikace
RESL, V. Bioinženýrské metody ke zjištění funkčních vlastností kožní bariéry. Česko-slovenská dermatologie, 2007, roč. 82, č. 2, s. 106. ISSN: 0009-0514
  Detail publikace
ŠČERBA, E., ŠKORPIL, J., DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P. Biomass as Traditional and Local Source of Energy in the Czech Republic. In ISES Solar World Congress 2007. Beijing , China: Tsinghua University Press ; Springer-Verlag, 2007. s. 2478-2481. ISBN: 978-7-302-16146-2
  Detail publikace
ŠČERBA, E., ŠKORPIL, J. Biomass as a traditional and local source of energy in Czech Republic. In Environmental impacst of power industry 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 93-96. ISBN: 978-80-7043-541-0
  Detail publikace
JANSOVÁ, M. Biomechanical Model of Pregnant Female for Impact Purposes. 2007,
  Detail publikace
ČÍHALOVÁ, L., FRYČOVÁ, D. Biomechanical model of the treatment of supracondylar femur fractures . In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 105-110. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
KELLNER, J., ZEMAN, V. Blade dynamic stress analysis of rotating bladed disks. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 77-86. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Blood flow through a bypass model with stenotic artery. In Topical problems of fluid mechanics 2007. Prague: Institute of thermomechanics, 2007. s. 81-84. ISBN: 978-80-87012-04-8
  Detail publikace
JIRÁSEK, B. Blázen na nádraží. Plž, 2007, roč. 6, č. 4, s. 6-7. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Bohumil Polan. Cherm, 2007, 176 s. ISBN: 978-80-86370-30-9
  Detail publikace
VIKTORA, V. Bohumil Polan - divadelní kritik. In Bohumil Polan. Praha: Cherm, 2007. s. 97-115. ISBN: 978-80-86370-30-9
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M. Bojovník : vždy proti proudu. Praha : NLN, ISBN 978-80-7106-870-9, 2007, 147 s.
  Detail publikace
HOUŠKA, J., ČAPEK, J., VLČEK, J., BILEK, M., MCKENZIE, D. Bonding statistics and electronic structure of novel Si-B-C-N materials: Ab initio calculations and experimental verification. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2007, roč. 25, č. 5, s. 1411-1416. ISSN: 0734-2101
  Detail publikace
ŠMEJDA, L., KOČÁR, P. Botanické makrozbytky z knovízského sídliště v Praze-Hostivaři: vektorová syntéza dat. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 192-208. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
ŠMEJDA, L., KOČÁR, P. Botanické makrozbytky ze sídliště knovízské kultury v Praze-Hostivaři - vektorová syntéza. Chodová Planá, 2007.
  Detail publikace
VARNUŠKA, M., KOLINGEROVÁ, I. Boundary filtering approach in surface reconstruction . International Journal of Computational Science and Engineering (IJCSE), 2007, roč. 3, č. 1, s. 14-22. ISSN: 1742-7193
  Detail publikace
MOJŽÍŠ, M., MOUČEK, R., MAUTNER, P., MATOUŠEK, V. Brain Studio - Software for EEG Analysis and Processing . In TRANSTEC. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 307-311. ISBN: 978-80-01-03782-9
  Detail publikace
MOJŽÍŠ, M., MOUČEK, R., MAUTNER, P., MATOUŠEK, V. Brain Studio - Software for EEG Analysis and Processing . In Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them. Prague : Czech Technical University ; Neural Network World, 2007, s. 63-81. ISBN: 978-80-87136-01-0
  Detail publikace
MEHNERT, E. Brücke heißt auf Russisch most. In Russische Ansichten - Ansichten von Russland. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007. s. 15-23. ISBN: 978-3-631-57317-4
  Detail publikace
JEŽEK, J. Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi. 1.. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 269 s. ISBN: 978-80-7043-632-5
  Detail publikace
ČERVENKA, M. Budící síly na lopatky rotoru při proměnlivém počtu lopatek statoru. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 53-58. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
SVOBODA, M. Bulharské národní obrození : objektivní historie nebo retrospektivní konstrukt?. In Veselé tropy. Plzeň: Antropoweb v produkci Dokořán, 2007. s. 186-192. ISBN: 978-80-86569-88-8
  Detail publikace
Potrebica, H., Šmejda, L. Burial mound protocol. Zadar, 19.09.2007 - 23.09.2007.
  Detail publikace
TUPA, J., STEINER, F., BASL, J. Business Intelligence pro řízení diagnostických procesů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 259-263. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Básnické a prozaické novinky I. Český jazyk a literatura, 2007, roč. 57, č. 1, s. 28-31. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Básnické a prozaické novinky IV. Český jazyk a literatura, 2007, roč. 57, č. 4, s. 191-194. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Básnické a prozaické novinky V. Český jazyk a literatura, 2007, roč. 57, č. 5, s. 248-251. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
Knoll, V. Býkov 2007. Setkání mladých vědeckých pracovníků. Býkov, 12.10.2007 - 14.10.2007.
  Detail publikace
Knoll, V., Bednář, V. Býkov 2007. Setkání mladých vědeckých pracovníků. Zámecký statek Býkov, 12.10.2007 - 14.10.2007.
  Detail publikace
TUREČEK, O., SÝKORA, M. C-types standard loudspeakers measurement. Plzeň : Západočeská univerzita (Škoda Auto a.s.), 2007. 11 s.
  Detail publikace
JANDEČKA, K. CAD/CAM systém Cimatron a programování spline křivek na CNC strojích . Košice, 2007.
  Detail publikace
JANDEČKA, K., HNÁTÍK, J. CAD/CAM systém Cimatron and spline programming of CNC machine tools. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 11, č. 4, s. 285-298. ISSN: 1335-2393
  Detail publikace
HAJŠMAN, V., WEISSMANN, O. CAE system for design and management of complex cable systems. Liberec, 2007.
  Detail publikace
HAJŠMAN, V., WEISSMANN, O. CAE systém pro návrh a správu rozsáhlých kabelových systémů. Nymburk, 2007.
  Detail publikace
HAJŠMAN, V., WEISSMANN, O. CAE systém pro návrh a správu rozsáhlých kabelových systémů. In ISTI Forum 2007. Ostrava: AD&M, 2007. s. 51-52.
  Detail publikace
LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J., POLANSKÝ, J. CFD Simulation in the Individual Channels of the Particle Filter. In The best of automotive CFD. Frankfurt: Ansys, 2007. s. 153-164. ISBN: 0-9719532-1-X
  Detail publikace
JIRKA, L., MATAS, R., TAJČ, L. CFD simulace proudění páry o nadkritických parametrech regulačním ventilem. In Power system engineering, thermodynamics & fluid flow. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 65-72. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J., POLANSKÝ, J. CFD simulace proudění spalin s pevnými částicemi v jednotlivě modelovaných kanálech v DPF filtru. In Konference ANSYS 2007. Část I., CFD/FSI. Praha: TechSoft Engineering, 2007. s. 207-216. ISBN: 978-80-239-9450-6
  Detail publikace
PECINA, P., HAJIČ, J., IRCING, P. CLEF 2007 CL-SR Test Collection. 2007.
  Detail publikace
SÝKORA, M. CME Matrix X. Muzikus, 2007, roč. 17, č. 7, s. 96-97. ISSN: 1210-1443
  Detail publikace
SÝKORA, M. CME Matrix Y. Muzikus, 2007, roč. 17, č. 8, s. 93-93. ISSN: 1210-1443
  Detail publikace
KRASL, M., VLK, R. Calculation of transformer tank losses. In Topics in Applied Electromagnetics and Communications. Atheny: WSEAS Press, 2007. s. 87-90. ISBN: 978-960-6766-24-4
  Detail publikace
BARANOVÁ, M., ČADA, V., ČERBA, O., JEDLIČKA, K. Cartographic part of Atlas of International Relations. Moscow, 2007.
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Celní právo. In Finančné právo na Slovensku a v Čechách. Bratislava : Eurounion, 2007, s. 223-230. ISBN: 978-80-88984-99-3
  Detail publikace
MARTINČÍK, D. Cenový a důchodový vyrovnávací mechanismus platební bilance - srovnání. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 22-27. ISBN: 978-80-7041-824-6
  Detail publikace
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. Central and Upwind Methods for Balance Laws with Spatially Varying Flux Function. Ostrava, 2007.
  Detail publikace
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. Central and Upwind Methods for Balance Laws with Spatially Varying Flux Function. In Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2007. s. 17-20. ISBN: 978-80-86407-12-8
  Detail publikace
SMOLÍK, A., JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. Cesta do hlubin duše romského dítěte: Druhá žeň. In Sborník textů z II. Mezinárodní studentské konference AntropoWebu v Plzni 27. - 28. 10. 2006. Plzeň: Dokořán, 2007. s. 167-181. ISBN: 978-80-86569-88-8
  Detail publikace
VIKTORA, V. Cesta k máchovské scenérii a niternosti. In Jeden jazyk naše heslo buď IV. Radnice: Spolek divadelních ochotníků, 2007. s. 113-120. ISBN: 978-80-86944-18-0
  Detail publikace
KREIDL, M. Cesty ke vzdělání. Brno : 2007, 263 s.
  Detail publikace
TROBLOVÁ, P., ČERNÝ, Z., ŠIMON, M. Challenges for future development of small and medium-sized companies from the view of industrial clusters. In ICSB 2007. Turku: Hansaprint Oy, 2007. s. 345-366. ISBN: 951-564-263-9
  Detail publikace
KLOKOČNÍK, J., WAGNER, C., MCADOO, D., KOSTELECKÝ, J., BEZDĚK, A., NOVÁK, P., GRUBER, C. Changes in accuracy and resolvability of gravity recovery due to ground track variability: CHAMP, GRACE and GOCE. San Francisco, 2007.
  Detail publikace
KREIDL, M. Changing social variation in birth outcomes during post-socialist transition: A real change or a statistical artifact?. Montréal, 2007.
  Detail publikace
SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O. Characterisation of PVD coatings by scratch test and X ray diffraction. In Proceedings of the 13th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. Žilina: University of Žilina, 2007. s. 267-270. ISBN: 978-80-8070-709-5
  Detail publikace
HLAVÁČ, J., DUNÍK, M., KŘÍŽEK, M., CHVAL, Z. Check of screw press' virtual model by measurement. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 65-68. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
DUCHEK, P., ŠMÍDOVÁ, H. Chemie. Plzeň : Zapadočeská univerzita, 2007, 117 s. ISBN: 978-80-7043-587-8
  Detail publikace
ŠTROFOVÁ, J., SIROTEK, V. Chemie netradičně. In Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 91-94. ISBN: 978-80-7043-622-6
  Detail publikace
NÁPRAVNÍK, V., ŠTROFOVÁ, J. Chemie životního prostředí ve výuce na katedře chemie FPE ZČU v Plzni. In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 73-77. ISBN: 978-80-210-4504-0
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Children's idea of symmetry at the age of 6 - 7. In Approaches to Teaching Mathematics at the Elementary Level. Prague: Charles University, Faculty of Education, 2007. s. 287-288. ISBN: 978-80-7290-307-8
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Chodové při křtu zpívali. Kultura, 2007, roč. 1, s. 7-7.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Chodové v pověstech. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 1, s. -.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Chodská muzika se prolnula s cimbálem. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 160, s. 25-25. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
HOLUB, Z., CHÝLOVÁ, H., PSUTKOVÁ, B., ULRYCHOVÁ, M. Chodský slovník. 1. vyd. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007, 383 s. ISBN: 978-80-86944-17-3
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Chopinův festival skvěle uzavřel Západočeský symfonický orchestr. Klatovský deník, 2007, roč. 16, č. 203, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Chopinův festival začal s polskou klavíristkou. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 195, s. 20-20. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
SKALA, B. Chvění elektrického točivého stroje. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
ČTVRTNÍK, V. Chyby a nejistoty měření velmi malých indukčností. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 19-21. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
TŮMOVÁ, O. Chyby a nejistoty měřicích přístrojů a měření. Praha, Národní středisko pro podporu kvality při ČSJ, 2007.
  Detail publikace
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Cigánská příbuzenská skupina. Antropologická perspektiva. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 203-221. ISBN: 978-80-210-4439-5
  Detail publikace
BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. Cikánská rodina a příbuzenství. Plzeň : Dryada, 2007, 207 s. ISBN: 978-80-87025-11-6
  Detail publikace
HAIMER, F., FOŘT, J. Circuit, Shrink Fixing and Regulation Method = SCHALTUNG, SCHRUMPFBEFESTIGUNG UND VERFAHREN ZUR REGELUNG. [Geneva], 2007.
  Detail publikace
NEUPAUER, E. Cisár Julián Apostata a jeho pokusy o reštauráciu pohanstva. In Pravoslávny teologický zborník. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 340-342. ISBN: 978-80-8068-688-8
  Detail publikace
NOVÁČEK, K., JANÍČEK, L., VAŘEKA, P. Citadela v Erbílu, Kurdská autonomní provincie, Irák: první sezóna společné česko-kurdské expedice. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
MAŠEK, J. Civic education in media context : what aspects are mediated by the media environments and virtual space for teaching and research practices?. In Children's Identity and Citizenship in the Visegrad Context. Prešov: University of Presov, 2007. s. 52-62. ISBN: 978-80-8068-719-9
  Detail publikace
GÜNTER, V. Cizinci v ČR. AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-10. ISSN: 1801-8807
  Detail publikace
STEINER, F., HARANT, P. Cleaning Impact on Printed Circuit Board Solderability. Brno, 2007.
  Detail publikace
STEINER, F., HARANT, P. Cleaning Impact on Printed Circuit Board Solderability. In Electronic Devices and Systems. Brno: Vysoké učení technické, 2007. s. 271-275. ISBN: 978-80-214-3470-7
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z. Closure techniques in Hamiltonian graph theory. Seattle, Washington, USA, 2007.
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z. Closures and stable properties. Bandung, Indonesie, 2007.
  Detail publikace
SKÁLA, J., KOLINGEROVÁ, I. Clustering Geometric Data Streams. In SIGRAD 2007. Uppsala: Linköping University Electronic Press, 2007. s. 17-23. ISBN: 978-91-7393-990-4
  Detail publikace
FIALA, J. Co zůstane, až zapomeneme. Literární noviny, 2007, roč. 19, č. 8, s. 9-9. ISSN: 1210-0021
  Detail publikace
VÁŠA, L., SKALA, V. Coddyac: connectivity driven dynamic mesh compression. In 3DTV-CON 2007. Piscataway: IEEE, 2007. s. 1-4. ISBN: 1-4244-0721-4
  Detail publikace
ŠTORK, M. Coincidence mixer for frequency synthesizer. In AMTEE'07. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
TROBLOVÁ, P., ČERNÝ, Z., ŠIMON, M. Collective Control of Logistics Processes in Entreprise Networks. In Computer integrated manufacturing and high speed machining. Zagreb: Croatian Association of Production Engineering, 2007. s. 353-357. ISBN: 978-953-97181-9-8
  Detail publikace
ČADA, R. Combinatorial games with nuclear fuel. TU Bergakademie Freiberg, 2007.
  Detail publikace
TROJANOVÁ, J., CÍSAŘ, P., ŽELEZNÝ, M. Combined Visual Parameterization for Automatic Lip-Reading. Brno, 2007.
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Comment constituer un glossaire?. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 152-156. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. Comments on scale issues of GIS analysis in archaeology. Berlin, 2007.
  Detail publikace
ŽENÍŠEK, M., ŠANC, D. Commonwealth. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 276 s. ISBN: 978-80-7380-078-9
  Detail publikace
HUANG, J., NOVÁK, P. Comparing two approaches for integral conversion of ground gravity into local geoid. Saint John's, Kanada, 2007.
  Detail publikace
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J. Comparison of 3D-SVPWM and carrier-based PWM of three-phase four-leg voltage source inverter. In 2007 European Conference on Power Electronics and Applications. Piscataway: IEEE, 2007. s. 3116-3124. ISBN: 978-90-75815-11-5
  Detail publikace
VLČEK, V. Comparison of Reconstruction Methods for Computerized Tomography. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
VLČEK, V. Comparison of Reconstruction Methods for Computerized Tomography. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 86-91. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
SKÁLOVÁ, L., STAŇKOVÁ, H., JANDOVÁ, D., MAŠEK, B. Comparison of TRIP steel microstructures after thermo-mechanical treatment with isothermal and anisothermal deformation steps. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 1, s. 208-213. ISSN: 1335-1532
  Detail publikace
ČEPIČKA, J. Comparison of analytical and numerical results for the p-Laplace equation. Northern Arizona University - Flagstaff, Arizona, USA, 2007.
  Detail publikace
STEFFANOVÁ, P., MENTLÍK, P. Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest. Silva Gabreta, 2007, roč. 2009, č. 13, s. 191-203. ISSN: 1211-7420
  Detail publikace
VANĚČEK, P., KOLINGEROVÁ, I. Comparison of triangle strips algorithm. Computer & Graphics, 2007, roč. 2, s. 100-118. ISSN: 0097-8493
  Detail publikace
HUSPEKA, J. Comparison of tuning rules of the sliding mode-temperature controller. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 192-200. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
SABUROV, K. Complete graphs with no Rainbow Path. Vysoka Lipa, 2007.
  Detail publikace
BERANOVSKÝ, J., DVORSKÝ, E., KNÁPEK, J., VAŠÍČEK, J., KALČEV, P., KAŠPAROVÁ, M., LUKAVEC, D., ŠAFRÁNEK, J., BENEŠ, J. Complex Analysis of Renewable Energy Sources for Electricity Production. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 207-213. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
KURTINEC, M., HAMAR, R., PIHERA, J. Complex Permittivity Models of Composite Dielectrics . In Proceedings of the 2007 IEEE International conference on solid dielectrics. S.l.: IEEE, 2007. s. 39-42. ISBN: 1-4244-0750-8
  Detail publikace
HOFMAN, J., HELLER, P. Complextrans - smíšený pozemní dopravní systém pro individuální i hromadnou městskou i meziměstskou přepravu osob a nákladu. In Zborník prednášok XVIII. medzinárodnej konferencie Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 239-251. ISBN: 978-80-89276-06-6
  Detail publikace
GIRG, P. Computation of Eigenfunctions to Singular Eigenvalue Problem. Bratislava, 2007.
  Detail publikace
KOLINGEROVÁ, I. Computational Geometry Education for Computer Graphics Students. In Eurographics 2007. Prague: The Eurographics Association , 2007. s. 1-8.
  Detail publikace
ULRYCH, B., KARBAN, P., DOLEŽEL, I. Computer Modeling and Optimization of DC Actuators with a System of Permanent Magnets. In XCLEEE - 10th Portuguese-Spanish Conference in Electrical Engineering. Lisboa: APDEE, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-972-8822-08-8
  Detail publikace
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Computer Simulation of Operation Characteristics of Thermoelastic Actuator. In Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan : Poznan University of Technology, Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2007, s. 68-79. ISBN: 978-83-923978-7-8
  Detail publikace
ULRYCH, B., KARBAN, P., DOLEŽEL, I. Computer Simulation of Operation Characteristics of Thermoelastic Actuator. In Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan: University of Technology, 2007. s. 249-250. ISBN: 978-83-923978-4-7
  Detail publikace
VLČEK, V. Computer Tomography - Inverse Radon Transform. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
TRINGELOVÁ, M., ROSENBERG, J. Computer simulation of left ventricle normal growth. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 159-164. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
BASTL, B. Computing exact offset surfaces of quadratic triangular Bézier patches. Vorau, 2007.
  Detail publikace
RAAB, Z., HYNEK, M. Computing of main parts of the curing press VL 125. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 233-236. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
MENTLÍK, P., LISÁ, L., MINÁR, J. Concept of geomorphological analysis of previously glaciated areas (based on analysis of the surroundings of Prášilské jezero lake and Jezero Laka lake, Šumava Mts., Czech Republic). Landform Analysis, 2007, roč. 5, s. 58-59. ISSN: 1429-799X
  Detail publikace
ROHAN, E., CIMRMAN, R., LUKEŠ, V., ROHAN, V. Conception of the multicompartment model for cerebral perfusion estimation, Homogenization of hierarchical branching structures. In Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 45-47. ISBN: 978-80-01-03762-1
  Detail publikace
ŠŤASTNÝ, M., ŠEJNA, M. Condensation of flowing steam with binary nucleation of NaCl and water . Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 11, č. 1, s. 315-320. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
ŠŤASTNÝ, M., ŠEJNA, M. Condensation of flowing steam with nucleation in the salt solution zone. Power Plant Chemistry, 2007, roč. 9, č. 10, s. 582-586. ISSN: 1438-5325
  Detail publikace
KRÁL, P., CERISARA, C., KLEČKOVÁ, J. Confidence measures for semi-automatic labeling of Dialog Acts. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2007, roč. 0, s. 153-156. ISSN: 1520-6149
  Detail publikace
KRÁL, P., CERISARA, C., KLEČKOVÁ, J. Confidence measures for semi-automatic labeling of Dialog Acts. In IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. New York: IEEE, 2007. s. 153-156., ISSN: 1520-6149
  Detail publikace
HARTMAN, D., HEROUT, P. Construction of a hybrid traffic model based on juts cellular model . In EUROSIM 2007. Vienna: ARGESIM - ARGE Simulation News, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-3-901608-32-2
  Detail publikace
MATOUŠEK, J., ČERMÁK, R., BARTOŇ, L. Contact between rotor and retainer bearing - overview of modelling methods. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 57-58. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
PAVELKA, T., HEJTMÁNEK, J. Context Dependency in Neural Network Based Acoustic Models. In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
BARGLIK, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P. Continual Induction Hardening of 3D Steel Bodies of Specific Geometries. Przeglad Elektrotechniczny, 2007, roč. 83, č. 3, s. 75-77. ISSN: 0033-2097
  Detail publikace
BROERSMA, H., FIJAVŽ, G., KAISER, T., KUŽEL, R., RYJÁČEK, Z., VRÁNA, P. Contractible subgraphs, Thomassen's conjecture and the dominating cycle conjecture for snarks. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2007, roč. 28, s. 55-59. ISSN: 1571-0653
  Detail publikace
GALETA, P., BRŮŽEK, J. Contribution des chasseurs-cueilleurs mésolithiques à la néolithisation de l’Europe centrale : modèles démographiques. Genève, 2007.
  Detail publikace
HRUŠÁK, J., MAYER, D., ŠTORK, M. Contribution to analysis of conservativity, dissipativity and system stability. In Systems Theory and Scientific Computation. Athens: WSEAS Press, 2007. s. 39-44. ISBN: 978-960-8457-98-0
  Detail publikace
ŠVÍGLER, J., MACHULDA, V. Contribution to modeling of contact between wheel set and railway. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II. Žilina: EDIS - Vydavatelstvo Žilinskej univerzity, 2007. s. 357-364. ISBN: 978-80-89276-07-3
  Detail publikace
ZEMAN, V., KELLNER, J., ŠAŠEK, J. Contribution to modelling of bladed disk vibration. In Dynamics of machines 2007 = Dynamika strojů 2007. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2007. s. 213-220. ISBN: 978-80-87012-03-1
  Detail publikace
ŠVÍGLER, J., SIEGL, J. Contribution to modelling of contact between wheel set and curved railway. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-87012-06-2
  Detail publikace
DYBAL, J., MAKRLÍK, E., VAŇURA, P. Contribution to the protonation of a calix[4]arene: DFT calculated structure of protonated p-tert-butylcalix[4]arenetetrakis(N, N-diethylacetamide). Monatshefte für Chemie, 2007, roč. 138, č. 6, s. 541-543. ISSN: 0026-9247
  Detail publikace
KUBÍK, M. Control Methods of Individual Mobile Units in an Exactly defined Environment. Ostrava, 2007.
  Detail publikace
KUBÍK, M. Control Methods of Individual Mobile Units in an Exactly defined Environment. In IWCIT 2007. Ostrava: VSB - Technical University, 2007. s. 15-18. ISBN: 978-80-248-1567-1
  Detail publikace
BÜLLOW, J., DOLEŽEL, I., KABELÁČ, J., KARBAN, P., ULRYCH, B. Control of movement of artificial satellites by geomagnetic field. Przeglad elektrotechniczny - konferencje, 2007, roč. 5, č. 2, s. 11-15. ISSN: 1731-6103
  Detail publikace
HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Convergence Problems of Integral Modeling of 3D Electrostatic Fields with Singularities. In AMTEE'07. Section I, Electromagnetic field theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. I-7-I-8. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
JEŽEK, J. Coordinate System Transformations for GeoTools and uDig. 2007.
  Detail publikace
JEŽEK, J. Coordinate System Transformations in Geotools and uDig. Voctotia, British Columbia, Kanada, 2007.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Corni di classico vstoupili na koncertní scénu jedinečně. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 172, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
UBLOVÁ, M., TROBLOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Corporate Economic System. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007,
  Detail publikace
TUPA, J., BASL, J. Corporate Performance Management pro řízení technologických a diagnostických procesů v oblasti výzkumu a vývoje v elektrotechnice. In Systems Integration 2007. Prague: University of Economics, 2007. s. 357-364. ISBN: 978-80-245-1196-2
  Detail publikace
GRŮBER, M., LEGÁT, M., TIHELKA, D. Corpus Recording and Checking on the Recorded Data. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 174-179. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
TIHELKA, D. Corpus-based Approach to Unit Selection Speech Unit Inventory Reduction in ARTIC TTS. In Speech Processing. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2007. s. 160-167. ISBN: 978-80-86269-00-9
  Detail publikace
DRÁBEK, P. Courant Nodal Domain Theorem: Results and Open Problems. Flagstaff, 2007.
  Detail publikace
KEMKA, V. Crashworthiness of the railway vehicles an overview. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 37-38. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
BLECHA, T., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. Creating of thin film sensor layer by electropolymerization. ElectroScope, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
POTUŽÁK, T. Current Trends in Distributed Traffic Simulation. In Modelling and simulation of systems. Ostrava: MARQ, 2007. s. 34-41. ISBN: 978-80-86840-30-7
  Detail publikace
NOHÁČOVÁ, L. Current situation of renewable energy resources in the Czech Republic from the point of view of wind power energy. In Komunalna energetika = Power engineering. Maribor: Univerza v Mariboru, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-961-248-018-9
  Detail publikace
IRCING, P., MÜLLER, L. Czech Monolingual Information Retrieval Using Off-The-Shelf Components - the University of West Bohemia at CLEF 2007 Ad-Hoc track. DELOS network of excellence on digital libraries, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1818-8044
  Detail publikace
ŠKVAIN, P. Czech Republic. In Foreigners in European Prisons. Nijmegen : Wolf Legal Publishers (WLP), 2007, s. 171-206. ISBN: 978-90-5850-275-9
  Detail publikace
KRŇOUL, Z., KANIS, J., ŽELEZNÝ, M., MÜLLER, L. Czech Text-to-Sign-Speech Synthesizer. Brno, 2007.
  Detail publikace
MATOUŠEK, V., MICHALICOVÁ, J., MOUČEK, R. Czech explanatory dictionary and its computer implementation . In Elektronische Sprachsignalverarbeitung. Dresden: TUDpress, 2007. s. 76-81. ISBN: 978-3-940046-40-6
  Detail publikace
MACHALÍK, T. Czechoslovakia on the battlefront of the Cold War : Angolan Civil War and "Namibian Czechs" . In Viva Africa 2007. Ústí nad Labem: Vlasti Králová, 2007. s. 205-220. ISBN: 9788087025178
  Detail publikace
ŠANC, D. Czeski system partyjny a wybory w roku 2006 - problematyka piątego podmiotu parlamentarnego. In Czechy. Polska. Ukraina. Toruń : Wydawnictvo Adam Marszałek, 2007, s. 199-210. ISBN: 978-83-7441-671-9
  Detail publikace
PAVELKA, J. DNA and protein isolation from the 290 million year-old amphibian Discosauriscus austriacus and applications of Biotechnology in Palaeontology. Kallithea, Chalkidiki, 2007.
  Detail publikace
KOLINGEROVÁ, I. DT - software for Delaunay triangulation in 2D. 2007.
  Detail publikace
KRUTIŠOVÁ, J., KLEČKOVÁ, J. Data Warehouse for Prosody Features. In Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications. Firenze: Firenze University Press, 2007. s. 69-70. ISBN: 978-88-8453-673-3
  Detail publikace
KADLEC, M., NOVÁK, P., KOSTELECKÝ, J. Databáze pro výpočet parametrů tíhového pole ve střední Evropě. Praha, Česká republika, 2007.
  Detail publikace
JEDLIČKA, K. Datové modely a systémy pro ukládání geografických dat. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Dechové kvarteto a trio zazářily. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 89, s. 27-27. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ŠÍCHA, J., MUSIL, J. Decomposition of organic dyes with sputtered TiO2 photocatalytic films. In XXVIII International conference on phenomena in ionized gases. Praha: Institute of Plasma Physics AS CR, 2007. s. 671-674. ISBN: 978-80-87026-01-4
  Detail publikace
ŘEŘICHA, T. Degradace elektroizolačních smršťovacích materiálů. Plzeň : 2007, 194 s.
  Detail publikace
KŘÍŽ, A., HÁJEK, J., SOSNOVÁ, M., BENEŠ, P. Degradace povrchu při laboratorních kontaktních zkouškách . Materiálové inžinierstvo, 2007, roč. 14, č. 3, s. 229-235. ISSN: 1335-0803
  Detail publikace
EGER, L. Delegování - základní pravidla. Učitelské listy. Ředitelské listy, 2007, roč. 14, č. 9, s. 1-2. ISSN: 1210-6313
  Detail publikace
NOVÁK, P. Delft University of Technology. 2007.
  Detail publikace
KUDLÁČEK, V., KLOBOUK, T., LUKAVSKÁ, M. Demographic determinants of physical activity participation of university students in Czech Republic. Zeszyty metodyczno-naukowe, 2007, roč. 0, č. 23, s. 127-134. ISSN: 0867-7751
  Detail publikace
GALETA, P., BRŮŽEK, J. Demographic simulations of the admixture between foragers and farmers in central European Neolithic. Philadelphia, PA, 2007.
  Detail publikace
GALETA, P., BRŮŽEK, J. Demographic simulations of the admixture between foragers and farmers in central European Neolithic. American Journal of Physical Anthropology, 2007, roč. 132, č. S44, s. 112-112. ISSN: 0002-9483
  Detail publikace
STRNADOVÁ, L. Demokratizace Evropy - jednotný étos a jeho hranice. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filosofická, 2007.
  Detail publikace
STRNADOVÁ, L. Demokratizace Evropy - jednotný étos a jeho hranice. In Evropa - kultura - identita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 104-123. ISBN: 978-80-7380-064-2
  Detail publikace
FIALA, J. Den zraku s hostem z Indie. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 240, s. 25-25. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
DOSTÁLOVÁ, L. Denotace a konotace. Sázava, 2007.
  Detail publikace
DRÁBEK, P. Department of Mathematics, University of Rostock, Rostock . 2007.
  Detail publikace
ČEPIČKA, J., DRÁBEK, P., GIRG, P. Department of Mathematics, Wake Forest University, Winston-Salem. 2007.
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, V., DVOŘÁK, P., ZAJÍČKOVÁ, L., FRANTA, D., JANČA, J., BURŠÍK, J., SOBOTA, J., KLAPETEK, P., BLÁHOVÁ, O., PEŘINA, V. Deposition and characterisation of nanostructured silicon-oxide containing diamond-like carbon coatings. Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 2007, roč. 1, č. 10, s. 491-495. ISSN: 1842-6573
  Detail publikace
MEHNERT, E. Der tschechisch-sächsische Grenzraum als literarischer Ort. In Grenzraum und Transfer : Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien. Berlin: Duncker und Humblot, 2007. s. 139-147. ISBN: 978-3428123452
  Detail publikace
VYSKOČIL, M. Derivative estimation for signal corrupted by noise based on Kalman filter. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 230-235. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
ŠIMANDL, M., DUNÍK, J., KRÁL, L. Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis. Pilsen : University of West Bohemia in Pilsen, 2007. 73 s.
  Detail publikace
RŮŽIČKA, M., KRIMBALIS, P., HENZL, P., LAŠ, V., KULÍŠEK, V., ZEMČÍK, R., HOZÁK, T., DVOŘÁK, M. Design and Application of Composite Repairs of Fatigue Crack. In Structural Health Monitoring 2007. Vol. 1. Lancaster: DEStech Publications, 2007. s. 101-108. ISBN: 978-1-932078-71-8
  Detail publikace
CAMPR, P., HRÚZ, M., ŽELEZNÝ, M. Design and Recording of Signed Czech Language Corpus for Automatic Sign Language Recognition. Interspeech 2007, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 678-681. ISSN: 1990-9772
  Detail publikace
CAMPR, P., HRÚZ, M., ŽELEZNÝ, M. Design and Recording of Signed Czech Language Corpus for Automatic Sign Language Recognition. In 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007). Baixas: ISCA, 2007. s. 2213-2216. ISBN: 978-1-60560-316-2
  Detail publikace
KŘÍŽEK, M., KEMKA, V., JEŽDÍK, R., DOLEČEK, M., SOUČEK, M. Design and analyses of main frame of gathering locomotive 719. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 45-46. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
ŽELEZNÝ, M., CAMPR, P., KRŇOUL, Z., HRÚZ, M. Design of a Multi-Modal Information Kiosk for Aurally Handicapped People. In SPECOM 2007 Proceedings. Moscow: Moscow State Linguistic University, 2007. s. 751-755. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
SPAL, P., ČERMÁK, R., KŘÍŽEK, M. Design of electromagnets for MAGLEV experiment. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 265-268. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J. Design of power supply unit based on four-leg voltage source inverter with focus on different pwm strategies. In Electrical drives and power electronics. Košice: Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-8073-868-6
  Detail publikace
MERTL, J., SCHLEGEL, M. Design of robust PID controller from process static gain and one point of frequency response. In Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-227-2677-1
  Detail publikace
KUDA, M., HLAVÁČ, J., KIDOROVÁ, K. Design of sheet with elastic elements for small auto-kinetic fluid power station. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 47-48. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
KORTAN, J. Design von einem force feedback aktuator for steer-by-wire lenkung. Plzeň : Westböhmische Universität, 2007, 111 s.
  Detail publikace
HOŠNA, M., MAUTNER, P., CINIBURK, J. Detekce a odstranění artefaktů v EEG signálu . In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity , 2007. s. 42-45. ISBN: 978-80-8084-222-2
  Detail publikace
BUJALOBOKOVÁ, M., TRNKA, P. Detekce poruch vn strojů analýzou výbojové činnosti se zaměřením na transformátory. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2007, roč. 6, č. 3, s. 112-113. ISSN: 1336-1376
  Detail publikace
SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O. Determination of mechanical properties of TiAlN and TiN using nanoindentation. In Vákuové technológie - nové trendy vo výskume a aplikáciách. Bratislava: Slovenská vákuová spoločnosť, 2007. s. 112-115. ISBN: 978-80-969435-3-1
  Detail publikace
STAHL, T. Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 348-356. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M. Deutschland in Europa : zur deutschen aussenpolitischen Identität vor und nach 1990. In Gegenwart der Vergangenheit. Baden-Baden : Nomos, 2007, s. 59-64. ISBN: 978-3-8329-2541-3
  Detail publikace
CABADA, L. Deutschland und Deutsche im Tschechischen politischen und öffentlichen Diskurs - Kontinuität oder eine fortschreitende Veränderung der Sprache nach 1989?. In Sprache und Politik im vereinten Europa. Tübingen: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung, 2007. s. 110-118. ISBN: 978-3-9810143-3-4
  Detail publikace
CÍSAŘ, P., ŽELEZNÝ, M., ZELINKA, J., TROJANOVÁ, J. Development and Testing of New Combined Visual Speech Parameterization. Proceedings of the workshop on Audio-visual speech processing, 2007, roč. 0, s. 97-100.
  Detail publikace
ŽÁK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Development of Remote Access Laboratory of Electric Drives. In Applied Electronics 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 249-252. ISBN: 978-80-7043-537-3
  Detail publikace
KIDOROVÁ, K. Development of Torque Optimization Tool for Advanced Automotive Engines. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 39-40. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
KUDLÁČEK, P. Diagnostics of discharge plasmas during deposition of films. Plzeň : 2007, 85 s.
  Detail publikace
KUBERNÁT, V., PELIKÁNOVÁ, A. Diagnostik des Temperatur- und Feuchtigkeitsfeldes im klimatisierten metrologischen Labor. MSM4977751310. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 55 s.
  Detail publikace
MENTLÍK, V. Diagnostika '07. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 400 s. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., KIDORA, J. Diagnostika dlouhodobé stability senzitivních vrstev sorbovaných TiO2 pro senzory. Plzeň : ZČU, 2007. 18 s.
  Detail publikace
HAMÁČEK, A., KIDORA, J., ŘEBOUN, J., SKOČIL, V. Diagnostika mechanických vlastností pájeného spoje. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 22-25. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
RŮŽIČKOVÁ, V. Diagnostika on-line transformátorů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 81-84. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
KUBERNÁT, V. Diagnostika osvětlení pracovní plochy v metrologické laboratoři. MSM4977751310. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 14 s.
  Detail publikace
ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A., KIDORA, J., SKOČIL, V. Diagnostika parametrů fotokompozitního materiálu pro mikrovia substráty. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 26-29. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
EXNAR, P., HAMÁČEK, A., HEŘMANSKÝ, V., ŘEBOUN, J. Diagnostika procesu čištění elektrodových systémů pro senzorové aplikace. FP6-515846-2. vyd. Plzeň : ZČU, 2007. 14 s.
  Detail publikace
PIHERA, J., POLANSKÝ, R., PROSR, P., TRNKA, P. Diagnostika tranformátorových olejů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 75 s.
  Detail publikace
SCHEJBAL, V. Diagnostika transformátoru prostřednictvím analýzy elektroizolační kapaliny. Plzeň : 2007, 144 s.
  Detail publikace
HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. Diagnostika vlivu klimatických podmínek na spolehlivost a stabilitu hybridního senzorového modulu. Plzeň : ZČU, 2007. 10 s.
  Detail publikace
Mentlík, V., Mikovcová, P., Boček, V., Vik, R. Diagnostika ´07. Nečtiny, 11.09.2007 - 13.09.2007.
  Detail publikace
KUČEROVÁ, E., VIK, R. Diagnostikou ke kvalitním kompozitům. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 46-49. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
MATOUŠEK, J., TIHELKA, D., ROMPORTL, J. Dictionary-Oriented Database of Czech TTS-Generated Audio Files with the Most Common Czech Words. 2007.
  Detail publikace
KREIDL, M. Did the socioeconomic variation in birth weight increase during post-socialism? . Brno, 2007.
  Detail publikace
SKOPEČKOVÁ, E. Didactics of L2 literature: the State of the Discipline . Pedf, UK, Praha, 2007.
  Detail publikace
MAŠEK, J. Didaktické aspekty využití softwarových systémů pro techniku pojmového mapování . In INFOTECH 2007. Díl 1. Olomouc: Votobia, 2007. s. 133-140. ISBN: 978-80-7220-301-7
  Detail publikace
VEJVODOVÁ, J. Didaktika slohové a komunikační výchovy. In SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-10.
  Detail publikace
KNOLL, V. Die Burgpolitik der Stadt Eger in 14. und 15. Jahrhundert. Sibiu, 2007.
  Detail publikace
NOHÁČOVÁ, L., NOVÁK, P. Die Elektroenergie von dem Seawind auch für die Tschechische Republik möglich. In Komunalna energetika = Power engineering. Maribor: Univerza v Mariboru, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-961-248-018-9
  Detail publikace
BAUMANN, W., ULRYCHOVÁ, M. Die Ferne in der Nähe. In Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham. Band 24. Cham: Arbeitskreis Heimatforschung im Kulturverrein Bayerischer Wald, 2007. s. 181-194.
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Die Rolle der Arzt-Patienten-Beziehung auf dem Markt für Gesundheitsleistungen. In Regio 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 365-368. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
MEHNERT, E. Die Russen gehen und kommen (Russland-beziehungsweise Sowjetunion-Bilder nach 1990). In Russische Ansichten - Ansichten von Russlnand. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007. s. 83-98. ISBN: 978-3-631-57317-4
  Detail publikace
VOLTROVÁ, M. Die computergestützte Übersetzung und ihre Anwendung in Tschechien. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 363-368. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
VOBORNÍK, P., PISKAČ, L. Diferenciální kinematika IRB 6400. 4/2007. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 16 s.
  Detail publikace
VEJVODOVÁ, J., ZVACEK, S. Differences and similarities : Czech and US online learning. In ICETA 2007. Košice: Elfa, 2007. s. 501-505. ISBN: 978-80-8086-061-5
  Detail publikace
CHMELÍK, F., KLOBOUK, T., LUKAVSKÁ, M. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, vol 37, no. 2. Olomouc: Palacký University, 2007. s. 33-33. ISBN: 978-80-244-1792-9
  Detail publikace
CHMELÍK, F., KLOBOUK, T., LUKAVSKÁ, M. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. In Movement and Health. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 1-5.
  Detail publikace
CHMELÍK, F., KLOBOUK, T., LUKAVSKÁ, M. Differences in fitt characteristics of physical activity in czech smokers and non-smokers. Olomouc, 2007.
  Detail publikace
SIEGL, J., ŠVÍGLER, J. Differential surface at Contact Point of Two Surfaces. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 147-152. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
VAVŘIČKA, V., DUDÁČEK, K. Differential ultrasonic method for fluid velocity measurement. In Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007. Košice: Technical University, BERG Faculty, 2007. s. 746-749. ISBN: 978-80-8073-805-1
  Detail publikace
HOZNEDL, M. Difuzorová proudění se specifickými okrajovými podmínkami. Plzeň : 2007, 317 s.
  Detail publikace
ČERNÝ, Z. Digitalizace systému, aneb, Virtuální návrh výrobního layoutu a logistiky. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 60-67. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
LEEDER, E., ULRYCH, Z., BUREŠ, M., ČERNÝ, Z., ROUBAL, J. Digitální fabrika. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 104-110. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
LEEDER, E., ULRYCH, Z., BUREŠ, M., ČERNÝ, Z., ROUBAL, J. Digitální fabrika – softwarové produkty pro oblast digitální fabriky. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 29-37. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
LEEDER, E. Digitální fabrika : silný nástroj pro mechatronickou výrobu. Produktivita a inovácie, 2007, roč. 8, č. 1, s. 16-18. ISSN: 1335-5961
  Detail publikace
ČADA, V. Digitální katastrální mapy z pohledu funkce státního mapového díla. Bratislava, 2007.
  Detail publikace
ČADA, V. Digitální katastrální mapy z pohledu funkce státního mapového díla. Kartografické listy, 2007, roč. 0, č. 15, s. 25-33. ISSN: 1336-5274
  Detail publikace
ČADA, V. Digitální katastrální mapy z pohledu funkce státního mapového díla. In Súčasné trendy v kartografii. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2007. s. 35-35. ISBN: 978-80-89060-11-5
  Detail publikace
ČERBA, O. Digitální mapy opravdu pro všechny. Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra mapovania a pozemkových úprav, 2007.
  Detail publikace
ČERBA, O. Digitální mapy opravdu pro všechny. In Súčasné trendy v kartografii. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2007. s. 37-43. ISBN: 978-80-89060-11-5
  Detail publikace
LUPTÁK, Ľ. Dilema spoločenského sektora bezpečnosti ? ako nás mení naša obrana?. In Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2006-2007. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2007, s. 551-566. ISBN: 978-80-89261-11-6
  Detail publikace
SKALA, B. Dimenzování přívodního vedení od transformátoru 1000kVA k svařovací lince. 22160-3-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 18 s.
  Detail publikace
ŠTORK, M., HRUŠÁK, J., MAYER, D. Diophantine Frequency Synthesizer with New Coincidence Mixer. In Systems Theory and Scientific Computation. Athens: WSEAS Press, 2007. s. 203-207. ISBN: 978-960-8457-98-0
  Detail publikace
SUTNAR, Z., PEROUTKA, Z. Direct Torque and Flux Control of Induction Machine Traction Drive. In Applied Electronics 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 207-210. ISBN: 978-80-7043-537-3
  Detail publikace
VRBÍK, V. Distanční kurz pro výuku jazyka PHP. In Alternativní metody výuky 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7041-129-2
  Detail publikace
SUNEK, P. Distributed control system for individual mobile units. Ostrava, 2007.
  Detail publikace
SUNEK, P. Distributed control system for individual mobile units. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 101-104. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
SUNEK, P. Distributed control system for individual mobile units. In IWCIT 2007. Ostrava: VSB - Technical University, 2007. s. 23-26. ISBN: 978-80-248-1567-1
  Detail publikace
POTUŽÁK, T. Distributed simulation and its utilization in modelling of digital circuits. In Počítačové architektury a diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 117-122. ISBN: 978-80-7043-605-9
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Dny japonské kultury v Plzni. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 0, s. 1-2.
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Do snových prostranství vryté vzkazy .... Weles, 2007, s. 216-219. ISSN: 1214-2948
  Detail publikace
SVOBODA, M. Doing fieldwork in eastern Bulgaria: an addendum to methodology textbooks . Plzeň, 2007.
  Detail publikace
ŠIMON, M. Doktorská disertační práce - Vývoj referenčního modelu Balanced controllingu na bázi integrace controllingových metod a systému sběru podnikových dat. ZČU Plzeň : 2007. 2 s.
  Detail publikace
DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P. Domácí mikro-kogenerace změní systém energetického zásobení našich domácností. 3T. Teplo Technika Teplárenství, 2007, roč. 17, č. 5, s. 5-14. ISSN: 1210-6003
  Detail publikace
DOKOUPIL, J. Dopravní poloha a dostupnost města. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 130-139. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
WASKA, K. Drobné delikty před rychtářským soudem v Úterý v 18. století. In Právněhistorické studie. Praha: Univerziza Karlova v Praze, 2007. s. 309-318. ISBN: 978-80-246-1426-7
  Detail publikace
KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M., MAREŠ, R. Droplets deposition in steam piping connecting steam generator and stem turbine in nuclear plant. Nuclear Engineering and Design, 2007, roč. 42, č. 237, s. 1534-1549. ISSN: 0029-5493
  Detail publikace
ŠUBRT, J. Druhá moderna a její rizika: Ulrich Beck. In Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum, 2007. s. 212-240. ISBN: 978-80-246-1275-1
  Detail publikace
NOVOTNÁ, M. Druhé bydlení na Plzeňsku . Životné prostredie, 2007, roč. 49, č. 6, s. 309-315. ISSN: 0044-4863
  Detail publikace
KŘENEK, J., ŠIMANDL, M., KRÁL, L. Dual Control for ARX Models. In Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007. Košice: Technical University, BERG Faculty, 2007. s. 385-388. ISBN: 978-80-8073-805-1
  Detail publikace
KŘENEK, J., KRÁL, L., ŠIMANDL, M. Dual model for FARMAX models. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 201-205. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
FIALA, J. Duchovní hudba z Čech oslovuje posluchače i v Bavorsku. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 158, s. 27-27. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
KALA, J., MATOUŠEK, J. Duration Modelling in Czech TTS System using Classification and Regression Trees. In Speech Processing. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2007. s. 154-159. ISBN: 978-80-86269-00-9
  Detail publikace
BOKR, J., JÁNEŠ, V., JÁNEŠOVÁ , M. Dynamic System. Acta Electrotechnica et Informatica, 2007, roč. 7, č. 2, s. 18-23. ISSN: 1335-8243
  Detail publikace
BOKR, J., JÁNEŠ, V., JÁNEŠOVÁ , M. Dynamic System. In Proceedings of the work in progress session. Linz: Johannes Kepler University , 2007. s. 1-2. ISBN: 978-3-902457-16-5
  Detail publikace
DANĚK, J., NEDOMA, J. Dynamic and Quasi-Static Simulations of the Function of Knee Joint and Its Artificial Replacements in 2D and 3D. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
DANĚK, J., NEDOMA, J. Dynamic and Quasi-Static Simulations of the Function of Knee Joint and Its ArtificialReplacements in 2D and 3D. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
KELLNER, J., ZEMAN, V. Dynamic stress analysis of rotating bladed disk. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 111-116. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
LÁVIČKA, M. Dynamická hyperbolická geometrie. České Budějovice, 2007., ISBN: 978-80-7394-048-5,
  Detail publikace
LÁVIČKA, M. Dynamická hyperbolická geometrie aneb Okna neeuklidovského světa dokořán. In Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. s. 154-162. ISBN: 978-80-7394-048-5
  Detail publikace
LÁVIČKA, M. Dynamická hyperbolická geometrie, aneb, Okna neeuklidovského světa dokořán. Department of Mathematics Report Series, 2007, roč. 2007, s. 64-72. ISSN: 1214-4681
  Detail publikace
JANÍK, T., NAJVAR, P., SLAVÍK, J., TRNA, J. Dynamická povaha učitelových didaktických znalostí obsahu : případová (video)studie z výuky fyziky na 2. stupni základní školy. In Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu?. Brno : Paido, 2007, s. 99-113. ISBN: 978-80-7315-139-3
  Detail publikace
FORMÁNEK, J. Dynamické vlastnosti částicových kompozitních materiálů. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-6 . ISBN: 978-80-7043-552-6
  Detail publikace
MARTINČÍK, D., ŠEDIVÁ, B. Dynamics of Hume's Law . Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 4, s. 69-78. ISSN: 0572-3043
  Detail publikace
SKÁLA, O., ZEMAN, V. Dynamics of a wheelset drive during the passage over rail joints. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 153-158. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
BLAŽEK, V., BUDIL, I. Dědičnost, osobnost, společnost. 1. vyd. Plzeň : Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007, 55 s. ISBN: 978-80-87025-16-1
  Detail publikace
VALEŠ, L. Dějiny politických teorií. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 270 s. ISBN: 978-80-7380-031-4
  Detail publikace
SLÁDEK, V. Dějiny, rasa a kultura. Krajské centrum vzdělávání, Plzeň, 2007.
  Detail publikace
LEDERBUCHOVÁ, L. Děti, nebojte se knihy. Ladění, 2007, roč. 12, č. 3, s. 14-16. ISSN: 1211-3484
  Detail publikace
FIALA, J. Dětské sbory v synagoze. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 143, s. 22-22. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
KRIŠTUF, P. Džbány kultury se šňůrovou keramikou. Příspěvek k poznání pohlavní variability pohřební výbavy. Opava, 2007.
  Detail publikace
DEJMEK, J., ŠTEKL, P. E-Learning courses and its efectivity in the technical subject studies. In AMTEE'07. Section IX, Education. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
EGEROVÁ, D. E-learning a modernizace vysokoškolského vzdělávání. In Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň: Západočeská univerzita , 2007. s. 45-52. ISBN: 978-80-7043-613-4
  Detail publikace
ČÁBALOVÁ, D. E-learning jako prostředek rozvíjení klíčových kompetencí učitelů-inženýrů v jejich pedagogické přípravě. In SCHOLA 2007. Trnava: AlumniPress, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-8096-038-4
  Detail publikace
EDL, M., VOTAVA, V. E-learningová podpora studijního oboru Průmyslové inženýrství a management. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 221-225. ISBN: 978-80-7041-573-3
  Detail publikace
CINIBURK, J., HOŠNA, M., MAUTNER, P., MATOUŠEK, V., MOUČEK, R. EEG signal segmentation . In TRANSTEC. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 270-274. ISBN: 978-80-01-03782-9
  Detail publikace
DRÁBEK, P. EMC issues of controlled rectifiers. In 2007 European Conference on Power Electronics and Applications. Piscataway: IEEE, 2007. s. 4801-4807. ISBN: 978-90-75815-11-5
  Detail publikace
DOKOUPIL, J. EU-Osterweiterung und die Arbeitsmarktentwicklung in den tschechisch-bayerischen Grenzregionen. In Zwei Jahre EU-Osterweiterung. Cottbus: Deutsche Vereinigung für Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung, 2007. s. 77-92., ISSN: 0176-8263
  Detail publikace
BARIOVÁ, M., BLECHA, T., ČENGERY, J., DOLEŽAL, I., EXNAR, P., HÁJKOVÁ, P., HAMÁČEK, A., HEŘMANSKÝ, V., KAŠPAR, P., KOLOUCH, A., KOVAČIČ, V., LUKAČ, A., MERTA, J., MIROVSKÝ, J., MORAVEC, V., NEŠPŮREK, S., OZAŇÁK, P., PAGÁČOVÁ, J., PLŠKO, A., ŘEBOUN, J., SKOČIL, V., STAŇOVÁ, I., GRÉGR, J. EUREKA - SENSIT Senzorové systémy pro inteligentní textilie. E!3653. vyd. Blatná : TESLA Blatná, a.s. , 2007. 156 s.
  Detail publikace
ECKHARDT, K., VAŘEKA, P. EXCAV-CONTEXT 1.0: software ke zpracování terénního archeologického výzkumu. 2007.
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Echad. Zpravodaj SKŽ, 2007, roč. 0, č. 57, s. 12-13. ISSN: 1802-2642
  Detail publikace
WASKA, K. Edice dvou nejstarších listin z fondu Velkostatek Svatá Klára. In Minulostí Západočeského kraje. XLII/1. Ústí nad Labem: Albis Internacional, 2007. s. 42-44. ISBN: 978-80-86971-51-3
  Detail publikace
BUBLÍK, J. Efektivnost indukčních tavicích zařízení. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 11-14. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
WAGNEROVÁ, J. Efektivní pedagogika prvopočáteční gramotnosti.. Praha, 2007.
  Detail publikace
SOSNOVÁ, R. Efektivní využítí Li - Ion a Li - Pol akumulátorů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s. 85-88. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
SOLDÁN, J., MUSIL, J., ZEMAN, P. Effect of Al Addition on Structure and Properties of Sputtered TiC Films. Plasma Processes and Polymers, 2007, roč. 4, č. S1, s. S6-S10. ISSN: 1612-8850
  Detail publikace
ONDOK, V., MUSIL, J. Effect of Hydrogen on Reactive Sputtering of Transparent Oxide Films. Plasma Processes and Polymers, 2007, roč. 4, č. S1, s. S319-S324. ISSN: 1612-8850
  Detail publikace
MUSIL, J., ONDOK, V. Effect of hydrogen on sputtering discharge and properties of TiO2 films. In XXVIII International conference on phenomena in ionized gases. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, 2007. s. 675-678. ISBN: 978-80-87026-01-4
  Detail publikace
HOUŠKA, J., KALAŠ, J., VLČEK, J., BILEK, M., MCKENZIE, D. Effect of implanted argon on hardness of novel magnetron sputtered Si-B-C-N materials: experiments and ab initio simulations. Journal of Physics: Condensed Matter, 2007, roč. 19, č. 19, s. 1-13. ISSN: 0953-8984
  Detail publikace
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Effective design aspects of production system. In Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of 18th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2007. s. 691-692. ISBN: 3-901509-58-5
  Detail publikace
ŠAŠEK, J. Eigenfrequency sensitivity analysis of flexible rotors. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 289-298. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P. Ekologická daňová reforma (EDR) a její vliv na ceny energií. In Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2007. s. 1-8.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Ekologické prvky v náboženských komunitách aneb ekologie jako nástroj k znovuzískávání ztraceného sakrálního prostoru. Sacra aneb Rukověť religionisty, 2007, roč. 5, č. 1, s. 40-55. ISSN: 1214-5351
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., UBLOVÁ, M., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Ekonomika a finanční řízení podniku (basic). Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, CD-ROM s.
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., UBLOVÁ, M., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Ekonomika a finanční řízení podniku (intermediate). Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 1 CD-ROM s.
  Detail publikace
RUSŇÁK, Š., JIŘIČKOVÁ, J. Electric Contacts Analysis. In Topics in Applied Electromagnetics and Communications. Atheny: WSEAS Press, 2007. s. 140-143. ISBN: 978-960-6766-24-4
  Detail publikace
JIŘIČKOVÁ, J. Electric Phenomenon Analysis of Electric Contacts. In AMTEE'07. Section III, Material modeling and measuring. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 7-8. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
JIŘIČKOVÁ, J., RUSŇÁK, Š. Electric Phenomenon Studies in Electric Contacts. In Transcom 2007. Žilina: Univerzity of Žilina, 2007. s. 119-122. ISBN: 978-80-8070-694-4
  Detail publikace
SKALA, B. Electrical Rotary Machine-unit and its Vibration. In Transcom 2007. Žilina: Univerzity of Žilina, 2007. s. 175-178. ISBN: 978-80-8070-694-4
  Detail publikace
KRASL, M., VLK, R. Electrical machines optimisation - linear motor. In AMTEE'07. Section IV, Electrical machines and apparatus. V Plzni: Západočeská univerzita , 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
VLK, R., KRASL, M. Electrical precipitation in street traffic. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 376-378. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
MACH, M., DOLEŽEL, I., BARGLIK, J., KARBAN, P. Electromagnetic Contactless Heat Treatment of Nonferrous Metals and its Selected Applications. In Electrical Power Engineering. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-13. ISBN: 978-80-248-1391-2
  Detail publikace
BARGLIK, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., MUSIL, L., ŠOLÍN, P., ULRYCH, B. Electromagnetic Pumping of Liquid Metals: Selected Systems and their Numerical Modeling. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 103-109. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
POUPA, M. Electronic phase sensitive receiver for railway signalling technology. Athény, 2007.
  Detail publikace
POUPA, M. Electronic phase sensitive receiver for railway signalling technology. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision. Athens: WSEAS Press, 2007. s. 201-203. ISBN: 978-960-8457-97-3
  Detail publikace
DANZER, J., ŠAŠEK, J. Elektrická trakce IV. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 1 sv. s. ISBN: 978-80-7043-586-1
  Detail publikace
TRNKA, P. Elektrické a kombinované stárnutí izolačních materiálů. ElectroScope, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
MENTLÍK, V., TRNKA, P., PIHERA, J. Elektrické stárnutí složené izolace. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 287-290. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
KRUPKA, F. Elektromagnetická levitace. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 41-44. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
MÁLKOVÁ, J. Elektronická komunikace jako specifický žánr mezilidského dorozumívání. In Čeština - bádání a učení. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 100-103. ISBN: 978-80-210-4278-0
  Detail publikace
POUPA, M. Elektronický fázově citlivý přijímač s číslicovým zpracováním signálu. Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
  Detail publikace
RAHMAN, F. Elektronický korpus starobabylónských textů publikovaný na síti internet. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
LINHART, R., STIFTER, J., VEŘTÁT, I. Elektronkové vysílače ve výuce radiotechniky. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 53-56. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
BLECHA, T., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. Elektropolymerace na interdigitální struktuře - dicarbazole lysine, pyrrole butyric acid, pyrrole dodecanoic acid. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 16 s.
  Detail publikace
BLECHA, T., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., SKOČIL, V. Elektropolymerace na interdigitální struktuře - vinylcarbazole. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 43 s.
  Detail publikace
HAMMERBAUER, J. Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika . 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 128 s. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
HAMMERBAUER, J. Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 136 s. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
HAMMERBAUER, J. Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 102 s. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
DRÁBEK, P., HOLUBOVÁ, G. Elements of Partial Differential Equations. 1.. vyd. Berlin : Walter de Gruyter, 2007, 245 s. ISBN: 978-3-11-019124-0
  Detail publikace
HORA, J. Eliminace kvantifikátorů v R pro každého : praktický návod. In 4. žilinská didaktická konferencia. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 19-27. ISBN: 978-80-8070-689-0
  Detail publikace
HORA, J. Eliminace kvantifikátorů v R pro každého : praktický návod. In DIDZA 4. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-8070-688-3
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, J. Eliminace poklesů napětí vzhledem k hromadným instalacím citlivých měničů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 81-84. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Elá a posvátný háj - stromy a vůně v izraelské symbolice. In Orientalia Antiqua Nova VII.. Plzeň: Dryada, 2007. s. 213-220. ISBN: 978-80-87025-13-0
  Detail publikace
HORA, J. Emanuel Lasker - mistr světa v šachu a matematik. In Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 27-31. ISBN: 978-80-7043-622-6
  Detail publikace
HAMÁČEK, A., BLECHA, T., ŘEBOUN, J., SKOČIL, V. Embedded kapacitory jako součást mikrovia substrátů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 330-333. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
HAMÁČEK, A. Embedded kapacitory pro blokování napájení. Electroscope, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
MOJŽÍŠ, M., MOUČEK, R. Encephalography Visualization and Computer Processing . In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-6. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
BRÁTKA, P., KRAUSOVÁ, M. Encyklopedie husitství. Tábor : Media Works, 2007,
  Detail publikace
KRAUSOVÁ, M., POLÍVKA, M. Encyklopedie husitství. Tábor : Media Works, 2007,
  Detail publikace
BARTOŇ, M., CIBULKA, Ľ., DRECHSLEROVÁ, K., FOREJTOVÁ, M., GREČOVÁ, M., HORSKÁ, Z., JIRÁSEK, J., KANTOŘÍKOVÁ, J., KLÍMA, K., KLÍMOVÁ, H., KUBA, J., LIČKOVÁ, M., MATEJKA, J., MESROBYAN, S., NOVÝ, D., OUTLÁ, V., PALÚŠ, I., PEZL, T., POMAHAČ, R., RUNDOVÁ, A., SKÁLA, J., STARK, D., SKOTNICKI, K., SLAŠŤAN, M., SOVINSKÝ, J., STIBOROVÁ, Z., ŠILHANOVÁ, Z., ŠNEBERGEROVÁ, S., ŠŤASTNÝ, V., TOMEŠ, M., TOMOSZEK, M. Encyklopedie ústavního práva. 1.. vyd. Praha : ASPI, a.s., 2007, 751 s. ISBN: 978-80-7357-295-2
  Detail publikace
PÁNEK, D., HRUŠÁK, J., DOLEŽEL, I. Energetic Approach to Investigation of Chaotic Behavior of Low-Dimensional Dynamic Systems and its Illustration on a Two-Disc Rikitake Dynamo. Visnik Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politechnika", 2007, roč. 2007, č. 596, s. 39-45. ISSN: 0321-0499
  Detail publikace
BÜLLOW, J. Energetická makroskopie těles. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 318-321. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z., JIŘIČKOVÁ, J., BENEŠ, J. Energetické domy - vize budoucnosti. In Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2007. s. 1-9.
  Detail publikace
HOSNEDL, S., SRP, Z. Engineering & Industrial Designers. In PhD 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 269-273. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
CHARVÁT, P. Englund, R.K., und H.J. Nissen - Archaische Verwaltungstexte aus Uruk. Bibliotheca Orientalis, 2007, roč. 64, s. 400-401. ISSN: 0006-1913
  Detail publikace
DANIEL, R. Enhanced properties of alloyed transition metal nitride films. Plzeň : 2007, 242 s.
  Detail publikace
LANGMAJEROVÁ, J., BURSOVÁ, M. Entrance Evaluation of the Individual Postural Stereotypes and Selected Functional Muscle Tests as a Starting-point for Creation of Targeted Compensatory Programs for Elementary School Age Children. In School and Health 21/2. Brno: Paido, 2007. s. 615-625. ISBN: 978-80-7315-138-6
  Detail publikace
KOČÁR, P., SŮVOVÁ, Z., KOČÁROVÁ, R., KYNCL, T. Environmental analyses of the content of a Renaissance cesspit from Malá Strana in Prague. In Material culture from the end of the 15th century and its reflection in archaeological, writen and iconographic sources. Prague: Archaia, 2007. s. 383-400.
  Detail publikace
MÜHLBACHER, J. Environmental impacts of power industry 2007. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 106 s. ISBN: 978-80-7043-541-0
  Detail publikace
POSPÍŠIL, J. Ergodicity and parameter estimates for fractional OU processes. La Manga, 2007.
  Detail publikace
POSPÍŠIL, J. Ergodicity and parameter estimates for infinite-dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process. Djursholm, 2007.
  Detail publikace
POSPÍŠIL, J. Ergodicity and parameter estimates for infinite-dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process. Praha, 2007.
  Detail publikace
POSPÍŠIL, J. Ergodicity and parameter estimates for infinite-dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process. Sevilla, 2007.
  Detail publikace
ŠIMON, M., BUREŠ, M., POKORNÁ, V., GÖRNER, T. Ergonomický design a digitální racionalizace výrobního systému.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 27 s.
  Detail publikace
BUREŠ, M. Ergonomie ve virtuálním světě. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 41-48. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
CHARVÁT, P. Est ubi nunc scriptura attavorum? : svatý Martin, Braga, Tours a Slované. In Žena ve člunu. Praha: ARTEFACTUM , 2007. s. 317-323. ISBN: 80-86890-12-0
  Detail publikace
PODLIPSKÝ, R. Estetické normy a výtvarná výchova. In Aktuální otázky zprostředkování umění. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 134-142. ISBN: 978-80-210-4371-8
  Detail publikace
PECHERKOVÁ, P., HOMOLOVÁ, J., DUNÍK, J. Estimation of State. and Parameters of Traffic System. In Proceedings of the fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Setubal: INSTICC PRESS, 2007. s. 223-228. ISBN: 978-972-8865-83-2
  Detail publikace
VÁVRA, F., NOVÝ, P., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Estimations based on cross-entropy. In Summer School DATASTAT 06. Brno : Masarykova univerzita , 2007. s. 257-262. ISBN: 978-80-210-4493-7
  Detail publikace
CABADA, L. Ethics of International relations and Re-thinking the Middle East. In The Middle East and the European Union. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 73-82. ISBN: 978-80-7380-037-6
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Ethiopia's position in international affairs, 1923-1935. University of Basel, 2007.
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J., KUMSA, A. Ethiopian federalism and the question of self-determination of nations. Ostrava, 2007.
  Detail publikace
KALVAS, F. Etnografie redakce. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
MAŠÁTOVÁ, V. Euro v ČR odloženo. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 28-32. ISBN: 978-80-7041-824-6
  Detail publikace
JEŽEK, J. European Space Agency. 2007.
  Detail publikace
RŮŽIČKA, M. European integration, social exclusion and space. Kodaň, 2007.
  Detail publikace
CABADA, L. Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. Brno : Barrister a Principal, 2007. 269 s.
  Detail publikace
ČEPIČKA, L. Evaluation of ball handling skills in children at school age - the difference between boys and girls. In Training of Ball Games for Children and Youth. Wrocław : International Scientific Society of Sport Games, 2007, s. 9-12. ISBN: 83-923081-3-1
  Detail publikace
PEŠEK, L., BLÁHOVÁ, O. Evaluation of elastic and plastic properties of metallic and non metallic coatings using instrumented indentation hardness according to international standarts. In Research and Development Projects. Košice: Technical University, 2007. s. 69-70. ISBN: 978-80-8073-830-3
  Detail publikace
DUDÁČEK, K., VAVŘIČKA, V. Evaluation of energy consumption of microcontroller. In Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007. Košice: Technical University, BERG Faculty, 2007. s. 115-118. ISBN: 978-80-8073-805-1
  Detail publikace
ČEPIČKA, L. Evaluation of some attributes of Test of Gross Motor Development - 2 in the Czech Republic: Preliminary study. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, vol. 37, no. 2. Olomouc: Palacký University, 2007. s. 38-38. ISBN: 978-80-244-1792-9
  Detail publikace
KŘÍŽ, A., BENEŠ, P., SOSNOVÁ, M., HRBÁČEK, P. Evaluation of surface coatings and layers by modern methods. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, s. 853-860. ISSN: 1335-1532
  Detail publikace
VACEK, J. Evaluation of the new product development and R&D projects. In AEDS 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 83-87. ISBN: 978-80-7043-600-4
  Detail publikace
TSOULIS, D., NOVÁK, P., VERGOS, G., KADLEC, M. Evaluation of the terrain-generated gravitational potentialand its directional derivatives by combination of analytical formulae and numerical integration . Perugia, 2007.
  Detail publikace
GRŮBER, M., TIHELKA, D., MATOUŠEK, J. Evaluation of various unit types in the unit selection approach for the Czech language using the Festival system. In Sixth ISCA Workshop on Speech Synthesis. Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 2007. s. 276-281.
  Detail publikace
SLÁDEK, V. Evoluční antropologie a paleoantropologie: nové aspekty výzkumu evoluce člověka. Krajské centrum vzdělávání, Plzeň, 2007.
  Detail publikace
BLAŽEK, V. Evoluční pohled na lidské chování a kulturu . Psychologie dnes, 2007, roč. 13, s. 56-. ISSN: 1212-9607
  Detail publikace
CABADA, L. Evropa - kultura - identita. 1.. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 141 s. ISBN: 978-80-7380-064-2
  Detail publikace
ROSŮLEK, P. Evropská identita - fikce nebo realita? . In Evropa - kultura - identita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 72-84. ISBN: 978-80-7380-064-2
  Detail publikace
LÁVIČKA, M. Exact Offsets of Quadratic Bézier Triangles. Nedvědice, 2007.
  Detail publikace
LÁVIČKA, M., BASTL, B. Exact Offsets of Quadratic Bézier Triangles. In GCG 2007. Brno: Littera, 2007. s. 123-128. ISBN: 978-80-85763-41-6
  Detail publikace
BROŽ, P. Exact and heuristic path planning methods for a virtual environment . In Proceedings of the 11th Central European Seminar on Computer Graphics. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 145-151.
  Detail publikace
FIALA, J. Exaktnost a kontext. In Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec: Katedra filosofie Technické univerzity : Bor, 2007. s. 95-101. ISBN: 978-80-86807-06-5
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R. Examination of Conversion Degree of Composite Insulating Materials. In 2007 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena. Vancouver: IEEE DEIS, 2007. s. 735-738. ISBN: 1-4244-1481-4
  Detail publikace
POLANSKÝ, R. Examination of Conversion Degree of Composite Insulating Materials. Vancouver, British Columbia, Canada, 2007.
  Detail publikace
SCHELLEOVÁ, I., LAMKA, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I., Průběh exekučního řízení. 1. vyd. Ostrava-Přívoz : Key Publishing , s.r.o., 2007, 114 s. ISBN: 978-80-87071-36-6
  Detail publikace
SCHELLEOVÁ, I., LAMKA, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů. II., Jednotlivé způsoby exekuce. 1. vyd. Ostrava-Přívoz : Key Publishing, s.r.o., 2007, 189 s. ISBN: 978-80-87071-37-3
  Detail publikace
SCHELLEOVÁ, I., LAMKA, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů. III., Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost. 1. vyd. Ostrava-Přívoz : Key Publishing, s.r.o., 2007, 93 s. ISBN: 978-80-87071-38-0
  Detail publikace
TOMICZEK, P. Existence of nontrivial solution for a class of superquadratic elliptic problems. NA-D-06-00341R1. vyd. Netherlands : Elsevier, 2007. 1 s.
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, Z., KARBAN, P., PÁNEK, D. Experimantal Support of Theoretical Electrical Engineering Education. In AMTEE'07. Section IX, Education. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 3-4. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
DUDÁČEK, K., VAVŘIČKA, V. Experimental Evaluation of the MSP430 Microcontroller Power Requirements. In EUROCON 2007. New York: IEEE, 2007. s. 617-621. ISBN: 978-1-4244-0812-2
  Detail publikace
DEJMEK, J., ŠTEKL, P. Experimental PEM FC system controled by LabView. In Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-1391-2
  Detail publikace
ADÁMEK, V., ZAJÍČEK, M., KÁŇA, J. Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 128 s. ISBN: 978-80-7043-552-6
  Detail publikace
KALAL, M. Experimental Study and CFD Modelling on the Vortex Tube Performance. Plzeň : 2007, 126 s.
  Detail publikace
GUBELJAK, N., LAŠ, V., ZEMČÍK, R., PREDAN, J., TIŠMA, Z. Experimental and numerical analysis of delamination of composite material. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-7043-552-6
  Detail publikace
MILČÁK, P., SOBCZAK, K. Experimental and numerical investigations of a flow in the stage with compound lean and compound twist stator blades. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 153-160. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
FORMÁNEK, J. Experimental determination of dynamic material properties. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 69-70. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
SOLČÁNY, V., ŠAFAŘÍK, J. Experimental evaluation of cumulative lookahead in conservative parallel simulation . In EUROSIM 2007. Vienna: ARGESIM-ARGE Simulation News, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-3-901608-32-2
  Detail publikace
MARTAN, J., KUNEŠ, J., SEMMAR, N. Experimental mathematical model of nanosecond laser interaction with material. Applied Surface Science, 2007, roč. 253, č. 7, s. 3525-3532. ISSN: 0169-4332
  Detail publikace
KALAL, M., LINHART, J. Experimental study of vortex tube properties. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 73-78. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
KUBEC, V., KŘÍŽEK, M., ČECHURA, M. Experimental verification of dynamic behaviour of hammer's anvil block. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 137-140. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
GRAUSOVÁ, E., VLACHYNSKÁ, I. Experimenty z vybraných partií fyziky motivující studenty k většímu zájmu o předmět. In Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. ISBN: 978-80-8094-083-6
  Detail publikace
KRAUS, V. Experimentální identifikace parametrů elektrických kolejových vozidel s využitím integrálních transformací . Plzeň : 2007, 76 s.
  Detail publikace
HOZNEDL, M., LINHART, J., TAJČ, L. Experimentální ověření vlastností difuzorového proudění. In Topical problems of fluid mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2007. s. 65-68. ISBN: 978-80-87012-04-8
  Detail publikace
FIŠER, F., STRNAD, T., ŘEHOŘ, J., JANDA, Z. Experimentální tvarové frézování směsnou keramikou v režimu HSC - řezné síly. In Technológia 2007. Bratislava: Strojnícka fakulta STU, 2007. s. 256-262. ISBN: 978-80-227-2712-9
  Detail publikace
HAMÁČEK, A. Expertní systém pro výběr a depozici organických látek na bázi ftalocyaninů, pro senzorové aplikace. 2007.
  Detail publikace
LANG, J., DYBAL, J., MAKRLÍK, E., VAŇURA, P., VAŠÍČKOVÁ, S., MALOŇ, P. Extraction and DFT study on the complexation of H3O+ with hexaethyl p-tert-butylcalix[6]arene hexaacetate. Journal of Molecular Structure, 2007, roč. 846, č. 1-3, s. 157-160. ISSN: 0022-2860
  Detail publikace
MAKRLÍK, E., VAŇURA, P., SELUCKÝ, P. Extraction distribution of microamounts of strontium in the two-phase water-RbCl-15-crown-5-nitrobenzene-rubidium dicarbollylcobaltate system. Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2007, roč. 221, s. 949-955. ISSN: 0942-9352
  Detail publikace
VALENTOVÁ, Z., MAKRLÍK, E. Extraction of strontium into nitrobenzene in the presence of p-nonylphenylnonaethylene glycol. Acta Chimica Slovenica, 2007, roč. 54, č. 1, s. 175-178. ISSN: 1318-0207
  Detail publikace
MAKRLÍK, E., VAŇURA, P. Extraction of zinc from water into nitrobenzene using strontium dicarbollylcobaltate in the presence of valinomycin. Acta Chimica Slovenica, 2007, roč. 54, č. 2, s. 375-377. ISSN: 1318-0207
  Detail publikace
HANZOVÁ, A., HANZA, K. Extrémní nacionalismus a neonacismus v české společnosti. Křesťanská revue, 2007, roč. 74, č. 5, s. 8-10. ISSN: 0023-4613
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Ezana a "Zlatý věk" Aksumu. Katedra blízkovýchodních studií, Plzeň, 2007.
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Ezana a "Zlatý věk" Aksumu. In Orientalia Antiqua Nova VII.. Plzeň: Dryada, 2007. s. 221-230. ISBN: 978-80-87025-13-0
  Detail publikace
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J. F0 Transformation within the Voice Conversion Framework. Interspeech 2007, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1961-1964. ISSN: 1990-9772
  Detail publikace
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J. F0 Transformation within the Voice Conversion Framework. In 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007). Baxias: ISCA, 2007. s. 681-684. ISBN: 978-1-60560-316-2
  Detail publikace
PROSR, P., PIHERA, J., POLANSKÝ, R., TRNKA, P. FT-IR spektroskopie rozkladových plynů izolačních kapalin. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 283-286. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
NOHÁČOVÁ, L. Fachhochschule Amberg - Weiden. 2007.
  Detail publikace
NOHÁČOVÁ, L. Fachhochschule Deggendorf . 2007.
  Detail publikace
KRÁLOVÁ, L. Factoring Markets in Central and Eastern Europe. In Regional Governance in the Central and Eastern Europe. Praha: Oeconomica, 2007. s. 73-79. ISBN: 978-80-245-1230-3
  Detail publikace
SLAVÍK, J., JANÍK, T. Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 2007, roč. 57, č. 3, s. 263-274. ISSN: 3330-3815
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Fascist Italy: Creating an Image of Ethiopia. Department of History, University of Oulu, 2007.
  Detail publikace
PARUS, J., KOLINGEROVÁ, I., HAST, A. Fast Computation of Vertex Normals for Lineraly Deforming Meshes. Journal of Graphics Tools, 2007, roč. 12, č. 4, s. 47-58. ISSN: 1086-7651
  Detail publikace
VOJNA, J., ŠRAML , M., LAŠOVÁ, V., POTRČ , I. Fatigue Analysis of clamping jaw. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 91-92. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
PSUTKA, J., MÜLLER, L., ŠMÍDL, L., PSUTKA, J. Feature space reduction and decorrelation in a large number of speech recognition experiments. In 9th IASTED International Conference on Signal and Image Processing. Anaheim: Acta Press, 2007. s. 158-161. ISBN: 978-0-88986-675-1
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Fejeton ve světě literárním. In O fejetonu, s fejetonem. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007. s. 75-79. ISBN: 978-80-246-1286-7
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Felašové - etiopští vyznavači judaismu na periferii dějin. In Kolokvium o soudobém antisemitismu. Plzeň: Dryada, 2007. s. 109-116. ISBN: 978-80-87025-14-7
  Detail publikace
STRNADOVÁ, L. Feminismus na cestě k post-feminismu. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 109-127. ISBN: 978-80-7380-080-2
  Detail publikace
MACHALÍK, T. Fenomén - německý kolonialismus v Africe : (mezi Berlínem a Windhoekem). Akta Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 3, s. 81-99. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
CHARVÁT, P. Fernhandel im juristischen Denken des Islams. Praha, 2007.
  Detail publikace
MAYER, D., VACHTL, D. Ferrofluids - Theory and Experiments. In IC-SPETO 2007. Gliwice: Politechnika Slaska, 2007. s. 65-66. ISBN: 978-83-85940-29-6
  Detail publikace
MAYER, D., ROZENBERG, J. Ferrohydraulic Dampers. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 259-263. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
ROZENBERG, J. Ferrohydraulic Dampers. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 77-80. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Festival začal zdařile. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 32, s. 28-28. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
FEIFERLÍKOVÁ, R. Figarova svatba diváky potěšila a někdy přímo elektrizovala. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 112, s. 26-26. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Figarova svatba hýří vtipem. Kultura : plzeňský kulturní přehled, 2007, roč. 6, s. 3-3.
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Filharmonie hrála vídeňské klasiky. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 3, s. 13-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
FIALA, J. Filharmonie uchvátila hostem z Izraele. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 26, s. 24-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
FIALA, J. Filharmonie začala více než úspěšně. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 8, s. 25-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
NEUPAUER, E. Filosofie a theologie. Naléhavost a aktuálnost pravoslavné apologetiky. Nipsis, 2007, roč. 2, č. 2, s. 47-55. ISSN: 1337-0111
  Detail publikace
HRDÝ, M. Finance podniku. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 180 s. ISBN: 978-80-7043-538-0
  Detail publikace
PLACHÁ, D. Financování malých a středních podniků prostřednictvím rozvojového a rizikového kapitálu. In Regio 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 84-91. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Financování zdravotnictví ze strukturálních fondů Evropské unie. In Think Together 2007. Praha: Česká zemědělská univerzita , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-213-1623-2
  Detail publikace
PAVLÁK, M. Finanční podpora pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením v neziskových organizacích. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-7318-536-7
  Detail publikace
HAJŽMAN, M., VIMMR, J. Finite Volume Modelling of Compressible Inviscid Flows Using Runge-Kutta Time-Stepping Schemes. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-13. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
VOJNA, J., HOLKUP, T. Finite element modelling of a hydrostatic bearing. GÉP, 2007, roč. 0, č. 10-11, s. 143-145. ISSN: 0016-8572
  Detail publikace
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2007, roč. 7, č. 1, s. 4100005-4100006. ISSN: 1617-7061
  Detail publikace
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Finite volume simulation of blood flow through complete bypass models. In 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Zürich: [s.n.], 2007. s. 108-109.
  Detail publikace
IRCING, P., OARD, D., HOIDEKR, J. First Experiments Searching Spontaneous Czech Speech. In SIGIR 2007 Proceedings. New York: ACM Press, 2007. s. 835-836. ISBN: 978-1-59593-597-7
  Detail publikace
SKALA, V., KAISER, J., NOVÁK, F., HLADÍK, V. FlashPOM Editor. 2007.
  Detail publikace
MOUREK, D., JANDEČKA, K. Flute grinding based on imported NC programme. In ICPM 2007. Vol. 1. Kielce: Kielce University of Technology, 2007. s. 149-152. ISBN: 978-83-88906-91-6
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z. Forbidden Subgraphs that Imply 2-Factors. Hradec nad Moravicí, 2007.
  Detail publikace
BÜLLOW, J. Force Effect of Poynting Vector. In AMTEE'07. Section VIII, Electromagnetic compatibility. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. VIII-3-VIII-4. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
KELLNER, J., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. Forced vibration of bladed disk. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-87012-06-2
  Detail publikace
TRINGELOVÁ, M. Form of growth law. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 667-676. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
MARTINČÍK, D. Formulace některých dynamických modelů všeobecné rovnováhy. ÚTIA AV ČR Praha, 2007.
  Detail publikace
CABADA, L. Formální decentralizace a nefunkční víceúrovňová správa jako překážka procesu evropeizace - příklad Bosny a Hercegoviny. In Víceúrovňové vládnutí v Evropě. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 91-106. ISBN: 978-80-210-4458-6
  Detail publikace
BRŮNA, V., BURSOVÁ, M., VOTÍK, J., ZALABÁK, J. Fotbalová školička. Praha : Grada Publishing, 2007, 118 s. ISBN: 978-80-247-1908-5
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Fotogalerie. Folklor, 2007, roč. 18, č. 11, s. 1-1. ISSN: 1210-7972
  Detail publikace
PATEROVÁ, L. Fotovoltaický článek a jeho využití v každodenním životě. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 75-78. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
RYND, J. Foucault a Lefebvre o (sociálním) prostoru. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 137-155. ISBN: 978-80-7043-592-2
  Detail publikace
ŠAUŠOVÁ, E. Foucaultovy Dějiny sexuality - cesta od antiky ke křesťanské morálce. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 3, s. 125-135. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
BENEDIKT, J. Fourth-order quasilinear boundary value problems. In Colloquium on Differential and Difference Equations. Brno: Masaryk University, 2007. s. 33-38. ISBN: 978-80-210-4414-2
  Detail publikace
HOŠNA, M. Fractal Analysis of EEG Signal. In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
HAVLÍK, V. Francis Bacon a induktivní metoda. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 103-120. ISBN: 978-80-7043-625-7
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Francis Bacon a španělské renesanční vědění. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
VONDRÁČEK, A. Francouzský jazyk pro profesní potřeby učitele A. Ústí nad Labem : UJEP v Ústí nad Labem, 2007. 2 s.
  Detail publikace
KRÁLOVÁ, E., KEJVALOVÁ, E., HLADÍK, J., VOLTROVÁ, M., KERSTEN, S. Fraus Ilustrovaný tematický slovník. Plzeň : Fraus, 2007, 456 s. ISBN: 978-80-7238-434-1
  Detail publikace
STAHL, T. Fremde Umwelt - neue Heimat. Umzugsgeschichten in der problemorientierten Kinder- und Jugendliteratur. In Literatur für junge Leser. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 71-89. ISBN: 978-80-7043-530-4
  Detail publikace
ŠTORK, M. Frequency Synthesizer Based on Coincidence Mixer. In Radioelektronika 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 165-168. ISBN: 1-4244-0821-0
  Detail publikace
VOLDŘICH, J. Frictionally excited thermoelastic instability in disc brakes - Transient problem in the full contact regime. Mechanical Sciences, 2007, roč. 2007, č. 49, s. 129-137. ISSN: 0020-7403
  Detail publikace
ŠESTÁK, J., MAREŠ, J. From caloric to stathmograph and polarography. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2007, roč. 88, č. 3, s. 763-768. ISSN: 1388-6150
  Detail publikace
KŘÍŽ, A., KOŽMÍN, P., SYROVÁTKA, J. Frézovací nástroj pro obrábění sendvičových polymerních materiálů. Praha, 2007.
  Detail publikace
HANÁK, I., JANDA, M., SKALA, V. Full-parallax hologram synthesis of triangular meshes using a graphical processing unit. In 3DTV-CON 2007. Piscataway: IEEE, 2007. s. 1-4. ISBN: 1-4244-0721-4
  Detail publikace
LOBOVSKÝ, L., KŘEN, J. Fully mesh-free Lagrangian simulations using SPH method. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-87012-06-2
  Detail publikace
BORKOVCOVÁ, Š. Fundraising versus sponzoring v oblasti sportu. In Nové trendy - nové nápady 2007. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. s. 30-39. ISBN: 978-80-903914-2-0
  Detail publikace
KRÁL, L. Funkcionální adaptivní řízení. Plzeň : 2007, 115 s.
  Detail publikace
ŠROUB, J., KLEPÁČEK, J., LANG, V., BARTÍK, J. Funkční vzorek systému pro rychlé bezkontaktní měření deformací kotouče při brzdění. 2007.
  Detail publikace
KOMRSKA, T. Fázový závěs a metoda vážených nejmenších čtverců jako synchronizační algoritmy řízení měničů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 35-38. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
Pacina, J., Janečka, K., Baranová, M., Vichrová, M., Fiala, R., Novák, P., Jedlička, K., Čerba, O., Čada, V., Ježek, J. GIS Day 2007. budova FAV, objekt KMA, 23.11.2007 - 23.11.2007.
  Detail publikace
MENTLÍK, P., MINÁR, J. GIS ako všeobecný a špecifický nástroj geografického výskumu. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 47-52. ISBN: 978-80-7043-658-5
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. GIS jako nástroj pro hledání archeologických struktur (netradiční pojetí). Chodová Planá, 2007.
  Detail publikace
LÁVIČKA, M. GRC Parametrizations of Rational Hypersurfaces. Institut of Applied Geometry, JKU Linz, 2007.
  Detail publikace
HERING, P., ŠIMANDL, M. Gaussian Sum Approach with Optimal Experiment Design for Neural Network. In Proceedings of the Ninth IASTED International Conference on Signal and Image Processing. Honolulu: ACTA Press, 2007. s. 425-430. ISBN: 978-0-88986-676-8
  Detail publikace
HERING, P., ŠIMANDL, M. Gaussian Sum Approach with Optimal Experiment Design for Neural Network. In Signal and Image Processing. Anaheim: ACTA Press, 2007. s. 425-430., ISSN: 1482-7921
  Detail publikace
CHARVÁT, P. Gebhard J. Selz (ed.), Festschrift für Burkhart Kienast zu seinem 70. Geburtstage. Archiv für Orientforschung, 2007, s. 340-343. ISSN: 0066-6440
  Detail publikace
MARHÁNKOVÁ, J. Gender a stárnutí: pohled na stáří očima žen. Plzeň : 2007, 122 s.
  Detail publikace
SOSNA, D., SLÁDEK, V., GALETA, P. Gender relations in the Early Bronze Age: The Rebesovice cemetery. Zadar, Croatia, 2007.
  Detail publikace
KUFNER, A., KULIEV, K., OGUNTUASE, J., PERSSON, L. Generalized weighted inequalities with negative powers. Journal of Mathematical Inequalities, 2007, roč. 1, č. 2, s. 269-280. ISSN: 1846-579X
  Detail publikace
LINHART, R. Generátor cvičných telegrafních zpráv. Praktická elektronika A Radio, 2007, roč. 12, č. 6, s. 15-16. ISSN: 1211-328X
  Detail publikace
ROMPORTL, J. Generátor zvukové podoby vět v tektogramatické reprezentaci. 2007.
  Detail publikace
VALEŠ, L. Geneses and Development of the Czech Party System during the Period 1989-2006 in the Czech Transition Context. In Dialog Vostok - Zapad. Moskva: Federacia mira i soglasia, 2007. s. 121-131.
  Detail publikace
BLAŽEK, V., BRŮŽEK, J. Genetické mechanizmy ovlivňující velikost mozku v evoluci člověka. In Dědičnost, osobnost, společnost. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007. s. 8-20. ISBN: 978-80-87025-16-1
  Detail publikace
KŘIVÁNEK, R. Geofyzikální měření Archeologického ústavu AV ČR Praha na archeologických lokalitách v roce 2006. In Archeologické výzkumy v Čechách 2006 : [Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 68]. Praha: Česká archeologická společnost, 2007. s. 21-25., ISSN: 1211-992X
  Detail publikace
DOKOUPIL, J. Geografická poloha. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 31-33. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
JEDLIČKA, K. Geografické analýzy. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
MATUŠKOVÁ, A., NOVOTNÁ, M. Geografie města Plzně. 3. přepracované vyd.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 184 s. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
JOHN, J., RYTÍŘ, L. Geographic information systems in archaeological mapping. Freistadt, 2007.
  Detail publikace
DOKOUPIL, J. Geographical Location. In The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s. 31-33. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
KRAFT, J. Geologie. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 39-48. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
KRAFT, J. Geology. In The geography of Plzeň. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 40-49. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
ŠÍMA, J. Geomatics and Geoinformatics in Modern Information Society - Projection of New Trends into their Curricula at the University of West Bohemia in Pilsen. In Scientia Est Potentia. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 147-154. ISBN: 978-80-01-03718-8
  Detail publikace
ŠÍMA, J. Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti. Zeměměřič, 2007, roč. 14, č. 1+2, s. 4-6. ISSN: 1211-488X
  Detail publikace
ŠÍMA, J. Geomatika verzus geoinformatika?. Zeměměřič, 2007, roč. 14, č. 1+2, s. 7-8. ISSN: 1211-488X
  Detail publikace
JEDLIČKA, K. Geomorfologický informační systém - případy užití. Plzeň, 2007., ISBN: 978-80-7043-658-5,
  Detail publikace
JEDLIČKA, K. Geomorfologický informační systém - případy užití. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 17-22. ISBN: 978-80-7043-658-5
  Detail publikace
MENTLÍK, P. Geomorfologický informační systém jako nástroj geomorfologické analýzy. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 35-40. ISBN: 978-80-7043-658-5
  Detail publikace
Jedlička, K., Čerba, O. Geoseminář - Geomatika v památkové péči. Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni, 20.09.2007 - 20.09.2007.
  Detail publikace
BENEDIKT, J. Global bifurcation result for Dirichlet and Neumann p-biharmonic problem. Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA, 2007, roč. 0, č. 14, s. 541-558. ISSN: 1021-9722
  Detail publikace
KOTÁL, V., ŠVORČÍK, V., SLEPIČKA, P., SAJDL, P., BLÁHOVÁ, O., ŠUTTA, P., HNATOWICZ, V. Gold coating of poly(ethyleneterephthalate) modified by argon plasma. Plasma Processes and Polymers, 2007, roč. 4, č. 1, s. 69-76. ISSN: 1612-8850
  Detail publikace
SIEGL, J., SLEPIČKA, P., KOTÁL, V., NOVOTNÁ, M., BLÁHOVÁ, O., ŠVORČÍK, V. Gold nanolayers prepared on poly(ethyleneterephtalate). Materials Science Forum, 2007, roč. 2007, č. 567-568, s. 261-264. ISSN: 0255-5476
  Detail publikace
SIEGL, J., SLEPIČKA, P., KOTÁL, V., NOVOTNÁ, M., BLÁHOVÁ, O., ŠVORČÍK, V. Gold nanolayers prepared on poly(ethyleneterephtalate). In Materials Structure & Micromechanics of Fracture V. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications, 2007. s. 261-264., ISSN: 0255-5476
  Detail publikace
JEŽEK, J. Google Summer of Code 2006 v geoinformatice. Ostraba, 2007.
  Detail publikace
JEŽEK, J. Google Summer of Code 2006 v geoinformatice. In GIS Ostrava 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. s. 1-5.
  Detail publikace
JEŽEK, J. Google Summer of Code for Geoinformatics. OSGeo Journal, 2007, roč. 3, s. 21-23. ISSN: 1994-1897
  Detail publikace
JEŽEK, J. Google Summer of Code in Geoinformatics. Praha, 2007.
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P., NOVOBILSKÝ, M. Gotická tvrz a zámecká pevnost Kaceřov. Plzeň : Petr Mikota, 2007, 66 s. ISBN: 978-80-86596-91-4
  Detail publikace
KOCUR, P. Grafické projekty. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007,
  Detail publikace
TENZER, R., ELLMAN, A., NOVÁK, P., VAJDA, P., VANÍČEK, P., MOORE, P. Gravity field components of differences between gravity disturbances and gravity anomalies. Perugia, 2007.
  Detail publikace
NOVÁK, P. Gravity reduction using a general method of Helmert´s condensation. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2007, roč. 42, č. 1, s. 83-105. ISSN: 1217-8977
  Detail publikace
KINDLMANOVÁ, M. Greenblatt, S. (2005): Will in the World. How Shakespeare Became Shakespeare. Teorie a dějiny vědy a techniky IV., 2007,
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P. Growing Power of China and its Foreign Policy in Africa. In Viva Africa 2007. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 251-262. ISBN: 978-80-87025-17-8
  Detail publikace
KUŽEL, R., NICHTOVÁ, L., HEŘMAN, D., ŠÍCHA, J., MUSIL, J. Growth of magnetron sputtered TiO2 thin films studied by X-ray scattering. Zeitschrift für Kristallographie, 2007, roč. 2007, č. suppl. 26, s. 241-246. ISSN: 0044-2968
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Große Landesaustellung Baden-Württemberg 2005 : IMPERIUM ROMANUM. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau ; IMPERIUM ROMANUM. Römer, Christen, Alamannen - Die Spätantike am Oberrhein. Právněhistorické studie. 38, 2007, č. 38, s. 505-506.
  Detail publikace
LUKEŠ, V., ROHAN, E. HFEM-PERF: Software pro numerickou simulaci porézních kapalinou nasycených heterogenních materiálů. 2007.
  Detail publikace
JANDA, M., HANÁK, I., SKALA, V. HPO hologram synthesis for full-parallax reconstruction setup. In 3DTV-CON 2007. Piscataway: IEEE, 2007. s. 1-4. ISBN: 1-4244-0721-4
  Detail publikace
FRYML, J., POSPÍŠIL, M., PODLENA, R., CHARVÁT, K., ČERBA, O. HS Forest Scenario of Humboldt - Way to INSPIRE Implementation in Forestry. In Information systems in agriculture and forestry. Prague: Czech University of Life Sciences, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-213-1643-0
  Detail publikace
ČERBA, O., FRYML, J., POSPÍŠIL, M., PODLENA, R., CHARVÁT, K. HS Forest Scenario of Humboldt - Way to INSPIRE Implementation in Forestry. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007.
  Detail publikace
MAYER, D., ULRYCH, B. Halbachova soustava magnetů a její modifikace. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 346-349. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
EKSTEIN, J. Hamiltonian Cycles in the Square of a Graph with Block Graph Homeomorphic to a Star. Herľany, 2007.
  Detail publikace
EKSTEIN, J. Hamiltonian Cycles in the Square of a Graph with Block Graph Homeomorphic to a Star. Hradec nad Moravicí, 2007.
  Detail publikace
EKSTEIN, J. Hamiltonian Cycles in the Square of a Graph with Block Graph Homeomorphic to a Star. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
EKSTEIN, J. Hamiltonian Cycles in the Square of a Graph with Block Graph Homeomorphic to a Star. In Graphs 2007. Ostrava: VŠB - Technickal University, 2007. s. 8-8. ISBN: 978-80-248-1445-2
  Detail publikace
EKSTEIN, J. Hamiltonian Cycles in the Square of a Graph with Block Graph Homeomorphic to a Star. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 49-53. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
KAISER, T., KRÁL, D., ROSENFELD, M., RYJÁČEK, Z., VOSS, H. Hamiltonian cycles in prisms . Journal of Graph Theory, 2007, roč. 56, s. 249-269. ISSN: 0364-9024
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z. Hamiltonicity in 3-connected claw-free graphs. Mathematical Rewiews, 2007, s. -. ISSN: 0025-5629
  Detail publikace
WASKA, K. Hans Georg z Útviny a jeho komplicové : sonda do kriminálního prostředí západních Čech před polovinou 18. století. In Nardi aristae. Ústí nad Labem: Albis Internacional, 2007. s. 59-90. ISBN: 978-80-86971-42-1
  Detail publikace
MUSIL, J., ZEMAN, P. Hard a-Si3N4/MeNx Nanocomposite Coatings with High Thermal Stability and High Oxidation Resistance. Solid State Phenomena, 2007, roč. 127, s. 31-36. ISSN: 1012-0394
  Detail publikace
HOSNEDL, S. Hardware, Software, Processed Materials and Services as Consistent Elements of a Designed Technical Product. In Desing for society. Paris: Ecole Centrale Paris, 2007. s. 749-750. ISBN: 1-904670-01-6
  Detail publikace
HOSNEDL, S. Hardware, Software, Processed Materials and Services as Consistent Elements of a Designed Technical Product.. In Design for society. Paris: Ecole Centrale Paris, 2007. s. 1-8. ISBN: 1-904670-02-4
  Detail publikace
DRÁBEK, P., KUFNER, A. Hardy inequality and properties of the quasilinear Sturm-Liouville problem. Rendiconti Lincei - Matematica e Applicazioni, 2007, roč. 18, č. 2, s. 125-138. ISSN: 1120-6330
  Detail publikace
DRÁBEK, P. Harmonic analysis use for investigation of semiconductors converters EMC. In Transcom 2007. Žilina: University of Žilina, 2007. s. 91-94. ISBN: 978-80-8070-694-4
  Detail publikace
KŮS, V., DRÁBEK, P., FOŘT, J. Harmonic and Interharmonic Currents Generated by Softstarters . In Power Electronics Intelligent Motion Power Quality. Stuttgart: Mesago PCIM, 2007. s. 1-4.
  Detail publikace
JANDA, M. Harmonické v meziobvodu trakčního pohonu s asynchronním motorem. Plzeň : 2007, 60 s.
  Detail publikace
CÉDL, M., JANDA, M. Harmonické ve speciálním trakčním měniči (přímý měnič) se středofrekvenčním transformátorem : základní úvahy. 22160-44-07 . vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007.
  Detail publikace
MILDORF, T., CHARVÁT, K., KAFKA, Š., SEDLÁŘ, P., ČERBA, O. Harmonizace dat územního plánování. Bítov, 2007.
  Detail publikace
VOLTROVÁ, M. Hat Erich Fried seinen Brief "nur" nach Moskau geschickt?. In Russische Ansichten - Ansichten von Russland. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007. s. 72-82. ISBN: 978-3-631-57317-4
  Detail publikace
FIALA, J. Haydnovy hudební slavnosti za týden. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 208, s. 26-26. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
HEJDUKOVÁ, P. Health Care Systems and Their Usage. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007. Pardubice: University of Pardubice, 2007. s. 56-56. ISBN: 978-80-7194-965-7
  Detail publikace
KOCHOVÁ, P., KLEPÁČEK, J., HLUBOCKÝ, J., MOKRÁČEK, A., ŠPATÉNKA, J., NOVÁČEK, V. Heart valve viscoelastic properties - a pilot study. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 97-104. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
BOEHMOVÁ, M. Heat Pumps and Their Possible Applications. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 7-10. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
MAŠEK, B. Heat Treatment 2007. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 89 s. ISBN: 978-80-7043-540-3
  Detail publikace
HRDLIČKA, K. Hebrejsko - anglicko - český studijní slovník 2007. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
KNOLL, V. Hegemonie města Chebu. Zamyšlení nad otázkou středověké globalizace. Olomouc, 2007.
  Detail publikace
FRANC, A. Heterogenní svarové spoje hliník-ocel. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
BLECHA, T. High frequency behavior of microstrip lines on composite photopolymer substrates. Cluj-Napoca, 2007.
  Detail publikace
BLECHA, T., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. High frequency behavior of microstrip lines on composite photopolymer substrates. In ISSE 2007. Cluj-Napoca: Editura Mediamira, 2007. s. 110-111. ISBN: 978-973-713-174-4
  Detail publikace
BLECHA, T., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. High frequency behavior of microstrip lines on composite photopolymer substrates. In ISSE 2007. Cluj-Napoca: Technical University, 2007. s. 208-212. ISBN: 978-1-4244-1217-4
  Detail publikace
KALAŠ, J., VLČEK, J., HŘEBEN, S., ČAPEK, J., ZEMAN, P., PEŘINA, V. High-Temperature Behaviour and Oxidation Resistance of Si-B-C-N Films. In Book of abstracts of 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 193-194. ISBN: 978-80-89186-13-6
  Detail publikace
ZEMČÍK, R., ROLFES, R., ROSE, M., TESSMER, J. High-performance four-node shell element with piezoelectric coupling for the analysis of smart laminated structures. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2007, roč. 70, č. 8, s. 934-961. ISSN: 0029-5981
  Detail publikace
VLČEK, J., KUDLÁČEK, P., BURCALOVÁ, K., PAJDAROVÁ, A., MUSIL, J. High-power pulsed magnetron discharges for ionized high-rate sputtering of films. In Book of abstracts of 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 79-80. ISBN: 978-80-89186-13-6
  Detail publikace
BURCALOVÁ, K., VLČEK, J., KUDLÁČEK, P. High-power pulsed magnetron sputtering : model and experiments. In XXVIII International conference on phenomena in ionized gases. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, 2007. s. 625-628. ISBN: 978-80-87026-01-4
  Detail publikace
ZUŠTIN, B., BURCALOVÁ, K., VLČEK, J., LUKÁŠ, J. High-power pulsed magnetron sputtering of TiN films and their mechanical properties. In XXVIII International conference on phenomena in ionized gases. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, 2007. s. 794-796. ISBN: 978-80-87026-01-4
  Detail publikace
VLČEK, J., KUDLÁČEK, P., BURCALOVÁ, K., MUSIL, J. High-power pulsed sputtering using a magnetron with enhanced plasma confinement. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2007, roč. 25, č. 1, s. 42-47. ISSN: 0734-2101
  Detail publikace
ŠÍCHA, J., HEŘMAN, D., MUSIL, J., STRÝHAL, Z., PAVLÍK, J. High-rate low-temperature dc pulsed magnetron sputtering of photocatalytic TiO2 films: the effect of repetition frequency. Nanoscale Research Letters, 2007, roč. 2, č. 3, s. 123-129. ISSN: 1931-7573
  Detail publikace
ŠÍCHA, J., HEŘMAN, D., MUSIL, J. High-rate magnetron sputtering of crystalline TiO2 films. In Book of abstracts of 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 255-256. ISBN: 978-80-89186-13-6
  Detail publikace
FLAŠKOVÁ, J. Hindman spaces and summable ultrafilters. Castellón, 2007.
  Detail publikace
ŠUBRT, J. Historická sociologie. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 548 s. ISBN: 978-80-7380-061-1
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Historie a současnost odborného překladu u nás. Plzeň : 2007, 221 s.
  Detail publikace
AJGLOVÁ, J. Historie babictví a současnost porodní asistence. Olomouc, 2007., ISBN: 978-80244-1764-6,
  Detail publikace
PODOLA, J., RÁB, L. Historie legislativy na Západočeské univerzitě v Plzni. In Acta historico-iuridica Pilsnensia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 308-320. ISBN: 978-80-7380-085-7
  Detail publikace
SVOBODA, M., BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. History Written by the Bible. Barčina Čížková and the case of Vojvodovo . Blagoevgrad, 2007.
  Detail publikace
PSUTKA, J. Hlasový dialog s počítačem. In Umělá inteligence 5. Praha : Academia, 2007, s. 284-327. ISBN: 978-80-200-1470-2
  Detail publikace
ŠMÍDL, L. Hlasový interface pro anotační nástroj TrEd. 2007.
  Detail publikace
JIRÁSEK, B. Hloubavý vhled do literárních problémů a paradoxů. Plž, 2007, roč. 6, č. 6, s. 27-28. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
DOLEŽIL, T., HAVEL, B. Hmotněprávní opatrovník obchodní společnosti letem světem. Právní rozhledy, 2007, roč. 16, č. 22, s. 818-823. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
KŘIKAČ, K. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, s. 148-148. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Hodnocení kvality dodavatelů a potenciálních členů klastru. In Nové trendy v manažérstve kvality. Trnava: AlumniPress, 2007. s. 150-154. ISBN: 978-80-8096-027-8
  Detail publikace
VOHLÍDKOVÁ, M., PEŠTA, J., SLÍPKA, J., NOVÝ, P., VÁVRA, F. Hodnocení kvality hlasu u pacientů s jednostrannou obrnou zvratného nervu během hlasové rehabilitace . Praha, 2007.
  Detail publikace
KŘÍŽ, A., KESL, M. Hodnocení kvality tepelného zpracování nástrojových ocelí . In Zabezpečení jakosti v provozech tepelného zpracování. Praha: ECOSOND, 2007. s. 145-152. ISBN: 978-80-254-0495-9
  Detail publikace
FAJKUS, M., HOŘEJŠ, S., BLÁHOVÁ, O., BURŠÍKOVÁ, V. Hodnocení vlastností tenkých vrstev pro aplikace na nástroje. Povrchová úprava, 2007, roč. 4, s. 1-5. ISSN: 1801-707X
  Detail publikace
VIZINA, M. Hodnocení vlastností zirkoniových slitin s využitím instrumentované vnikací zkoušky tvrdosti. Plzeň : 2007, 124 s.
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Hold králi Karlu IV. na festivalu uchvátil. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 45, s. 28-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
FIALA, J. Hold mistru houslí. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 109, s. 27-27. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ZRNÍK, J., KOVÁŘÍK, T., CIESLAR, M. Homogeneity of the ultrafine structure of aluminium processed by constrained groove pressing. Transactions of the Technical Univerzity of Košice, 2007, roč. 0, č. 0, s. 285-290. ISSN: 1335-2334
  Detail publikace
SEIFRT, F. Homogenization method for elastic materials. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 641-646. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization of the acoustic transmission through perforated layer. In Proceedings of Waves 2007. Reading: University of Reading, 2007. s. 510-512. ISBN: 0-7049-9880-7
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Horňácká cimbálová muzika nadchla poprvé v Plzni. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 26, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
FIALA, J. Hosté přivezli španělskou hudbu. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 167, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Hostům Lubomíra Brabce vděčíme za výjimečný zážitek. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 294, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
SRP, Z., HOSNEDL, S. How to Customise Product Design Specification for its Efficient & Effective Use in Industrial Practice?. In AEDS 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 73-74. ISBN: 978-80-7043-600-4
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P. Hradební zeď. Hláska, 2007, roč. 18, č. 2, s. 29-29. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
WASKA, K. Hrdelní soud v Úterý v polovině 18. století. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 130-143. ISBN: 978-80-7380-085-7
  Detail publikace
KNOLL, V. Hrdelní tresty středověkého Chebska a jejich výkon. Karlovarská právní revue, 2007, roč. 3, č. 2, s. 56-63. ISSN: 1801-2191
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Hráči odlišili dva světy. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 104, s. 29-29. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
RAISOVÁ, E. Hubig, Ch. - Huning,A. - Ropohl,G. (2000): Nachdenken über Technik - Die Klassiker der Technikphilosophie. Teorie a dějiny vědy a techniky, 2007, roč. 1, s. 267-270.
  Detail publikace
KUHN, T. Hudba jazzové oblasti z pohledu hudební kinetiky. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 89 s. ISBN: 978-80-7043-529-8
  Detail publikace
CIMLER, P. Human capital in environment of global economy in EU - case studies = Lidský kapitál v prostředí globální ekonomiky EU - případové studie mezinárodních studentských řešitelských týmů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 251 s.
  Detail publikace
HOMMEROVÁ, D. Human capital in environment of global economy in EU - case studies = Lidský kapitál v prostředí globální ekonomiky EU - případové studie mezinárodních studentských řešitelských týmů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 251 s. ISBN: 978-80-7043-560-1
  Detail publikace
SLÁDEK, V., SOSNA, D., BERNER, M. Human manipulative behavior in the Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age : humeral bilateral asymmetry. American Journal of Physical Anthropology, 2007, roč. 133, s. 669-681. ISSN: 0002-9483
  Detail publikace
PSUTKA, J., IRCING, P., PSUTKA, J. Hungarian MALACH acoustic front-end. 2007.
  Detail publikace
LÁVIČKA, D. Hydrodynamic analogy between compressible and free surface flow. In Soutěžní přehlídka studentských a a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 161-164. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
KOPP, J. Hydrologická rizika v rámci Hodnocení vlivů záměru PS Děčín na lokality soustavy Natura 2000. INVESTprojekt NNC, s.r.o. Brno, 2007. 20 s.
  Detail publikace
FLAŠKOVÁ, J. I-ultrafilters for an ideal I on $\omega$. Hejnice, 2007.
  Detail publikace
FENCLOVÁ, M. I. Evropský kongres FIPF : Vídeň, 2.-5.11.2006. Cizí jazyky, 2007, roč. 50, č. 3, s. 117-117. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
GIRG, P., NEJEDLÝ, J. IBM Laptop Classroom : Experience from teaching to conference organizing . Bratislava, 2007.
  Detail publikace
NEJEDLÝ, J. IBM Laptopová učebna: Zkušenosti s použiváním ve výuce a při pořádání konferencí. Praha, 2007.
  Detail publikace
EGER, L. ICT kordinátoři a podpora dalších aktivit dětí ve školách . Technológia vzdelávania, 2007, roč. 15, č. 1, s. 13-15. ISSN: 1335-003X
  Detail publikace
JIŘIČKOVÁ, J. IEC 61850 : functionality and implementation. In Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-1391-2
  Detail publikace
JIŘIČKOVÁ, J. IEC61850 : Implementation in nev Generation of Electrical Protetion. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 469-471. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
Boháček, K. II. PLATÓNSKÁ MINIKONFERENCE. Plzeň, 17.01.2007 - 17.01.2007.
  Detail publikace
MARTAN, J., SEMMAR, N., BOULMER-LEBORGNE, C. IR radiometry optical system view factor and its application to emissivity investigations of solid and liquid phases. International Journal of Thermophysics, 2007, roč. 28, č. 4, s. 1342-1352. ISSN: 0195-928X
  Detail publikace
Ryjáček, Z. IWONT 2007. Plzeň, 17.09.2007 - 21.09.2007.
  Detail publikace
Ryjáček, Z., Kužel, R., Teska, J. IWONT 2007. Plzeň - Černice, 17.09.2007 - 21.09.2007.
  Detail publikace
ČECH, M., SCHLEGEL, M. Ideal Bode's control loop shaping with respect of the model set approach. In Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-2677-1
  Detail publikace
MUSIL, A., HLAVÁČ, Z. Identification of Parameters of the Dynamic Model of the Reactor WWER 1000 Support Cylinder by Spectral Tuning. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-87012-06-2
  Detail publikace
JANEČEK, P., MOŠNA, J., PRAUTSCH, P. Identification of a Class of Positive Systems and its Applications in Discrete Event Systems. In Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007. Košice: Technical University, BERG Faculty, 2007. s. 243-245. ISBN: 978-80-8073-805-1
  Detail publikace
ERET, P. Identification of a non-linear system at fluid damping controlled instability. Plzeň : 2007, 118 s.
  Detail publikace
BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M., BAUDIS, J. Identifikace potřeb obyvatel sociálně vyloučených (romských) enkláv ve vztahu ke vzdělávacím institucím na příkladu jazyka. Poločas výzkumu.. In Veselé tropy. Plzeň: Dokořán, 2007. s. 30-38. ISBN: 978-80-86569-88-8
  Detail publikace
POLÍVKA, J., KRIVÁNKA, D., ŠVARNÝ, J. Identifikace poškozených vibrouzlů v lopatkové řadě. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 179-184. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
SUTCLIFFE, R., STEINBERGER, J., KRUSCHWITZ, U., KABADJOV, M., POESIO, M. Identifying Novel Information using latent Semantic Analysis in the WiQA Task at CLEF 2006. Lecture Notes in Computer Science, 2007, roč. 4730, s. 541-549. ISSN: 0302-9743
  Detail publikace
SUTCLIFFE, R., STEINBERGER, J., KRUSCHWITZ, U., KABADJOV, M., POESIO, M. Identifying Novel Information using latent Semantic Analysis in the WiQA Task at CLEF 2006. In Evaluation of Multilingual and Multi-modal Information Retrieval. Berlin: Springer, 2007. s. 541-549. ISBN: 978-3-540-74998-1
  Detail publikace
BOŘÍK, J. Identity Management - ORION implementation. Jablonné v Podještědí, 2007.
  Detail publikace
STAHL, T. Identität durch LIteratur. Ulrich Plenzdorfs Aktualisierung des Werther. In Literatur für junge Leser. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 91-107. ISBN: 978-80-7043-530-4
  Detail publikace
PADRTA, A. Idetification of WEBnet users. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
VOKÁČOVÁ, J. Idioms. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
EGER, L., EGEROVÁ, D. Image školy a její diagnostika. In Autoevaluace. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. s. 14-19. ISBN: 978-80-87000-16-8
  Detail publikace
MÜHLBACHER, J., NECHANICKÝ, M., NOVÁK, P., HEŘMAN, A. Impacts of renewable energy sources on operation and stability of electrical network. In Komunalna energetika = Power engineering. Maribor: Univerza v Mariboru, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-961-248-018-9
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Implementace managementu kvality v systému zdravotnických zařízení. In Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-7318-646-3
  Detail publikace
EGER, L. Implementace ICT do vzdělávacího procesu na VŠ. In Veda - vzdelávanie - prax. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2007. s. 81-86. ISBN: 978-80-8094-203-8
  Detail publikace
NÁPRAVNÍK, V. Implementace moderních trendů vzdělávání v biotechnologiích. Vysoká škola chemicko-technologická : 2007, 133 s.
  Detail publikace
STEHLÍK, J. Implementace ovladače DM6437 v Matlab Simulink. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 93-96. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
PŘEDOTA, A. Implementace řízení přímého měniče kmitočtu. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 73-76. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
PAN, R., SKALA, V. Implicit Surface Modeling Suitable for Inside/Outside Tests with Radial Basis Functions. In Proceedings of 2007 10th IEEE International Conference on Computer Aided Design and Computer Graphics. Beijing : IEEE Press, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-1-4244-1578-6
  Detail publikace
KRÁL, P., CERISARA, C., KLEČKOVÁ, J. Importance of Prosody for Dialogue Acts Recognition . In Specom 2007 Proceedings. Moscow: Moscow State Linquistic University , 2007. s. 140-145. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
HAMÁČEK, A., KIDORA, J., ŘEBOUN, J. Improvement of plating adhesion on PhotoVia substrates. In ISSE 2007. Cluj-Napoca: Technical University, 2007. s. 203-207. ISBN: 978-1-4244-1217-4
  Detail publikace
HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., KIDORA, J. Improvement of plating adhesion on PhotoVia substrates. In ISSE 2007. Cluj-Napoca: Editura Mediamira, 2007. s. 108-109. ISBN: 978-973-713-174-4
  Detail publikace
ŘEBOUN, J. Improvement of plating adhesion on PhotoVia substrates. Cluj-Napoca, 2007.
  Detail publikace
VIMMR, J., ŠVÍGLER, J. Incorrect contact of screw surfaces and numerical solution of the leakage flow through the arisen gap . Engineering Mechanics, 2007, roč. 14, č. 1, s. 163-178. ISSN: 1802-1484
  Detail publikace
KUNEŠOVÁ, H. Indická ekonomika: současnost a perspektivy. Nový orient, 2007, roč. 62, č. 2, s. 6-9. ISSN: 0029-5302
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Indikátory měření kvality zdravotní péče. In Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec: Technická univerzita , 2007. s. 499-505. ISBN: 978-80-7372-243-2
  Detail publikace
LUKAVSKÁ, E. Individualizace a diferenciace. In Individualizace ve výuce. Praha: Nadační fond pro vzdělávání Fund for Education - International School of Prague, 2007. s. 1-11.
  Detail publikace
BROUSEK, J., SABUROV, K. Induced hereditary graph classes and clousure operation. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 37 -42. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Inductive Coupling Effect on Induced Voltage on Three-Phase Transmission Line in Consequence of Lightning Stroke. Plzeň, Česká republika, 2007.
  Detail publikace
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Inductive Coupling Effect on Induced Voltage on Three-Phase Transmission Line in Consequence of Lightning Stroke. In AMTEE'07. Section V, Power engineering theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. V-7-V-8. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
ŠIMEK, Z. Induktivní logika a její význam v současné vědě. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 216-237. ISBN: 978-80-7043-592-2
  Detail publikace
ZELINKOVÁ, M., GALETOVÁ, M. Industrie z tvrdých živočišných materiálů doby kamenné I. Zprávy České archeologické společnosti, 2007, roč. 0, č. Supplément 66, s. 3-28. ISSN: 1211-992X
  Detail publikace
ZELINKOVÁ, M., GALETOVÁ, M. Industrie z tvrdých živočišných materiálů doby kamenné II. Zprávy České archeologické společnosti, 2007, roč. 67, č. 2007, s. 3-28. ISSN: 1211-992X
  Detail publikace
STAŇKOVÁ, H., SKÁLOVÁ, L., MEYER, L., MAŠEK, B. Influence of aluminium on retained austenite stabilization during thermomechanical treatment of low-alloyed TRIP steel. Acta Metallurgica Slovaka, 2007, roč. 13, č. 1, s. 208-213. ISSN: 1335-1532
  Detail publikace
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Influence of internal parametric and kinematic excitation on nonlinear gearbox vibration. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2007, roč. 7, č. 1, s. 4050011-4050012. ISSN: 1617-7061
  Detail publikace
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Influence of junction angle on hemodynamics in a bypass model. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 153-156. ISBN: 978-83-60102-46-6
  Detail publikace
POLANSKÝ, R. Influence of oil type on the oil-paper insulation properties. Vancouver, British Columbia, Canada, 2007.
  Detail publikace
PROSR, P., POLANSKÝ, R., PIHERA, J., TRNKA, P. Influence of oil type on the oil-paper insulation properties. In 2007 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena. Vancouver: IEEE DEIS, 2007. s. 77-80. ISBN: 1-4244-1481-4
  Detail publikace
SOBOTA, J., SCHLEGEL, M. Influence of prediction horizon length on performance and robustness of simple model based predictive controller. In Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-227-2677-1
  Detail publikace
SAVKOVÁ, J., CTIBOR, P., BLÁHOVÁ, O. Influence of steel content to tribological properties of thermally sprayed alumina coatings. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 109-114. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
HOUŠKA, J., VLČEK, J., POTOCKÝ, Š., PEŘINA, V. Influence of substrate bias voltage on structure and properties of hard Si-B-C-N films prepared by reactive magnetron sputtering. Diamond and Related Materials, 2007, roč. 16, č. 1, s. 29-36. ISSN: 0925-9635
  Detail publikace
KROUPA, T., KLEPÁČEK, J. Influence of temperature on mechanical properties of unidirectional long fiber composite. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-7043-552-6
  Detail publikace
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., MEYER, L., KRÜGER, L. Influence of the chemical composition of 20MoCrS4 and low-alloyed TRIP steel on the intensity of high temperature corrosion. Materials and Corrosion, 2007, roč. 58, č. 9, s. 704-709. ISSN: 1521-4176
  Detail publikace
MALINA, J., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Influence of the forming conditions on the mechanical properties of the final product, when using the profile rolling process [abstrakt]. In ISCAM - 2007. Patras: University of Patras, 2007. s. 37-37.
  Detail publikace
PEČÍNKA, L., STULÍK, P., ZEMAN, V. Influence of the operation vibrations on the VVER 1000/320 reactor of NPP Temelin core barrel stability. In Safety Assurance of NPP with WWER. Podolsk: FSUE EDO "GIDROPRESS", 2007. s. 79-79. ISBN: 978-5-94883-073-5
  Detail publikace
JIRKOVÁ, H., KLAUBEROVÁ, D., RONEŠOVÁ, A., MAŠEK, B. Influence of thixoforming on structure development of the tool steel. Archives of Materials Science, 2007, roč. 28, č. 1-4, s. 149-154. ISSN: 1734-9885
  Detail publikace
KŘÍŽ, A. Influence of welding technology on changes of mechanical values of micro-alloyed steels. In Applied mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 149-150. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
IRCING, P., PECINA, P., OARD, D., WANG, J., WHITE, R., HOIDEKR, J. Information Retrieval Test Collection for Searching Spontaneous Czech Speech. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 439-446. ISBN: 978-3-540-74627-0
  Detail publikace
WASKA, K. Ingild Janda-Busl - Franz Busl, Die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Weseritz/Bezdružice. Pressath 2006, 543 s.. Minulostí západočeského kraje. 42, 2007, s. 717-721.
  Detail publikace
VACEK, J. Innovation and Intellectual Property Management in Knowledge Economy. In Regio 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 341-344. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
KRÁLOVÁ, L. Innovation of subject International marketing in the frame of Higher Education Development Fund. In Proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 52-52. ISBN: 978-80-248-1457-5
  Detail publikace
KRŇOUL, Z., ŽELEZNÝ, M. Innovations in Czech Audio-Visual Speech Synthesis for Precise Articulation. Proceedings of the workshop on Audio-visual speech processing, 2007, roč. 0, s. 172-175.
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L. Inovace předmětu Ekonomika. Praha : Praha, 2007. 1 s.
  Detail publikace
KRÁLOVÁ, L. Inovace předmětu Mezinárodní marketing v rámci projektu FRVŠ. In Proceedings International Conference Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-1457-5
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L. Inovace předmětu Veřejné finance se zaměřením na zkvalitnění výuky seminářů. Zlín : Univerzita T. B. ve Zlíně, 2007. 1 s.
  Detail publikace
TUPA, J., ČENGERY, J. Inovace technologických procesů s podporou procesního řízení. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 45 s.
  Detail publikace
VACEK, J. Inovace v malých a středních podnicích. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, ISBN: 978-80-7043-623-3
  Detail publikace
VACÍK, E. Inovace výukových studijních programů na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. In Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 105-111. ISBN: 978-80-7043-613-4
  Detail publikace
IRCINGOVÁ, J. Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 112 s. ISBN: 978-80-7043-613-4
  Detail publikace
POSPÍŠIL, J. Insitut Mittag-Leffler (The Royal Swedish Academy of Sciences). 2007.
  Detail publikace
KOTLAS, P. Institucionální perspektiva v tvorbě veřejné politiky. Praha, 2007., ISBN: 978-80-7175-144-1,
  Detail publikace
MATAS, A. Institut fuer Mathematik, Universitaet Rostock. 2007.
  Detail publikace
BASTL, B. Institut of Applied Geometry, Johannes Kepler University Linz. 2007.
  Detail publikace
LÁVIČKA, M. Institut of Applied Geometry, Johannes Kepler University Linz. 2007.
  Detail publikace
SIROTEK, V., ŠTROFOVÁ, J., KRAITR, M. Instrumentální metody chemické analýzy jako prostředek motivace talentovaných studentů středních škol. In Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 89-90. ISBN: 978-80-7043-622-6
  Detail publikace
MENTLÍK, V., TRNKA, P., PIHERA, J. Insulation Materials Under Electrical Pulse Stress. In Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of 18th International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 2007. s. 447-448. ISBN: 3-901509-58-5
  Detail publikace
SLAVÍKOVÁ, M. Integrace v hlasové výchově. In Kontexty hudební pedagogiky II. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 131-136. ISBN: 978-80-7290-324-5
  Detail publikace
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Integral Computation of Magnetic Field of Shielded Three-Phase Line. In AMTEE'07. Section I, Electromagnetic field theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 11-12. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Integral Methods of Higher Order of Accuracy in Static or Low-Frequency Applications. In XIV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET'07 and SEEM'07. Szczecin: Szczecin University of Technology, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-83-7457-039-8
  Detail publikace
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ŠOLÍN, P., ULRYCH, B. Integral Solution of Linear Eddy Current Problems with Motion. In XCLEEE - 10th Portuguese-Spanish Conference in Electrical Engineering. Lisboa: APDEE, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-972-8822-08-8
  Detail publikace
NOVÁK, P. Integral inversion of SST data of type GRACE. Studia Geophysica et Geodaetica, 2007, roč. 51, č. 3, s. 351-367. ISSN: 0039-3169
  Detail publikace
HOSNEDL, S., SRP, Z. Integrated Engineering and Industrial Design Projects. In AEDS 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 29-38. ISBN: 978-80-7043-600-4
  Detail publikace
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., MALINA, J., GLASS, R., MEYER, L. Integration des interkritischen Glühens in eine Umformprozesskette für die Herstellung von Hohlteilen. In XXVI. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben: Montanuniversität, 2007. s. 217-224. ISBN: 978-3-902078-09-4
  Detail publikace
ČÍHALOVÁ, L. Integration of muscle fatigue into muscle model. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Integrodifferential Approach to Modeling of Eddy Currents in Low-Frequency Electromagnetic Systems with Motion . In Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce. Wisla: Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2007. s. 39-41.
  Detail publikace
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ŠOLÍN, P., ULRYCH, B. Integrodifferential Numerical Model of Nonmagnetic Shielding Effects. In 2007 International Conference on Electrical Machines and Systems. New York: IEEE, 2007. s. 611-616. ISBN: 978-89-86510-08-9
  Detail publikace
HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., KAŠPAR, P., BLECHA, T. Inteligentní senzor vlhkosti a teploty HTS5-TE s univerzálním sériovým rozhraním UART. 2007.
  Detail publikace
SHAKIROVA, D., KŘEN, J. Interaction problem for a blood vessel. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-87012-06-2
  Detail publikace
BÜLLOW, J. Interakce RTG záření a pevných látek. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 322-325. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, J. Interakce měničů kmitočtu a napájecí soustavy. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. Interakce práva a účetnictví. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, 2007. s. 5-12. ISBN: 978-80-87139-65-3
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Internetovskij učebnik po stranovedeniju Rossii - preimuščestva i nevygody. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 410-414. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. Internetový server pro sdílení a publikaci archeologických prostorových databází. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 246-254. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
SVOBODA, M., LENK, L. Introduction : whole truths. In Veselé tropy. Plzeň: Antropoweb v produkci Dokořán, 2007. s. 9-10. ISBN: 978-80-86569-88-8
  Detail publikace
DANĚK, J. Introduction to the mathematical modeling of human joints. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
HOROVÁ, M. Investice malých a středních podniků. In Regio 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 25-30. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
BUCHNER, C., HARMEYER, E., MÜHLBACHER, J., WIECZOREK, A., WOBIG, H. Investigetion and Optimization on Auxiliary System Operation of HELIAS Fusion Reactor. Vigo, 2007.
  Detail publikace
BUCHNER, C., HALLER, R., HARMEYER, E., MÜHLBACHER, J., WIECZOREK, A., WOBIG, H. Investigetion on PowerSupply Operation for the Helias Stellarator Fusion Reactor. Aalborg, 2007.
  Detail publikace
VLČEK, J., KUDLÁČEK, P., BURCALOVÁ, K., MUSIL, J. Ion flux characteristics in high-power pulsed magnetron sputtering discharges. Europhysics Letters, 2007, roč. 77, č. 4, s. 45002-1-45002-5. ISSN: 0295-5075
  Detail publikace
KUDLÁČEK, P., VLČEK, J., HOUŠKA, J., HAN, J., JUNG, M., KIM, Y. Ion-bombardment characteristics during deposition of TiN films using a grid-assisted magnetron system with enhanced plasma potential. Vacuum, 2007, roč. 81, č. 9, s. 1109-1113. ISSN: 0042-207X
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R. Irreversibility of electrical insulating material properties. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2007, roč. 6, č. 3, s. 95-101. ISSN: 1336-1376
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Islám a politika v Somálsku : kde hledat kořeny Svazu islámských soudů?. Nový Orient, 2007, roč. 62, č. 2, s. 10-13. ISSN: 0029-5302
  Detail publikace
PETRÍK, S., SKALA, V. Iso-contouring in time-varying meshes. In Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2007. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 216-223. ISBN: 978-80-223-2292-8
  Detail publikace
COUFAL, J., KONOPÍK, M. Isolated Handwritten Characters in Writex Application. In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
MÍKA, S. Iterační metody a metody Krylovových podprostorů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 121 s.
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Itálie a Etiopie - od střetu kultur k civilizační misi?. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 3, s. 161-175. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Iva Bittová je živel. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 51, s. 25-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Ivan Kusnjer zpíval skvěle. 2007, roč. 16, č. 34, s. 28-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
MENTLÍK, V., PIHERA, J., POLANSKÝ, R., PROSR, P., TRNKA, P. Izolační systém olej - lepenka Fassmann. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 29 s.
  Detail publikace
BRADA, P. J2EE Eintopp: Základní ingredience a doporučené přílohy. In XXXI. konference. Plzeň: EurOpen.CZ, 2007. s. 5-13. ISBN: 978-80-86583-13-6
  Detail publikace
HABERNAL, I., KONOPÍK, M. JAAE: The Java Abstract Annotation Editor. In Proceedings of Interspeech 2007. Bonn: ISCA, 2007. s. 1973-1976. ISBN: 978-1-60560-316-2
  Detail publikace
HEROUT, P. JAVA - grafické uživatelské prostředí a čeština. 2.. vyd. České Budějovice : KOPP, 2007, 316 s. ISBN: 978-80-7232-328-9
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. JIří Stivín a Robert Hugo zahráli na světové úrovni. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 285, s. 35-35. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
PAVELKA, T., EKŠTEIN, K. JLASER: An Automatic Speech Recognizer Written in Java. In SPECOM 2007 Proceedings. Moscow: Moscow State Linguistic University , 2007. s. 165-169. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
PLACHÝ, A., PROCHÁZKA, L., KORMANÍK, M., VOTÍK, J., JARŮŠEK, J., LEDVINKA, K. Jak hrála ostatní mužstva. Fotbal a trénink, 2007, roč. 0, č. 3, s. 28-36. ISSN: 1212-3390
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Jak je to s "homo narrans"?. Plž, 2007, roč. 6, č. 6, s. 26-27. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
BOŘÍK, J. Jak na Orion identitu. DSM, 2007, roč. 11, č. 2, s. 32-35. ISSN: 1211-8737
  Detail publikace
BOŘÍK, J. Jak na správu identit. DSM, 2007, roč. 11, č. 1, s. 18-23. ISSN: 1211-8737
  Detail publikace
KALVAS, F., KREIDL, M. Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností?. Sociologický časopis = Czech Sociological Review, 2007, roč. 43, č. 2, s. 333-360. ISSN: 0038-0288
  Detail publikace
VIKTORA, V. Jan Malura-Pavel Kosek (Hg.): Čistý plamen lásky. Výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska. Host-Ostravská univerzita, Brno 2004, 362 str. ISBN 80-7294-116-X. Germanoslavica, 2007, roč. 18, č. 1-2, s. 161-163. ISSN: 1210-9029
  Detail publikace
LEDERBUCHOVÁ, L. Jandlova a Buriánkova resekce Mony Lisy. Plž, 2007, roč. 6, č. 6, s. 28-29. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
FIALA, J. Jarmila Vlachová završila studia v Dánsku. Kultura, 2007, roč. 12, s. 4-4. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Jaroslav Tůma pomohl varhanům jako první. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 284, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
HEROUT, P. Java a XML. České Budějovice : Kopp, 2007, 313 s. ISBN: 978-80-7232-307-4
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Jazyky subsaharské Afriky a jejich rozšíření. Nový Orient, 2007, roč. 62, č. 1, s. 39-43. ISSN: 0029-5302
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Jazz zářil podruhé přes hranice. Kultura, 2007, roč. 11, s. 4-4.
  Detail publikace
KRÁLOVÁ, L. Je faktoring vhodný pro Vaši firmu?. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Zlín: Univerzita Tomáče Bati, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-7318-529-9
  Detail publikace
HAVEL, B. Je komunitární právo obchodních společností opravdu tak špatné, jak se povídá? Aneb variace na vedlejší efekty a řádnou správu obchodních korporací.. In Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 129-138. ISBN: 978-80-85889-86-4
  Detail publikace
KUBATA, M. Je občanská válka jedním z důvodů slabosti a rozpadu státu?. In Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 85-100. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Jedenáctka přinesla folkloru štěstí. Kultura : plzeňský kulturní přehled, 2007, roč. 7, s. 10-10.
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š. Jedna velikost nesedí všem : k čemu vede aplikace neoliberálního konceptu vládnutí ve slabých státech. In Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 55-69. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
ČADA, R., ŠŮSTEK, J. Jednocyklová optimalizace s programem Athena. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
MAREK, P., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Jednoduché metody analýzy signálu v časové oblasti. 2007.
  Detail publikace
MAREK, P., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Jednoduché metody analýzy signálu v časové oblasti. Brno, 2007.
  Detail publikace
NEUMANOVÁ, M. Jednoduché metody analýzy signálu v časové oblasti. In Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2006. Praha: Česká nukleární společnost, 2007. s. 92-98. ISBN: 978-80-02-01883-4
  Detail publikace
LINHART, R. Jednoduchý přijímač systému DRM. Praktická elektronika A Radio, 2007, roč. 12, č. 11, s. 6. ISSN: 1211-328X
  Detail publikace
MOLNÁR, J. Jednofázový proudový pulzní usměrňovač. V Plzni : 2007, 80 s.
  Detail publikace
MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Jednofázový proudový pulzní usměrňovač určený pro trakční aplikace: nová regulační struktura založená na regulátoru fázového posunu fí. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
KUMPERA, J. Jednota bratrská. 1. vyd. V Uherském Brodě : Muzeum J.A. Komenského, 2007, 62 s. ISBN: 80-254-0498-6
  Detail publikace
KUMPERA, J. Jednota bratrská : odkaz české reformace evropské duchovní kultuře : 550. výročí vzniku (1457 - 2007). In Kunvald. Kunvald: Obecní úřad Kunvald, 2007. s. 18-32.
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Ještě o Kůsově Plzni a Plzni po Kůsovi. Tvar, 2007, roč. 18, č. 5, s. 10-10. ISSN: 0862-657X
  Detail publikace
BLAHUTKOVÁ, D. Ježíš Nazaretský. Brno : Barrister & Principal, 2007, 269 s.
  Detail publikace
FUNDA, O. Ježíš a mýtus o Kristu. 1. vyd. Praha : UK Praha, Pedagogická fakulta, 2007, 367 s. ISBN: 978-80-246-1276-8
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Jiskra rozezpívala publikum. Kultura, 2007, roč. 5, s. 7-7.
  Detail publikace
KNOLL, V. Jiří Jánský: Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě. Hláska, 2007, roč. 18, s. 45-45. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
VOREL, R. Jiří Marvan - dotek renesance. In Europeica - Slavica - Baltica. Praha: Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2007. s. 291-292. ISBN: 978-80-7050-521-2
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Jiří Stivín a Robert Hugo se zaskvěli v Kralovicích. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 175, s. 20-20. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
VOREL, R. Jiří-George Marvan - a touch of renaissance. In Europeica - Slavica - Baltica. Praha: Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2007. s. 293-294. ISBN: 978-80-7050-521-2
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P. Jižní Plzeňsko V. Blovice : Muzeum jižního Plzeňska, 2007, 96 s. ISBN: 978-80-86596-92-1
  Detail publikace
KUMPERA, J. Josef Polišenský - vyvolenec múzy Kleió : ohlédnutí za velkým dílem s důrazem na komeniologii. In Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001). V Olomouci: Univerzita Palackého, 2007. s. 203-209. ISBN: 978-80-244-1646-5
  Detail publikace
ŠAUŠOVÁ, E. José Guilherne Merquior, 1985: Foucault, London, Fontana. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, s. 177-179. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
SKALA, V. Journal of WSCG. Vol. 15 . vyd. Plzeň : University of West Bohemia, 2007,
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Jožka Černý v Plzni. Folklorweb.cz, 2007, roč. 0, s. 1-.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Jörg Osterlohe: Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938-1945. Český lid, 2007, roč. 94, s. 97-99. ISSN: 0009-0794
  Detail publikace
ŠUBRT, J. K Luhmannově koncepci diferenciace sociálního systému. In Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha: Karolinum, 2007. s. 131-152. ISBN: 978-80-246-1368-0
  Detail publikace
VIKTORA, V. K eufonii verše prvního cyklu českých veršovaných legend. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Ročník LIV, Řada literárněvědná bohemistická (V), č. 8 = Series Bohemica litteraria : památce Milana Kopeckého. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-210-4397-8
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. K integraci dětí s Downovým syndromem do všeobecné hudební výchovy. In Kontexty hudební pedagogiky II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 180-184. ISBN: 978-80-7290-324-5
  Detail publikace
CHÝLOVÁ, H. K jazyku Miloty Zdirada Poláka. In Jeden jazyk naše heslo buď IV. Radnice: Spolek divadelních ochotníků, 2007. s. 267-276. ISBN: 978-80-86944-18-0
  Detail publikace
POLÁK, P. K možnosti vzít do vazby z důvodu vazby předstižné dle § 67 písm. c) TrŘ i osobu stíhanou pro bagatelní trestný čin. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 10, s. 381-383. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. K některým dalším otázkám členství v bytovém družstvu. Ad notam, 2007, roč. 13, č. 2, s. 33-43. ISSN: 1211-0558
  Detail publikace
HRDLIČKA, M. K oboru čeština jako cizí jazyk. In Co všechno slovo znamená. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně , 2007. s. 121-126. ISBN: 978-80-7044-901-1
  Detail publikace
LUKAVSKÝ, J. K otázce vizuální podobnosti ve výtvarné výchově. In Aktuální otázky zprostředkování umění. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 129-133. ISBN: 978-80-210-4371-8
  Detail publikace
RABAN, P. K otázce vzájemného působení zahájení soudního a rozhodčího řízení. Soudní rozhledy, 2007, roč. 13, č. 1, s. 4-7. ISSN: 1211-4405
  Detail publikace
PIHRTOVÁ, M. K perevodu vybrannych terminov na RJA. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 415 -419. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
HRDLIČKA, M. K podobě mluvnické poučky v učebnicích češtiny pro cizince. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007. Praha: Akropolis, 2007. s. 49-53. ISBN: 978-80-86903-58-3
  Detail publikace
HOLUB, Z. K problematice širšího projektu "Genius loci". K projektu genius loci jako systému dlouhodobého výzkumu.. In Genius loci českého jihozápadu IV.. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : Katedra českého jazyka a literatury ZČU v Plzni, 2007. s. 115-118. ISBN: 978-80-868944-22-7
  Detail publikace
NEUPAUER, E. K právní problematice relace stát-církev v IV. - V. století. In Ročenka ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2006. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví v SR, 2007. s. 144-149. ISBN: 978-80-89096-30-5
  Detail publikace
ŠKVAIN, P. K rovnosti a aktivitě hlavních procesních stran při dokazování v ČR. In Dokazovanie v trestnom konaní. Trnava: Tipi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. s. 38-42. ISBN: 978-80-8082-134-0
  Detail publikace
SLAVÍK, J. K termínu "vizuálně obrazné vyjádření" v oboru Výtvarná výchova Rámcového vzdělávacího programu (ZŠ). Výtvarná výchova, 2007, roč. 47, č. 3-4, s. 17-21. ISSN: 1210-3691
  Detail publikace
JEŽEK, J. K výzkumu malého a středního podnikání. In Regio 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 40-44. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. K žánrové interakci mezi románem a esejem. Bohemistyka, 2007, roč. 7, č. 2, s. 91-100. ISSN: 1642-9893
  Detail publikace
ŽENÍŠEK, M. Kambodža z perspektivy fenoménu failed states. In Slabé státy: Selhání, rozpad a obnova. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 259-274. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
HANZOVÁ, A. Kanonický přístup B.S. Childse a jeho interpretace křesťanské Bible. Praha : 2007, 100 s.
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z. Kapitoly z diskrétní matematiky. Praha : Karolinum, 2007. 423 s.
  Detail publikace
BARANOVÁ, M., ČADA, V., ČERBA, O. Kartografická část Atlasu mezinárodních vztahů. Kartografické listy, 2007, roč. 0, č. 15, s. 5-12. ISSN: 1336-5274
  Detail publikace
BARANOVÁ, M., ČADA, V., ČERBA, O. Kartografická část Atlasu mezinárodních vztahů. In Súčasné trendy v kartografii. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2007. s. 22-22. ISBN: 978-80-89060-11-5
  Detail publikace
ČADA, V., ČERBA, O., BARANOVÁ, M. Kartografická část Atlasu mezinárodních vztahů. Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra mapovania a pozemkových úprav, 2007.
  Detail publikace
CIBULKA, R., ČEPIČKA, J., LÁVIČKA, M., NEČESAL, P., NEJEDLÝ, J., POSPÍŠIL, J., STEHLÍK, P., VÁCLAVÍK, V. Katedra matematiky 2007. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd, 2007, 10 s.
  Detail publikace
BOKR, J. Kauzal´nost´ v dinamičeskom logičeskom ob'jekte. Russkije dokumenty, 2007, roč. 4, s. 1-21.
  Detail publikace
BOKR, J. Kauzal´nost´ v dinamičeskom logičeskom ob'jekte. In Matematičeskoje modelirovanije v obrazovaniji, nauke i proizvodstve. Tiraspol': Izdatelstvo Pridnestrovskogo Universiteta, 2007. s. 40-41.
  Detail publikace
TOUŠEK, L. Kdo drží Černého Petra : sociální vyloučení v Liberci, Plzni a Ústí nad Labem. Praha : Člověk v tísni - společnost při České televizi, 2007, 88 s. ISBN: 978-80-86961-27-9
  Detail publikace
ČÁBALOVÁ, D. Kdo je "kvalitním učitelem" z pohledu studentů 2. stupně učitelství ZŠ na FPE ZČU v Plzni v současných proměnách školství?. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 89-89. ISBN: 978-80-7040-987-9
  Detail publikace
ČÁBALOVÁ, D. Kdo je "kvalitním učitelem" z pohledu studentů učitelství 2. stupně ZŠ na FPE ZČU V Plzni v současných proměnách školství?. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 285-291. ISBN: 978-80-7394-061-4
  Detail publikace
ČÁBALOVÁ, D. Kdo je "kvalitním učitelem" z pohledu studentů učitelství 2. stupně ZŠ na FPE ZČU v Plzni v současných proměnách školství?. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7040-991-6
  Detail publikace
JEDLIČKA, K. Když mapují amatéři. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Když si někdo jen tak píše. Plž, 2007, roč. 6, č. 10, s. 29-29. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
NOVÁČEK, K., TETOUR, M. Keramika 12. - 14. století z kláštera v Kladrubech: metody kvantifikace, analýzy a syntézy. Chodová Planá, 2007.
  Detail publikace
TYCHTL, Z., PRAŽÁK, A. Keyword Spotting in LVCSR Based Word Lattices for Large Multimedia Search. In SPECOM 2007 Proceedings. Moscow: Moscow State Linguistic University, 2007. s. 393-398. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
MACHULDA, V., ŠVÍGLER, J. Kinematic Analysis of Screw Compressor. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 123-128. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
VOBORNÍK, P. Kinematika robota IRB 6400. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 125-128. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
MAUTNER, P., HOŠNA, M. Klasifikace uroflowmetrických dat neuronovou sítí. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Klatovský Mezinárodní folklorní festival. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 9, s. 1-2.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Klatovský festival rozkvetl folklorem. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 161, s. 25-25. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
FIALA, J. Klatovy v baroku a za jezuitů. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 114, s. 22-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
MORWITZOVÁ, G. Klimatotechnologické zkušebnictví. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 354-357. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
KNOLL, V. Klubová knihovna. Hláska, 2007, roč. 18, č. 2, s. 28-29. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
ŠTORK, M. Kmitočtový syntezátor s novým typem směšovače . ElectroScope, 2007, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
BYRTUS, M. Kmitání převodových ústrojí se silnými nelinearitami ve vazbách. Plzeň : 2007, 136 s.
  Detail publikace
HRDLIČKA, K. Kniha tajemství (hebr. Sefer ha-razim) a její místo v literatuře rané fáze židovské mystiky. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
STEINBERGER, J., TESAŘ, R. Knowledge-poor Multilingual Sentence Compression. In The Seventh Conference On Language Engineering. Cairo: The Egyptian Society of Language Engineering , 2007. s. 369-379.
  Detail publikace
JOHN, J., RYTÍŘ, L. Kněží hora (Priest Mountain) - South Bohemian Fuji Yama. In Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Rahden: Verlag Marie Leidorf , 2007. s. 267-273. ISBN: 978-3-89646-211-4
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V. Kodifikace a vývoj občanského práva procesního v 18. a 19. století. In Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 100-107. ISBN: 978-80-87071-48-9
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V. Kodifikace obchodního práva v 19. století. In Stát a právo v letech 1848-1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 122-128. ISBN: 978-80-969332-9-7
  Detail publikace
DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P. Kogenerační jednotky pro domácnosti. In KVET a dálkové zásobování teplem. Sekce IV., Možnosti a nástroje pro snižování nákladů na energie. Hradec Králové: Garamon, 2007. s. 1-18.
  Detail publikace
FIALA, J. Kolegium z Klatov uspělo v Bavorsku. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 219, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
DOSTÁLOVÁ, L. Kolik logiky za nás mohou učit počítače? : (seminář "Organon V." o výuce logiky, Olomouc 28.-31. srpna 2006). Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 136-138. ISSN: 1335-0668
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Kolokvium o soudobém antisemitismu. 1. vyd. Ústí nad Labem : Vlasta Králová, 2007, 119 s. ISBN: 987-80-87025-14-7
  Detail publikace
Tydlitátová, V. Kolokvium o soudobém antisemitismu II.. KBS FF ZČU Plzeň, 08.11.2007 - 08.11.2007.
  Detail publikace
SITEK, P. Koloniální diskurs třetí francouzské republiky a jeho současné rezonance. In Veselé tropy. Plzeň: Dokořán, 2007. s. 157-167. ISBN: 978-80-86569-88-8
  Detail publikace
ŽELEZNÝ, M. Kombinace více modalit při komunikaci člověka se strojem. In Súvislosti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 62-65. ISBN: 978-80-8073-862-4
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., SOBOTKA, V. Komentáře zkušebních komisařů k vyhodnocení zkoušek v prosinci 2006. Účetnictví I. Bulletin Institutu Svazu účetních, 2007, roč. 0, č. 1, s. 1-2.
  Detail publikace
HREŠANOVÁ, E. Komercionalizace porodnic, konzumerismus a sociální rozdílnosti mezi rodičkami. Borek u Suchomast, 2007.
  Detail publikace
HREŠANOVÁ, E. Komercionalizace porodní péče, konzumerismus a sociální nerovnosti mezi rodičkami. Borek u Suchomast, 2007.
  Detail publikace
HREŠANOVÁ, E., MARHÁNKOVÁ, J. Komercionalizace porodní péče, konzumerismus a sociální stratifikace rodiček. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-87025-10-9
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. Komerční software pro práci s bibliografickými databázemi (praktická ukázka s diskusí). Chodová Planá, 2007.
  Detail publikace
TYCHTL, Z., IRCING, P., LEGÁT, M., GRŮBER, M., KRŇOUL, Z. Komunikační systém pro nahrávání korpusu rozhovorů o fotografiích. 2007.
  Detail publikace
STRNADOVÁ, L. Komunitarismus. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 15-41. ISBN: 978-80-7380-080-2
  Detail publikace
MACHALÍK, T. Koncentrační tábory - kapitola první. In Totalitarismus 3. Ústí na Labem: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007. s. 173-180. ISBN: 978-80-87025-15-4
  Detail publikace
EDL, M. Koncept digitální fabriky. Liberec, 2007.
  Detail publikace
WEGER, K. Koncept failed states jako ospravedlňování nové formy intervencionismu? : případová studie Demokratické republiky Kongo v letech 1997-2005. In Slabé státy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 235-258. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Koncept měření a řízení výkonnosti malých a středních průmyslových podniků . In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 23-28. ISBN: 978-80-7318-536-7
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Koncertují mladí virtuosové. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 173, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
JANDA, M., PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J. Konduktivní proudy v asynchronním trakčním pohonu : měření na laboratorním modelu trakčního pohonu. 22160-20-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 12 s.
  Detail publikace
ZEMAN, K., JANDA, M. Konduktivní proudy v asynchronním trakčním pohonu s pulsním usměrňovačem. Část 1, Obvody pulsního usměrňovače. 22160-35-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 45 s.
  Detail publikace
ZEMAN, K., JANDA, M. Konduktivní proudy v asynchronním trakčním pohonu s pulsním usměrňovačem. Část 2, Obvody střídače. 22160-36-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 26 s.
  Detail publikace
MACHOVÁ, S. Konflikt v interpersonální komunikaci. In Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ II. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007, s. 72-82. ISBN: 978-80-7290-340-5
  Detail publikace
MARTINČÍK, D. Konkurenceschopnost krajů ČR - měření úrovně a dynamiky. In Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, s. 247-262. ISBN: 978-80-7043-632-5
  Detail publikace
ŠVARNÝ, J. Konstrukce a ověření parametrů teplotního stabilizátoru zdroje záření pro externí elektrooptický modulátor. ZČU Plzeň : 2007. 21 s.
  Detail publikace
JINDROVÁ, J. Kontexty plzeňské : o jedné anketě a dvou dalších jubilantech. In Kontexty hudební pedagogiky I. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 95-99. ISBN: 978-80-7290-354-2
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. Kontingenční tabulky a vektorová syntéza. Chodová Planá, 2007.
  Detail publikace
KOSNAR, M., LAŠOVÁ, V., VLČEK, P. Kontrola návrhu kašírovacího lisu s celkovou silou 700 kN. 1M6840770003. vyd. Praha : České vysoké učení technické. Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, 2007. 45 s.
  Detail publikace
HÁLOVÁ, M., KRAMÁŘ, K., RAJCHL, J. Kontrola ve veřejné správě. Díl III.. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2007, 90 s.
  Detail publikace
HÁLOVÁ, M. Kontrola ve veřejné správě. Díl IV.. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2007, 65 s.
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M. Konzervativní koncepce řešení hospodářské krize ve výmarské republice a v Rakousku v letech 1930-1933. In Totalitarismus 3. Ústí nad Labem: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007. s. 80-90. ISBN: 978-80-87025-15-4
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Konzervatoři gratulujme ke koncertu i úspěchům. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 153, s. 34-34. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
JANEČKA, K. Konzistence prostorových dat ISKN.. VUT, Brno, 2007.
  Detail publikace
VALEŠ, V. Koníček, Jiří. Modus vivendi v historii vztahů Svatého stolce a Československa, Olomouc 2005, Společnost pro dialog církve a státu 2005, 317 s.. Právník, 2007, roč. 146, č. 7, s. 826-829. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
KUBÁT, M. Kopeček Lubomír: Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. Slovanský přehled, 2007, roč. 93, s. 247-249. ISSN: 0037-6922
  Detail publikace
VYČICHLOVÁ, E., NAVRÁTIL, A. Korektivní kurz ruské výslovnosti. V Plzni : Západočeská univerzita , 2007, 107 s. ISBN: 978-80-7043-553-3
  Detail publikace
DRAGOUN, R. Korupcija v Českoj respublike. Universitet Ľvivskij Ctavropigion, 2007.
  Detail publikace
LÁSKA, J., ROŽMBERSKÝ, P. Kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích. In Jižní Plzeňsko V. Blovice: Petr Mikota, 2007. s. 67-76. ISBN: 978-80-86596-92-1
  Detail publikace
BODÓ, R. Kovářova kobyla .... In XXX. konference. Plzeň: EurOpen.CZ, 2007. s. 163-173. ISBN: 978-80-86583-12-9
  Detail publikace
VONDRÁČEK, A. Kozmová, J., Brouland, P.: Obchodní francouzština - Français commercial. Cizí jazyky, 2007, roč. 50, s. 123-. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
BRABEC, J. Kořeny novověké vědy v křesťanské metafyzice. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 37-72. ISBN: 978-80-7043-625-7
  Detail publikace
RESL, V. Kožní a venerické infekce, Chlamydiové infekce genitálu. Lékařské listy, 2007, roč. 56, č. 11, s. 19. ISSN: 0044-1996
  Detail publikace
GOJDA, M. Krajina jako palimpsest. In Krajina v České republice. Praha : Consult, 2007, s. 36-43. ISBN: 80-903482-3-8
  Detail publikace
NĚMEC, J., POJER, F., GOJDA, M., KOPP, J., MENTLÍK, P. Krajina v České republice. 1.. vyd. Praha : Consult, 2007, 400 s. ISBN: 80-903482-3-8
  Detail publikace
MALAST, J. Krajské zřízení v ČR – vznik, vývoj a některé ze současných problémů samosprávných krajů. Žilina, 2007.
  Detail publikace
MALAST, J. Krajské zřízení v ČR - vznik, vývoj a některé ze současných problémů samosprávných krajů. In Reforma verejnej správy na Slovensku. Žilina: Žilinský samosprávny kraj, 2007. s. 50-58. ISBN: 978-80-969673-6-0
  Detail publikace
FIALA, J. Kraslický festival měl hosty z Prahy, Plzně i Třemošné. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 131, s. 23-23. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
DEMJANČUK, N. Krize vědecké racionality a komunikativní obrat v kultuře. In Evropa - kultura - identita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 28-37. ISBN: 978-80-7380-064-2
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Kruh přátel hudby zahájil znamenitě. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 15, s. 27-.
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P., NOVOBILSKÝ, M. Královský hrad Radyně. 2, doplněné. vyd. Plzeň : Petr Mikota, 2007, 48 s. ISBN: 978-80-86596-96-9
  Detail publikace
FIALA, J. Krčkova novinka se líbila. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 273, s. 35-35. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
VONDRÁČEK, A. Kuchařka pro mladé muže, aneb, Jak s minimem špinavého nádobí a kuchařských zkušeností zapůsobit na dívku. Čestlice : Rebo, 2007, 160 s.
  Detail publikace
GOJDA, M. Kulturní krajina. In Česko : Ottův historický atlas. Praha : Ottovo nakladatelství, 2007, s. 34-41. ISBN: 978-80-7360-577-3
  Detail publikace
LEDERBUCHOVÁ, L. Kulturní symboly v učivu čtení a literární výchovy na 1. stupni základní školy. In Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita , 2007. s. 76-81. ISBN: 978-80-8068-646-8
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Kurban Said: Alí a krásná Nino. Příběh lásky. Křesťanská revue, 2007, roč. 74, s. 50-52. ISSN: 0023-4613
  Detail publikace
MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P., BAXA, J., NOVOTNÁ, J., PIPEK, J., SOTOLÁŘ, A., VÁLKOVÁ, H., VANTUCH, P. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. vyd.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007, 1166 s. ISBN: 978-80-7179-572-8
  Detail publikace
FIALA, J. Kusánovy krásné kvadratury kruhu. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 3, s. 31-46. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
TŮMA, F. Kybernetika. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 122 s. ISBN: 978-80-7043-567-0
  Detail publikace
ČERNÝ, O. Kyrgyzstán - kandidátská země rozpadu?. In Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 188-208. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
SKOPEČKOVÁ, E. L2 Literature in the EFL Classroom - an action research project . Pedf, UJEP, 2007.
  Detail publikace
PAVELKA, T., MATOUŠEK, V. LDec: One Pass Time Synchronous Decoder . In Elektronische Sprachsignalverarbeitung. Dresden: TUDpress, 2007. s. 100-106. ISBN: 978-3-940046-40-6
  Detail publikace
PRAŽÁK, A., MÜLLER, L., PSUTKA, J., PSUTKA, J. LIVE TV SUBTITLING - Fast 2-pass LVCSR System for Online Subtitling. In SIGMAP 2007. Lisabon: INSTICC PRESS, 2007. s. 139-142. ISBN: 978-989-8111-13-5
  Detail publikace
STEINBERGER, J., KŘIŠŤAN, M. LSA-Based Multi-Document summarization . In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
VÁLKOVÁ, H. La justice des mineurs en République Tchèque. In La Justice Pénale des Mineurs en Europe. Paris : L'Harmattan, 2007, s. 195-212. ISBN: 978-2-296-03241-5
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, S., ŠKARDOVÁ, R. La production et la perception de schwa en tchèque : cas des groupes consonantiques ayant /r/ ou /l/ comme noyau syllabique (étude contrastive franco-tchèque). In Actes des JEL'2007. Nantes: Laboratoire de Linguistique de Nantes - EA3827 , 2007. s. 105-112.
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, S., ŠKARDOVÁ, R. La production et la perception de schwa en tchèque ; le cas de groupes consonantiques ayant /r/ , /l/ pour le noyau syllabique (Etude contrastive franco-tchèque). Francie - Nantes, 2007.
  Detail publikace
TIHELKA, D., KALA, J. Labeler pro anotaci nepřirozených úseků v řeči generované TTS systémem. 2007.
  Detail publikace
HÁJEK, J. Laboratorní a praktické testy na systémech s tenkými vrstvami v aplikaci na řezné nástroje. ZČU v Plzni : 2007, 116 s. s.
  Detail publikace
CÉDL, M., ŘEHÁČEK, J., TALLA, J. Laboratoř vzdáleného řízení pro výuku elektrických pohonů. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
CHARVÁT, P. Laičtí bratři v českých, především cisterckých klášterech do roku 1300. In Od knížat ke králům. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. s. 219-229. ISBN: 978-80-7106-896-9
  Detail publikace
GOJDA, M. Landscape Archaeology. Oxford : Eolss Publisher Co., 2007.
  Detail publikace
PRAŽÁK, A., IRCING, P., MÜLLER, L. Language Model Adaptation Using Different Class-Based Models. In SPECOM 2007 Proceedings. Moscow: Moskow State Linguistic University, 2007. s. 449-454. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
ŠVANTNER, M., SOUKUP, O., TESAŘ, J., NĚMEČEK, S., BAROCH, T. Laser drilling utilization for the hole-drilling residual stress measurement method. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-552-6
  Detail publikace
DUCHEK, P. Lasery iniciovaná chemická deposice nanosulfidů kovů z plynné fáze. Praha : 2007.
  Detail publikace
VIKTORA, V. Laudatio - Dobrava Moldanová. In Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. s. 9-10. ISBN: 978-80-7044-863-2
  Detail publikace
HOROVÁ, H. Le rôle du réseau co-référentiel, des anaphores, cataphores et connecteurs textuels dans les textes de français de spécialité. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 142-147. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Lean Thinking: Managing Performance Improvement. In Proceedings of the 17th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. Beijing: Hongde Tongda, 2007. s. 390-397. ISBN: 978-1-4276-2092-7
  Detail publikace
TYCHTL, Z. Lemma Based Indexing in Czech LVCSR Based Keyword Spotting. In Speech Processing. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2007. s. 168-172. ISBN: 978-80-86269-00-9
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Leporello Karla Bermana. In Kolokvium o soudobém antisemitismu. Plzeň : Dryada, 2007, s. 93-101. ISBN: 987-80-87025-14-7
  Detail publikace
FIALA, P., MAREŠ, M., WEGER, K. Les expériences du divroce Tchécoslovaque : un exemple pour la Belgique?. In L´espace Wallonie-Bruxelles. Brusel : De Boeck, 2007, s. 327-348. ISBN: 978-2-8041-5281-9
  Detail publikace
GOJDA, M. Letecká archeologie a dálkový průzkum v prvním roce projektu Archeologie krajiny Podřipska. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 19-25. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. Letecká archeologie a internetové zdroje dat : situace v ČR. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 255-260. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. Letecká prospekce a dokumentace památek v západních čechách pomocí šikméno snímkování. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 261-270. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
GOJDA, M. Lety do minulosti = Flights into the past. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, 2007, 31 s.
  Detail publikace
EKSTEIN, J. Levico Terme, Trento. 2007.
  Detail publikace
KRÁL, P., CERISARA, C., KLEČKOVÁ, J. Lexical Structure for Dialogue Act Recognition . Journal of Multimedia (JMM), 2007, roč. 2, č. 3, s. 1-8. ISSN: 1796-2048
  Detail publikace
SKALA, V., KAISER, J., ONDRAČKA, V. Library for computation in the projective space. In Aplimat. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 125-130. ISBN: 978-80-969562-4-1
  Detail publikace
SKALA, V., KAISER, J., ONDRAČKA, V. Library for computation in the projective space . In Aplimat 2007. Bratislava: Slovak University of Technology , 2007. s. 95-95. ISBN: 978-80-969562-9-6
  Detail publikace
TOŠNER, M. Lidská práva. Antropowebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-5. ISSN: 1801-8793
  Detail publikace
MERGL, M., KRAFT, J., KRAFT, P. Life habit and spatial distribution of siphonotretid brachiopods in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 2007, roč. 98, č. 3-4, s. 253-261. ISSN: 1755-6910
  Detail publikace
PAŠKA, M. Lightweight distributed computing in comparison with Java RMI. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 11-15. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B., PANTELYAT, M., MATYUKHIN, Y., GONTAROWSKIY, P., SHULZHENKO, N. Limit Operation Regimes of Actuators Working on Principle of Thermoelasticity. In COMPUMAG 2007. Aachen: RWTH Aachen University, 2007. s. 1-4.
  Detail publikace
SCHLEGEL, M., MĚŠŤÁNEK, J. Limitations on the inverted pendula stabilizability according to the system properties. In Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 083-1-083-9. ISBN: 978-80-227-2677-1
  Detail publikace
MĚŠŤÁNEK, J. Limitations on the stabilizability of non-minimum phase systems according to the system properties. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 218-223. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
DANZER, J. Lineární tachogramy. Výzkumná zpráva č. 22160-7-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 27 s.
  Detail publikace
KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M., MAREŠ, R. Liquid wall film formation in steam piping in nuclear plant. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 79-86. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
KOVÁŘÍKOVÁ, A., STAHL, T. Literatur für junge Leser. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 129 s. ISBN: 978-80-7043-530-4
  Detail publikace
JIRÁSEK, B. Literární kritik Bohumil Polan. In Bohumil Polan. Praha: Cherm, 2007. s. 67-94. ISBN: 978-80-86370-30-9
  Detail publikace
KOUTNÝ, T., ŠAFAŘÍK, J. Load Redistribution in Heterogeneous Systems. In Third International Conference on Autonomic and Autonomous Systems ICAS 2007. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-0-7695-2799-4
  Detail publikace
KOUTNÝ, T. Load redistribution in distributed environment . Plzeň : 2007, 107 s.
  Detail publikace
HORVÁTH, G. Logistické hodnocení diskrétního výrobního procesu. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 75-82. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
HORVÁTH, G. Logistické činnosti, logistické procesy a tvorba hodnoty. Kvalita Inovácia Prosperita, 2007, roč. 11, č. 2, s. 42-49. ISSN: 1335-1745
  Detail publikace
HORVÁTH, G. Logistické činnosti, logistické procesy a tvorba hodnoty. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 159-173. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
HORVÁTH, G. Logistický pohled na diskrétní výrobní proces. In Finanční a logistické řízení - 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. s. 375-379. ISBN: 978-80-248-1406-3
  Detail publikace
HORVÁTH, G. Logistika ve výrobním podniku. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 215 s. ISBN: 978-80-7043-634-9
  Detail publikace
BOŘÍK, J. Looking for the Holy Grail of Identity Management. Grenoble, 2007.
  Detail publikace
SOUKUP, P. Low Power Pulse Measurement for Multi-channel Analyzer. In Applied Electronics 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 195-197. ISBN: 978-80-7043-537-3
  Detail publikace
TUREČEK, O. M-Audio Studiophile EV 40. Muzikus, 2007, roč. 17, č. 9, s. 114-115. ISSN: 1210-1443
  Detail publikace
ČERMÁK, R., BARTOŇ, L., VAVŘÍK, J., BARTÁK, J., SPAL, P., MATOUŠEK, J. MAGLEV train laboratory experiment - some experience with bulding of a test rig. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 17-18. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
MENTL, V., HORÁK, J., KAISER, J., FRANC, A. MATE.O.D.-Forum 2007. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství ZČU, 2007, 272 s. ISBN: 978-80-7043-602-8
  Detail publikace
Mentl, V. MATEODFORUM. Plzeň, 10.05.2007 - 10.05.2007.
  Detail publikace
Girg, P., Kováčová, M., Žák, V. MATHEMATICA Seminars in Bratislava. Slovenská technická univerzita, Bratislava, 06.02.2007 - 07.02.2007.
  Detail publikace
BÜLLOW, J. MATLAB . Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 75 s. ISBN: 978-80-7043-534-2
  Detail publikace
RAŠKA, P. MIGEN Project - use of MAS for production planning. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 165-173. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
STANČÍK, P., ŠIMON, M. MOPP 2007. 1.. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita , 2007, ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
FIDLEROVÁ, T. MOŽNOSTI VYUŽITÍ FINANČNÍ ANALÝZY PŘI HODNOCENÍ BONITY KLIENTA Z POHLEDU BANKOVNÍHO SEKTORU. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 91-101. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
KŘÍŽ, A., ZETEK, M., MATĚJKA, J., FORMÁNEK, J., SOSNOVÁ, M. Machining AlSiMg0,5Mn alloy with tools with progressive thin layers. In Aluminium 2007. Košice : Technická univerzita, 2007. s. 380-385.
  Detail publikace
STEHLÍK, P. Macroeconomic Games on Time Scales. Atlanta, 2007.
  Detail publikace
MAYER, D., ULRYCH, B. Magnetic Circuits with Permanent Magnets, Generating Strong Magnetic Fields. Acta technica CSAV, 2007, roč. 52, č. 2, s. 129-138. ISSN: 0001-7043
  Detail publikace
MAYER, D., ULRYCH, B. Magnetic Circuits with Permanent Magnets, Generating Strong Magnetic Fields. In AMTEE'07. Section I, Electromagnetic field theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 17-18. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
BARTOŇ, L., ČERMÁK, R., MATOUŠEK, J. Magnetic levitation models using FEM. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 5-6. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
MAYER, D. Magnetické kapaliny a jejich použití. (1. část). Elektro, 2007, roč. 17, č. 3, s. 78-79. ISSN: 1210-0889
  Detail publikace
MAYER, D. Magnetické kapaliny a jejich použití. (2. část). Elektro, 2007, roč. 17, č. 4, s. 4-8. ISSN: 1210-0889
  Detail publikace
NICHTOVÁ, L., KUŽEL, R., MATĚJ, Z., ŠÍCHA, J., MUSIL, J. Magnetron deposited TiO2 thin films crystallization and temperature dependence of microstructure and phase composition. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2007, roč. 14, č. 2, s. 139-140. ISSN: 1211-5894
  Detail publikace
STEINER, F. Management rizik bezpečnosti informací. BPM portál, 2007, roč. 10, s. 1-5. ISSN: 1802-5676
  Detail publikace
STEINER, F., TUPA, J. Management rizik v systémech řízení bezpečnosti informací. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 177-183. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
EDL, M. Management rizika a jeho měření pomocí statistických charakteristik. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 53-58. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
JEŽEK, J. Management v místním a regionálním rozvoji . In Agrarian Perspectives XVI.. Praha: Czech University of Life Sciences , 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-213-1675-1
  Detail publikace
JEŽEK, J. Management v místním a regionálním rozvoji a problémy jeho teoretického vymezení. Regionální studia, 2007, roč. 1, č. 1, s. 19-22. ISSN: 1803-1471
  Detail publikace
BOŘÍK, J. Managing ORION identities - history and future. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
ROMIG, A., TLUČHOŘ, J. Managing Tourism in the Karlovy Vary Region: Some Ideas from Successful Foreign DMOs. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007 (Conference Paper Abstracts). Pardubice: University of Pardubice, 2007. s. 35-35. ISBN: 978-80-7194-965-7
  Detail publikace
HUJER, T. Manažerský informační systém na platformě MS Office. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 29-32. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
EGER, L. Manažment školy jako optimalizační faktor v Technológii vzdelávania. Nitra : Pisoňová, doktorská práce, 2007.
  Detail publikace
MACHOVÁ, S. Manipulace v interpersonální komunikaci. In Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ II. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007, s. 83-103. ISBN: 978-80-7290-340-5
  Detail publikace
FIALA, J. Manon Lescaut měla úspěch. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 33, s. 27-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Manon Lescaut okouzlila. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 49, s. 2-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
HIRT, T., HŮLE, D., PEŘICH, J. Mapa potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji: Dostupnost služeb. 2007.
  Detail publikace
HIRT, T., HŮLE, D., PEŘICH, J. Mapa potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji: Lokalizace a kapacita služeb. 2007.
  Detail publikace
HIRT, T., HŮLE, D., PEŘICH, J. Mapa potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji: Relativní potřebnost sociálních služeb. 2007.
  Detail publikace
HIRT, T., HŮLE, D., PEŘICH, J. Mapa potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji: Sociální problémy. 2007.
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. Mapový server Katedry archeologie FF ZČU v Plzni. Chodová Planá, 2007.
  Detail publikace
NOVOTNÁ, M., ČADA, V., ŠTANGL, S. Maps of Plzeň. In The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s. 11-30. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
POLÁK, M. Marek Picha: Chybějící qualia (strukturní analýza). Organon F, 2007, roč. 14, s. 121-125. ISSN: 1335-0668
  Detail publikace
JAKUBÍKOVÁ, D., TLUČHOŘ, J. Marketing míst, obcí a měst. In Praktické marketingové aplikace. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 25-46. ISBN: 978-80-245-1307-2
  Detail publikace
EGER, L. Marketing na internetu - prezentace firmy - webová stránka, její účel a cíle. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-635-6
  Detail publikace
BORKOVCOVÁ, Š. Marketing neziskových sportovních klubů. In Mezinárodní Baťova Doktorandská konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-7318-529-9
  Detail publikace
JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. In Praktické marketingové aplikace. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 47-69. ISBN: 978-80-245-1307-2
  Detail publikace
BORKOVCOVÁ, Š. Marketing ve sportovních klubech. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania. Košice: Ekonomická univerzita, 2007. s. 194-201. ISBN: 978-80-225-2292-2
  Detail publikace
ŽÁK, D., TLUČHOŘ, J. Marketingový management internetového obchodu se sportovním vybavením. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-16. ISBN: 978-80-7043-635-6
  Detail publikace
KILIÁN, J. Martin Prušek z Prušova : studie životopisná a edice hejtmanského kopiáře z let 1611-1614 /1616/. 1. vyd. Praha : Státní oblastní archiv Praha, 2007, 232 s. ISBN: 978-80-903453-7-9
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Masopust v Postřekově. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 0, s. 1-12.
  Detail publikace
JANEČKA, K., PACINA, J., BARBORKOVÁ, E. Matematici se věnují kůrovci. Mladá fronta Dnes, 2007, roč. 18, č. 39, s. C4-C4. ISSN: 1210-1168
  Detail publikace
BARANOVÁ, M. Matematické metody v geomatice. Bratislava, 2007.
  Detail publikace
BARANOVÁ, M. Matematické metody v geomatice. In Súčasné trendy v kartografii. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2007. s. 16-21. ISBN: 978-80-89060-11-5
  Detail publikace
RAJSKÝ, F. Matematické modelování kapacitní reaktance. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 83-86. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematické modelování v 1. ročníku základní školy. In Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 113-119. ISBN: 978-80-7043-548-9
  Detail publikace
BĚLÍK, M., ŠKORPIL, J., MÜHLBACHER, J. Matematický model 20 kWp fotovoltaického systému. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 195-197. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematika. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 56-63. ISBN: 978-80-7043-591-5
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., REZKOVÁ, B., NOVÁK, B. Matematika a její aplikace. 1. díl. Olomouc : Prodos, 2007. 63 s.
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., REZKOVÁ, B., NOVÁK, B. Matematika a její aplikace. 1. díl. Olomouc : Prodos, 2007. 63 s.
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., REZKOVÁ, B., NOVÁK, B. Matematika a její aplikace. 2. díl. Olomouc : Prodos, 2007. 63 s.
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., REZKOVÁ, B., NOVÁK, B. Matematika a její aplikace. 2. díl. Olomouc : Prodos, 2007. 63 s.
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., REZKOVÁ, B., NOVÁK, B. Matematika a její aplikace. 3. díl. Olomouc : Prodos, 2007. 63 s.
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., REZKOVÁ, B., NOVÁK, B. Matematika a její aplikace. 3. díl. Olomouc : Prodos, 2007. 63 s.
  Detail publikace
VOPĚNKA, P. Matematika a vzdělání. In O škole a vzdělávání. Praha: Matfyzpress, 2007. s. 25-34. ISBN: 978-80-7378-029-6
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., LÁVIČKA, M., POTŮČEK, J. Matematika pro 6. ročník základní školy. Praha : Nakladatelství Fortuna, 2007, 215 s. ISBN: 978-80-7168-992-8
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., HEJL, J., LÁVIČKA, M. Matematika pro 7. ročník základní školy. Praha : Nakladatelství Fortuna, 2007, 288 s. ISBN: 978-80-7168-993-5
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., HEJL, J., LÁVIČKA, M. Matematika pro 8. ročník základní školy. Praha : Nakladatelství Fortuna, 2007, 192 s. ISBN: 978-80-7168-994-2
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., HEJL, J., LÁVIČKA, M. Matematika pro 9. ročník základní školy. Praha : Nakladatelství Fortuna, 2007, 221 s. ISBN: 978-80-7168-995-9
  Detail publikace
BERÁNEK, J., COUFALOVÁ, J., HOUSKA, J., REZKOVÁ, B. Matematika. 1. díl. Plzeň : Fraus, 2007. 67 s.
  Detail publikace
BERÁNEK, J., COUFALOVÁ, J., HOUSKA, J., REZKOVÁ, B. Matematika. 2. díl. Plzeň : Fraus, 2007. 65 s.
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, S. Materiálové modelování a numerická simulace jako nástroj pro vývoj technologických procesů. Plzeň : 2007, 115 s.
  Detail publikace
SKALA, V. Mathematical Fundamentals for Computer Graphics and Computer Vision. Kos Island, 2007.
  Detail publikace
DANĚK, J., BRANDNER, M., NEDOMA, J. Mathematical Modelling and Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - MODELLING 2005 [Mathematics and Computers in Simulation, Volume 76, Issues 1-3]. 76/1-3. vyd. North-Holland : Elsevier Science Ltd., 2007, 248 s.
  Detail publikace
BARANOVÁ, M. Mathematical methods in geomatics. In XXIII International Cartographic Conference. Moscow: International Cartographic Association, 2007. s. 1-9.
  Detail publikace
BARANOVÁ, M. Mathematical methods in geomatics - Euler-Urmajev system of equations. Moscow, 2007.
  Detail publikace
SADÍLEK, P., ZEMČÍK, R. Mathematical model of beam with embedded piezoelectric sensors and actuators. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 141-146. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
ZEMAN, V., BYRTUS, M. Mathematical modelling of gearbox nonlinear vibration. In IFToMM 2007. Besancon: IFToMM , 2007. s. 1-6.
  Detail publikace
STEHLÍK, P., THOMPSON , B. Maximum Principles for Second-Order Dynamic Equations on Time Scales. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2007, roč. 331, č. 2, s. 913-926. ISSN: 0022-247X
  Detail publikace
KRIVÁNKA, D. Measurement in blade cascade flow. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 155-159. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
RIEGER, D. Measurement of residual radioactivity in food after accident in Chernobyl. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 87-90. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
DEJMEK, J., ŠTEKL, P. Measurement of the PEM fuel cell katex membrane thermal profile. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 323-327. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
ČEPIČKA, L. Measuring psychomotor skills : developing a scale to measure ball-handling skills using the Rasch measurement model. In New developments in psychological testing. New York : Nova Science Publishers, 2007, s. 187-212. ISBN: 978-1-60021-702-9
  Detail publikace
KOTTNER, R., ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Mechanical characteristics of rubber segment - shear test. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-7043-552-6
  Detail publikace
BLÁHOVÁ, O., PRUŠÁKOVÁ, L., SOBOTA, J., FOŘT, T., GROSSMAN, J., FAJKUS, M. Mechanické vlastnosti tenkých vrstev TiCN. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 19-24. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
ZUBKO, P., BLÁHOVÁ, O., ŠUTTA, P., BESTERCI, M., VIZINA, M., MEDLÍN, R., PEŠEK, L. Mechanické vlastností částíc v systéme Al-Al4C3. Brno - Šlapanice, 2007., ISBN: 978-80-210-4688-7,
  Detail publikace
BOČEK, V., MATĚJKA, F. Mechanické zkoušky pro zachycení tepelného stárnutí. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 209-212. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
LAHODA, J. Mechanism of Non-Linear and Chaotic Oscillations Occurence. In AMTEE'07. Section II. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 13-14. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
CÉDL, M., ŘEHÁČEK, J., TALLA, J. Mechatronické systémy pro podporu výuky. In Liberecké elektrické pohony. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 123-127. ISBN: 978-80-7372-272-2
  Detail publikace
FORMÁNEK, J. Mechatronické systémy v řízení a diagnostice strojních zařízení. Plzeň : 2007, 1 sv. s.
  Detail publikace
FORMÁNEK, J. Mechatronické zariadenia pre zisťovanie stavu funkčnej plochy kolies El. jednotky 471. AT&P journal PLUS, 2007, roč. 0, č. 1, s. 231-232. ISSN: 1336-5010
  Detail publikace
ZEMAN, V., NOVÁK, J., ŠTORK, M. Medical teaching innovation - creation of the computer program and electronic system for optimal physical activity prescription. In Applied Electronics 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 245-248. ISBN: 978-80-7043-537-3
  Detail publikace
MOUREK, D., JANDEČKA, K. Mehrachsige Programmierung der Schleifscheibebewegung beim Nutenschleifen. In Proceeding of the 12th International Conference on Tools. Miskolc: University of Miskolc, 2007. s. 199-204.
  Detail publikace
FIALA, J. Melodramy obohatily sezonu. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 295, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P. Merklínský zámek a jeho obyvatelé v nejstarší matrice. Hláska, 2007, roč. 18, č. 4, s. 58-60. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
LOBOVSKÝ, L., KŘEN, J. Meshless modelling of free surface flow. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 103-108. ISBN: 978-83-60102-46-6
  Detail publikace
JEŽEK, J., JEŽKOVÁ, R. Mestský marketing v Českej a Slovenskej republike a problémy jeho implementácie. Regionální studia, 2007, roč. 1, č. 1, s. 23-27. ISSN: 1803-1471
  Detail publikace
KLEINOVÁ, J., STANČÍK, P. Methodology for performance measurement of cluster members. In Uddevalla Symposium 2006. Uddevalla: University West, 2007. s. 459-471. ISBN: 978-91-631-9852-6
  Detail publikace
ŽÍDEK, J., HYNEK, M. Methodology of creating complex polygonal meshes. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 95-96. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
NOVOTNÁ, M. Methodology of the evaluation of the geographic potential for tourism in the Plzeň region . Moravian Geographical Reports, 2007, roč. 15, č. 2, s. 32-39. ISSN: 1210-8812
  Detail publikace
HOŘEJŠÍ, P. Methods and Software Support for Optimal Management of Parallel Simulation Manufacturing Models . In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 137-148. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
DRÁBEK, P., MILOTA, J. Methods of Nonlinear Analysis. Basel : Birkhäuser, 2007, 568 s. ISBN: 978-3-7643-8146-2
  Detail publikace
NEUSTUPNÝ, E. Metoda archeologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 206 s. ISBN: 978-80-7380-075-8
  Detail publikace
ŠTEKL, P., DEJMEK, J. Metoda měření termálního profilu katexu PEM palivového článku pomocí prostředí NI LabView. ElectroScope, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-8. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
KOPP, J., NOVOTNÁ, M. Metodické přístupy k vymezení potenciálu krajiny pro amenitní migraci. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 175-181. ISBN: 978-80-7043-658-5
  Detail publikace
KOVÁŘOVÁ, J., DUPAL, J., SCHLEGEL, M. Metodický postup řízení vibrací aplikovaný na řízení vibrací nosníku vetknutého. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 47 s. ISBN: 978-80-7043-559-5
  Detail publikace
MAINZOVÁ, E., KLEINOVÁ, J. Metodika cílového řízení nákladů. Strojírenská technologie, 2007, roč. 12, č. 1, s. 25-31. ISSN: 1211-4162
  Detail publikace
VOLDŘICH, J. Metodika matematického a počítačového modelování druhé fáze termoelastické nestability s nelineárním režimem lokalizace kontaktu. 2007.
  Detail publikace
VOLDŘICH, J., KŇOUREK, J., MATAS, R. Metodika numerických výpočtů útlumových charakteristik akustických tlumičů. 2007.
  Detail publikace
TROBLOVÁ, P. Metodika rozvoje inovačního přístupu podnikání. Plzeň : 2007, 174 s.
  Detail publikace
SKALICKÝ, J., VACEK, J., IRCINGOVÁ, J. Metodiky hodnocení výzkumných projektů. In Management ve výzkumných organizacích. Ostrava: MARQ, 2007. s. 21-29. ISBN: 978-80-86840-35-2
  Detail publikace
NOVOTNÁ, M. Metody GIS analýz při vzdělávání humánních geografů. In GIS Ostrava 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. s. 1-7.
  Detail publikace
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H., PINTE, M. Metody a nástroje průmyslového inženýrství a jejich využití v problémových oblastech výrobního podniku. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 379-384. ISBN: 978-80-7041-824-6
  Detail publikace
FIALOVÁ, V. Metody a postupy analýzy spolehlivosti. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 27-30. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
ŠMÍDL, L., ZAHRADIL, J. Metody detekce klíčových slov v proudu řeči. In Interop-soft. Brno: MSD , 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-86633-91-6
  Detail publikace
KOHOUT, J. Metody matematického modelování elektrických strojů. Plzeň : 2007, 150 s.
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Metody měření ekonomické efektivnosti zdravotnických služeb. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého , 2007. s. 589-593. ISBN: 978-80-903808-8-2
  Detail publikace
JERMÁŘ, M. Metody sběru dat při personálním auditu. Moderní řízení, 2007, roč. 42, č. 7, s. 61-63. ISSN: 0026-8720
  Detail publikace
JEDLIČKA, K. Metody sběru geografických dat. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
FRANC, M. Metody zjednodušování polygonálních sítí . Plzeň : 2007, 125 s.
  Detail publikace
VIKTORA, V. Mezi imortelami a relikviemi : (k charakteru české básnické secese). In Čas secese. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007, s. 223-228. ISBN: 978-80-7394-049-2
  Detail publikace
NOVÁČEK, K. Mezi klauzurou a světem : Kladrubský klášter ve středověku. I., Studie. III., Přílohy. Plzeň : Zapadočeská univerzita, 2007. [251] s.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Mezinárodní hudební aklademie vyvrcholila skvělými výkony. Kultura, 2007, roč. 9, č. 9, s. 4-4.
  Detail publikace
GOJDA, M. Mezinárodní projekt o historii evropské krajiny. Archeologické rozhledy, 2007, roč. 59, č. 4, s. 837-838. ISSN: 0323-1267
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. Mezipředmětové vztahy vybraných povinně volitelných ekonomických předmětů a povinných kurzů na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-12. ISBN: 978-80-210-4331-2
  Detail publikace
ŠIMON, M. Meziuniverzitní Průmyslové inženýrství 2007. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, CD-ROM s. ISBN: 978-80-7043-624-0
  Detail publikace
JAKOUBEK, M. Michael Stewart - Čas Cikánů. Český lid (Etnologický časopis), 2007, roč. 94, č. 1, s. 102-104. ISSN: 0009-0794
  Detail publikace
ŽENÍŠEK, M. Michal Kubát: Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století. Institucionálně politická studie. Sociologický časopis = Czech Sociological Review, 2007, roč. 43, s. 464-465. ISSN: 0038-0288
  Detail publikace
MINSTER, J., MICKA, M., BLÁHOVÁ, O. Microindentation of solids with viscoelastic response. In Engineering mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 185-186. ISBN: 978-80-87012-06-2
  Detail publikace
PÁRAL, V., WITTER, K., TONAR, Z. Microscopic examination of ground sections - a simple method for distinguishing between bone and antler?. International Journal of Osteoarchaeology, 2007, roč. 17, č. 6, s. 627-634. ISSN: 1047-482X
  Detail publikace
TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M., JANÁČEK, J. Microscopic morphology and computer modelling of smooth muscle. In Proceedings of 8th Multinational Congress on Microscopy. Prague: Czechoslovak Microscopic Society, 2007. s. 369-370. ISBN: 978-80-239-9397-4
  Detail publikace
LUKEŠ, V., ROHAN, E. Microstructure based two-scale modeling of arterial wall. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
KOVÁŘÍK, T., MAŠEK, B., NOVÝ, Z. Microstructure development in aluminum alloy 5754 and 7075 processed by constrained groove pressing [abstrakt]. In ICSAM - 2007. Patras: University of Patras, 2007. s. 212-212.
  Detail publikace
ZRNÍK, J., KOVÁŘÍK, T., NOVÝ, Z., CIESLAR, M. Microstructure refinement of aluminium by constrained groove pressing. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 1, s. 604-610. ISSN: 1335-1532
  Detail publikace
KOVÁŘÍK, T., ZRNÍK, J. Microstructures and mechanical properties of ultrafine grained AlMgSi alloy processed by ECAP and its thermal stability. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 1, s. 611-615. ISSN: 1335-1532
  Detail publikace
KOVÁŘÍK, T., ZRNÍK, J. Microstructures and mechanical properties of ultrafine grained AlMgSi alloy processed by ECAP and its thermal stability. Transactions of the Technical Univerzity of Košice, 2007, roč. 0, č. 0, s. 386-389. ISSN: 1335-2334
  Detail publikace
KOVÁŘÍK, T. Microstructures and mechanical properties of ultrafine grained AlMgSi alloy processed by ECAP and its thermal stability . In Soutežní přehlídka studenstkých a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 179-183. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
HREŠANOVÁ, E. Midwives, women, and the professionalization of midwifery : an ethnographic study of two maternity hospitals in the Czech Republic . Cogniţie, Creier, Comportament / Cognition, Brain, Behavior, 2007, roč. 11, č. 2, s. 371-396. ISSN: 1224-8398
  Detail publikace
BORKOVCOVÁ, Š. Mikroekonomické aspekty sportu. In Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7318-646-3
  Detail publikace
ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A. Mikroskop LEXT a jeho využití v materiálových vědách. ElectroScope, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Millerův orchestr je dokonalý. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 271, s. 35-35. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
VÝRUT, R. Minkowski Sum and its Computation. Vorau, 2007.
  Detail publikace
TOMICZKOVÁ, S. Minkowského množinové operace a jejich aplikace. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2007, roč. 52, č. 4, s. 311-322. ISSN: 0032-2423
  Detail publikace
ČECHUROVÁ, M. Miscellanea Geographica. 13. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 186 s. ISBN: 978-80-7043-658-5
  Detail publikace
TRNKA, P. Mississippi State University - ECE. 2007.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Mistři žesťů hráli brilantně. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 254, s. 35-35. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
VARNUŠKA, M., KOLINGEROVÁ, I. MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points. 2007.
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Mladá violoncellistka Dominika Hošková nezapřela otce a podala strhující výkon. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 117, s. 26-26. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Mladí operní pěvci si získali publikum. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 33, s. 28-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Mladí posluchači vychutnávali muziku mezinárodních hvězd. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 165, s. 20-20. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
BERÁNEK, P. Mlynářské právo v Čechách. Zámecký statek Býkov, 2007.
  Detail publikace
BLAŽEK, V. Množství teorií na malém prostoru (F. Koukolík, Sociální mozek, Karoinum, Praha). Vesmír, 2007, roč. 86, s. 258-259. ISSN: 0042-4544
  Detail publikace
TUREČEK, O. Mobilní rekordéry. Music Store, 2007, roč. 0, č. 9, s. 58-67. ISSN: 1212-1029
  Detail publikace
ZEMČÍK, R., SADÍLEK, P. Modal analysis of beam with piezoelectric sensors and actuators. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 401-410. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modal synthesis method applied to nonlinear systems. In Dynamics of machines 2007 = Dynamika strojů 2007. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-87012-03-1
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Model fungování zdravotní a sociální péče v České republice. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati , 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-7318-529-9
  Detail publikace
KORMOŠ, O. Model approach of analytical metod for slide bearing analsys. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 123-132. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
PAŠKA, M., DVOŘÁK, P., RACEK, S., JANEČEK, E. Model based support for life cycle management of I&C systems. In EUROCON 2007. New York: IEEE, 2007. s. 1358-1361. ISBN: 978-1-4244-0812-2
  Detail publikace
PAŠKA, M., DVOŘÁK, P. Model for Aging Management of Large Instrumentation and Control systems. In Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2007. s. 239-246. ISBN: 978-80-86840-30-7
  Detail publikace
ČERMÁK, R., BARTOŇ, L., VAVŘÍK, J., BARTÁK, J., SPAL, P. Model of superconductive MAGLEV vehicle. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 21-24. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
PEŠEK, L., VADASOVÁ, Z., ZUBKO, P., BLÁHOVÁ, O. Model of the relationship between local mechanical properties of individual microstructure phases in ferrite-martensite steel based on depth sensing indentation technique. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. special issue, s. 108-112. ISSN: 1335-1532
  Detail publikace
KUBÍK, M., HOUSAR, P. Model okolí pro řídící jednotku dveří SK46. 2007.
  Detail publikace
KUBÍK, M., SVOBODA, J. Model okolí pro řídící jednotku paměťové sedačky SK46. 2007.
  Detail publikace
JANEČEK, P., HOUDOVÁ, L., JANEČEK, E. Model výpadků pro analytické výpočty. Plzeň : ČEPS, a.s., 2007. 15 s.
  Detail publikace
JANEČEK, P., HOUDOVÁ, L., JANEČEK, E., NOVÁK, O. Model výpadků pro analytické výpočty a simulace. Plzeň : ČEPS, a.s., 2007. 18 s.
  Detail publikace
JANEČKA, K., PACINA, J. Model šíření kůrovce v NP Šumava. Ostrava, 2007.
  Detail publikace
TALLA, J., MICHALÍK, M. Model-based design implementace neuronového regulátoru spínaného reluktančního motoru. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 117-120. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
ŽELEZNÝ, M., KRŇOUL, Z. Modeling Co-articulation by Visual Unit Selection in Czech Audio-Visual Speech Synthesis. Brno, 2007.
  Detail publikace
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Modeling of Internal Parameters of Massive Conductors Carrying Time-Varying Currents Using Integrodifferential Approach. In IC-SPETO 2007. Gliwice: Politechnika Slaska, 2007. s. 31-32. ISBN: 978-83-85940-29-6
  Detail publikace
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ŠOLÍN, P. Modeling of Skin Effect by Higher-Order Integrodifferential Approach. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 116-120. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
KARBAN, P., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I. Modeling of a Linear Electrodynamic Launcher by Integrodifferential Method. In Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan: University of Technology, 2007. s. 7-8. ISBN: 978-83-923978-4-7
  Detail publikace
ROHAN, E., SEIFRT, F. Modeling wave dispersion and band gaps in heterogeneous elastic media. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 243-254. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
BYRTUS, M., ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modelling and dynamical analysis of an individual wheelset drive of a railway vehicle. In Zborník prednášok XVIII. medzinárodnej konferencie Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 97-106. ISBN: 978-80-89276-06-6
  Detail publikace
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Modelling and modal properties of a railway vehicle wheelset drive with a hollow shaft. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-87012-06-2
  Detail publikace
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Modelling and modal properties of the railway vehicle bogie with two individual wheelset drives. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 371-380. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P., ŠČERBA, E., ŠKORPIL, J. Modelling of PV Systems. In Proceedings of ISES Solar World Congress 2007. Beijing , China: Tsinghua University Press ; Springer-Verlag , 2007. s. 1454-1458. ISBN: 978-7-302-16146-2
  Detail publikace
LUKEŠ, V., ROHAN, E. Modelling of acoustic transmission through perforated layer. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 137-142. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
VIMMR, J. Modelling of complex clearance flow in screw-type machines . Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 229-236. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. Modelling of flexible rotor vibrations in the rotating coordinate system. In 9th Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications. Vol. 1. Łódź : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2007. s. 185-192. ISBN: 978-83-924382-9-8
  Detail publikace
KŘEN, J., HYNČÍK, L. Modelling of non-Newtonian fluids. Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 116-123. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
ŠAŠEK, J., HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. Modelling of rotating shafts with flexible disks. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2007, roč. 7, č. 1, s. 4050007-4050008. ISSN: 1617-7061
  Detail publikace
VIMMR, J. Modelling of transonic flow in very narrow channels. In Proceedings of the 8th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Lyon: Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique at Ecole Centrale de Lyon, 2007. s. 417-425.
  Detail publikace
KUBÍK, Z. Modelovací metody v elektromagnetické kompatibilitě. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 45-48. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
TUPA, J., STEINER, F., SKOČIL, V. Modelování a hodnocení rizik pro řízení podnikových procesů. BPM portál newsletter, 2007, roč. 21, s. 1-8. ISSN: 1802-5676
  Detail publikace
LAŠOVÁ, V., ZEMČÍK, R., KOSNAR, M. Modelování kompozitních a sedvičových struktur v systému ANSYS. In 15. ANSYS users meeting & ANSYS konference. Část II.. Brno: SVS FEM, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-254-0301-3
  Detail publikace
MATOUŠEK, J., ČERMÁK, R., BARTOŇ, L. Modelování kontaktu mezi rotorem magnetického ložiska a záchytným ložiskem. In Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-7080-658-6
  Detail publikace
BARTOŇ, L., ČERMÁK, R., MATOUŠEK, J. Modelování magnetických ložisek. In Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-7080-658-6
  Detail publikace
KOVAŘÍK, P. Modelování proudění a tepelného chování ventilovaného brzdového kotouče. Plzeň : 2007, 120 s.
  Detail publikace
HEJTMÁNKOVÁ, P., DVORSKÝ, E. Modelování připojování decentralizovaných energetických zdrojů do distribuční soustavy. In Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2007. s. 1-10.
  Detail publikace
VALEŠ, F., ČERV, J., TIKAL, B., ADÁMEK, V. Modelové řešení rázu železničního kola na kolejnici. In TechMat '07. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 159-162. ISBN: 978-80-7395-013-2
  Detail publikace
VOJTÍŠKOVÁ, M. Models and methods for measuring the financial risk. Plzeň : 2007, 136 s.
  Detail publikace
DVOŘÁK, P. Models to Manage the Obsolescence of Complex Computer Control Systems. In Počítačové architektury a diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 105-110. ISBN: 978-80-7043-605-9
  Detail publikace
MAŠKOVÁ, H. Modely a metody měření rizik - Český národní registr dárců dřeně. Plzeň : 2007, 130 s.
  Detail publikace
COZL, M. Modely nákupního vyjednávání o ceně. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 1, s. 114-118. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
DVOŘÁK, P., PAŠKA, M. Modely pro sledování spolehlivosti a životnosti komlexních řídících systémů . Plzeň : JE ČEZ a.s., 2007. 21 s.
  Detail publikace
DANZER, J. Modely trakčního transformátoru s pulzními usměrňovači. Výzkumná zpráva č. 22160-5-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 20 s.
  Detail publikace
JANDEČKA, K., CIBULKA, V., ŘEŽÁBEK, O. Moderní CAD/CAM systémy a zefektivňování technické přípravy výroby. In Rozvoj technológie obrábania DMC 2007. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 185-190. ISBN: 978-80-8073-858-7
  Detail publikace
HARTWIG, H., SEIDEL, H., MAŠEK, B. Moderní koncepty mazání pro použití v náročných kovářských technologiích. In 6. Kovárenská konference : Nové technologie kování. Ostrava: Svaz kováren ČR, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-239-8938-0
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. Moderní pneumatické a elektropneumatické systémy-rozlišení výuky mechatroniků. Střední škola technická Jihlava : 2007. 8 s.
  Detail publikace
BOŘÍK, J. Moderní prostředky pro správu identit v informačních systémech. [Plzeň] : Zapadočeská univerzita, 2007. 3 s.
  Detail publikace
EGER, L. Moderní trendy v elektronické komunikaci. Olomouc : Hanex, 2007. 98 s.
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, H. Moderní výtvarné umění v Egyptě. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 2, s. 123-135. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
VLK, R. Modification of control system of solar panels. In Electric Power Engineering. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-1391-2
  Detail publikace
SOUKUP, P. Modul pro měření pulsů s náhodným výskytem. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 89-92. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
BURIAN, P. Moduly pro rychlý vývoj video aplikací na bázi obvodů FPGA. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
KRIŠTUF, P., RYTÍŘ, L. Mohylová pohřebiště na okrese Písek : metoda zaměřování mohylových pohřebišť. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 133-140. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
KRIŠTUFOVÁ, T., KRIŠTUF, P. Mohylová pohřebiště v polesí Vytůň (okr. Domažlice). In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 141-147. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Mojmír Trávníček versus Literární dějepisectví. In Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Vsetín: Dalibor Malina, 2007. s. 49-56. ISBN: 80-903010-9-6
  Detail publikace
MÜLLEROVÁ, E., TUREČEK, O. Monitoring of Acoustic Responses during Surge Test. In APTADM 2007. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. s. 239-244.
  Detail publikace
MARTON, K., MENTLÍK, V., MICHALÍK, J. Monitorovacie a diagnostické systémy transformátorov. Žilina : Žilinská univerzita, 2007. 64 s.
  Detail publikace
PAVLÁK, M. Monitorování kvality podpory zdraví na pracovišti u cílové skupiny zaměstnanců se zdravotním postižením jako součást TQM. In Regio 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 71-75. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
TUREČEK, O., SÝKORA, M. Monitory KRK V8 Series 2. Muzikus, 2007, roč. 17, č. 4, s. 86-87. ISSN: 1210-1443
  Detail publikace
DUCHEK, P. Montmorilloniric Clays : From Foundry To Nanocomposites. Hong Kong, 2007.
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P. Mostnice. Hláska, 2007, roč. 18, č. 1, s. 14-14. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, D. Motorická docilita - nároky pohybového úkolu a flexibilita aktivační úrovně v senzomotorickém učení. In Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 1-3. ISBN: 80-86317-47-1
  Detail publikace
TUREČEK, O. Motu 8 Pre. Muzikus, 2007, roč. 17, č. 5, s. 97-97. ISSN: 1210-1443
  Detail publikace
CHMELÍK, F., LUKAVSKÁ, M., KLOBOUK, T. Movement and Health 5th International Conference, Olomouc, Nowember 14. - 17. 2007, Full Papers. Olomouc : Faculty of Physical Culture, Palacký University Olomouc, 2007.
  Detail publikace
VASILENKO, Y. Moving Mesh Methods for Solving Evolutionary Problems with Shock Phenomena. Matematický ústav Akademie věd České republiky, 2007.
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Mozek, myšlení, umění. In Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec: Katedra filosofie Technické univerzity : Bor, 2007. s. 327-337. ISBN: 978-80-86807-06-5
  Detail publikace
TUPA, J., STEINER, F., KAŠPAR, P. Možnosti a přínosy zavedení systému měření výkonnosti technologických a diagnostických procesů. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 198-205. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
DOBRÁ, K. Možnosti aplikace umělé inteligence v technice. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 9-12. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
HEJDUKOVÁ, P., IRCINGOVÁ, J. Možnosti financování inovace výuky na ekonomických fakultách. In Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-7318-646-3
  Detail publikace
ZÍKOVÁ, T. Možnosti financování projektů ve veřejném sektoru. In Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 25-43. ISBN: 978-80-7380-068-0
  Detail publikace
ŠAŠEK, P. Možnosti financování veřejné správy - partnerství veřejného a soukromého sektoru. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 338-344. ISBN: 978-80-7041-824-6
  Detail publikace
MENTLÍK, V., PROSR, P. Možnosti laboratorního výzkumu on-line diagnostiky výkonových transformátorů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 62-65. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PROSR, P. Možnosti použití termoanalytického systému TA Instruments v elektrotechnologické diagnostice. In 29. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 59-62. ISBN: 978-80-7194-957-2
  Detail publikace
ŠTROFOVÁ, J., RICHTR, V., SIROTEK, V. Možnosti propagace chemie mezi mládeží. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava: ŠEVT, 2007. s. 271-273. ISBN: 978-80-88707-90-5
  Detail publikace
MELICHAR, M. Možnosti statistického řízení (SPC) kusové výroby ve spol. SG strojírna, s.r.o.. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7043--544-1
  Detail publikace
PAVLÁK, M. Možnosti uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-245-1207-5
  Detail publikace
KRÁLOVÁ, L. Možnosti uplatnění českých firem v Indii. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 250-254. ISBN: 978-80-7041-812-3
  Detail publikace
KIDORA, J. Možnosti využití fotolitografie pro tvorbu embedded pasivních součástek. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 31-34. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
KLEINOVÁ, J., KLEKNER, J., CANDROVÁ, K. Možnosti využití softwarových nástrojů pro nákladové ohodnocení výrobních procesů. In Mechanical Engineering 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-227-2768-6
  Detail publikace
ZETEK, M., ŠKARDA, J., ŠÍMA, M., ZINDULKA, O. Možnosti zvyšování řezivosti frézovacích nástrojů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů. In ERIN 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-2636-8
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Multi pertransibunt et augebitur scientia: Francis Bacon a španělské renesanční vědění. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 238-253. ISBN: 978-80-7043-592-2
  Detail publikace
HOLUBOVÁ, G. Multi-point boundary value problems: non-resonance with respect to the Fucik spectrum. Hejnice, ČR, 2007.
  Detail publikace
FERUS, Z. Multi-sensor Data Storage Tag for Fish Tracking. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 13-16. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
FERUS, Z. Multi-sensor Data Storage Tag for Fish Tracking. In Wybrane problemy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniwej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. s. 31-38.
  Detail publikace
ŠIMANDL, M., DUNÍK, J. Multi-step prediction and its application for estimation of state and measurement noise covariance matrices. Pilsen : University of West Bohemia, 2007. 50 s.
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Multikulturní aspekty ve výuce hudební výchovy na gymnáziu. In Musica viva in schola XX.. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 145-151. ISBN: 978-80-210-4445-6
  Detail publikace
KOCUR, P. Multimediální kurz "Grafické projekty" pro kombinovanou formu výuky. Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2007.
  Detail publikace
KOCUR, P. Multimediální kurz "Grafické projekty" pro kombinovanou formu výuky. In Alternativní metody výuky 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 21-21. ISBN: 978-80-7041-129-2
  Detail publikace
ALBRECHT, Š. Music Signal Decomposition Approaches Based On Unsupervised Source Separation Methods. In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-6. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
FIALA, J. Musica ad Gaudium letně. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 166, s. 20-20. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
SVOBODA, M. Mytologie jako součást procesu formování kolektivní identity : (příklad romského kočování) . In Antropologické symposium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 51-60. ISBN: 978-80-87025-10-9
  Detail publikace
VALEŠ, V. Myšlenka odluky církví od státu v prvních letech Československé republiky (1918-1920). Právník, 2007, roč. 146, č. 12, s. 1325-1334. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
FIALA, J. Má vlast pro klavír obohatila festival. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 40, s. 28-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
VODIČKA, K., ŠIMKA, K., CABADA, L. Místní státní správa a samospráva. In Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha : Portál, 2007, s. 299-320. ISBN: 978-80-7367-337-6
  Detail publikace
JOHN, J. Místo focení trojrozměrná dokumentace. Stady, 2007, roč. 1, č. 1, s. 16-16.
  Detail publikace
LUKAVSKÁ, E. Místo pedagogických praxí v průběhu studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Zapadočeská univerzita, 2007, s. 8-21. ISBN: 978-80-7043-591-5
  Detail publikace
KŮS, V., VONDRÁŠEK, F. Měnič M2LC a možnosti jeho aplikace v trakci. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Měnové právo. In Finančné právo na Slovensku a v Čechách. Bratislava : Eurounion, 2007, s. 248-257. ISBN: 978-80-88984-99-3
  Detail publikace
ČTVRTNÍK, V., TŮMOVÁ, O. Měření a vyhodnocování zbytkové indukčnosti kapacitorů. Část 1.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 16 s.
  Detail publikace
ČTVRTNÍK, V., TŮMOVÁ, O., ŠVARNÝ, J. Měření a vyhodnocování zbytkové indukčnosti kapacitorů. Část 2.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 14 s.
  Detail publikace
SKALA, B. Měření chvění a jeho využití při ustavování strojů. In Diagnostika '07. PLzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 180-183. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
VNOUČEK, M. Měření difuzních procesů metodou GDOES. Treningové a aplikační centrum PRAHA, 2007.
  Detail publikace
MAŠEK, B., SKÁLOVÁ, L., STAŇKOVÁ, H., LAMPKE, T. Měření drsnosti pomocí laserového konfokálního mikroskopu Olympus LEXT OLS 3000. Kovárenství, 2007, roč. 0, č. 30, s. 36-37. ISSN: 1213-9289
  Detail publikace
RADA, V. Měření frekvenční odezvy mechanického systému. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 10 s.
  Detail publikace
TUREČEK, O., SÝKORA, M. Měření hlučnosti palivových čerpadel. Plzeň : Západočeská univerzita (Robert Bosch spol. s r.o.) , 2007. 19 s.
  Detail publikace
VNOUČEK, M. Měření kombinovaně vytvářených vrstev metodou GD-OES. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 141-145. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
TUREČEK, O., SÝKORA, M. Měření parametrů aktivní reproduktorové soustavy QSC HPR 122i. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 11 s.
  Detail publikace
TUREČEK, O., SÝKORA, M. Měření parametrů reproduktorů pro systém SK 461. Plzeň : Škoda Auto a.s., 2007. 21 s.
  Detail publikace
VOBORNÍK, A. Měření přizpůsobení. Plzeň : ZČU, 2007. 12 s.
  Detail publikace
SÝKORA, M. Měření reproduktorů a reproduktorových soustav. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 105-108. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
RADA, V. Měření tenzometrickým snímačem. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 9 s.
  Detail publikace
MENTLÍK, V., PROSR, P., POLANSKÝ, R., TRNKA, P. Měření teplot v transformátorech. In Monitorovacie a diagnostické systémy transformátorov. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 55-59. ISBN: 978-80-8070-778-1
  Detail publikace
DEJMEK, J. Měření termálního profilu katexu membrány PEM palivového článku pomocí systému LabView. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 19-22. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
TUREČEK, O. Měření zkreslení elektrodynamických reproduktorů. In Hluk a vibrace. Praha: Spectris, 2007. s. 170-173. ISBN: 978-80-239-9240-3
  Detail publikace
ČESÁNEK, J. NC programování jako výkonný nástroj moderní strojírenské výroby. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, 65 s.
  Detail publikace
ŠIMANDL, M., FLÍDR, M., STRAKA, O., DUNÍK, J., ŠVÁCHA, J. NFTools - Toolbox for State Estimation of Nonlinear Discrete Time Stochastic Systems. 2007.
  Detail publikace
KŘÍŽ, J., DYBAL, J., MAKRLÍK, E., VAŇURA, P. NMR evidence for protonated tetraethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraacetate. Polish Journal of Chemistry, 2007, roč. 81, č. 7, s. 1321-1326. ISSN: 0137-5083
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Na Chopinově festivalu zaujali hosté z Německa, Rakouska, Finska i Prahy. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 201, s. 20-20. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ŠÍMA, J. Na počátku éry digitálního fotogrammetrického snímkování území České republiky. In Geos 2007. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2007. s. 1-10. ISBN: 80-85881-26-8
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Nabucco přinesl hodnotné výkony. Kultura, 2007, roč. 16, č. 175, s. 4-4.
  Detail publikace
FIALA, J. Nabucco si ovace zaslouží. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 153, s. 34-34. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
CABADA, L. Nabízí Evropa odlišnou politickou etiku než jiné kulturně-civilizační okruhy?. In Evropa - kultura - identita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 17-27. ISBN: 978-80-7380-064-2
  Detail publikace
HULMÁKOVÁ, J. Nad slovenským trestním právem mládeže. Trestněprávní revue, 2007, roč. 6, č. 4, s. 93-101. ISSN: 1213-5313
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Nadace a nadační fondy : text zákona s poznámkami. 1. vyd. Praha : Aspi, 2007, 87 s. ISBN: 978-80-7357-292-1
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Nadchlo žesťové kvinteto filharmonie a Gili Romani. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 97, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
TAUŠ, J. Namáhání silového kabelu částečnými výboji. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 99-102. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
VADASOVÁ, Z., PEŠEK, L., KOLLÁROVÁ, M., BLÁHOVÁ, O., ZUBKO, P. Nanoindentation measurements of the intermetallic phases in galvanneal Zn-Coatings. Brno - Šlapanice, 2007., ISBN: 978-80-210-4688-7,
  Detail publikace
BLÁHOVÁ, O. Nanoindentační měření povrchových vrstev. Plzeň : 2007, 112 s.
  Detail publikace
BLÁHOVÁ, O., VIZINA, M., ŠUTTA, P., ZUBKO, P., MEDLÍN, R. Nanoindentační měření zirkoniových slitin. Brno-Šlapanice, 2007., ISBN: 978-80-210-4688-7,
  Detail publikace
BOČEK, J. Nanomateriály v elektroizolační technice . In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
ŠVORČÍK, V., SLEPIČKA, P., SIEGEL, J., KOLÁŘOVÁ, K., KASÁLKOVÁ, N., BLÁHOVÁ, O. Nanovrstvy a nanopovlaky pro medicínu a elektroniku. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 133-135. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
SOVÁKOVÁ, J. Narrativnaja struktura romana A. Kima "Ostrov Iony". Sofie, 2007.
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. Nathan Sivin a čínská věda. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 9-29. ISBN: 978-80-7043-592-2
  Detail publikace
SVOBODA, M. Necov, Neco Petkov: Dějiny Vojvodova. Sociológia, 2007, roč. 39, s. 367-371. ISSN: 0049-1225
  Detail publikace
DRÁBEK, P., KŮS, V., FOŘT, J. Negative Influence of Controlled Rectifiers on Power Distribution Network. In Power Electronics Intelligent Motion Power Quality. Stuttgart: Mesago, 2007. s. 1-4.
  Detail publikace
STRNADOVÁ, L. Nejasná role občanské společnosti v rozpadlých státech. In Slabé státy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 36-54. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
KUBERNÁT, V. Nejistoty měření při monitoringu a diagnostice teplotního a vlhkostního pole v laboratoři. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 42-45. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
KUBERNÁT, V. Nejistoty měření složek životního prostředí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 48 s.
  Detail publikace
FIALA, J. Největší potlesk měl klavírista Matej Arendárik ze Slovenska. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 250, s. 35-35. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
LAHODA, J. Nelineární dynamické systémy s nelinearitou v disipačním parametru. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 49-52. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
FIALA, J. Neprávem zapomenutý rodák Josef Čech. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 228, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
HIRT, T. Nereflektovaná východiska a nezamýšlené důsledky multikulturalismu. Plzeň : 2007, 106 s.
  Detail publikace
KRAUSOVÁ, M. Neues Festspiel : Das Ende des Drachen aus Böhmen. Bayerwald-Echo, 2007, roč. 63, č. 219, s. F1-F1.
  Detail publikace
BURSOVÁ, M. Neurofyziologické základy kompenzačních cvičení. In Trenér fotbalu "A" UEFA licence. 1. díl. Obecné kapitoly. Praha : Olympia, 2007, s. 249-264. ISBN: 978-80-7376-032-8
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š. Nevládní organizace jako mírotvorní aktéři. In Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2006-2007. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2007, s. 621-629. ISBN: 978-80-89261-11-6
  Detail publikace
MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. New Control Algorithm for Traction Single-Phase Current-Source Active Rectifier. In 2007 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Proceedings. New York: IEEE, 2007. s. 650-655. ISBN: 978-1-4244-0754-5
  Detail publikace
MENTLÍK, V., PROSR, P., PIHERA, J., POLANSKÝ, R. New Possibilities of the Oil-paper Insulating Systems. In Proceedings of the 20th Nordic Insulation Symposium. Trondheim: Tapir Academic Press, 2007. s. 157-160. ISBN: 978-82-519-2232-6
  Detail publikace
PROSR, P. New Possibilities of the Oil-paper Insulating Systems. Kgs. Lyngby, Denmark, 2007.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., ZEMAN, K. New field weakening strategy for ac machine drives for light traction vehicles. In 2007 European Conference on Power Electronics and Applications. Piscataway: IEEE, 2007. s. 992-1001. ISBN: 978-90-75815-11-5
  Detail publikace
SOUČEK, M., KIDOROVÁ, K., HELLER, P. New streem of designing the whole bodies of rail vehicles. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 259-263. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
MEHNERT, E. Nicht nur für Kinder nacherzählt: Christoph Heins Adaption des Mythos vom goldenen Vlies. In Literatur für junge Leser. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 55-64. ISBN: 978-80-7043-530-4
  Detail publikace
HLAVÁČ, J. Nigde University. 2007.
  Detail publikace
ROSŮLEK, P. Nigérie - problémy a perspektivy "etnické federace" . In Slabé státy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 209-234. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
ŠUBRT, J. Niklas Luhmann: komplexita, evoluce, kontingence. In Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum, 2007. s. 68-119. ISBN: 978-80-246-1275-1
  Detail publikace
KRIŠTUF, P., KRIŠTUFOVÁ, T., RYTÍŘ, L., ŠMEJDA, L. Non-destructive survey of burial mounds: aims, methods, and results. Zadar, 2007.
  Detail publikace
KROUPA, T., LAŠ, V. Non-linear behavior of long-fiber unidirectional carbon/epoxy composite. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: ČVUT, 2007. s. 21-30. ISBN: 978-80-01-03942-7
  Detail publikace
TOMICZEK, P. Nonlinear Fredholm alternative. In Colloquium on Differential and Difference Equations, CDDE 2006. Brno: Masaryk University, 2007. s. 163-170. ISBN: 978-80-210-4414-2
  Detail publikace
KULIEVA, G. Nonlinear parabolic variational inequalities in noncylindrical domains. 1. vyd. Lulea : Lulea University of Technology, Sweden, 2007. 20 s.
  Detail publikace
LIŠKA, J., JANEČEK, E. Nonstationary Signals Analysis Using Kalman Filter. In Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007. Košice: Technical University, BERG Faculty, 2007. s. 422-425. ISBN: 978-80-8073-805-1
  Detail publikace
ŠUBRT, J. Norbert Elias a jeho dílo O procesu civilizace. In Historická sociologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 312-337. ISBN: 978-80-7380-061-1
  Detail publikace
JIŘIČKOVÁ, J. Norma IEC 61850 - užití pro chránění a automatizaci. In Diagnostika a chránění v energetice. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2007. s. 1-4.
  Detail publikace
JIŘIČKOVÁ, J. Norma IEC 61850 - užití pro chránění a automatizaci. In Konference ČK CIRED 2007. Tábor: ČK CIRED, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-254-0304-4
  Detail publikace
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Norma dnešního podnikání - etický kodex virtuálních firem (klastrů). In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-7318-536-7
  Detail publikace
MAURITZOVÁ, I. Normy ISO 9001 a jejich uplatnění ve vzdělávání. In Nové trendy v ošetřovatelství VI. : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : VI. jihočeské ošetřovatelské dny. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2007. s. 228-232. ISBN: 978-80-7040-992-3
  Detail publikace
DRÁBEK, P. Northern Arizona University, Flagstaff. 2007.
  Detail publikace
CRÉPIN, L., GALETOVÁ, M. Nouvelles donées archéozoologiques sur le statut du renne : anthropologiquesexemple du Berry (France) et de la Moravie (République tcheque). In Les civilisations du renne d’hier et d’aujourd’hui. Antibes: Editions APDCA, 2007. s. 255-278.
  Detail publikace
DUCHEK, P. Novel boron nanoparticles for efficient BNCT. Praha : 2007.
  Detail publikace
SHAGINYAN, L., KIM, Y., HAN, J., BRITUN, N., MUSIL, J., BELOUSOV, I. Novel model for film growth based on surface temperature developing during magnetron sputtering. Surface and Coatings Technology, 2007, roč. 202, č. 3, s. 486-493. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
VLČEK, J., HOUŠKA, J., POTOCKÝ, Š., KALAŠ, J., HŘEBEN, S., ČAPEK, J., ZEMAN, P., PEŘINA, V. Novel quaternary Si-B-C-N films prepared by reactive magnetron sputtering. In 18th International Symposium on Plasma Chemistry. Kyoto: International Plasma Chemistry Society, 2007. s. 362-362. ISBN: 978-4-9903773-2-8
  Detail publikace
VAŘEKA, P. Nové archeologické výzkumy zaniklých středověkých vesnic v západních Čechách. Teplý Vrch u Rimavské Soboty, 2007.
  Detail publikace
ROUBAL, J. Nové metody kalkulací nákladů ve výrobě. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 152-158. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
OTTA, J. Nové možnosti grafiky v systému Mathematica v.6. ČVUT, Praha, 2007.
  Detail publikace
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., NOVÝ, Z. Nové možnosti materiálového modelování pro návrhy a optimalizaci kovářských technologií. In 6. Kovárenská konference : Nové technologie kování. Ostrava: Svaz kováren ČR, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-239-8938-0
  Detail publikace
HEŘMAN, A., MÜHLBACHER, J. Nové otázky využívání distribuované výroby elektrické energie ve větším měřítku. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 79-82. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Nové paradigma měření a řízení výkonnosti průmyslových podniků. In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické, 2007. s. 8-12. ISBN: 978-80-01-03787-4
  Detail publikace
KAREL, T., KNOLL, V., KLSÁK, J. Nové poznatky k vývoji hradu Hartenberg v Hřebenech. In Dějiny staveb. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2007. s. 275-292. ISBN: 978-80-86596-95-2
  Detail publikace
KAREL, T., KNOLL, V., KLSÁK, J. Nové poznatky k vývoji hradu Hartenberg v Hřebenech . Nečtiny, 2007.
  Detail publikace
HÖPPNEROVÁ, V. Nové trendy současné němčiny. Cizí jazyky, 2007, roč. 50, č. 2, s. 51-55. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
FEIFERLÍKOVÁ, R. Nový Otello emoce neskrývá. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 265, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Nový historismus a problém interpretace. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Nový rok zahájily pohádky. Plzeňský deník, 2007, roč. 2, s. 4-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
FIALA, J. Nový sborník zaujme milovníky baroka i jazzu. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 147, s. 26-26. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Nový svět a renesanční interpretace přírody. Plzeň, FF, KFI, 2007.
  Detail publikace
ČADA, R. Nuclear fuel reload pattern optimization. Eugene, 2007.
  Detail publikace
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B., PANTELYAT, M., MATYUKHIN, Y., GONTAROWSKIY, P. Numerical Model of a Thermoelastic Actuator Solved as a Coupled Contact Problem. Compel, 2007, roč. 26, č. 4, s. 1063-1072. ISSN: 0332-1649
  Detail publikace
BÜLLOW, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Numerical Modeling of MHD Effect for Pumping Molten Metals. In AMTEE'07. Section VI, Coupled problems. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. VI-1-VI-2. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
LUKEŠ, V., ROHAN, E. Numerical Modelling of Large Deforming Foam Materials by the Computational Homogenization Method. In Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 176-177. ISBN: 978-80-01-03762-1
  Detail publikace
HANUŠ, M., BRANDNER, M., KUŽEL, R. Numerical Modelling of Neutron Fluxes in Nuclear Reactors. University of North Carolina, Greensboro, NC, 2007.
  Detail publikace
MORÁVKA, Š. Numerical Simulation of the Impact-Echo Diagnostic Method for the Detection Voids, Cracks and Cavities in Thick-Walled Concrete Structures of NPP. In VVER 2007. Praha: ČSVTS, 2007. s. 1-29. ISBN: 978-80-02-01980-0
  Detail publikace
BÜLLOW, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Numerical analysis of an MHD minipump with permanent magnnets transporting molten metal. Visnik Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politechnika", 2007, roč. 2007, č. 596, s. 39-45. ISSN: 0321-0499
  Detail publikace
TOMÁŠEK, L., DANĚK, J., STEHLÍK, J., NEDOMA, J. Numerical analysis of the long bone with the marrow. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
DANĚK, J. Numerical analysis of the total knee joint replacement - modelling in COMSOL. In Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7080-658-6
  Detail publikace
ZEMČÍK, R., LAŠ, V. Numerical and experimental analysis of delamination of cross-ply laminates. In 15. konferenca o materialih in technologijah. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in technologije, 2007. s. 81-81. ISBN: 978-961-91448-7-9
  Detail publikace
NOVÁK, P., KADLEC, M., TSOULIS, D., VERGOS, G. Numerical evaluation of terrain induced gravitational potentials and their derivatives by combination of analytical formulae and discrete integration. Vídeň, 2007.
  Detail publikace
DANĚK, J., NEDOMA, J., HLAVÁČEK, I., VAVŘÍK, P., DENK, F. Numerical modelling of the weight-bearing total knee joint replacement and usage in practice. Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 49-56. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
DEMJANČUKOVÁ, L. Numerical simulation of blood flow in compliant large sized arteries. 2007,
  Detail publikace
BUBLÍK, O., HAJŽMAN, M. Numerical simulation of compressible fluid flows using flux-splitting schemes . In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 43-48. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
TRINGELOVÁ, M., DICARLO, A., TERESI, L., NARDINOCCHI, P. Numerical simulation of left ventricle adaptation to mechanical stimuli. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. Numerical simulation of river flow. Plzeň, 2007., ISBN: 978-80-7043-574-8,
  Detail publikace
KOPINCOVÁ, H., EGERMAIER, J. Numerical simulation of river flow. In The 1st Young Reserchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 71-76. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
LANZENDORFER, M., DANĚK, J., NEDOMA, J., DENK, F. Numerical simulation of the weight-bearing total knee replacements based on the manufacture's CAD geometry. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
KOTTNER, R., LAŠ, V. Numerická simulace chování pryžových segmentů odpružených kol. Nová železniční technika, 2007, roč. 15, č. 2, s. 12-16. ISSN: 1210-3942
  Detail publikace
MÍKA, S., PŘIKRYL, P. Numerické metody řešení eliptických úloh pro PDR. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 93 s.
  Detail publikace
MÍKA, S., PŘIKRYL, P. Numerické metody řešení okrajových úloh pro ODR. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 124 s.
  Detail publikace
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. Numerické modelování proudění v říčních tocích na bázi metody konečných objemů. Ostrava, 2007., ISBN: 978-80-248-1537-4,
  Detail publikace
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. Numerické modelování proudění v říčních tocích na bázi metody konečných objemů. In Informační technologie pro modelování krizových situací. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. s. 67-80. ISBN: 978-80-248-1537-4
  Detail publikace
LAŠ, V., ZEMČÍK, R., KROUPA, T. Numerické simulace porušení kompozitů a jejich experimentální ověření. Transfer, 2007, roč. 2, č. 3, s. 42-67. ISSN: 1801-9315
  Detail publikace
KROPŠ, J. Náhradní horkovodní plynová kotelna. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 3-10. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
STOLZ, D., ŠREIN, V., JOHN, J., ŽÁK, K. Nález bulavy v údolí Žloukavy (k.ú. Račice, okr. Rakovník). Archeologie ve středních Čechách, 2007, roč. 0, č. 11/1, s. 171-175. ISSN: 1214-3553
  Detail publikace
KOČÁR, P., JANÍČEK, L. Nálezy rostlinných makrozbytků z prostoru zaniklých Dolan, k. ú. Hlince, okr. Plzeň-sever. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 90-97. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
MARTINČÍK, D. Náprava vnější ekonomické nerovnováhy v díle Aloise Rašína. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého, 2007. s. 282-289. ISBN: 978-80-903808-8-2
  Detail publikace
ZÍKOVÁ, T. Národní ideologie jako součást masových tělovýchovných aktivit. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 93-102. ISBN: 978-80-87025-10-9
  Detail publikace
ROSŮLEK, P. Národy, nacionalismus a teorie secese. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 63-88. ISBN: 978-80-7380-080-2
  Detail publikace
HEJDUKOVÁ, P. Nástin historického vývoje a současné situace zdravotnictví v ČR. In MEKON 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. s. 150-150. ISBN: 978-80-248-1324-0
  Detail publikace
HAVEL, B. Nástin nového insolvenčního práva. In Kurs obchodního práva. Obecná část, Soutěžní právo. Praha : C.H. Beck, 2007, s. 271-277. ISBN: 978-80-7179-583-4
  Detail publikace
KŘÍŽ, A. Nástroj nefunguje, kdo za to může?. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 67-72. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
ŠVEC, J., KOLÁŘ, J. Nástroj pro anotaci strukturálních metadat v mluvené řeči. 2007.
  Detail publikace
EDL, M., ŠIMON, M. Nástroj pro efektivní řízení klastru. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 47-52. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Nástroje konkurenceschopnosti pro MSP. Kvalita Inovácia Prosperita, 2007, roč. 11, č. 2, s. 59-66. ISSN: 1335-1745
  Detail publikace
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Nástroje konkurenceschopnosti pro MSP. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 186-194. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
BORKOVCOVÁ, Š. Nástroje marketingového mixu v podmínkách sportu. In Doctus 2007. Bratislava: AT Publishing - PhDr. Marta Horváthová, 2007. s. 27-32. ISBN: 978-80-88954-43-9
  Detail publikace
NOVÝ, Z., JÍRA, T., ZRNÍK, J., KEŠNER, D., MAŠEK, B., KOVÁŘÍK, T. Nástroje pro extrémní deformace kovů. In 6. Kovárenská konference : Nové technologie kování. Ostrava: Svaz kováren ČR, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-239-8938-0
  Detail publikace
KREIDL, M. Návrat ke studiu v socialismu: sponzorovaná mobilita nebo druhá šance?. Sociológia, 2007, roč. 39, č. 2, s. 95-118. ISSN: 0049-1225
  Detail publikace
JIRÁSEK, B. Návraty. Plž, 2007, roč. 6, č. 10, s. 28-28. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
KROUPA, O. Návrh a konstrukce zařízení pro měření parametrů elektromagnetického pole. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 65-68. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
POLCAR, P. Návrh antikoronní ochrany statorového vinutí synchronního stroje. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 73-76. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
JÁNSKÝ, D. Návrh kontaktních systémů s využitím teoretických modelů. Plzeň : 2007, 79 s.
  Detail publikace
SOBOTKA, J. Návrh levitačního systému rychlovlaku Transrapid 08. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 89-92. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Návrh metodiky hodnocení výkonnosti výrobního podniku. 490/2006/G5. vyd. ZČU-FST-KPV : ZČU-FST-KPV, 2007. 64 s.
  Detail publikace
DUNÍK, J. Návrh nelineárního systému odhadu v úlohách filtrace, predikce a vyhlazování. Plzeň : 2007, 141 s.
  Detail publikace
FORMÁNEK, J., STANĚK, J., CHVAL, Z. Návrh optimalizace horní traverzy vulkanizačního lisu. Plzeň : ZČU, 2007. 14 s.
  Detail publikace
CÍREK, M., ČECHURA, M., HLAVÁČ, J., KUBEC, V. Návrh řešení na prodloužení provozu opotřebeného a poškozeného hydraulického lisu Škoda CKV84/105. Plzeň : Plastic&tools s.r.o., 2007. 35 s.
  Detail publikace
HRDLIČKA, M., SLEZÁKOVÁ, M. Nízkoprahové kursy češtiny pro cizince. Praha : [Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka], 2007, 110 s. ISBN: 978-80-86961-44-6
  Detail publikace
VIKTORA, V., FENCL, I. Něco chválím, jiné na konferencích postrádám. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 46, s. 28-28. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
HAVEL, B. Něco málo o contraregulaci a jiných regulacích. In Regulace, deregulace, autoregulace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 34-44. ISBN: 978-80-210-4257-5
  Detail publikace
NOVÁČEK, K., ROŽMBERSKÝ, P. Někdejší farní ves Bijadla u Merklína. In Jižní Plzeňsko V. Blovice: Petr Mikota, 2007. s. 39-54. ISBN: 978-80-86596-92-1
  Detail publikace
BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. Několik (tisíc) slov úvodem. In Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek /eds./ ? Cikánská rodina a příbuzenství. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 11-18. ISBN: 978-80-87025-11-6
  Detail publikace
SAPÍK, M. Několik aspektů vědy v období renesance a novověku. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 178-194. ISBN: 978-80-7043-625-7
  Detail publikace
VALEŠ, V. Několik poznámek k problematice sporů z veřejnoprávních smluv uzavřených obcemi. Praha, 2007. ISSN:1213-6581
  Detail publikace
JAKOUBEK, M. Několik poznámek ke vztahu (romské) kultury, (romského) jazyka a (romské) identity. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 264-347. ISBN: 978-80-210-4439-5
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Několik úvah k právní úpravě vlastnictví bytů a nebytových prostorů de lege ferenda. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 18, s. 669-674. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
VACEK, J. Některé aktivity pro podporu VaV na ZČU. In Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 132-136. ISBN: 978-80-7368-396-2
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Některé otázky hospodaření bytových družstev. Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 6, s. 218-231. ISSN: 1214-7966
  Detail publikace
KRBŮŠKOVÁ, V. Německý jazyk. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 86-104. ISBN: 978-80-7043-591-5
  Detail publikace
KRBŮŠKOVÁ, V. Německý jazyk. In Pedagogická praxe. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 81-90. ISBN: 978-80-7043-590-8
  Detail publikace
LEDERBUCHOVÁ, L. O dědictví romantismu v české meziválečné literatuře 20. století. In Jeden jazyk naše heslo buď IV. Radnice: Spolek divadelních ochotníků, 2007. s. 329-346. ISBN: 978-80-86944-18-0
  Detail publikace
HOLENDA, J. O maticích. Plzeň : Vydavatelský servis, 2007, 227 s. ISBN: 978-80-86843-16-2
  Detail publikace
SVOBODA, V. O objektivním a ještě objektivnějším. Filosofický časopis, 2007, roč. 55, č. 4, s. 573-575. ISSN: 0015-1831
  Detail publikace
TELECKÝ, D. O specialitě zákonů na příkladu elektronického podpisu. Právník, 2007, roč. 146, č. 12, s. 1348-1351. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
HORA, J. O řešení Pellovy rovnice. Department of Mathematics Report Series, 2007, roč. 15, s. 31-35. ISSN: 1214-4681
  Detail publikace
HORA, J. O řešení Pellovy rovnice. In Sborník příspěvků 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 77-81. ISBN: 978-80-7394-048-5
  Detail publikace
DOSTÁLOVÁ, L., LANG, J. ORGANON - The Web Tutor for Basic Logic Courses. Logic Journal of the IGPL, 2007, roč. 15, č. 4, s. 305-311. ISSN: 1367-0751
  Detail publikace
VALENTA, L., BRADA, P. OSGi Component Comparator. 2007.
  Detail publikace
HAVEL, B. Obchodní rejstřík. In Kurs obchodního práva. Obecná část, Soutěžní právo. Praha : C.H. Beck, 2007, s. 151-173. ISBN: 978-80-7179-583-4
  Detail publikace
RABAN, P. Obchodní zákoník. 5. vyd. Praha : Eurounion, 2007, 766 s. ISBN: 978-80-7317-060-8
  Detail publikace
CIMLER, P. Obchodní řetězce a retailing. Reliant Logistic News, 2007, roč. 4, č. 10, s. 2-3. ISSN: 1802-3746
  Detail publikace
LUKÁŠOVÁ, J. Obecná čeština z pohledu studentů - českých i nerodilých mluvčí. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007. Praha: Akropolis, 2007. s. 181-187. ISBN: 978-80-86903-58-3
  Detail publikace
ŠIMANDL, M., PUNČOCHÁŘ, I., KRÁL, L. Obecný problém řízení a aktivní detekce změn v diskrétních dynamických systémech. Plzeň : Západočeská univerzita , 2007. 56 s.
  Detail publikace
FIALA, J. Objevili snad již objevené?. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 297, s. 45-45. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
SVOBODA, V. Objevy a koncepce Nikoly Tesly ve světle soudobé elektrotechniky. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 201-237. ISBN: 978-80-7043-592-2
  Detail publikace
BOKR, J. Obratnaja svjaz´ v strukturnoj modeli logičeskogo ob'jekta. Russkije dokumenty, 2007, roč. 4, s. 1-7.
  Detail publikace
KRAUSOVÁ, M. Obraz Jana Žižky v historických pověstech. In Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. Ústí nad Labem: Albis Internacional, 2007. s. 709-726. ISBN: 978-80-86971-30-8
  Detail publikace
LEDERBUCHOVÁ, L. Obraz zrcadlového prostoru v prózách L. Fukse. In Prostor v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně , 2007. s. 304-306. ISBN: 978-80-7044-863-2
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. Obraz účetnictví (a účetních záznamů) v právu včera a dnes. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Odborná sdělení, svazek 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. s. 56-74. ISBN: 978-80-7302-123-8
  Detail publikace
FIALA, J. Obrození sborů na kůrech plzeňských kostelů. Cantus, 2007, roč. 0, č. 1, s. 36-37. ISSN: 1210-7956
  Detail publikace
MATUŠKOVÁ, A. Obyvatelstvo. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 94-109. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. Obzor – odbornost, budoucnost, znalost, operativnost, rychlost. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. : 2007. 8 s.
  Detail publikace
JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M., ČÁBALOVÁ, D. Občanská výchova 9 ; Rodinná výchova 9. Plzeň : Fraus, 2007, 334 s. ISBN: 978-80-7238-529-4
  Detail publikace
FIALA, J., KINDL, M., BEDNÁŘ, V., BEZOUŠKA, P., DAVID, O., HULMÁK, M., KAVKA, J., MATEJKA, J., PSUTKA, J., ŠÍMA, A. Občanské právo hmotné. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 718 s. ISBN: 978-80-7380-058-1
  Detail publikace
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Ochrana údajů ve zdravotnictví. Zdravotnictví a právo, 2007, roč. 11, č. 9, s. 3-9. ISSN: 1211-6432
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Od faktů učitelského jednání k didaktické teorii a zase zpátky. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 68-79. ISBN: 978-80-210-4237
  Detail publikace
DÉMUTHOVÁ, S., BLAŽEK, V. Od genu SRY přes psychické pohlavní rozdíly po rodové role. In Dědičnost, osobnost, společnost. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-87025-16-1
  Detail publikace
HOLUB, Z. Od jazykové analýzy jazyka mladého Čelakovského a Kamarýta k frazeologii. In Josef Vlastimil Kamarýt - život, dílo, doba. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007. s. 147-158. ISBN: 978-80-254-1938-0
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Od moderny k avantgardě : rusko-české paralely. RuskoDnes.cz, 2007, s. 1-2. ISSN: 1802-4211
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Od teorie k praxi v HV na ZŠ. In Kontexty hudební pedagogiky I. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 182-185. ISBN: 978-80-7290-354-2
  Detail publikace
HOROVÁ, H. Odborná francouzština jako lingvodidaktický problém. Pedf UK Praha : 2007, 183 s.
  Detail publikace
AJGLOVÁ, J. Odborná konference porodních asistentek. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
AJGLOVÁ, J. Odborná konference porodních asistentek. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. Odborná praxe žáků SOU Sedlčany o.p.s. v rakouských firmách. Střední odborné učiliště Sedlčany o. p. s. : 2007. 8 s.
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. Odborná stáž automechaniků v Rennes 2007. Integrovaná střední škola automobilní, Brno : 2007. 9 s.
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, S., KOLMANOVÁ, J. Odborný časopis Le français dans le monde. Cizí jazyky, 2007, roč. 50, č. 3, s. 94-95. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
HAVEL, B. Oddlužení - zbraň nebo hrozba?. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 2, s. 50-55. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
FIALA, J. Odešel kronikář a milovník hudby. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 230, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
RŮŽIČKA, M., SOSNA, D. Odkaz Roberta Hertze. In Veselé tropy. Plzeň: Antropoweb v produkci Dokořán, 2007. s. 144-156. ISBN: 978-80-86569-88-8
  Detail publikace
VEJVODOVÁ, E. Odpady jako nedílná součást výrobní produkce v elektrotechnickém průmyslu. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 396-399. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
KUBÁT, M. Odpověď na recenzi Jana Růžičky. Mezinárodní vztahy, 2007, roč. 42, č. 1, s. 109-114. ISSN: 0323-1844
  Detail publikace
HIRT, T. Odstraňování překážek při zapojování účastníků do plánování sociálních služeb. In Metodiky pro plánování sociálních služeb. Praha : Centrum pro komunitní práci, 2007, s. 1-16. ISBN: 978-80-86902-44-9
  Detail publikace
KROUPA, T., LAŠ, V. Off-axis behaviour of unidirectional FRP composite. In 15. konferenca o materialih in technologijah. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in technologije, 2007. s. 79-79. ISBN: 978-961-91448-7-9
  Detail publikace
ŠIMANDL, M., DUNÍK, J. Off-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by a Special Choice of the Filter Gain. In IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing. New York: IEEE, 2007. s. 575-580. ISBN: 978-1-4244-0829-0
  Detail publikace
BYRTUS, M. Offset and Differential Geometry in Mathematica. Champaign, Illinois, USA, 2007.
  Detail publikace
FRIESL, M., HURT, J. On Bayesian estimation in an exponential distribution under random censorship. Kybernetika, 2007, roč. 43, č. 1, s. 45-60. ISSN: 0023-5954
  Detail publikace
EKŠTEIN, K. On Building of Czech Spontaneous Speech Corpus. In Specom 2007 proceedings. Moscow: Moscow State Linguistic University , 2007. s. 913-918. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
KOHOUT, J. On Digital Image Representation by the Delaunay Triangulation. In Advances in Image and Video Technology, Proceedings. Berlin: Springer, 2007. s. 826-840. ISBN: 978-3-540-77128-9
  Detail publikace
KOHOUT, J. On Digital Image Representation by the Delaunay Triangulation . Lecture Notes in Computer Science, 2007, roč. 12, s. 826-840. ISSN: 0302-9743
  Detail publikace
ROHAN, E., SEIFRT, F., MIARA, B. On Dispersion and Band Gaps in Heterogeneous Media. In Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 45-47. ISBN: 978-80-01-03762-1
  Detail publikace
ROHAN, E., CIMRMAN, R., LUKEŠ, V. On Multiscale Modelling of Perfused Tissues Using Homogenization of Strongly Heterogeneous Biot Continuum. In Proceedings of the 2nd GAMM Seminar on Continuum Biomechanics. Stuttgart: Universität Stuttgart, 2007. s. 77-86.
  Detail publikace
FLAŠKOVÁ, J. On Sums and Products of Certain I-ultrafilters. Bedlewo, 2007.
  Detail publikace
ŠTORK, M. On System Representation Based on a New Concept of Abstract State Space Energy. Vouliagmeni, Athens, Greece, 2007.
  Detail publikace
VAJDA, P., ELLMAN, A., MEURERS, B., VANÍČEK, P., NOVÁK, P., TENZER, R. On a refined global topographic correction to gravity disturbances. Perugia, 2007.
  Detail publikace
VAJDA, P., ELLMAN, A., MEURERS, B., VANÍČEK, P., NOVÁK, P., TENZER, R. On compiling and interpreting anomalous gravity data.. Bratislava, 2007.
  Detail publikace
HOLUB, P. On distance local connectivity and vertex distance colouring. Discussiones Mathematicae. Graph Theory, 2007, roč. 27, s. 209-227. ISSN: 1234-3099
  Detail publikace
ČADA, R. On packing in graphs. Hradec nad Moravicí, 2007.
  Detail publikace
HYNČÍK, L., NOVÁČEK, V., BLÁHA, P., CHVOJKA, O., KREJČÍ, P. On scaling of human body models. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 63-76. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
DRÁBEK, P. On the Courant Nodal Domain Theorem for the p-Laplacian. Wake Forest University, Winston-Salem, 2007.
  Detail publikace
HYNEK, J., BRADA, P. On the Evolution of Computer Terminology and the SPOT on-Line Dictionary Project. In Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Accesss. Vienna: ÖKK-Editions, 2007. s. 257-268. ISBN: 978-3-85437-292-9
  Detail publikace
HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J. On the Rotor Vibrations in the Course of General Rotor Motion. In Applied mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
MORAVCOVÁ, F., LETZELTER, N. On the modeling of the linear viscoelastic behaviour of biological materials using Comsol Multiphysics. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 175-184. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
HAJŽMAN, M., BUBLÍK, O., VIMMR, J. On the modelling of compressible inviscid flow problems using AUSM schemes. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 469-478. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. On the moving load in the modelling of rotating structures . In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2007. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. s. 49-55. ISBN: 80-7044-782-6
  Detail publikace
HAJŽMAN, M., ZEMAN, V. On the selection of mode shapes in modal synthesis method. In Dynamics of machines 2007 = Dynamika strojů 2007. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2007. s. 77-84. ISBN: 978-80-87012-03-1
  Detail publikace
VEJVODOVÁ, J. On-line kurz jako součást školení modulu P - ICT ve výuce českého jazyka a literatury. In Celoživotní vzdělávání učitelů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 110-114. ISBN: 978-80-7368-295-8
  Detail publikace
NÁPRAVNÍK, V. On-line kurz sladařské technologie. In Infotech 2007. Díl 1. Olomouc: Votobia, 2007. s. 820-823. ISBN: 978-80-7220-301-7
  Detail publikace
BARANOVÁ, M., ČERBA, O. Online Tutorial Materials & DocBook. Moskva, 2007.
  Detail publikace
BARANOVÁ, M., ČERBA, O. Online Tutorial Materials & DocBook. In XXIII International Cartographic Conference. Moscow: International Cartographic Association, 2007. s. 1-10.
  Detail publikace
ČADA, R. Open problems in graph factorizations. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
HEJTMÁNKOVÁ, P., DVORSKÝ, E., ŠKORPIL, J. Operation Analysis of 20 kWp PV Power Station. In World Sustainable Energy Days 2007. Wels, Austria: O.Ö.Energiesparverband, 2007. s. 1-1.
  Detail publikace
KARBAN, P., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I., BARGLIK, J., PANTELYAT, M., MATYUKHIN, Y., GONTAROWSKIY, P. Operation Parameters and Characteristics of Actuators with Dilatation Element. In AMTEE'07. Section VI, Coupled problems. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 5-6. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
IRCINGOVÁ, J. Operační programy pro terciární vzdělávání a zkušenosti z použití zdrojů Evropského sociálního fondu. In Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 4-10. ISBN: 978-80-7043-613-4
  Detail publikace
KRIŠTUF, P., ŠMEJDA, L., VAŘEKA, P. Opomíjená archeologie 2005-2006 = Neglected archaeology 2005-2006. 1.. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, 269 s. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
NETRVALOVÁ, M., VAVRUŇKOVÁ, V., MEDLÍN, R. Optical Properties of ZnO:Al Thin Films for Photovoltaic Applications. In Proceedings of the 13th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. Žilina: University of Žilina, 2007. s. 121-124. ISBN: 978-80-8070-709-5
  Detail publikace
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Optimal Arrangement of Electromagnetic Feeder of Molten Metals. In IC-SPETO 2007. Gliwice: Politechnika Slaska, 2007. s. 17-18. ISBN: 978-83-85940-29-6
  Detail publikace
KRAUS, V., LOPAUR, J., RANŠ, M. Optimalizace jízdního profilu kola tramvajového vozu. Nová železniční technika, 2007, roč. 15, č. 2, s. 23-34. ISSN: 1210-3942
  Detail publikace
FORMÁNEK, J., KUBEC, V., ČECHURA, M., KŘÍŽEK, M. Optimalizace konstrukce bucharů za pomoci virtuálního modelování, virtuálního měření a jeho verifikace laboratorním měřením. Plzeň : ZČU, 2007. 17 s.
  Detail publikace
SKOČIL, T. Optimalizace nasazovaní obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy - mikrosítě. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 91-94. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
HAJŠMAN, V., FETTER, M., WEISSMANN, O. Optimalizace návrhu tras kabelů. Lázně Bohdaneč, 2007.
  Detail publikace
HAJŠMAN, V., FETTER, M., WEISSMANN, O. Optimalizace návrhu tras kabelů. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2007. s. 19-20. ISBN: 978-80-239-8245-9
  Detail publikace
BIELKO, J. Optimalizace parametrů pro vybrané typy parních turbín. Plzeň : 2007, 97 s.
  Detail publikace
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Optimalizace parametrů reaktoru VVER 440 z hlediska zvýšení seizmické odolnosti. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2007. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. s. 65-72. ISBN: 978-80-7044-914-1
  Detail publikace
ČERBA, O. Optimalizace procesu generování map pomocí XML. Geoinformatics FCE CTU, 2007, roč. 2, s. 101-109. ISSN: 1802-2669
  Detail publikace
JINDRA, P. Optimalizace provozu kogenerační jednotky spojením s absorpčním chlazením. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 45-46. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
DUCHEK, P., KOVÁŘÍK, T. Optimalizace přípravy keramických supravodičů na bázi perovskitů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 23 s.
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PIHERA, J. Optimalization of curing process during the manufacturing of three-component insulating systems. Maszyny Elektryczne, 2007, roč. 2007, č. 77, s. 39-42. ISSN: 0239-3646
  Detail publikace
KRASL, M., VLK, R. Optimisation of linear motor. In Transcom 2007. Žilina: Univerzity of Žilina, 2007. s. 131-134. ISBN: 978-80-8070-694-4
  Detail publikace
LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M. Optimising of mechanical properties of sandwich structures. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 51-52. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
BÜLLOW, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Optimization of Actuator with Permanent Magnets from Viewpoint of their Arrangement and Total Mass of Magnetic Circuit. 2007.
  Detail publikace
KUČEROVÁ, L., LUKA, J., MAŠEK, B. Optimization of recycling process of white bronze chips. Archives of Materials Science, 2007, roč. 28, č. 1-4, s. 143-148. ISSN: 1734-9885
  Detail publikace
FIALA, J. Orchestr řídil Radomil Eliška, sólem nadchnul Miroslav Vilímec. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 230, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
FIALA, J. Orchestrální sdružení uspělo. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 259, s. 26-26. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A. Organické senzory vlhkosti. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 85-88. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
KŘIKAČ, K. Organizace a řízení výroby . Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 79 s. ISBN: 978-80-7043-616-5
  Detail publikace
TUPA, J., BASL, J. Organizační struktury a procesy. BPM portál, 2007, roč. 7, s. 1-21. ISSN: 1802-5676
  Detail publikace
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Organizační vývoj klastru. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
PECHA, L. Orientalia Antiqua Nova VII.. 1.. vyd. Praha : Vlasta Králová, 2007, 230 s. ISBN: 978-80-87025-13-0
  Detail publikace
Pecha, L. Orientalia Antiqua Nova VII.. Plzeň, 15.02.2007 - 16.02.2007.
  Detail publikace
ČADA, V. Orientační mapa parcel - další forma katastrální mapy?. In Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických informačních systémech. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2007. s. 17-34. ISBN: 978-80-02-01904-6
  Detail publikace
JAKOUBEK, M. Osud Vojvodovo. In Po pătja kăm poznanieto : jubileen sbornik k tekstove, posveteni na Vladimir Penčev, predsedatel na Bochemija klub. Sofia : Stigmati - Bochemija klub, 2007, s. 9-20. ISBN: 978-954-336-029-1
  Detail publikace
JEDLIČKA, K., JEŽEK, J., PETRÁK, J. Otevřený katastr - svobodné internetové řešení pro prohlížení dat výměnného formátu katastru nemovitostí. Praha, ČVUT, 2007.
  Detail publikace
JEDLIČKA, K., JEŽEK, J., PETRÁK, J. Otevřený katastr - svobodné internetové řešení pro prohlížení dat výměnného formátu katastru nemovitostí. In Geoinformatics FCE CTU. Praha: ČVUT, 2007. s. 111-117.
  Detail publikace
FIALA, J. Ottelo se zapíše do dějin plzeňské opery zlatým písmem. Kultura, 2007, roč. 12, s. 3-3.
  Detail publikace
KŇOUREK, J., VOLDŘICH, J., MATAS, R., KŮS, M. Ověřování a rozšiřování modelu modelu pro stanovení účinnosti moderních akustických tlumičů výfukového potrubí.. Plzeň : 2007.
  Detail publikace
MUSIL, J., ZEMAN, P., JIROUT, M., ŠAŠEK, M., ČERSTVÝ, R. Oxidation of Sputtered Cu, Zr, ZrCu, ZrO2, and Zr-Cu-O Films during Thermal Annealing in Flowing Air. Plasma Processes and Polymers, 2007, roč. 4, č. S1, s. S536-S540. ISSN: 1612-8850
  Detail publikace
ŠAŠEK, M., ZEMAN, P., MUSIL, J. Oxidation of sputtered Cu films during thermal annealing in flowing air. In XXVIII International conference on phenomena in ionized gases. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, 2007. s. 711-712. ISBN: 978-80-87026-01-4
  Detail publikace
NEUPAUER, E. Očarován antikou - Goethe a jeho italská cesta. Městské muzeum Mariánské Lázně, 2007.
  Detail publikace
VOLDŘICH, J., MORÁVKA, Š. PEGALnap - software pro výpočetní simulace vývoje termoelastické nestability včetně nelineárního režimu s lokalizací kontaktu. 2007.
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. PLC ve Španělsku. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž : 2007. 10 s.
  Detail publikace
ŠKORPIL, J., ŠČERBA, E., DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P. PV Generators in the Czech Republic and at the WBU in Pilsen – Application, Research, Education, Perspective. In Proceedings of ISES Solar World Congress 2007. Beijing , China: Tsinghua University Press ; Springer-Verlag , 2007. s. 1568-1571. ISBN: 978-7-302-16146-2
  Detail publikace
HEJTMÁNKOVÁ, P., DVORSKÝ, E., ŠKORPIL, J., ŠČERBA, E. PV System Influence on Electrical Power Quality in Point of Connection. In Proceedings of ISES Solar World Congress 2007. Beijing , China: Tsinghua University Press ; Springer-Verlag , 2007. s. 1657-1660. ISBN: 978-7-302-16146-2
  Detail publikace
VOŠMIK, D. PWM generátor pro řízení napěťového měniče. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 129-132. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
TOMICZKOVÁ, S. Packing and containment problems. Nedvědice, 2007.
  Detail publikace
TOMICZKOVÁ, S. Packing and containment problems. In GCG 2007. Brno: Littera, 2007. s. 239-244. ISBN: 978-80-85763-41-6
  Detail publikace
SLÁDEK, V. Paleobiology of Central European Past Populations. Bordeaux : 2007, 134 s. s.
  Detail publikace
KULIEV, K., KULIEVA, G., PERSSON, L. Parabolic Variational Inequalities with Singularities. 02. vyd. Lulea University of Technology : 2007.
  Detail publikace
KULIEV, K. Parabolic problems on noncylindrical domains - The method of Rothe. Plzeň : 2007, 98 s.
  Detail publikace
BOKR, J. Paradigma (logického) řízení = Paradigma (logičeskogo) upravlenija. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 182 s. ISBN: 978-80-7043-636-3
  Detail publikace
DUARTE, J. Parallel simulation using CORBA: a feasability study . In Proceedings of the 26th IASTED International Conference on Modelling, Identification, and Control. Zurich: Acta Press, 2007. s. 100-104. ISBN: 978-0-88986-633-1
  Detail publikace
NOVÝ, P., VÁVRA, F., PEŠTA, J., MAREK, P. Parameter Identification from Phoniatrical Examinations. In Summer School DATASTAT 06. Brno : Masarykova univerzita , 2007. s. 221-234. ISBN: 978-80-210-4493-7
  Detail publikace
POSPÍŠIL, J., TRIBE, R. Parameter estimates and exact variations for stochastic heat equations driven by space-time white noise. Stochastic Analysis and Applications, 2007, roč. 25, č. 3, s. 593-611. ISSN: 0736-2994
  Detail publikace
MASLOWSKI, B., POSPÍŠIL, J. Parameter estimates for linear partial differential equations with fractional boundary noise. Communications in Information and Systems, 2007, roč. 7, č. 1, s. 1-20. ISSN: 1526-7555
  Detail publikace
KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., ROHAN, E. Parameter identification and mechanical modelling of smooth muscle and connective tissue. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
ŠVEC, J., JURČÍČEK, F., MÜLLER, L. Parameterization of the Input in Training the HVS Semantic Parser. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 415-422. ISBN: 978-3-540-74627-0
  Detail publikace
MATAS, R., JENÍK, J., WEGSCHMIED, F. Parametrický model geometrie elektrického odlučovače pro CFD výpočty a citlivostní analýzy. In Konference ANSYS 2007. Část I. CFD/FSI. Praha: TechSoft Engineering, 2007. s. 217-222. ISBN: 978-80-239-9450-6
  Detail publikace
JANOUŠEK, J., BASL, J. Parametrizace procesních modelů. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 91-96. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
JEŽEK, J. Partnership and cooperation as the key factors of the local economic development. Current state and perspectives in the Czech Republic. In Local Governance and Substainable Development. Paris / Cergy Pontoise: Association de Science Régionale de Langue Francaise, 2007. s. 347-347.
  Detail publikace
JIRSA, P. Pasivní dům. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 47-50. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
ČADA, R. Path factors and line graphs. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2007, roč. 28, s. 433-436. ISSN: 1571-0653
  Detail publikace
BROŽ , P., KOLINGEROVÁ, I., ZÍTKA, P., APU, R., GAVRILOVA, M. Path planning in dynamic environment using an adaptive mesh . In Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2007. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 172-178. ISBN: 978-80-223-2292-8
  Detail publikace
HROMÁDKA, M. Patrial dicharges. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 31-34. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
KNOLL, V. Paulsdorfové a chebské klarisky : příspěvek k nejstarším dějinám Dřenice a Klášterního Dvora. In Minulostí Západočeského kraje. Ústí nad Labem: Albis Internacional, 2007. s. 7-51. ISBN: 978-80-86971-51-3
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Pavel Krafl, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku : Práce Historického ústavu AV ČR, Řada B - Editiones, Svazek 2. Právněhistorické studie. 38, 2007, č. 38, s. 448-449.
  Detail publikace
FIALA, J. Pavel Šporcl měl ovace. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 46, s. 28-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
VIKTORA, V. Pax iiscum - Klatovy II. Plž, 2007, roč. 6, č. 6, s. 23-23. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
VIKTORA, V. Pax iiscum - Předslav, Bezděkov u Klatov. Plž, 2007, roč. 6, č. 10, s. 27-27. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
VIKTORA, V. Pax iiscum - Vřeskovice, Švihov, Chudenice I.. Plž, 2007, roč. 6, č. 4, s. 25-25. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Pašijové hry v Hořicích - příklad obnovené tradice. Národopisná revue, 2007, roč. 17, č. 1, s. 27-30. ISSN: 0862-8351
  Detail publikace
KEPKA, J. Pedagogická praxe. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 152 s. ISBN: 978-80-7043-590-8
  Detail publikace
VAŠUTOVÁ, J., KOCUROVÁ, M. Pedagogické dny 2006/2007. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 47 s. ISBN: 978-80-7043-536-6
  Detail publikace
ČÁBALOVÁ, D. Pedagogika pro učitele - modul B. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, ISBN: 978-80-7043-593-9
  Detail publikace
BLAŽEK, V. Percepce obličeje a "other-race-effect". In Kognice 2006. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. s. 14-17. ISBN: 80-86174-10-7
  Detail publikace
ČÍRTEK, P., RACEK, S. Performance Comparison of Distributed Simulation using PVM and MPI. In EUROCON 2007. New York: IEEE, 2007. s. 1173-1176. ISBN: 978-1-4244-0812-2
  Detail publikace
ŠÍMA, J. Perspektivy digitálního leteckého měřického snímkování území České republiky. Geodetický a kartografický obzor, 2007, roč. 53, č. 7-8, s. 121-129. ISSN: 0016-7096
  Detail publikace
MRÁZ, J. Perspektivy integrace anténního systému do televizních přijímačů s digitálním tunerem. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 61-64. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
KAISER, J., MENTL, V. Pevnost a porušování plastů. In MATE.O.D.-Forum 2007. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 2007. s. 87-101. ISBN: 978-80-7043-602-8
  Detail publikace
BARTÁK, J., ČERMÁK, R. PhD 2007. 1. vyd. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, 334 s. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Phase Shift Controller Dedicated for Single-Phase Current-Source Active Rectifier for Traction Applications. In Electrical Drives and Power Electronics. Košice: Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-8073-868-6
  Detail publikace
HEŘMAN, D., ŠÍCHA, J., MUSIL, J. Photoactivated Properties of TiO2 Films Prepared by Magnetron Sputtering. Plasma Processes and Polymers, 2007, roč. 4, č. S1, s. S531-S535. ISSN: 1612-8850
  Detail publikace
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., MALINA, J., SKÁLOVÁ, L., MEYER, L. Physical modelling of microstucture development during technological procesess with intensive incremental deformation. Key Engineering Materials, 2007, s. 943-946. ISSN: 1013-9826
  Detail publikace
LEGÁT, M., TIHELKA, D., MATOUŠEK, J. Pitch Marks at Peaks or Valleys?. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 502-507. ISBN: 978-3-540-74627-0
  Detail publikace
BOHÁČEK, K. Platónův "dvojitý agent", aneb, Jak podvodník podvodníka podvedl. Filosofický časopis, 2007, roč. 55, č. 6, s. 945-956. ISSN: 0015-1831
  Detail publikace
PÍSAŘOVÁ, P. Plody datlovníku jako potrava pro islámské medicínské nauky : ovoce, zvláště pak datle, v Koránu a prorocké tradici. In Orientalia Antiqua Nova VII.. Plzeň: Dryada, 2007. s. 181-189. ISBN: 978-80-87025-13-0
  Detail publikace
PREIS, J. Plzeň - the Academic City. In The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s. 145-150. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
PREIS, J. Plzeň - univerzitní město. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 150-155. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
NOVOTNÁ, M., ČADA, V., ŠTANGL, S. Plzeň na mapách. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 11-30. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Plzeň prožila jedinečné setkání s Josefem Sukem. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 148, s. 25-25. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Plzeňská filharmonie hrála s estonskou cembalistkou. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 102, s. 26-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Plzeňská filharmonie svému městu. Kultura, 2007, roč. 8, s. 5-5.
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Plzeňská filharmonie v sólové roli. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 90, s. 28-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
FIALA, J. Plzeňská filharmonie zdařile oslavila jaro. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 112, s. 26-26. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
UCHYTILOVÁ, L. Plzeňská renesanční kniha. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 227-240. ISBN: 978-80-7043-625-7
  Detail publikace
FIALA, J. Plzeňské Sukovo trio. In Minulostí Západočeského kraje. XLII/2. Ústí nad Labem: Albis Internacional, 2007. s. 528-542. ISBN: 978-80-86971-51-3
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Plzeňské desetiletí Aleše Hamana. Plž, 2007, roč. 6, č. 6, s. 6-7. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Plzeňské korzo meziválečného období ve vzpomínkovém vyprávění. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 119-127. ISBN: 978-80-87025-10-9
  Detail publikace
FIALA, J. Plzeňský dětský sbor naznačil nové kvality. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 7, s. 28-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
FIALA, J. Plzeňský dětský sbor pro Paraple . Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 297, s. 45-45. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Plzeňský maturant Smoček jubiloval!. Plž, 2007, roč. 6, č. 10, s. 31-31. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
FIALA, J. Plzeňští symfonikové dokonce přidávali. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 237, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
STEINER, F. Plánování a metody analýzy rizik v ISMS. Praha, 2007.
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Pod ódou na Františka Spurného. Plž, 2007, roč. 6, č. 6, s. 18-18. ISSN: 1213-9890
  Detail publikace
PETRIČKO, P. Podmínky zavádění managementu výkonnosti v organizacích státní správy. In Regio 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 76-83. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
VACEK, J. Podpora MSP v EU. In Regio 2007. Plzeň: Západočeská univerzita , 2007. s. 140-154. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
TUPA, J. Podpora vytvoření nového předmětu "Tržní aspekty segmentu elektrotechnika" : závěrečná zpráva projektu FRVŠ č. 462/2007. 462. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 5 s.
  Detail publikace
BAUMRUCK, J. Pohlavní diferenciace sexuálního chování člověka v šerosvitu statistik a interpretací. In Dědičnost, osobnost, společnost. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007. s. 29-36. ISBN: 978-80-87025-16-1
  Detail publikace
DRÁBEK, P., TAKÁČ, P. Poincaré inequality and Palais-Smale condition for the p-Laplacian. Calculus of Variations, 2007, roč. 29, č. 1, s. 31-58. ISSN: 0944-2669
  Detail publikace
HRDINA, A. Pojem a význam exempce v platném řeholním právu. Revue církevního práva, 2007, roč. 36, č. 1, s. 26-34. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
STOČESOVÁ, S. Pojetí omylu v rekodifikaci trestního práva hmotného. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 77-80. ISSN: 0323-0619
  Detail publikace
RAISOVÁ, E. Pojetí techniky v novodobé německé tradici. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 108-121. ISBN: 978-80-7043-592-2
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Pojetí žákovských kompetencí v soudobých kurikulárních dokumentech SRN – Specifické žákovské kompetence předmětu „umění“ v učebních plánech pro gymnázia spolkových republik: Bavorsko, Berlín a Sasko. In Aktuální otázky zprostředkování umění. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 103-107. ISBN: 978-80-210-4371-8
  Detail publikace
HEJDUKOVÁ, P. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění jako příjem veřejných financí. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-7318-536-7
  Detail publikace
MAYER, D. Pokroky ve stavbě magneticky levitovaných dopravních systémů. (1). Elektro, 2007, roč. 17, č. 12, s. 4-6. ISSN: 1210-0889
  Detail publikace
SCHLEGEL, M. Pokročilé algoritmy v řídicím systému REX. In Automatizace, regulace a procesy. Praha: Dimart, 2007. s. 39-46. ISBN: 978-80-903844-1-5
  Detail publikace
BLECHA, T., ČENGERY, J., ČERNÝ, F., EXNAR, P., HAMÁČEK, A., HEŘMANSKÝ, V., KAŠPAR, P., KOLOUCH, A., KOVAČIČ, V., KROULÍK, M., MERTA, J., MIROVSKÝ, J., NEŠPŮREK, S., ŘEBOUN, J., SKOČIL, V., SOPKO, B., STROBL, K. Pokročilé svazkové technologie vytváření a zpracování vrstev pro výrobní praxi v elektronice. FT-TA2/018. vyd. Hradec Králové : Elceram, 2007. 187 s.
  Detail publikace
VOTAVA, V., RAŠKA, P., KLEKNER, J. Pokrytí výuky Simulace ve strojírenství na FST/ZČU pomocí e Learningových kurzů. In Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2007. s. 257-262. ISBN: 978-80-86840-30-7
  Detail publikace
STANĚK, M. Pokus o sociokulturní definici "vědeckosti" kosmologie na příkladu německé kosmologie Glazial-Kosmogonie. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 173-184. ISBN: 978-80-7043-592-2
  Detail publikace
GAWLIK, L. Polan - výtvarný kritik. In Bohumil Polan. Praha: Cherm, 2007. s. 123-134. ISBN: 978-80-86370-30-9
  Detail publikace
ROSŮLEK, P. Politická filozofie. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 215 s. ISBN: 978-80-7380-080-2
  Detail publikace
CABADA, L. Politické systémy Kypru. In Commonwealth. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 199-215. ISBN: 978-80-7380-078-9
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M. Politické systémy v demokratických zemích Evropy. 1.. vyd. České Budějovice : Všers, 2007, ISBN: 978-80-86708-57-7
  Detail publikace
ŠANC, D. Politický systém Austrálie. In Commonwealth. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 32-60. ISBN: 978-80-7380-078-9
  Detail publikace
ROMANCOV, M. Politický systém Indie. In Commonwealth. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 124-148. ISBN: 978-80-7380-078-9
  Detail publikace
ŽENÍŠEK, M. Politický systém Jižní Afriky. In Commonwealth. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 98-123. ISBN: 978-80-7380-078-9
  Detail publikace
WEGER, K. Politický systém Kanady. In Commonwealth. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 11-31. ISBN: 978-80-7380-078-9
  Detail publikace
ŠANC, D. Politický systém Malajsie. In Commonwealth. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 176-198. ISBN: 978-80-7380-078-9
  Detail publikace
ROSŮLEK, P. Politický systém Nigérie. In Commonwealth. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 216-247. ISBN: 978-80-7380-078-9
  Detail publikace
ŽENÍŠEK, M. Politický systém Nového Zélandu. In Commonwealth. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 61-97. ISBN: 978-80-7380-078-9
  Detail publikace
KUBÁT, M. Politický systém Singapuru. In Commonwealth. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 248-273. ISBN: 978-80-7380-078-9
  Detail publikace
VODIČKA, K., CABADA, L. Politický systém České republiky. 2., aktualiz. a rozš. vyd.. vyd. Praha : Portál, 2007, 374 s. ISBN: 978-80-7367-337-6
  Detail publikace
CABADA, L., WAISOVÁ, Š. Politics in Central Europe. Vol. 2, no. 2. 1.. vyd. In Pilsen : University of West Bohemia, 2007, 124 s.
  Detail publikace
CABADA, L., WAISOVÁ, Š. Politics in Central Europe. Vol. 3, no. 1+2. 1.. vyd. In Pilsen : University of West Bohemia, 2007, 138 s.
  Detail publikace
ČERMÁK, M., SKALA, V. Polygonisation of disjoint implicit surfaces by the adaptive edge spinning algorithm. International Journal of Computational Science and Engineering, 2007, roč. 3, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1742-7185
  Detail publikace
DUCHEK, P. Polymerní nanokompozity a nanopigmenty. Praha : 2007.
  Detail publikace
MEHNERT, E. Pommernland ist abgebrannt?. In Pommern : Literatur eines verschwiegenen Landes. Berlin: Duncker & Humblot, 2007. s. 151-161. ISBN: 978-3-428-12523-4 , ISSN: 1439-1201
  Detail publikace
POLÁK, P. Poněkud nepřesná diagnóza. Soudce, 2007, roč. 9, č. 5, s. 2-6. ISSN: 1211-5347
  Detail publikace
MATUŠKOVÁ, A. Population. In The geography of Plzeň. Pilsen : University of West Bohemia, 2007, s. 94-108. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Popření dějin jako zbraň. KSA FF ZČU v Plzni, 2007.
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Popření dějin jako zbraň. In Totalitarismus 3. Ústí nad Labem: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007. s. 181-188. ISBN: 978-80-87025-15-4
  Detail publikace
KRÁLOVÁ, L. Porovnání faktoringu s ostatními formami zajištění pohledávek v zahraničním obchodě. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-7318-536-7
  Detail publikace
KOTTNER, R., KRYSTEK, J., LAŠ, V. Porovnání kompozitní a kovové nápravy z hlediska tuhosti a hmotnosti. In Zborník prednášok XVIII. medzinárodnej konferencie Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 347-354. ISBN: 978-80-89276-06-6
  Detail publikace
HRUBÁ, J., BLAŽEK, V., HYNČÍK, L. Porovnání metod odhadu kapacity mozkovny podle vnějších rozměrů lebky.. Slovenská antropológia, 2007, roč. 10, č. 1, s. 64-68. ISSN: 1336-5827
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z., JIŘIČKOVÁ, J. Porovnání ochrany před bleskem dle ČSN 34 1390 a nového souboru norem ČSN 6205-1 až 5. Praha, 2007.
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Portréty plzeňských skladatelů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 19 s. ISBN: 978-80-7043-629-5
  Detail publikace
FIALA, J. Portréty plzeňských skladatelů : Jiří Bezděk. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 40 s. ISBN: 978-80-7043-628-8
  Detail publikace
JERMÁŘ, M. Posilování strategického přínosu managementu lidských zdrojů . In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-245-1207-5
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Posluchači podpořili Plzeňskou filharmonii. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 214, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
NOHÁČOVÁ, L., NOHÁČ, K. Posouzení chování distribučních sítí 22 kV při vybraných poruchových stavech a jejich analýza. 2A-2TP1/051. vyd. Plzeň : MPO, 2007. 28 s.
  Detail publikace
LAURENC, J. Posouzení elektromagnetické kompatibility systému ESCL PL2 . Plzeň : ETL, 2007. 5 s.
  Detail publikace
BURSOVÁ, M. Posouzení objektivity hodnocení vybraných pohybových stereotypů. In Antropomotorika 2007. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 23-30. ISBN: 978-80-8083-446-3
  Detail publikace
KŘÍŽ, A. Posouzení stavu tenkých vrstev pro řezné aplikace . In Zabezpečení jakosti v provozech tepelného zpracování. Praha: ECOSOND, 2007. s. 159-166. ISBN: 978-80-254-0495-9
  Detail publikace
HURT, L., LINDA, J. Posouzení světelných vlastností svítidel . In Světlo 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. s. 146-150. ISBN: 978-80-248-1579-4
  Detail publikace
BURSOVÁ, M. Posouzení vlivu kompenzačních cvičení na kvalitu posturální funkce v tréninkovém procesu sportovně talentované mládeže se zaměřením na fotbal . 2007.
  Detail publikace
KŘIVÁNEK, R. Possibilities and limitations of survey by caesium magnetometers in forested terrains of archaeological sites. Študijné zvesti archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2007, roč. 2007, č. 41, s. 202-204. ISSN: 0560-2793
  Detail publikace
MUSIL, L., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Possibilities of Electromagnetic Pumping of Molten Metals and their Numerical Modeling. In International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 383-384. ISBN: 978-80-01-03784-3
  Detail publikace
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B., BARGLIK, J. Possibilities of Numerical Modeling of Continual Induction Heating of Nonferrous Metal Bodies. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 110-115. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
MUSIL, A., HLAVÁČ, Z. Possibilities of spectral tuning method in optimization of parameters of the dynamic model of the reactor VVER 1000 support cylinder . In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 129-134. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
VOTÁPEK, P., HYNEK, M. Possibilities of using 3D scanner for obtaining virtual model. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 301-304. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
SKÁLOVÁ, L., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Possible Application of Laser Scanning Confocal Microscopy in Material Science. In Proceedings of 8th Multinational congress on microscopy. Prague: Czechoslovak Microscopy Society, 2007. s. 199-200. ISBN: 978-80-239-9397-4
  Detail publikace
ŽÍDEK, J., HYNEK, M. Possible applications of recent methods of 3D digitizing with theirs specificity and examples. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 321-324. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
KNOLL, V. Postavení chebského soudu a chebský právní okruh. In Právní a ekonomické problémy současnosti. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 187-194. ISBN: 978-80-86575-28-5
  Detail publikace
ČERVENÝ, P. Postavení zeměpisu v období reformace. Dnešní svět, 2007, roč. 0, č. 3, s. 30-31. ISSN: 1801-4119
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š. Postkonfliktní obnova. In Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2006-2007. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2007, s. 657-664. ISBN: 978-80-89261-11-6
  Detail publikace
HANZOVÁ, A. Postoj církve ke konverzi Židů v období druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
ŠUBRT, J. Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha : Karolinum, 2007, 256 s. ISBN: 978-80-246-1368-0
  Detail publikace
JANDEČKA, K., ČESÁNEK, J., KOŽMÍN, P., SKOPEČEK, T., KAPINUS, V. Postprocesory a programování NC strojů. 1. vyd. [Ústí nad Labem] : Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP, 2007, 244 s. ISBN: 978-80-7044-870-0
  Detail publikace
TOŠNER, M. Poststrukturalismus mezi filozofií a antropologií. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 2, s. 43-52. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
MACHOVÁ, S. Postupně rozvíjící anteponovaný atribut. In Co všechno slovo znamená. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. s. 195-198. ISBN: 978-80-7044-901-1
  Detail publikace
BURSOVÁ, M., PĚNKAVOVÁ, P. Postural function and its conditioned role on coordination ability level and sport performance. In Telesná výchova šport na univerzitách II.. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-8069-987-1
  Detail publikace
JEŽEK, J. Posudek bakalářské práce Martina Hevery. Praha : 2007. 1 s.
  Detail publikace
HANZOVÁ, A. Posvátný kůl v izraelském náboženství. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
VLK, R. Potenciál možné výstavby větrných elektráren na území ČR. In Konference ČK CIRED 2007. Tábor: ČK CIRED, 2007. s. 1-13. ISBN: 978-80-254-0304-4
  Detail publikace
IRCINGOVÁ, J. Použití metod managementu znalostí pro hodnocení projektů. In MendelNet 2007. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-903966-6-1
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PROSR, P., TRNKA, P. Použití termogravimetrie při diagnostice elektroizolačních kapalin. In Monitorovacie a diagnostické systémy transformátorov. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 46-50. ISBN: 978-80-8070-778-1
  Detail publikace
POLANSKÝ, R. Použití termogravimetrie při diagnostice elektroizolačních kapalin. Teplička nad Váhom, okres Žilina, 2007.
  Detail publikace
ŠÍMA, J. Používejme správné odborné termíny!. GeoBusiness, 2007, roč. 6, č. 2, s. 41-41. ISSN: 1802-4521
  Detail publikace
DŽUGAN, T. Povrchové nečistoty na deskách plošných spojů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 9-12. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
ŠŤASTNÝ, M., BLÁHOVÁ, O., JIŘÍČEK, I., LORENC, B. Povrchy lopatek parních turbín v oblasti přechodu fází. Bulletin Energochemie, 2007, roč. 2007, č. 28, s. 1-7.
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š. Poválečná obnova a budování míru. Brno : 2007, 157 s.
  Detail publikace
MARHÁNKOVÁ, J., UNGROVÁ, L., VÝBORNÁ, R., KYNČILOVÁ, L., MORAVEC, Š. Povědomí rodičů o možnostech rané péče a její využívání : výběrové šetření. In Klíč k jeslím. Praha: Gender studies, 2007. s. 11-26. ISBN: 978-80-86520-22-3
  Detail publikace
KLÁŠTERKA, H., KRIVÁNKA, D., MILČÁK, P. Power system engineering, thermodynamics & fluid flow. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 242 s. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
BÜLLOW, J. Poynting Vector - an Application for design of Alternative Engine Unit. In AMTEE'07. Section VIII, Electromagnetic compatibility. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. VIII-3-VIII-4. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
ŠÍDA, P., PROSTŘEDNÍK, J. Pozdní paleolit a mezolit Českého Ráje : perspektivy poznání regionu. Archeologické rozhledy, 2007, roč. 59, č. 3, s. 443-460. ISSN: 0323-1267
  Detail publikace
ŠEVČÍK, M. Poznámky k Bergsonovu pojetí smíchu a komické představivosti. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 3, s. 137-146. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. Poznámky k průzkumu lesního prostředí pomocí detektoru kovů. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 233-245. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
MALINA, O. Poznámky k využití 3D modelování v archeologii. Chodova Planá, 2007.
  Detail publikace
POTŮČEK, J. Poznámky k vývoji přípravy učitelů žáků mladšího školního věku od počátků veřejného školství ve světle nových perspektiv vyučování. In Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 226-231. ISBN: 978-80-7043-548-9
  Detail publikace
NEUPAUER, E. Počiatky a vývoj byzantského vojenského umenia do VII. storočia. In Pravoslávny teologický zborník. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 343-347. ISBN: 978-80-8068-688-8
  Detail publikace
NĚMEC, V. Počátky středověkého konceptu analogie jsoucna u novoplatónských komentátorů Aristotela. In Analogie ve filosofii a teologii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. s. 35-58. ISBN: 978-80-7325-115-4
  Detail publikace
HLOUŠEK, P. Počítačová podpora návrhu kolejových obvodů. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
John, J., Krištufová, T. Počítačová podpora v archeologii 6. Chodová Planá, 23.05.2007 - 25.05.2007.
  Detail publikace
LUKÁŠOVÁ, J. Počítačová prezentace jako forma zkoušení nerodilého mluvčího. In Písemné zkoušky a testy z (cizích) jazyků (a z češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, 2007. s. 61-65. ISBN: 978-80-901947-7-9
  Detail publikace
DUDÁČEK, K., RACEK, S., VAVŘIČKA, V. Počítačové architektury a diagnostika 2007 . Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 148 s. ISBN: 978-80-7043-605-9
  Detail publikace
Dudáček, K., Racek, S., Vavřička, V. Počítačové architektury a diagnostika Česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia . Srní , 17.09.2007 - 19.09.2007.
  Detail publikace
VOLDŘICH, J. Počítačové modelování deformačních a napěťových odezev tahokovu. NTC06-03/07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 38 s.
  Detail publikace
VOLDŘICH, J. Počítačové modelování vibrujících systémů s elastickými kontakty a třením. NTC01-02/07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 20 s.
  Detail publikace
BOČEK, V., VOBORNÍK, A. Pracoviště pro měření absorpčních a resorpčních proudů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 17-18. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
PAVLÁK, M. Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. In Proceedings International Conference Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-1457-5
  Detail publikace
KEPKA, J. Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 122 s. ISBN: 978-80-7043-622-6
  Detail publikace
HRDINA, A. Pracovněprávní poměry duchovních a zákoník práce. Právník, 2007, roč. 146, č. 8, s. 940-951. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
SMYK, G. Pragmatyki słuzbowe urzedników cywilnych w Krolestwie Polskim w latach 1867-1915. Univerzita Karlova v Praze, 2007, 16 s. ISBN: 978-80-246-1426-7
  Detail publikace
VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ, E. Prague: Capitale de l'enfer ou ville porteuse d'espoir?. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 3, s. 61-75. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
STEINER, F. Praktická ukázka metodologie analýzy rizik. Praha, 2007.
  Detail publikace
JEŽEK, J. Praktické problémy uplatňování marketingu v podmínkách českých měst . In Území, znalosti a rozvoj na počátku 21. století. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. s. 295-303. ISBN: 978-80-248-1554-1
  Detail publikace
DRAGOUN, R. Praktické zkušenosti s korupčními kauzami z pohledu státního zastupitelství. Praha, 2007.
  Detail publikace
EDL, M., HOŘEJŠÍ, P., ULRYCH, Z., RAŠKA, P., CANDROVÁ, K. Praktické řešení aplikace paralelní simulace. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7372-296-2
  Detail publikace
EDL, M., ULRYCH, Z., HOŘEJŠÍ, P., RAŠKA, P., CANDROVÁ, K. Praktické řešení problematiky paralelní simulace. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 81-90. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
HYNEK, J. Praktický technický slovník anglicko-český, česko-anglický. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007, 471 s. ISBN: 978-80-7238-640-6
  Detail publikace
ZACHARIÁŠ, J., MATEJKA, J., MAREŠOVÁ, M., KOLAŘÍKOVÁ, D., WOLFOVÁ, J., NECHUTNÁ, J., ADLTOVÁ, Z. Praktikum pracovního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 215 s. ISBN: 978-80-7380-045-1
  Detail publikace
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D. Prameny humanistické epistemologie. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 73-102. ISBN: 978-80-7043-625-7
  Detail publikace
HRDINA, A. Prameny ke studiu kanonického práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 278 s. ISBN: 978-80-7380-039-0
  Detail publikace
GOJDA, M. Pravěk. In Česko : Ottův historický atlas. Praha : Ottovo nakladatelství, 2007, s. 42-63. ISBN: 978-80-7360-577-3
  Detail publikace
SCHLEGEL, M., SOBOTA, J. Prediktivní regulátor pro průmyslovou praxi. Automa, 2007, roč. 13, č. 2, s. 12-16. ISSN: 1210-9592
  Detail publikace
STEINER, F., HARANT, P. Preheating in Solderability Testing. Finland, 2007.
  Detail publikace
STEINER, F., HARANT, P. Preheating in Solderability Testing. In Conference Proceedings and Exhibitor information. Mölndal: IMAPS Nordic, 2007. s. 400-403. ISBN: 978-952-99751-2-9
  Detail publikace
STEINER, F., HARANT, P. Preheating in Solderability Testing. In Proceedings EMPC 2007. Mölndal: IMAPS Nordic, 2007. s. 400-403. ISBN: 978-952-99751-1-2
  Detail publikace
VYCHYTIL, J., HOLEČEK, M., MORAVCOVÁ, F. Prestress in "balls ans springs" model. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 363-370. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
VYCHYTIL, J., HOLEČEK, M. Prestress in living cells in connection with their maintenance of a constant volume. Cantabria, Spain, 2007.
  Detail publikace
RAJSKÝ, F. Prevence poruch v elektrosoustavách vs lidský faktor. In Prevence, identifikace a řízení poruch v elektrosoustavách. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2007. s. 1-7.
  Detail publikace
EGER, L. Prevence stresu a syndromu vyhoření. Učitelské listy. Ředitelské listy, 2007, roč. 14, č. 5, s. 1-2. ISSN: 1210-6313
  Detail publikace
RAJSKÝ, F. Preventing faults in a distribution network. In Environmental impacst of power industry 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 72-75. ISBN: 978-80-7043-541-0
  Detail publikace
AJGLOVÁ, J. Prezentace o možnosti navázání spolupráce v oborech Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Fyzioterapie. Krakov, 2007.
  Detail publikace
GANGUR, M., PIMEK, S. Principy a možnosti počítačových sítí. In ICT koordinátor + ICT metodik. Cheb : SRPGCH, 2007, s. 35-100. ISBN: 978-80-7399-065-7
  Detail publikace
SHAKIROVA, D., KŘEN, J. Problem of Interactio for Blood Vessel. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
CÉDL, M., DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Problematika algoritmů komutace v maticovém měniči typu 2/2. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
BURGET, D. Problematika analýzy dat profesionálními statistickými SW. Plzeň : 2007. 81 s.
  Detail publikace
HRDÝ, M. Problematika diskauntnych procentnych norm dlja ocenki bankov i drugich financovych učreždenij. In Novaja ekonomika v novoj Rossiji. Jekatěrinburg: Uralskij gosudarstvennyj ekonomičeskij universitet, 2007. s. 211-222.
  Detail publikace
MAZÍNOVÁ, I., KRÁTKÝ, J. Problematika kompozitních materiálů v konstrukci strojů. In 48. Medzinárodná konferencia katedier častí strojov a mechanizmov 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. s. 191-198. ISBN: 978-80-227-2708-2
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., ZEMAN, K. Problematika odbuzování trakčního pohonu s asynchronním motorem pro vozidla lehké trakce. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
KAŠPÍREK, M. Problematika vyhodnocování flikru. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 51-55. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
KRIŠTUF, P. Problematika zaměřovámí mohylových pohřebišť. Chodová Planá, 2007.
  Detail publikace
KRASL, M., SÝKOROVÁ, L., SKALA, B. Problematika zapnutí transformátoru. In KOPES 2007. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 70-75. ISBN: 978-80-7231-252-8
  Detail publikace
MICHALÍK, J. Problematika řízení jednofázového proudového pulzního usměrňovače. Plzeň : 2007, 93 s.
  Detail publikace
BLAHUTKOVÁ, D. Problém generací. Brno : FSS MU, Sociální studia 1-2/2007, 2007, 34 s.
  Detail publikace
HRDÝ, M. Problémy finančního řízení malých a středních podniků v ČR v rámci globální ekonomiky EU. In Regio 2007. V Plzni: Západočeská univerzita , 2007. s. 31-39. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Problémy managementu zdravotnických zařízení. In Jindřichohradecké zdravotnické fórum. Jindřichův Hradec: Vysoká škola ekonomická, Fakulta managementu, 2007. s. 1-6.
  Detail publikace
JEŽEK, J. Problémy realizace regionální politiky v České republice . In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 262-265. ISBN: 978-80-7041-812-3
  Detail publikace
TUPA, J. Process Performance Management Application for Technological Process Control. Beijing, 2007.
  Detail publikace
TUPA, J., KAŠPAR, P., BASL, J. Process Performance Management Application for Technological Process Control. In Proceedings of the 17th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. Beijing: Hongde Tongda, 2007. s. 460-467. ISBN: 978-1-4276-2092-7
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Production system performance evaluation and management - focused on small and medium enterprise. In MITIP 2007. Florence: Mario Rapaccini, Filippo Visintin, 2007. s. 414-419. ISBN: 978-88-7544-107-4
  Detail publikace
NOHÁČOVÁ, L. Produktion der elektrischen Energie vom Seawind auch für die Tschechische Republik möglich . In Environmental impacst of power industry 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 85-89. ISBN: 978-80-7043-541-0
  Detail publikace
HOKROVÁ, Z., MACHURKOVÁ, K., PIHRTOVÁ, M., POTMĚŠILOVÁ, H., STRNADOVÁ, K., RAISOVÁ, E., VOKÁČOVÁ, J. ProfiLingua 2007. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, CD s. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
KOHOUT, J., SALAQVARDA, J. Program for Triangulation Statistic Evaluation. 2007.
  Detail publikace
MOUČEK, R., MAUTNER, P. Programový systém CzechWebSOM pro kategorizaci česky psaných dokumentů . 2007.
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Programy podpory zdraví jako nástroj snižování firemních nákladů. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-245-1207-5
  Detail publikace
KOPEČEK, P. Projekt ESF - moderní forma vzdělání pro školy a podniky. In Přizpůsobení vzdělávací nabídky potřebám trhu práce v regionu Tachovsko. Tachov: Střední průmyslová škola, 2007. s. 10-11.
  Detail publikace
FELLNEROVÁ, I., HRUŠKA, P., CHMELAŘ, M., JIRKŮ, L., MAURITZOVÁ, I., ŠORM, J. Projekt OECD "Thematic Review of Tertiary Education". Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, 2007, roč. 15, č. 2, s. 24-28. ISSN: 1210-6658
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Projekt mentoringu začínajících učitelů - absolventů Pedagogogické fakulty ZČU v Plzni. In Historie a škola VI.. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-211-0571-3
  Detail publikace
ŠIMON, M. Projekt č. 749/2008 - Rozvoj výuky v předmětu Technika a technologie lesní těžby I a II. Plzeň : 2007. 4 s.
  Detail publikace
CABADA, L., ZÍKOVÁ, T., KOLLEROVÁ, M., HIRT, T. Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 155 s. ISBN: 978-80-7380-068-0
  Detail publikace
ŠÍMA, J. Prolínání termínů a jejich výkladů z ISO norem řady 19100 do české geoinformační terminologie. GeoBusiness, 2007, roč. 6, č. 1, s. 29-30.
  Detail publikace
ŠÍMA, J. Prolínání termínů a jejich výkladů z ISO norem řady 19100 do české geoinformační terminologie. In Sborník sympozia GIS Ostrava 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. s. 1-12.
  Detail publikace
ŠPELDA, D. Proměny antické astronomie. In Kapka metanového deště. Praha : Dokořán, 2007, s. 37-54. ISBN: 978-80-7363-091-1
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Proměny spravedlnosti. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 174 s. ISBN: 978-80-7380-053-6
  Detail publikace
MUSIL, J. Properties of hard nanocomposite thin films. In Nanocomposite thin films and coatings. London : Imperial College Press, 2007, s. 281-328. ISBN: 978-1-86094-784-1
  Detail publikace
JANDEČKA, K. Proposal for a modulus fol multi-axis grinding of sculptured surfaces. Manufacturing Technology, 2007, roč. 2007, č. 7, s. 61-66. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
JANDEČKA, K. Proposal for a modulus for multi axis grinding of sculptured surfaces. In ICPM 2007. Vol. 1. Kielce: Kielce University of Technology, 2007. s. 133-138. ISBN: 978-83-88906-91-6
  Detail publikace
PADRTA, A., BODÓ, R. Prosazování bezpečnosti na ZČU. Data Security Management, 2007, roč. 11, č. 3, s. 32-36. ISSN: 1211-8737
  Detail publikace
ROMPORTL, J., KALA, J. Prosody Modelling in Czech Text-to-Speech Synthesis. In Workshop Proceedings. Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2007. s. 200-205.
  Detail publikace
HRDLIČKA, M. Prostor v uměleckém textu výchozím a cílovém. In Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. s. 204-206. ISBN: 978-80-7044-863-2
  Detail publikace
KŘÍŽ, J., DYBAL, J., MAKRLÍK, E., BUDKA, J., VAŇURA, P. Protonated tetramethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraketone: NMR evidence and probable structure. Monatshefte für Chemie, 2007, roč. 138, č. 6, s. 735-740. ISSN: 0026-9247
  Detail publikace
KOMRSKA, T., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., ŽÁK, J. Prototyp trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem - testování laboratorního prototypu 12kW : sekundární měniče. 22160-29-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 20 s.
  Detail publikace
ŽÁK, J., PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J., KOMRSKA, T. Prototyp trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : Vývoj řídících a diagnostických jednotek. 22160-30-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 18 s.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., KOMRSKA, T., ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., VONDRÁŠEK, F. Prototyp trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : shrnutí výsledků vývoje měniče. 22160-34-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 21 s.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J., MOLNÁR, J. Prototyp trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : vývoj a uvádění do provozu primárních měničů. 22160-26-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 16 s.
  Detail publikace
KOMRSKA, T., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., ŽÁK, J. Prototyp trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : vývoj a uvádění do provozu sekundárních měničů. 22160-27-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 29 s.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J., MOLNÁR, J. Prototyp trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem-testování laboratorního prototypu 12KW : primární měniče. 22160-28-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 27 s.
  Detail publikace
ŠTĚCH, J. Proudění regulační mezistěnou turbínového stupně při rotaci oběžného lopatkování. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 105-111. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
MENTL, V., KAISER, J., FRANC, A., STEJSKAL, O. Provedení instrumentovaných zkoušek rázem v ohybu a rázem v tlaku na instrumentovaném kyvadlovém kladivu v mechanické zkušebně KMM/FST. Plzeň : ZČU v Plzni, FST KMM, 2007. 30 s.
  Detail publikace
BĚLÍK, M. Provozování, připojování a modelování fotovoltaických systémů. Plzeň : 2007, 108 s.
  Detail publikace
ŠVEC, J., KOLÁŘ, J. Prozody - SW balík pro extrakci prozodických příznaků z řeči. 2007.
  Detail publikace
BLAŽEK, V. Proč jsou ženské pohlavní orgány "nepřístupné"?. Vesmír, 2007, roč. 86, č. 3, s. 143-. ISSN: 0042-4544
  Detail publikace
Jedlička, K., Čerba, O., Baranová, M. Proč mapy lžou?. Plzeň, 14.09.2007 - 15.09.2007.
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Proč měřit výkonnost průmyslových podniků. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 7-13. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
JANÍČEK, L., NOVÁK, R., TREFNÝ, M. První etapa povrchových sběrů v rámci projektu Krajinná archeologie a vývoj pravěkého osídlení Podřipska. In Opomíjená archeologie 2005-2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 26-37. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
NOVÁK, R. První etapa povrchových sběrů v rámci projektu Krajinná archeologie a vývoj pravěkého osídlení podřipska. Praha - Národní muzeum, 2007.
  Detail publikace
FIALA, J. První hudební historik Karlovarska Moritz Kaufmann. In XVI. Historický seminář Karla Nejdla. Karlovy Vary: Klub přátel Karlových Varů a Muzeum Karlovy Vary, 2007. s. 50-56.
  Detail publikace
RUDOLF, V., SITERA, J., STAŠKOVÁ, K. První krůčky po výpočetním prostředí ZČU. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 68 s. ISBN: 978-80-7043-606-6
  Detail publikace
NOVÁČEK, K. První sezóna průzkumu středověkého výrobního mikroregionu Strašicko. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 164-172. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
KŘIVÁNEK, R. První zkušenosti s aplikací cesiového magnetometru KAR ZČU Plzeň (Navmag) na archeologických lokalitách v roce 2006. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 209-218. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
WAGNEROVÁ, J. Prvopočáteční čtení a psaní. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 48-55. ISBN: 978-80-7043-591-5
  Detail publikace
VÁLKOVÁ, H., HULMÁKOVÁ, J. Przestępczość i reformy wymiaru sprawiedliwości w "nowych państwach środkowoeuropejskich" na przykładzie Czech. Archiwum Kriminologii [Tom XXVIII (2005-2006)], 2007, č. 28, s. 111-128. ISSN: 0066-6890
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. Právní názory Jonathana Swifta. Aplikované právo, 2007, roč. 5, č. 1, s. 71-74. ISSN: 1214-4878
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. Právní postavení IFRS v EU a výuka účetnictví. In Účetní výkaznictví. Praha: Siemens, 2007. s. 7-11. ISBN: 978-80-254-0966-4
  Detail publikace
VALEŠ, V. Právní úprava postavení katolické církve v období českého stavovského povstání 1618-1620. Právník, 2007, roč. 146, č. 5, s. 541-552. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
SOUKUP, L., VALENTOVÁ, V. Právníci spolutvůrci Československé republiky roku 1918. Plzeň, 2007., ISBN: 978-80-7380-085-7,
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Právo a strašidla. In Acta historico-iuridica Pilsnensia : sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České a Slovenské republiky : Plzeň 21.-23.9.2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 125-129. ISBN: 978-80-7380-085-7
  Detail publikace
VACÍK, A., TRINNEROVÁ, D., ČERNÁ, J. Právo sociálního zabezpečení. 2.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 230 s. ISBN: 978-80-7380-019-2
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. Průmyslová ekologie, nakládání s odpady & Grafické rozhraní CAD/CAM a technologie zpracování obrazu. Střední průmyslová škola Třebíč : 2007. 10 s.
  Detail publikace
MAREŠ, R. Průmyslová formulace IAPWS-IF97 v oblasti podchlazené metastabilní kapalné fáze obyčejné vody při atmosférickém tlaku. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 139-146. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
ŠIMON, M. Průmyslové inženýrství - cvičení. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, CD-ROM s. ISBN: 978-80-7043-620-2
  Detail publikace
ŠIMON, M. Průmyslové inženýrství 2007. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, CD-ROM s. ISBN: 978-80-7043-619-6
  Detail publikace
GIRG, P. Průvodce českou a slovenskou lokalizací interaktivní matematické encyklopedie The Mathematical Explorer . Praha, 2007.
  Detail publikace
KRIŠTUF, P. Průzkum Křivoklátské vrchoviny : příspěvek vizuálního povrchového průzkumu k poznání novověké kulturní krajiny. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 158-163. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
ČERVENÝ, P. Průřezová témata z pohledu zeměpisu. In Miscellanea geographica. 12. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 29-35. ISBN: 978-80-7043-589-2
  Detail publikace
HRDLIČKA, M. Psaná komunikace a komunikační kompetence. In Písemné zkoušky a testy z (cizích) jazyků (a z češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, 2007. s. 33-35. ISBN: 978-80-901947-7-9
  Detail publikace
MIŇHOVÁ, J., LOVASOVÁ, V. Psychologické aspekty klíčových kompetencí. In Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání - Srní 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 8-12. ISBN: 978-80-7043-548-9
  Detail publikace
LOVASOVÁ, V., MIŇHOVÁ, J. Psychologický aspekt pedagogické praxe v primární škole. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 24-25. ISBN: 978-80-7043-591-5
  Detail publikace
HOLEČEK, V., MIŇHOVÁ, J., PRUNNER, P. Psychologie pro právníky. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 351 s. ISBN: 978-80-7380-065-9
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š. Public diplomacy als Mittel der Aussenpolitik der (europäischen) Staaten. In Sprache und Politik im vereinten Europa. Tübingen: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung, 2007. s. 77-92. ISBN: 978-3-9810143-3-4
  Detail publikace
BARTOŠ, V., KOTLANOVÁ, A., SKALA, B. Pulzační momenty asynchronního stroje při neharmonickém napájení, část 1. 22160-37-07. vyd. Plzeň : Škoda ELectric, 2007. 28 s.
  Detail publikace
PALÁN, R. Pulzně namáhané elektroizolační materiály. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 362-365. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
RŮŽIČKA, J., NOVÝ, P., VÁVRA, F., BOLEK, L., BENEŠ, J. Pyramid Projection - Validation of a New Method jof Skin Defect Measurement. Physiological Research, 2007, roč. 56, č. Suppl. 1, s. 99-105. ISSN: 0862-8408
  Detail publikace
KNOLL, V. Pár slov o katedře, aneb, Katedra právních dějin na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni v běhu času. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 323-327. ISBN: 978-80-7380-085-7
  Detail publikace
STOČES, J. Pátrání po původu semestru : příspěvek k univerzitní chronologii. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2007, roč. 47, č. 1-2, s. 59-74. ISSN: 0323-0562
  Detail publikace
HRDLIČKA, M. Předložková spojení s významem příčiny a účelu a výuka češtiny pro cizince. Issledovanija po slavjanskim jazykam, 2007, roč. 0, č. 12, s. 375-382. ISSN: 1226-2323
  Detail publikace
REITSPIES, Z., SVOBODA, J. Předpoklady pro cestovní ruch. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 140-149. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
KNOLL, V., BERÁNEK, P. Přehled kvalifikačních prací obhájených na plzeňské Katedře právních dějin do roku 2006.. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 334-356. ISBN: 978-80-7380-085-7
  Detail publikace
HIRT, T. Přehled myšlenkových proudů a kritik multikulturalismu. In Politická filosofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 42-62. ISBN: 978-80-7380-080-2
  Detail publikace
HIRT, T. Přehled nejasností spjatých s konceptem etnicity v perspektivě post-barthovských přístupů . AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-5. ISSN: 1801-8807
  Detail publikace
JANÍČEK, L. Přehled výzkumných terénních aktivit za rok 2005 a 2006 v prostoru zaniklých Dolan, okr. Plzeň-sever. In Opomíjená archeologie 2005-2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 54-75. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
HIRT, T. Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu. AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-5. ISSN: 1801-8807
  Detail publikace
BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. Příbuzenství, manželství a sňatkové vzorce. Cigánská příbuzenská síť. Ústí nad Labem, 2007., ISBN: 978-80-87025-11-6,
  Detail publikace
KUMPERA, J. Příběhy ostnatých drátů. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, s. 27-. ISSN: 1210-5163
  Detail publikace
SÝKOROVÁ, L. Přídavné ztráty v konstrukčních částech transformátorů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 99-104. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
HIRT, T., ZÍKOVÁ, T. Příklad projektového cyklu č. 3. In Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 121-141. ISBN: 978-80-7380-068-0
  Detail publikace
JANÍČEK, L. Příklad zapojení prospekce pomocí detektoru kovů při průzkumu zaniklých Dolan, okr. Plzeň-sever. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 80-89. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
TLUČHOŘ, J. Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. 1.. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 18 + CD s. ISBN: 978-80-7043-635-6
  Detail publikace
NOVÝ, M. Příklady z mikroekonomie. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 90 s. ISBN: 978-80-7043-615-8
  Detail publikace
KŇOUREK, J. Přímá simulace vibrací příčně obtékaných trubek svazku. Plzeň : 2007, 79 s.
  Detail publikace
SUTNAR, Z., PEROUTKA, Z. Přímé řízení momentu trakčního pohonu s asynchronním motorem pro vozidla lehké trakce. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
JERMÁŘ, M. Přínosy přeshraniční spolupráce studentů na společných projektech. In Lidský kapitál v prostředí globální ekonomiky - případové studie mezinárodních studentských řešitelských týmů = Human capital in environment of global economy in EU - case studies. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 13-16. ISBN: 978-80-7043-560-1
  Detail publikace
TUPA, J., ČENGERY, J. Přínosy zavádění procesního řízení pro malosériovou výrobu v elektronice. ElectroScope, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
STEINER, F. Případová studie analýzy rizik informační bezpečnosti. BPM portál, 2007, roč. 10, s. 1-5. ISSN: 1802-5676
  Detail publikace
KINDL, V. Příprava 2D a 3D matematického modelu ML 4550 K/6vhodného pro výpočet MKP pomocí ANSYS. 22160-42-07. vyd. PLzeň : Škoda ELectric, 2007. 12 s.
  Detail publikace
DUCHEK, P., MENTL, V., KAISER, J., ŠMÍDOVÁ, H., KŘENEK, T. Příprava a vlastnosti nanokompozitů typu jíl - polyamid. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 22 s.
  Detail publikace
VEŘTÁT, I., STIFTER, J., LINHART, R., SOSNOVÁ, R. Příprava studentského projektu - senzorový a komunikační systém počítačem řízených halových modelů vzducholodí. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 121-124. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
ČENGERY, J., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. Příprava zkušebního provozu výroby Pt termistorů pro kalibraci a třídění platinových termistorů. 2007.
  Detail publikace
RICHTR, V., ŠTROFOVÁ, J., KRAITR, M. Přírodní památka Hromnické jezírko jako ekologická stopa zaniklé chemické výroby. In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103-106. ISBN: 978-80-210-4504-0
  Detail publikace
FIALA, J. Příspěvek k dějinám hudby západních Čech. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 73 s. ISBN: 978-80-7043-594-6
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P. Příspěvek k hradišťským mlýnům. Vlastivědný sborník, 2007, roč. 17, č. 3, s. 6-9. ISSN: 1801-0032
  Detail publikace
ŘEZÁČ, M., UHERSKÝ, M., ROŽMBERSKÝ, P. Příspěvek k lokalizaci zaniklého středověkého sídliště Bolemil u Chotěšova, okr. Plzeň-jih. In Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XVIII. Plzeň: Západočeské muzeum, 2007. s. 164-174. ISBN: 978-80-7247-051-8
  Detail publikace
BURSOVÁ, M., LANGMAJEROVÁ, J. Příspěvek k prevenci vzniku funkčních poruch hybného systému u dětí mladšího školního věku. Bratislava, 2007.
  Detail publikace
KLÁŠTERKA, H. Příspěvek k problematice výpočtu meze stability. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 87-94. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P. Příspěvek ke vzniku a motivaci některých příjmí a příjmení. Acta onomastica, 2007, roč. 48, s. 152-155. ISSN: 1211-4413
  Detail publikace
KOCUR, P. Přístup k analýze multimediálních výukových materiálů. České Budějovice, 2007., ISBN: 978-80-7040-991-6,
  Detail publikace
KOCUR, P. Přístup k analýze multimediálních výukových materiálů. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 383-384. ISBN: 978-80-7394-061-4
  Detail publikace
KOCUR, P. Přístup k analýze multimediálních výukových materiálů. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-7040-991-6
  Detail publikace
SUDA, J. Půdy. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 72-73. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
Dostálová, L., Marvan, T. QUINE: nejen gavagai. Plzeň,
  Detail publikace
DOSTÁLOVÁ, L., MARVAN, T. QUINE: nejen gavagai . 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 122 s. ISBN: 978-80-7043-638-7
  Detail publikace
LÁVIČKA, M. Quadratic Clipping and its Generalization for Polynomial Systems. 2007.
  Detail publikace
ŠPELDA, D. Quae supra nos, nihil ad nos : vztah církevních otců k astronomii. Listy filologické, 2007, roč. 130, č. 3-4, s. 265-293. ISSN: 0024-4457
  Detail publikace
STEHLÍK, P. Qualitative Eigenschaften partieller dynamischen Operatoren auf den Zeitskalen. Rostock, 2007.
  Detail publikace
TIHELKA, D., MATOUŠEK, J., KALA, J. Quality Deterioration Factors in Unit Selection Speech Synthesis. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 508-515. ISBN: 978-3-540-74627-0
  Detail publikace
TONAR, Z., EGGER, G., WITTER, K., WOLFESBERGER, B. Quantification of microvessels in healthy and tumorous canine lymph nodes. Surgical and Radiologic Anatomy, 2007, roč. 29, č. 6, s. 461-462. ISSN: 1279-8517
  Detail publikace
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A. Quo vadis tribologie?. Strojárstvo/Strojírenství, 2007, roč. 11, č. 3, s. 6-7. ISSN: 1335-2938
  Detail publikace
LÁVIČKA, M. RC properties of PN parameterizations. Vorau, 2007.
  Detail publikace
ŠUBRT, J. Racionalita a disciplína v genezi moderny. In Historická sociologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 107-117. ISBN: 978-80-7380-061-1
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. Rada dostupná studentům. Integrovaná střední škola energetická, Chomutov : 2007. 9 s.
  Detail publikace
JEŘÁBEK, M. Rakousko a EU. Dvanáct let rakouského členství v EU - struktury a procesy. In Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Praha : VIP Books, 2007, s. 260-286. ISBN: 978-80-87134-10-8
  Detail publikace
FIALA, D., ROUSSELOT, F., JEŽEK, K. Ranking algorithms for web sites : finding authoritative academic web sites and research . In WEBIST 2007. S.l.: INSTICC, 2007. s. 372-375. ISBN: 978-972-8865-78-8
  Detail publikace
TREFNÝ, M. Raně středověké hroby z Kyškovic, okr. Litoměřice. In Podřipský muzejník. Roudnice nad Labem: Podřipské muzeum, 2007. s. 35-41. ISBN: 80-86924-08-4
  Detail publikace
EGEROVÁ, D. Rapid e-learning - nový koncept v e-learningovém vzdělávání. Technológia vzdelávania, 2007, roč. 15, č. 3, s. 5-6. ISSN: 1335-003X
  Detail publikace
BASTL, B. Rational convolutions of Pythagorean Normal vector surfaces. Strobl, 2007.
  Detail publikace
LÁVIČKA, M., BASTL, B. Rational hypersurfaces with rational convolutions. Computer Aided Geometric Design, 2007, roč. 24, č. 7, s. 410-426. ISSN: 0167-8396
  Detail publikace
HRUŠKA, K. Reactance of a conductor embedded in a slot. In OWD '2007. Warszawa: PTETiS, 2007. s. 194-199. ISBN: 83-922242-2-1
  Detail publikace
HRUŠKA, K. Reactance of a conductor in a slot made of ferromagnetic material. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 25-28. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
HŘEBEN, S., KALAŠ, J., VLČEK, J., ČAPEK, J., ZEMAN, P., PEŘINA, V., SETSUHARA, Y. Reactive magnetron sputtering of hard Si-B-C-N coatings with high-temperature oxidation resistance. In XXVIII International conference on phenomena in ionized gases. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, 2007. s. 691-694. ISBN: 978-80-87026-01-4
  Detail publikace
ŠŮNA, J. Reaktivní magnetronové naprašování nanokompozitních povlaků na bázi nitridů. Plzeň : 2007, 116 s.
  Detail publikace
RUNDOVÁ, A. Realizace právní obnovy v Československu po 2. světové válce. In Acta historico-iuridica Pilsnensia : sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České a Slovenské republiky : Plzeň 21.-23.9.2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 269-283. ISBN: 978-80-7380-085-7
  Detail publikace
TUREČEK, O., PIHERA, J. Realizace softwaru pro analýzu částečných výbojů ze záznamů ve formátu *.csv. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 393-395. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
KRIŠTUF, P., RYTÍŘ, L. Recent Non-Destructive Survey of Burial Mounds in Pisek District, South Bohemia. Zadar, 2007.
  Detail publikace
KRIŠTUF, P., KRIŠTUFOVÁ, T., RYTÍŘ, L., ŠMEJDA, L. Recent excavations of prehistoric burial mounds in Czech Republic. Zadar, 2007.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Recitály ozdobil Fracouz i dvě klavíristky. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 202, s. 20-20. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
TRNKA, R., BLAŽEK, V. Recognition of Facial Primate Displays by Humas: A Case of Chimpanzee Signals. American Journal of Physical Anthropology, 2007, roč. 2007, č. 44, s. 234.
  Detail publikace
EKŠTEIN, K., BELLADA, L. Recognition of traffic Signs. In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
MATOUŠEK, J., ROMPORTL, J. Recording and Annotation of Speech Corpus for Czech Unit Selection Speech Synthesis. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 326-333. ISBN: 978-3-540-74627-0
  Detail publikace
ELSTNER, V., VOSTRACKÝ, Z. Recuperation energy systems in electric transportation. In AMTEE'07. Section V, Power engineering theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, Z., ŠROUBOVÁ, L., MÜHLBACHER, J. Reduction of electric and magnetic field of double-circuit overhead lines. In Komunalna energetika = Power engineering. Maribor: Univerza v Mariboru, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-961-248-018-9
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, L. Reflection of Reality in Alice's Adventures in Wonderland. In Dream, Imagination and Reality in Literature. České Budějovice: University of South Bohemia, 2007. s. 63-66. ISBN: 978-80-7394-006-5
  Detail publikace
ROSŮLEK, P. Reflexe spravedlivé války. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 158-174. ISBN: 978-80-7380-080-2
  Detail publikace
HRDÝ, M., JEŽEK, J. Regio 2007. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 364 s. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
JEŽEK, J. Regionální konkurenceschopnost na příkladu Karlovarského kraje : kritická analýza. In 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University, 2007. s. 366-373. ISBN: 978-80-8073-957-7
  Detail publikace
VACEK, J. Regionální kontaktní organizace pro západní Čechy. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 35 + příl s.
  Detail publikace
HOLUB, Z. Regionální prvky jazyka jako odraz dobového romantismu nebo jako reflexe romantismu v řeči? : (od jazykové analýzy jazyka počátku 19. století k frazeologii). In Jeden jazyk naše heslo buď IV. Radnice: Spolek divadelních ochotníků, 2007. s. 243-266. ISBN: 978-80-86944-18-0
  Detail publikace
JEŽEK, J. Regionální rozvojové agentury : okolnosti jejich vzniku, faktory úspěšnosti a budoucí vývoj . In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta , 2007. s. 128-138. ISBN: 978-80-210-4325-1
  Detail publikace
MICHALÍK, M., TALLA, J. Regulace spínaného reluktančního motoru. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
SCHLEGEL, M., BALDA, P. Regulátor výkonu výzkumného nukleárního reaktoru. 2007.
  Detail publikace
ŠAŠKOVÁ, J. Rekrystalizační chování termomechanicky zpracovaných ocelí. Plzeň : 2007, 154 s.
  Detail publikace
ZETEK, M. Rektifikace břitu nástroje. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 20 s.
  Detail publikace
SUDA, J. Relief. In The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s. 50-51. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
SUDA, J. Reliéf. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 49-51. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
TOMICZEK, P. Remark on Duffing Equation with Dirichlet Boundary Condition. Electronic Journal of Differential Equations, 2007, roč. 2007, č. 81, s. 1-3. ISSN: 1072-6691
  Detail publikace
KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., MATĚJKA, V., KUNCOVÁ, J. Remodeling of aorta in rats with arterial hypertension. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
BALDA, P., PRINC, M. Remote Laboratory Experiments Based on Easy Java Simulations and REX. In Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-227-2677-1
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Renesanční „padouši“ a jejich návraty na jeviště světa. KFI FF ZČU v Plzni, 2007.
  Detail publikace
HAVEL, B. Report from the Czech Republic. European Company Law, 2007, roč. 4, č. 3, s. 125-127. ISSN: 1572-4999
  Detail publikace
NOVÁČEK, K., CHABR, T., FILIPSKÝ, D., JANÍČEK, L., PAVELKA, K., ŠÍDA, P., TREFNÝ, M., VAŘEKA, P. Research of the Citadel at Arbil, Kurdish Autonomous Region, Iraq - First Season, Joint Archaeological Training Program, Arbil 2006, Final Report. Plzeň : GemaArt Praha, 2007. 95 s.
  Detail publikace
RIEGER, D., KOLROS, A. Residual radioactivity in fool samples after accident in Chernobyl. In Environmental impacst of power industry 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 97-100. ISBN: 978-80-7043-541-0
  Detail publikace
VLK, R., KRASL, M. Resistance Welding. In AMTEE'07. Sectin VI, Coupled problems. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. VI-7-VI-8. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
POKORNÁ, V. Respektování ergonomických kritérií při projektování výrobních procesů. Bratislava, 2007.
  Detail publikace
CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. Praha : Management Press, 2007, 307 s. ISBN: 978-80-7261-167-6
  Detail publikace
VIK, R. Retardéry hoření pro elektrotechnické aplikace. Plzeň : 2007, 167 s.
  Detail publikace
DOBRÝ, J. Reversibility of Minkowski Difference via Generalized Laguerre Geometry. České Budějovice, 2007., ISBN: 978-80-85763-41-6,
  Detail publikace
TOMICZEK, P. Review an article "Existence of solutions to a class of higher-order singular boundary value problem for one-dimensional p-Laplacian.". Netherlands, 2007.
  Detail publikace
TOMICZEK, P. Review an article "Transversality of covariant mappings admitting a potential.". Netherlands, 2007.
  Detail publikace
TOMICZEK, P. Review an article "Transversality of equivariant mappings with closed associated differential forms on $G$-manifolds.". Netherlands, 2007.
  Detail publikace
NOVÁK, R. Revizní výzkum časně eneolitického naleziště ve Valově, okr. Louny. In Opomíjená archeologie 2005-2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 98-108. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
EGERSDORFOVÁ, G. Rezeption von epischen Stoffen des Hochmittelalters in der modernen deutschen Kinder- und Jugendliteratur. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 56-60. ISBN: 978-80-210-4324-4
  Detail publikace
ZEMAN, K., JANDA, M., BARTOŠ, V. Rezonanční stav trakčního pohonu. 22160-8-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 50 s.
  Detail publikace
URIEOVÁ, L. Rečevaja kuľtura v elektronnych SMI . In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 431-440. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
VEJVODOVÁ, E., HŮZA, J. Rešerše odpadového hospodářství města Rokycany. Plzeň : CZ Biom, 2007. 28 s.
  Detail publikace
BEZDĚK, J. Režisér nebo učitel (1. část). Hudební výchova, 2007, roč. 15, č. 3, s. 46-47. ISSN: 1210-3683
  Detail publikace
BEZDĚK, J. Režisér nebo učitel (2. část). Hudební výchova, 2007, roč. 15, č. 4, s. 57-59. ISSN: 1210-3683
  Detail publikace
PSUTKA, J. Robust PLP-Based Parameterization for ASR Systems. In SPECOM 2007 Proceedings. Moscow: Moscow State Linguistic University, 2007. s. 509-515. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
ROSŮLEK, P. Rok permanentní mocenské krize v Rumunsku. Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 12, s. 28-30. ISSN: 0543-7962
  Detail publikace
MUSIL, J., ŠÍCHA, J., HEŘMAN, D., ČERSTVÝ, R. Role of energy in low-temperature high-rate formation of hydrophylic TiO2 thin films using pulsed magnetron sputtering. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2007, roč. 25, č. 1, s. 666-674. ISSN: 0734-2101
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Roman Janál a Karel Košárek v Plzni : Plzeň, Měšťanská beseda. Hudební rozhledy, 2007, roč. 60, č. 3, s. 16-16. ISSN: 0018-6996
  Detail publikace
NĚMCOVÁ, J., MAURITZOVÁ, I. Romská komunita. In 8. mezinárodní konference Ošetřovatelství v multikulturní společnosti. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., 2007. s. 130-143. ISBN: 978-80-86277-60-8
  Detail publikace
HIRT, T. Romské populace v ČR: elity a reprezentace. Sociologický ústav AV ČR, 2007.
  Detail publikace
SOVÁKOVÁ, J. Románová tvorba Anatolije Kima a literární kontext. In Cizí jazyky. VIII. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 64-76. ISBN: 978-80-7043-585-4
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Rouchové písně jako součást svatebního rituálu na Plzeňsku : (strukturní analýza textů). In Oznamuje se láskám našim ..., aneb, Svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Pardubice: Východočeské muzeum, 2007. s. 215-228. ISBN: 978-80-86046-97-6
  Detail publikace
HURT, L. Rozložení světelného toku při osvětlování vnitřních prostorů . In Slovalux 2007. Bratislava: TYPHOON, 2007. s. 113-118. ISBN: 978-80-969403-6-3
  Detail publikace
PROŠEK, M. Rozměry pojmu spisovnost. In Prostor v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně , 2007. s. 112-112. ISBN: 978-80-7044-863-2
  Detail publikace
CABADA, L. Rozpad a budování státu : případová studie Bosny a Hercegoviny. In Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 123-142. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P. Rozpad a budování státu : případová studie Iráku. In Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 123-142. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š. Rozpad státu jako zdroj bezpečnostních hrozeb. In Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2006-2007. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2007, s. 631-639. ISBN: 978-80-89261-11-6
  Detail publikace
KOPA, O. Rozpad Československa - důsledek několika nepovedených pokusů o federalizaci státu?. In Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 143-162. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š. Rozpadlé a rozpadající se státy jako vývojová větev státnosti. In Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 7-16. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Rozpoetizovávat poetično. Tvar, 2007, roč. 18, s. 2-2. ISSN: 0862-657X
  Detail publikace
HEINDL, K. Rozptylová matice planárních vedení s ohledem na parametry plošného spoje. Plzeň : 2007, 129 s.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Rozvažování nad evropskou společností. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 2, s. 68-72. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
ZÍKOVÁ, T. Rozvoj a rozvojová antropologie. AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-27. ISSN: 1801-8807
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, J. Rozvoj komunikativních dovedností v psaném i mluveném projevu u cizinců. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 406-409. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
BRABENCOVÁ, B. Rozvoj metod a nástrojů řízení jakosti pro zvýšení kvality konstrukčního procesu. In 48. Medzinárodná konferencia katedier častí strojov a mechanizmov 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-227-2708-2
  Detail publikace
SOVOVÁ, P., LUKAVSKÁ, E., PISKAČ, J. Rozvoj osobnostních kompetencí. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 112-112. ISBN: 978-80-7040-987-9
  Detail publikace
PISKAČ, J., LUKAVSKÁ, E., SOVOVÁ, P. Rozvoj osobnostních kompetencí - "Via aperta". In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 1-13. ISBN: 978-80-7040-991-6
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J. Rozvíjení kompetencí talentovaného žáka v matematice na 1. stupni ZŠ. In Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 39-42. ISBN: 978-80-7043-548-9
  Detail publikace
TESAŘ, R., POESIO, M., STRNAD , V., JEŽEK, K. Rozšíření bag-of-words modelu dokumentu: srovnání bigramů a 2-itemsetů. In Znalosti 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita , 2007. s. 131-142. ISBN: 978-80-248-1279-3
  Detail publikace
GROLMUS, P. Rozšíření infrastruktury webového Single Sign-On. [Plzeň] : Zapadočeská univerzita, 2007. 10 s.
  Detail publikace
LÁVIČKA, D., KOVAŘÍK, P., KŮS, M. Rozšíření základního výpočtového modelu s ohledem na proudění spalin. Plzeň : 2007.
  Detail publikace
STARÝ, M. Rozšíření českého panského stavu v roce 1607. Právněhistorické studie, 2007, roč. 2007, č. 38, s. 69-87. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Rub a líc exilu v obětině Jana Křesadla. In Studia Moravica V. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2007. s. 149-154. ISBN: 978-80-244-1640-3
  Detail publikace
BALÍK, S. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 2.. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 221 s. ISBN: 978-80-7380-021-5
  Detail publikace
LEICHTOVÁ, M. Ruská federace - hrozba rozpadu státu zažehnána?. In Slabé státy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 163-175. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. RuskoDnes.cz, 2007, s. 1-2. ISSN: 1802-4211
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Ruská poezie 20. století : recepční, genologické a strukturně analytické pohledy . RuskoDnes.cz, 2007, s. 1-2. ISSN: 1802-4211
  Detail publikace
SVOBODOVÁ, J. Ruský jazyk a problémy interference v současné době. In Cizí jazyky VIII.. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 77-89. ISBN: 978-80-7043-585-4
  Detail publikace
SVOBODOVÁ, J., RYKOVSKÁ, M. Ruský jazyk pro začátečníky 1. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 118 s. ISBN: 80-7043-604-2
  Detail publikace
DOKOUPIL, J. Räumliche Auswirkungen der EU-Raumordnungspolitik am Beispiel des grenzüber-schreitenden Verkehrskorridors (Nürnberg)-Amberg-Plzeň/Pilsen-(Praha/Prag). In Exkursionsführer Oberfranken. Braunschweig : Westermann, 2007, s. 272-283. ISBN: 978-3-14-160330-9
  Detail publikace
IRCINGOVÁ, J. Různé pohledy na Balanced Scorecard. In MEKON 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. s. 71-71. ISBN: 978-80-248-1324-0
  Detail publikace
PSUTKA, J., MÜLLER, L., ŠMÍDL, L., PSUTKA, J. SEARCHING FOR A ROBUST MFCC-BASED PARAMETRIZATION FOR ASR APPLICATION. In Signal and Image Processing. Anaheim: ACTA Press, 2007. s. 158-161. ISBN: 978-0-88986-675-1
  Detail publikace
BARTÁK, J., ČERMÁK, R. SKVS 2007. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 90 s. ISBN: 978-80-7043-598-4
  Detail publikace
KANIS, J., KRŇOUL, Z. SLAPE - Program pro zápis znakové řeči. 2007.
  Detail publikace
LOBOVSKÝ, L. SPH modelling in biomechanics. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. SPH simulation of moderate Reynolds number flows. In SPHERIC. Ourense: Parque Tecnológico de Galicia, 2007. s. 91-94. ISBN: 978-84-690-6159-6
  Detail publikace
HAJŠMAN, V., FETTER, M., WEISSMANN, O. SSK - CAE systém pro podporu projektování a správy kabelových systémů. 2007.
  Detail publikace
MENTL, V., LIŠKA, V. Safe remaining lifetime assessment of power plant steam boilers. In Safety and Security Engineering II. Southampton: WIT Press, 2007. s. 287-293. ISBN: 978-1-84564-068-2
  Detail publikace
ŠIMANDL, M., STRAKA, O. Sampling Densities of Particle Filter: A Survey and Comparison. In Proceedings of the 2007 American Control Conference. New York: AACC, 2007. s. 4437-4442. ISBN: 978-1-4244-0988-4
  Detail publikace
HULMÁKOVÁ, J. Sankční politika uplatňovaná vůči mládeži na území ČR a ZSM. In Společenské podmínky vzniku sociálních deviací. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2007. s. 24-35. ISBN: 80-903541-4-9
  Detail publikace
ZIKMUNDOVÁ, V., MAŠEK, J. Say it through the web. Non-linear imagery in Art Education. In INSEA - Art Education Research and Developement Congress. Heidelberg: University of Education Heidelberg, 2007. s. 1-5.
  Detail publikace
FIALA, J. Sbormistr je padesátiletý. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 31, s. 27-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
KRAUSOVÁ, M. Sborník historické dílny. Stady, 2007, roč. 1, s. 15-15.
  Detail publikace
FIALA, J. Sborové vítání jara v aule fakulty. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 119, s. 23-23. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
HINKE, J., SOUČKOVÁ, R. Sbírka příkladů z účetnictví I. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 166 s. ISBN: 978-80-7043-533-5
  Detail publikace
HLAVÁČ, Z., VIMMR, J. Sbírka příkladů ze statiky a kinematiky. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 236 s. ISBN: 978-80-7043-609-7
  Detail publikace
BENEŠ, J. Sběr dat z obnovitelných zdrojů, jejich vyhodnocení a aplikace při řízení mikroenergetických sítí. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
BENEŠ, J., DVORSKÝ, E. Sběr dat z obnovitelných zdrojů, jejich vyhodnocení a aplikace při řízení mikroenergetických sítí. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 202-203. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
OTTA, J., PEŠIČKA, L., MATĚJKA, L., GIRG, P. Scientific Computing to Your Office and Your Home. Champaign, IL, USA, 2007.
  Detail publikace
DRÁBEK, P. Scientometrie v hodnocení vědecké práce. Akademický bulletin, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 22-22. ISSN: 1210-9525
  Detail publikace
MOUČEK, R., MAUTNER, P., MOJŽÍŠ, M. Scénáře pro měření EEG. In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. s. 97-101. ISBN: 978-80-8084-222-2
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Se šedou volavkou přilétly skryté metafory. Kultura : plzeňský kulturní přehled, 2007, roč. 8, s. 9-9.
  Detail publikace
PSUTKA, J., ŠMÍDL, L., PRAŽÁK, A. Searching for a robust MFCC-based parameterization for ASR application. In SIGMAP 2007. Lisabon: INSTICC PRESS, 2007. s. 196-199. ISBN: 978-989-8111-13-5
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Sebereflexe, komunikace a socio-konstrukce reality. In Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido, 2007. s. 11-21. ISBN: 978-80-7315-153-9
  Detail publikace
VAJDA, P., VANÍČEK, P., NOVÁK, P., TENZER, R., ELLMANN, A. Secondary indirect effects in gravity anomaly data inversion or interpretation. Journal of Geophysical Research, 2007, roč. 112, č. B06411, s. 1-11. ISSN: 0148-0227
  Detail publikace
KOLCUN, M., MÜHLBACHER, J. Security, quality and reliability of electrical energy. Praha : Conte, 2007. 172 s.
  Detail publikace
TŮMA, J., MARTÍNEK, Z., TESAŘOVÁ, M., CHEMIŠINEC, I. Security, quality and reliability of electrical energy. 1. vyd. Praha : Conte, 2007, 172 s. ISBN: 978-80-239-9056-0
  Detail publikace
CINIBURK, J., HOŠNA, M., MAUTNER, P. Segmentace EEG signálů . In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. s. 12-15. ISBN: 978-80-8084-222-2
  Detail publikace
CINIBURK, J., MAUTNER, P. Segmentation EEG with Neural Network . In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
CINIBURK, J., HOŠNA, M., MAUTNER, P., MATOUŠEK, V., MOUČEK, R. Segmentation of EEG Signal. In Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them. Prague : Czech Technical University ; Neural Network World, 2007, s. 43-62. ISBN: 978-80-87136-01-0
  Detail publikace
SOSNA, D. Sekundární pohřební aktivity : srovnávací studie. In Antropologické symposium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 169-182. ISBN: 978-80-87025-10-9
  Detail publikace
HORA, J., LÁVIČKA, M. Selected Topics in Geometry with Classical vs. Computer Proving. New Jersey : World Scientific, 2007. 239 s.
  Detail publikace
POTUŽÁK, T. Selection of middleware for distributed traffic simulation. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 16-21. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
Skala, V., Váša, L. Seminář CPG. Plzeň, 01.06.2007 - 02.06.2007.
  Detail publikace
JEŽEK, J. Sensor Web Enablement. Universitat Politècnica de Catalunya, 2007.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., ZEMAN, K. Sensorless control of voltage source active rectifier for PMSG based diesel-electric power supply units for military applications. In Electrical Drives and Power Electronics. Košice: Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-8073-868-6
  Detail publikace
VOLDŘICH, J. Separation of contact in a sliding system with frictionally excited thermoelastic instability. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 357-362. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
AJGLOVÁ, J. Sestra a právo II.. Praha, 2007.
  Detail publikace
BLAŽEK, V., HOŠKOVÁ, M. Sex Recognition by Face. American Journal of Physical Anthropology, 2007, roč. 2007, č. 44, s. 76.
  Detail publikace
VOREL, R. Sexy Linguistics or Gender in Language and Language Teaching. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
VOREL, R. Sexy Linguistics or Gender in Language and Language Teaching. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 111-113. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
ŠVÍGLER, J. Shape optimization of the screw machine work space. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 149-152. ISBN: 978-83-60102-46-6
  Detail publikace
CHEN, C., ČADA, R., KAISER, T., RYJÁČEK, Z. Short disjoint paths in locally connected graphs. Graphs and Combinatorics, 2007, roč. 23, s. 509-519. ISSN: 0911-0119
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Sidonia Horňanová: Synagógy. Kontinuita medzi Synagógé a Ekklésia. Křesťanská revue, 2007, roč. 74, s. 40-41. ISSN: 0023-4613
  Detail publikace
HRUŠÁK, J., MAYER, D., ŠTORK, M. Signal-Energy-Metric Representations: New Approach to Instability, Chaos and Related Non-linear Phenomena. In Applied Electronics 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 93-96. ISBN: 978-80-7043-537-3
  Detail publikace
BĚLÍK, M. Silicon for solar cells - availability, production and price progress. In Environmental impacst of power industry 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 90-92. ISBN: 978-80-7043-541-0
  Detail publikace
KURTINEC, M. Simulace chování kompozitního dielektrika v elektrickém poli. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 97 s.
  Detail publikace
SCHWARZMEIER, J. Simulace galaktické dynamiky a jejich využití ve výuce fyziky. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 137 s.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., BLAHNÍK, V. Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : Sekundární část měniče. 22160-25-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 21 s.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., BLAHNÍK, V. Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : primární a sekundární měnič na snížené napětí. 22160-23-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 22 s.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., BLAHNÍK, V. Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem : primární část měniče. 22160-24-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 15 s.
  Detail publikace
CÉDL, M., LOS, M., STREIT, L. Simulace trakčního pohonu se středofrekvenčním transformátorem. In Liberecké elektrické pohony. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 200-205. ISBN: 978-80-7372-272-2
  Detail publikace
CÉDL, M., LOS, M., STREIT, L. Simulace trakčního pohonu se středofrekvenčním transformátorem a jednofázovým maticovým měničem. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 5-8. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Simulace trakčního zařízení s nepřímým měničem kmitočtu a středofrekvenčním transformátorem: výstupní část. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
KŇOUREK, J., LINHART, J. Simulace vibrací příčně obtékaných trubek svazku. In Konference ANSYS 2007. Část I., CFD/FSI. Praha: TechSoft Engineering, 2007. s. 185-192. ISBN: 978-80-239-9450-6
  Detail publikace
KOUTNÝ, T., ŠAFAŘÍK, J. Simulating distributed applications in an active network. In EUROSIM 2007. Vienna: ARGESIM - ARGE Simulation News, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-3-901608-32-2
  Detail publikace
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Simulation of Single-Phase Voltage Source Active Rectifier for Traction Drive Supplied Via Medium-Frequency Transformer. In Applied Electronics 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 17-20. ISBN: 978-80-7043-537-3
  Detail publikace
KLEPÁČEK, J., HYNEK, M. Simulation of composite cover. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 97-100. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
TRINGELOVÁ, M. Simulation of mechanical overload of left ventricle. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
NOVÁK, P., NECHANICKÝ, M., MÜHLBACHER, J. Simulation of vacuum circuit-breaker switching operations in ATP-EMTP. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 366-370. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., PEROUTKA, Z. Single Phase Current-Source Active Rectifier: design, simulation and practical problems. In 2007 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Proceedings. New York: IEEE, 2007. s. 644-649. ISBN: 978-1-4244-0754-5
  Detail publikace
MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Single-Phase Current-Source Active Rectifier for Traction Applications: New Control Strategy based on Phase Shift Controller. In 2007 European Conference on Power Electronics and Applications. Piscataway: IEEE, 2007. s. 5198-5204. ISBN: 978-90-75815-11-5
  Detail publikace
KINDL, V. Single-phase asynchronnous motor simulations and measuring. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 37-40. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
HRUBEC, M. Sinusový měnič s nízkofrekvenčním transformatorem. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 21-24. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Siyad Barré - Somálsko od diktatury k rozpadu státu. In Totalitarismus 3. Ústí nad Labem: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007. s. 41-52. ISBN: 978-80-87025-15-4
  Detail publikace
FIALA, J. Skladatel Zdeněk Lukáš vyšel z Plzně. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 169, s. 20-20. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š. Slabé státy. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 295 s. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PIHERA, J. Sledování stupně vytvrzení při výrobě skloslídových izolačních systémů. In Diagnostika ´07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 264-267. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PROSR, P. Sledování tepelného rozpadu plastů termickými analýzami. In 29. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 63-66. ISBN: 978-80-7194-957-2
  Detail publikace
MENTLÍK, V., PIHERA, J., TÁBOŘÍK, O., TRNKA, P. Sledování změn výbojové činnosti namáhaných variant izolačního systému. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 54-57. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
SIROTEK, V., KRAITR, M. Složení roztoků a výpočtové úlohy k tematice roztoků ve výuce chemie. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava: ŠEVT, 2007. s. 301-304. ISBN: 978-80-88707-90-5
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. Sluneční muzika. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž : 2007. 9 s.
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. Small and medium sized industrial company performance measurement and management concept. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 119-122. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
RONZHIN, A., KARPOV, A., ŽELEZNÝ, M., MESHERYAKOV, R. Smart multimodal assistant for disabled. In HCI International 2007. Heidelberg: Springer, 2007. s. 201-205. ISBN: 978-3-540-73738-4
  Detail publikace
KUHN, T. Smetanovské dny v Plzni. Hudební rozhledy, 2007, roč. 60, č. 4, s. 10-11. ISSN: 0018-6996
  Detail publikace
WAISOVÁ, Š. Smlouvy bez meče nejsou nic než slova? : moc a etika v mezinárodních vztazích. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 177-191. ISBN: 978-80-7380-080-2
  Detail publikace
LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Smoothed particle hydrodynamics and finite volume modelling of incompressible fluid flow. Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 124-131. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
LOBOVSKÝ, L., KŘEN, J. Smoothed particle hydrodynamics modelling of fluids and solids. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 521-530. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
KNOLL, V. Smírčí kříže jako jeden z důsledků ukončení sporu. Aš, 2007.
  Detail publikace
ŽELEZNÝ, M., KRŇOUL, Z. Snímání 3D modelu tváře pro audiovizuální syntézu řeči. 2007.
  Detail publikace
SUCHÝ, J., KRASL, M. Snížení ztrát supravodivého transformátoru. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 188-191. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
CHARVÁT, P. Social Configurations in Early Dynastic Babylonia (c. 2500-2334 B.C.). In The Babylonian World. Abingdon : Routledge, 2007, s. 251-264. ISBN: 978-0-415-35346-5
  Detail publikace
SOSNA, D. Social Differentiation in the Late Copper Age and the Early Bronze Age in South Moravia (Czech Republic). Tallahassee : 2007, 360 s.
  Detail publikace
ŠUBRT, J. Sociologický přístup k otázce paměti. In Historická sociologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 140-150. ISBN: 978-80-7380-061-1
  Detail publikace
LEDERBUCHOVÁ, L. Sociální balada ve škole. 1. vyd. Plzeň : [Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola], 2007, 19 s. ISBN: 978-80-7020-002-5
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Sociální balada ve škole. 1. vyd. Plzeň : [Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola], 2007. 19 s.
  Detail publikace
MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha : Portál, 2007, 183 s. ISBN: 978-80-7367-310-9
  Detail publikace
TOUŠEK, L. Sociální sítě v prostředí sociální exkluze. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
TOUŠEK, L. Sociální vyloučení a prostorová segregace. AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-9. ISSN: 1801-8807
  Detail publikace
ČECHUROVÁ, M., VEVERKA, B. Software MATKART - současný stav a vývojové trendy. Kartografické listy, 2007, roč. 2009, č. 15, s. 34-40. ISSN: 1336-5274
  Detail publikace
MOJŽÍŠ, M., MOUČEK, R. Software for EEG data analysis and visualization. In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity , 2007. s. 92-96. ISBN: 978-80-8084-222-2
  Detail publikace
ROHAN, E., LUKEŠ, V. Software for computing homogenized coefitients of acoustic transmission on perforated interfaces for 2D problems. 2007.
  Detail publikace
TUREČEK, O., MÜLLEROVÁ, E. Software pro FFT analýzu krátkých záznamů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 390-392. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Software pro vyšetření seizmické odolnosti reaktorů typu VVER440. 2007.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., ZEMAN, K., JANDA, M. Software pro výpočet zkratových momentů asynchronních motorů. 2007.
  Detail publikace
MISÍK, J. Softwarové modelování elektrického oblouku. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 69-70. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
SUDA, J. Soils. In The Geography of Plzeň. Pilsen : University of West Bohemia, 2007, s. 72-73. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
STEINER, F., HARANT, P. Solderability Testing of Printed Circuits Boards. Rzeszów-Krasiczyn, 2007.
  Detail publikace
STEINER, F., HARANT, P. Solderability Testing of Printed Circuits Boards. In Proceedings of IMAPS POLAND 2007. Rzeszów: Rzeszów University of Technology, 2007. s. 269-274. ISBN: 978-83-917701-4-6
  Detail publikace
HARANT, P., STEINER, F. Solderability of lead-free surface finished PCB. Cluj - Napoca, Romania, 2007.
  Detail publikace
HARANT, P., STEINER, F. Solderability of lead-free surface finished PCB. In ISSE 2007. Cluj-Napoca: Editura Mediamira, 2007. s. 190-191. ISBN: 978-973-713-174-4
  Detail publikace
HARANT, P., STEINER, F. Solderability of lead-free surface finished PCB. In ISSE 2007. Cluj-Napoca: Technical University, 2007. s. 388-392. ISBN: 1-4244-1218-8
  Detail publikace
MAKRLÍK, E., VAŇURA, P., SELUCKÝ, P., HÁLOVÁ, J. Solvent extraction of microamounts of strontium and barium from water into nitrobenzene using hydrogen dicarbollylcobaltate in the presence of benzo-18-crown-6. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2007, roč. 274, č. č. 2, s. 625-629. ISSN: 0236-5731
  Detail publikace
KULIEVA, G. Some Special Problem in Elliptic and Parabolic Variational Inequalities. Plzeň : 2007, 115 s.
  Detail publikace
KULIEVA, G. Some Special Problem in Elliptic and Parabolic Variational Inequalities . Lulea University of Technology, Sweden : 2007, 114 s.
  Detail publikace
NOVOTNÁ, M. Some aspects of cross-border cooperation in Euroregions of the Czech republic on example of the Šumava region. Brno : Institute of Geonics, 2007.
  Detail publikace
VÁVRA, F., NOVÝ, P., MAREK, P., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Some problems of trend identification and estimation. In Aplimat 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 471-478. ISBN: 978-80-969562-4-1
  Detail publikace
VÁVRA, F., NOVÝ, P., MAREK, P., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Some problems of trend identification and estimation . In Aplimat 2007. Bratislava: Slovak University of Technology , 2007. s. 105-105. ISBN: 978-80-969562-9-6
  Detail publikace
MALAST, J., RAJCHL, J. Soudní judikatura v oblasti herního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 460 s. ISBN: 978-80-7380-062-8
  Detail publikace
VODIČKA, K., ŠIMKA, K. Soudní systém. In Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha : Portál, 2007, s. 278-293. ISBN: 978-80-7367-337-6
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Soudobá debata o spravedlnosti. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 131-157. ISBN: 978-80-7380-080-2
  Detail publikace
ŠUBRT, J. Soudobá sociologie I. Praha : Karolinum, 2007, 334 s. ISBN: 978-80-246-1275-1
  Detail publikace
FIALA, J. Soudobé skladby se líbily. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 249, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
MILČÁK, P. Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 205 s. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
SOSNOVÁ, M. Souvislost metod hodnocení adhezivně kohezivního chování systému tenká vrstva-substrát. Plzeň : ZČU v Plzni, 2007, 121 s.
  Detail publikace
NOVÁK, P. Současná situace v oblasti vyšší geodézie. ČVUT Praha, 2007.
  Detail publikace
ŠTĚRBA, D. Současné trendy v Supply Chain Managementu. In Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 454-460. ISBN: 978-80-7372-243-2
  Detail publikace
NOVÁK, P. Současný pokrok při modelování globálního tíhového pole. 2. vyd. Praha : ČVUT Praha, 2007. 30 s.
  Detail publikace
BENEŠ, J. Spalování biomasy na příkladu teplárny. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 3-6. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Spaní snivé, sny bez můr .... Psí víno, 2007, roč. 11, s. 41-42. ISSN: 1801-0202
  Detail publikace
RANDA, M., AICHINGER, D., VLACHYNSKÁ, I., JÁNSKÝ, L. Spass mit Physik. Bad Honnef, 2007.
  Detail publikace
VOKÁČOVÁ, K., NEUMANOVÁ, M., MAREK, P. Spatial Modified Birth-and-Death Process. Mikulov, 2007.
  Detail publikace
VOKÁČOVÁ, K., NEUMANOVÁ, M., MAREK, P. Spatial Modified Birth-and-Death Process. In TIES 2007. Brno: Masaryk University, 2007. s. 119-119. ISBN: 978-80-210-4333-6
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. Spatial databases published on the Internet: GIS-server of the Department of Archaeology, University of West Bohemia in Plzeň. Freistadt, 2007.
  Detail publikace
KOLÁŘ, J., LIU, Y., SHRIBERG, E. Speaker Adaptation of Language Models for Automatic Dialog Act Segmentation of Meetings. Interspeech 2007, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1621-1624. ISSN: 1990-9772
  Detail publikace
KOLÁŘ, J., LIU, Y., SHRIBERG, E. Speaker Adaptation of Language Models for Automatic Dialog Act Segmentation of Meetings. In 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc., 2007. s. 2892-2895. ISBN: 978-1-60560-316-2
  Detail publikace
NEUPAUER, E. Specifika Byzantské historiografie. Prešov, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovské univerzity, 2007.
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. 1. vyd. Praha : Grada, 2007, 160 s. ISBN: 987-80-247-1733-3
  Detail publikace
BENEDIKT, J. Spectra and bifurcation diagrams in Mathematica. In Aplimat 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 427-430. ISBN: 978-80-969562-6-5
  Detail publikace
BENEDIKT, J. Spectra of fourth-order quasilinear problems. Mathematics and Computers in Simulation, 2007, roč. 76, č. 1-3, s. 13-17. ISSN: 0378-4754
  Detail publikace
SKALA, B. Spektrální analýza momentových složek asynchronního stroje s kotvou nakrátko při napájení neharmonickým napětím. 21160-38-07. vyd. PLzeň : Západočeská univerzita, 2007. 7 s.
  Detail publikace
TLUČHOŘ, J. Spezifik des Sporttourismus im Erzgebirge - Perspektiven der grenzüberschreitenden Kooperation. Johanngeorgenstadt, 2007.
  Detail publikace
HNÁTÍK, J. Spline filtration of a cloud of points measured during the digitalization process. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 131-135. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
JANDEČKA, K., KOŽMÍN, P. Spline interpolace v postprocesorech CAD/CAM systému Cimatron. In ITC 2007. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. ISBN: 978-80-7318-572-5
  Detail publikace
JANDEČKA, K. Spline program a CAD/CAM system Cimatron. In Proceeding of the 12th International conference on tools. Miskolcs: University of Miskolcs, 2007. s. 41-46., ISSN: 1215-0851
  Detail publikace
KOTTNER, R. Spojování kompozitních a kovových strojních částí z hlediska tuhosti a pevnosti. Plzeň : 2007, 98 s.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Spolužáci. Národopisdná revue, 2007, roč. 17, s. 213-213. ISSN: 0862-8351
  Detail publikace
BORKOVCOVÁ, Š. Sponzoring sportu v marketingové komunikaci. In Thing Together 2007. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-213-1623-2
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Spor Čelakovského a Kamarýta s Rittersberkem. In Josef Vlastimil Kamarýt. Velešín ; České Budějovice: Město Velešín ; Jihočeské muzeum, 2007. s. 130-134. ISBN: 978-80-254-1938-0
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Správa družstevních domů. Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 8, s. 279-287. ISSN: 1214-7966
  Detail publikace
KORBEL, F. Správní řád a svobodný přístup k informacím. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 141-156. ISBN: 978-80-7380-072-7
  Detail publikace
NECHANICKÝ, M. Stabilita obnovitelných zdrojů energie v elektrizační soustavě. Plzeň : 2007, 100 s.
  Detail publikace
DYBAL, J., MAKRLÍK, E., VAŇURA, P., SELUCKÝ, P. Stability and DFT calculated structure of protonated tetraethyl p-tert-butyltetrathiacalix[4]arenetetraacetate in the cone conformation. Monatshefte für Chemie, 2007, roč. 138, č. 12, s. 1239-1242. ISSN: 0026-9247
  Detail publikace
MAKRLÍK, E., VAŇURA, P., HÁLOVÁ, J. Stability of Ca2+, Zn2+ and Pb2+ complexes with valinomycin in nitrobenzene saturated with water. Polish Journal of Chemistry, 2007, roč. 81, č. 8, s. 1531-1534. ISSN: 0137-5083
  Detail publikace
MAKRLÍK, E., VAŇURA, P. Stability of complexes of alkali metal cations with tetraethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraacetate in the water-nitrobenzene system. Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2007, roč. 221, s. 881-886. ISSN: 0942-9352
  Detail publikace
BLÁHA, L. Stabilization and motion control of a inverted pendulum on a two wheel cart. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 218-223. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
DUCHEK, P. Stanovení odolnosti nanokompozitních materiálů na bázi polyvinylchloridové matrice a montmorillonitu proti mikroorganismům. Praha : 2007.
  Detail publikace
PECHÁNEK, R. Stanovení oteplení asynchronního stroje ŠKODA ML 4550 K/6 metodou MKP. 22160-43-07. vyd. PLzeň : Škoda ELectric, 2007. 15 s.
  Detail publikace
HRUŠKA, K., KINDL, V., PECHÁNEK, R. Stanovení sil působících na tyče asynchronního stroje ŠKODA ML 4550 K/6 pomocí programu MATLAB. 22160-41-07. vyd. Plzeň : Škoda Electric, 2007. 19 s.
  Detail publikace
FIALOVÁ, A., JANEČEK, E. Stanovení technických potřeb podpůrných služeb. Plzeň : ČEPS, a.s., 2007. 30 s.
  Detail publikace
ŠTORK, M., ZEMAN, V., NOVÁK, J. Stanovení tréninku pomocí systému a programu pro zátěžová vyšetření. In Trendy v biomedicínském inženýrství. Praha: České vysoké učení technické, 2007. s. 98-101. ISBN: 978-80-01-03777-5
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. State Collapse as a Source of Security Threats. In Panorama of Global Security Environment 2006-2007. Bratislava : Ministry of Defence of the Slovak Republic, 2007, s. 633-640. ISBN: 978-80-89261-10-9
  Detail publikace
TIKAL, B., VALEŠ, F., ADÁMEK, V. Statická a dynamická analýza kontaktu kola s kolejnicí. In TechMat '07. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 151-157. ISBN: 978-80-7395-013-2
  Detail publikace
JURČÍČEK, F. Statistical approach to the semantic analysis of spoken dialogues. Plzeň : 2007, 137 s.
  Detail publikace
TŮMOVÁ, O., BURGET, D. Statistické SW a jejich využití v diagnostice. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 374-376. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š., ZÝKOVÁ, K. Statistika a kombinatorika na základní škole. In Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 68-72. ISBN: 978-80-7043-622-6
  Detail publikace
JOHN, J. Status of Spondylus artefacts within the LBK grave goods. Zadar, 2007.
  Detail publikace
ŠIROKÝ, R. Stav a pespektivy výzkumu Staré Plzně. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 174-190. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
ZEMAN, V., KELLNER, J. Steady forced vibration of rotating bladed disk. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 167-172. ISBN: 978-83-60102-46-6
  Detail publikace
TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M., JANÁČEK, J. Stereological assessment, mechanical measurement and computer modelling of smooth muscle. Materials Science Forum, 2007, roč. 0, č. 567-568, s. 353-356. ISSN: 0255-5476
  Detail publikace
TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M., JANÁČEK, J. Stereological assessment, mechanical measurement and computer modelling of smooth muscle. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture V. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications, 2007. s. 353-356., ISSN: 0255-5476
  Detail publikace
TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., HOLEČEK, M. Stereological assessment, mechanical measurement and computer modelling of smooth muscle . In 5th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno: Vutium, 2007. s. 101-101. ISBN: 978-80-214-3434-9
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Stezka vedla za exotikou. Plzeňský deník, 2007, roč. 15, č. 58, s. 25-25. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
JEŽEK, F. Strategic Management in Higher Education. In Educational Policy Studies in the Czech Republic. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 89-101. ISBN: 978-80-7380-024-6
  Detail publikace
HRDÝ, M., HOROVÁ, M. Strategic financial management and managerial accounting of the firms in the Czech Republic. In Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Academy of Economic Studies Bucharest, 2007. s. 16-16.
  Detail publikace
HRDÝ, M. Strategické finanční řízení v malých a středních podnicích v ČR. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Universita Tomáše Bati , 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-7318-536-7
  Detail publikace
IRCINGOVÁ, J. Strategy Maps in Private and Public Sector. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007. Pardubice: University of Pardubice, 2007. s. 28-28. ISBN: 978-80-7194-965-7
  Detail publikace
KOTTNER, R., KROUPA, T., BLAHOUŠ, K., LAŠ, V., RŮŽIČKA, M. Strength analysis of high-performance pin joint of composite/metal. In 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering, 2007. s. 121-124. ISBN: 978-86-82631-39-2
  Detail publikace
DANĚK, J., STEHLÍK, J., VAVŘÍK, P., NEDOMA, J., HLAVÁČEK, I., DENK, F. Stress-strain analyses of the variably weight-bearing knee replacements in connection with the different position of the femoral part of TKP . Plzeň, 2007.
  Detail publikace
DANĚK, J., STEHLÍK, J., VAVŘÍK, P., NEDOMA, J., HLAVÁČEK, I., DENK, F. Stress-strain analyses of the variably weight-bearing knee replacements in connection with the different position of the femoral part of TKP . In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
VAVRUŇKOVÁ, V., NETRVALOVÁ, M., VAN ELZAKKER, G. Structural and Optical Properties of a-Si:H Thin Films in Multilayered Structures. In Proceedings of the 13th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. Žilina: University of Žilina, 2007. s. 109-112. ISBN: 978-80-8070-709-5
  Detail publikace
VAVRUŇKOVÁ, V., MÜLLEROVÁ, J., ŠUTTA, P. Structural and optical properties of PECVD a-Si:H influenced by different hydrogen dilutions. In Vákuové technológie - nové trendy vo výskume a aplikáciách. Bratislava: Slovenská vákuová spoločnosť, 2007. s. 104-107. ISBN: 978-80-969435-3-1
  Detail publikace
FLICKYNGEROVÁ, S., SHTEREVA, K., VAVRUŇKOVÁ, V., HAŠKO, D., NOVOTNÝ, I., TVAROŽEK, V., ŠUTTA, P., VAVRINSKÝ, E. Structural and optical properties of sputtered ZnO thin films. Applied Surface Science, 2007, roč. 254, č. 12, s. 3643-3647. ISSN: 0169-4332
  Detail publikace
HRUŠÁK, J., MAYER, D., ŠTORK, M. Structural approach to instability and chaos in non-linear causal . In Systems Theory and Scientific Computation. Athens: WSEAS Press, 2007. s. 223-228. ISBN: 978-960-8457-98-0
  Detail publikace
KUŽEL, R., MATĚJ, Z., ŠÍCHA, J., MUSIL, J. Structural studies of crystallization and growth of magnetron deposited TiO2 thin films by X-ray diffraction and reflectivity. Acta Crystallographica, 2007, č. 3, s. 284-285. ISSN: 0108-7673
  Detail publikace
FRÖMEL, K., KLOBOUK, T., LUKAVSKÁ, M. Structure of PA in 25-69 year old population in the Czech Republic. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, vol. 37, no. 2. Olomouc: Palacký University, 2007. s. 44-45. ISBN: 978-80-244-1792-9
  Detail publikace
ŠTROFOVÁ, J., RICHTR, V. Structured study of chemistry teaching at University of West Bohemia in Pilsen. In Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education. Prague: Charles University, 2007. s. 306-309. ISBN: 978-80-86561-85-1
  Detail publikace
POLANSKÝ, R. Strukturní změny v polyetylénu vyvolané jeho tepelným rozpadem. In Elektrotechnológia '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 118-121. ISBN: 978-80-8073-834-1
  Detail publikace
VACEK, J. Strukturování inovačních procesů. In MOMAN 07. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2007. s. 281-294. ISBN: 80-86596-87-7
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Strukturální fondy jako jeden z nástrojů spolufinancování nákladů ve zdravotnictví. In Proceedings of the international academic Conference on increasing competitiveness or regional, national and international markets. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-1457-5
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Studenti hráli s profesorem. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 158, s. 27-27. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
EGEROVÁ, D. Studentské hodnocení e-learningu jako jeden z aspektů jeho dalšího zkvalitnění. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 226-233. ISBN: 978-80-7041-573-3
  Detail publikace
JIŘIČKOVÁ, J., RUSŇÁK, Š. Studie fyzikálních poměrů v elektrickém kontaktu . In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 126-129. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H. Studijní pobyt mladých autodiagnostiků v Německu . Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh : 2007. 9 s.
  Detail publikace
SÝKORA, M. Studio Projects LSD2. Muzikus, 2007, roč. 17, č. 10, s. 108-109. ISSN: 1210-1443
  Detail publikace
SIEGEL, J., SLEPIČKA, P., KASÁLKOVÁ, N., BLÁHOVÁ, O., ŠVORČÍK, V. Studium Au vrstev na PET modifikovaném Ar plazmatem. Brno - Šlapanice, 2007., ISBN: 978-80-210-4688-7,
  Detail publikace
RŮŽIČKA, M. Studium klasifikace v sociální antropologii. Plzeň : 2007, 131 s.
  Detail publikace
BUDILOVÁ, L. Studium příbuzenství a sociální antropologie . AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-6. ISSN: 1801-8807
  Detail publikace
LÁVIČKA, D., POLANSKÝ, J., BOIRON, O. Study and comparison of results of experimental and numerical solutions for hydraulic analogy. In HEFAT 2007. Sun City: [s.n.], 2007. s. 1-6. ISBN: 978-1-86854-643-5
  Detail publikace
KUŽEL, R., NICHTOVÁ, L., MATĚJ, Z., HEŘMAN, D., ŠÍCHA, J., MUSIL, J. Study of crystallization of magnetron sputtered TiO2 thin films by X-ray scattering. Zeitschrift für Kristallographie, 2007, roč. 2007, č. suppl. 26, s. 247-252. ISSN: 0044-2968
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, V., BURŠÍK, J., KARÁSKOVÁ, M., JAŠEK, O., ZAJÍČKOVÁ, L., FRANTA, D., KLAPETEK, P., BLÁHOVÁ, O. Study of mechanical properties of NCD coatings. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
TRNKA, P. Study on the Wall Insulation in Inverter-Fed Drive. Mississippi State University, 2007.
  Detail publikace
MIKOVCOVÁ, P. Stupeň konverze reaktoplastických pryskyřic. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 350-353. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
PALÁN, R. Stárnutí pulzně namáhané drážkové izolace. V Plzni, 2007., ISBN: 978-80-7043-572-4,
  Detail publikace
SLÁDEK, V. Střední Evropa a Čechy ve svrchním pleistocénu : evoluce anatomicky moderního člověka a neandrtálců. Akta Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 2, s. 11-21. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Supervize v učitelské profesi. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-7040-991-6
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Supervize v učitelské profesi. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 100-101. ISBN: 978-80-7040-987-9
  Detail publikace
KRETZSCHMAR, H., COOPER, J., GALLAGHER, J., HARVEY, A., KNOBLOCH, K., MAREŠ, R., MIYAGAWA, K., OKITA, N., SPAN, R., STÖCKER, I., WAGNER, W., WEBER, I. Supplementary Backward Equations p(h,s) for the Critical and Supercritical Regions (Region 3), and Equations for Two-Phase Region and Region Boundaries of the lAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam . Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2007, roč. 129, s. 1125-1137. ISSN: 0742-4795
  Detail publikace
KRETZSCHMAR, H., COOPER, J., DITTMANN, A., FRIEND, D., GALLAGHER, J., HARVEY, A., KNOBLOCH, K., MIYAGAWA, K., OKITA, N., STÖCKER, I., WAGNER, W., MAREŠ, R. Supplementary Backward equations T(p, h), v(p, h), and T(p,s) for the Critical and Supercritical Regions (Region 3) of the Industrial Formulation IAPWS-IF97 for water and steam.. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2007, roč. 129, s. 294-303. ISSN: 0742-4795
  Detail publikace
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Supplier Selection in the Network of Companies - cluster. In Uddevalla Symposium 2006. Uddevalla: University West, 2007. s. 573-587. ISBN: 978-91-631-9852-6
  Detail publikace
HRDÝ, M. Support of Small and Medium Entreprises and its Influence on the Economic and Social Development of Regions in the Czech Republic under the conditions of EU. In Zarzadzanie finansami. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2007. s. 515-522.
  Detail publikace
ŠÍCHA, J., HEŘMAN, D., MUSIL, J., STRÝHAL, Z., PAVLÍK, J. Surface Morphology of Magnetron Sputtered TiO2 Films. Plasma Processes and Polymers, 2007, roč. 4, č. S1, s. S345-S349. ISSN: 1612-8850
  Detail publikace
RICHTR, K. Surface tension of ordinary water. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 175-178. ISBN: 978-80-7043-544-1
  Detail publikace
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Surge phenomena on non-homogeneous transmission line and parameters of transformer for interconnection. Stará Lesná, 2007.
  Detail publikace
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Surge phenomena on non-homogeneous transmission line and parameters of transformer for interconnection. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 170-175. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
KOTLAN, V. Surge waves on interconnected overhead-cable line and parameters of transformer for this interconnection. Ustroń, 2007.
  Detail publikace
KOTLAN, V. Surge waves on interconnected overhead-cable line and parameters of transformer for this interconnection. In IC-SPETO 2007. Gliwice: Politechnika Slaska, 2007. s. 109-110. ISBN: 978-83-85940-29-6
  Detail publikace
VOBORNÍK, A., TUREČEK, O. Survey report of software project OpenLab. Plzeň : 2007. 4 s.
  Detail publikace
Bořík, J., Kejzlar, L., Rudolf, V., Sitera, J., Šustr, Z. Svět digitální identity 2007. Plzeň, 26.03.2007 - 26.03.2007.
  Detail publikace
SVOBODA, V. Světový inferencialismus v Praze. Filosofický časopis, 2007, roč. 55, č. 4, s. 622-625. ISSN: 0015-1831
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Symfonický večer měl úspěch. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 121, s. 27-27. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
KOMRSKA, T. Synchronizace 1-fázového NPU pomocí diskrétní Fourierovy transformace. 22160-33-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 15 s.
  Detail publikace
KOMRSKA, T., PEROUTKA, Z. Synchronizace jednofázového napěťového pulzního usměrňovače s napětím napájecí sítě. In Liberecké elektrické pohony. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 195-199. ISBN: 978-80-7372-272-2
  Detail publikace
KOMRSKA, T., PEROUTKA, Z. Synchronizace pulzního usměrňovače s trakčním vedením pomocí fázového závěsu. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
KOMRSKA, T., PEROUTKA, Z. Synchronization with Grid Voltage for Single-Phase Voltage-Source Active Rectifier. In Applied Electronics 2007. Pilsen: University of West Bohemia, 2007. s. 105-108. ISBN: 978-80-7043-537-3
  Detail publikace
HAVEL, B. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 11, s. 413-416. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
MACHOVÁ, S. Syntaktický popis češtiny a jeho univerzitní výuka. In Čeština - bádání a učení. Brno: Masarykova univerzita , 2007. s. 119-123. ISBN: 978-80-210-4278-0
  Detail publikace
ŠTORK, M. Syntezátor frekvence s koincidenčním směšovačem. Sdělovací technika, 2007, roč. 55, č. 11, s. 18-20. ISSN: 0036-9942
  Detail publikace
KRÓNEROVÁ, E. Systematický přístup k výuce vstřikovacích forem. In 48. Mezinárodná konferencia katedier častí strojov a mechanizmov 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. s. 144-148. ISBN: 978-80-227-2708-2
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Systém DRG jako možný způsob úhrady zdravotní péče. In MendelNet 2007. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-903966-6-1
  Detail publikace
HOIDEKR, J., PRAŽÁK, A., PSUTKA, J., TYCHTL, Z. Systém automatického vyhledávání klíčových segmentů v rozsáhlém audiovizuálním archivu hokejových zápasů. 2007.
  Detail publikace
ŠVEC, J. Systém pro editaci klasifikační hierarchie dialogů. 2007.
  Detail publikace
ŠVEC, J. Systém pro klasifikaci a segmentaci hlasových dialogů. 2007.
  Detail publikace
KRŇOUL, Z., ŽELEZNÝ, M. Systém pro nácvik artikulace sluchově postižených. 2007.
  Detail publikace
ROUBAL, J., STANČÍK, P. Systém pro zvýšení konkurenceschopnosti MSP pomocí facility managementu. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 214-219. ISBN: 978-80-7041-824-6
  Detail publikace
MENTLÍK, P. Systémová a geomorfologická analýza. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 41-46. ISBN: 978-80-7043-658-5
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., FIDLEROVÁ, T., SRCHOVÁ, M. Systémový pohled na využití modulu Knowledge Expert - Delmia V5. Plzeň : ZČU-FST-KPV, 2007. 33 s.
  Detail publikace
ŠEBESTA, V., ŠTVERKA, V., ŠEBESTOVÁ, M., STEINER, F., SEDLÁČEK, M. Systémy managementu bezpečnosti informací. Část 3. Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací podle BS 7799-3:2006. 1. vyd. Praha : Český normalizační institut, 2007, 90 s. ISBN: 978-80-7283-239-2
  Detail publikace
FIALA, J. Sál aplaudoval pěvkyni vestoje. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 113, s. 22-22. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
STANČÍK, P. Sítě podniků a outsourcing. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 159-173. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
FIALA, J. Sólisté i orchestr konzervatoře uspěli. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 75, s. 23-23. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
KAISER, T., ŠKREKOVSKI, R. T-joins intersecting small edge-cuts in graphs. Journal of Graph Theory, 2007, roč. 56, č. 1, s. 64-71. ISSN: 0364-9024
  Detail publikace
TUREČEK, O. TC Konnekt 8. Muzikus, 2007, roč. 17, č. 9, s. 106-107. ISSN: 1210-1443
  Detail publikace
PETRLÍKOVÁ, J. THE COMPETION OF PRESENT AND PERFECTIVE GERUND IN GERUNDIAL CONSTRUCTIONS. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, Praha, 2007.
  Detail publikace
PETRLÍKOVÁ, J. THE COMPETION OF PRESENT AND PERFECTIVE GERUND IN GERUNDIAL CONSTRUCTIONS. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, Praha, 2007.
  Detail publikace
STRNAD, T., ŘEHOŘ, J. Taguchi´s Method Credibility Study of Experiments Reducing by the Milling Operations. Strojírenská technologie, 2007, roč. 12, č. 1A, s. 207-210. ISSN: 1211-4162
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Talent roste v odříkání - Daniil Charms: Čtyřnohá vrána a nové taškařice. RuskoDnes.cz, 2007, s. 1-3. ISSN: 1802-4211
  Detail publikace
KRASL, M., VLK, R., TRS, F. Tank losses of power transformer. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 184-186. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
MIŠTEROVÁ, I. Teaching English Literature to Non-Philologists. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
MIŠTEROVÁ, I. Teaching English Literature to Non-Philologists. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 51-61. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
PSUTKA, J. Techniky parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků v systémech rozpoznávání řeči. Plzeň : 2007, 134 s.
  Detail publikace
HOLUB, P. Technische Universitat Freiberg. 2007.
  Detail publikace
JIŘIČKOVÁ, J. Technische Universität Chemnitz. 2007.
  Detail publikace
TUPA, J. Technologie a procesní řízení. In Elektrotechnológia '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 122-124. ISBN: 978-80-8073-834-1
  Detail publikace
HAMÁČEK, A. Technologie embedded - nový typ integrace. Plzeň : ZČU v Plzni, 2007, 88 stran s.
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Temná cesta od Abakanlagu po Žunvoz (Průvodce říší zla Vladimíra Bystrova). . RuskoDnes.cz, 2007, s. 1-. ISSN: 1802-4211
  Detail publikace
TRNKA, P., PIHERA, J., PROSR, P., POLANSKÝ, R. Temperature Aging of the Selected Synthetic and Mineral Transformer Insulation Systems. In Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of 18th International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 2007. s. 777-778. ISBN: 3-901509-58-5
  Detail publikace
HLIŇÁKOVÁ, P., VELIČOVÁ, K., DOSTÁLOVÁ, T., DANĚK, J., NEDOMA, J., DENK, F., LANZENDORFER, M., HLAVÁČEK, I. Temporomandibular joint numerical reconstruction - healthy joint analysis. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
KOSNAR, M., LAŠOVÁ, V. Tenkostěnný odlitek HCW4 - Čína - Porovnání vlasností. 1M6840770003. vyd. Praha : : České vysoké učení technické. Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, 2007. 23 s.
  Detail publikace
KŘÍŽ, A., KOŽMÍN, P. Tenké vrstvy na řezných nástrojích pro těžkoobrobitelné plasty. In Metal 2007. Ostrava: Tanger, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-86840-33-8
  Detail publikace
KŘÍŽ, A., KOŽMÍN, P., ČESÁNEK, J. Tenké vrstvy na řezných nástrojích pro těžkoobrobitelné plasty. MM Průmyslové spektrum, 2007, roč. 0, č. 4, s. 64-65. ISSN: 1212-2572
  Detail publikace
KŘÍŽ, A., KOŽMÍN, P. Tenké vrstvy na řezných nástrojích pro těžkoobrobitelný materiál. Strojárstvo, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 48-49. ISSN: 1335-2938
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Teoretická východiska pro strategii a řešení změn ve zdravotnictví v České republice. In Doctus 2007. Bratislava: AT Publishing - PhDr. Marta Horváthová, 2007. s. 97-101. ISBN: 978-80-88954-43-9
  Detail publikace
JEŽEK, J. Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji . In INPROFORUM 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 251-256. ISBN: 978-80-7394-016-4
  Detail publikace
DEMJANČUK, N., SCHUSTER, R. Teorie a dějiny vědy a techniky. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 285 s. ISBN: 978-80-7043-592-2
  Detail publikace
FAJKUS, B., NOSEK, J. Teorie a dějiny vědy a techniky. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 285 s.
  Detail publikace
Schuster, R. Teorie a dějiny vědy a techniky IV.. KFI, FF, ZČU, SP319, Plzeň, 20.09.2007 - 20.09.2007.
  Detail publikace
KUBÁT, M. Teorie antisystémové strany. Politologický časopis, 2007, roč. 14, č. 2, s. 110-123. ISSN: 1211-3247
  Detail publikace
KRIEGERBECKOVÁ, J. Teorie o biologické determinaci zločinného chování v interpretaci Cesare Lombrosa a Earnesta A. Hootona. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 83-107. ISBN: 978-80-7043-592-2
  Detail publikace
TRNKA, P., POLANSKÝ, R. Tepelné stárnutí izolačního systému olej-papír. ElectroScope, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
PECHÁNEK, R. Tepelný a ventilační výpočet uzavřeného trakčního asynchronního motoru. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 65-68. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
ROGL, M., KŘÍŽ, A., BENEŠ, P. Teplotní degradace tenkých otěruvzdorných vrstev. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 103-107. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
BENEŠ, P., SOSNOVÁ, M., MARTAN, J., KŘÍŽ, A., CHMELÍČKOVÁ, H. Teplotní odolnost PVD vrstev vůči laserovému povrchovému ohřevu. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: DigitaL Graphic, 2007. s. 13-18. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
MENTLÍK, V., PROSR, P. Teplotní parametry výkonových transformátorů. In Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Ostrava: Tanger, 2007. s. 93-99. ISBN: 978-80-86840-31-4
  Detail publikace
PROSR, P. Teplotní parametry výkonových transformátorů. VŠB-TU Ostrava, 2007.
  Detail publikace
PROSR, P., PIHERA, J., POLANSKÝ, R., TRNKA, P. Teplotní stabilita izolačních kapalin. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 279-282. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
JAŠA, J. Teplotní čidlo pro potřeby CRRT. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 29-30. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
ČEŠKA, Z., HANÁK, I., TESAŘ, R. Teraman. 2007.
  Detail publikace
ČEŠKA, Z., HANÁK, I., TESAŘ, R. Teraman: A Tool for N-gram extraction from large datasets. In IEEE 3rd International conference on intelligent computer communication and processing. New York: IEEE, 2007. s. 209-216. ISBN: 1-4244-1491-1
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PROSR, P. Termická analýza tepelného rozpadu materiálů PEVA a PEUU. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 272-275. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
MIKOVCOVÁ, P. Termické analýzy aplikovatelné na reaktoplastické pryskyřice. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 49-52. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PROSR, P. Termické analýzy kabelových izolací. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 64 s.
  Detail publikace
POLANSKÝ, R. Termické analýzy síťovaného polyethylenu . Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2007, roč. 6, č. 3, s. 121-126. ISSN: 1336-1376
  Detail publikace
MILDORF, T. Terminologický slovník geodetických základů. Ostrava, 2007.
  Detail publikace
MILDORF, T. Terminologický slovník geodetických základů. In GIS Ostrava 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. s. 1-4.
  Detail publikace
POLANSKÝ, R., TRNKA, P. Termogravimetrie kapalných izolantů. ElectroScope, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PROSR, P. Termomechanická analýza velmi tenkých vzorků. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 268-271. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
KNOLL, V., OUTLÁ, V. Terorismus a mezinárodní právo. Právník, 2007, roč. 146, č. 5, s. 578-580. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
KNOLL, V. Terorismus ve středověku? : zamyšlení na příkladu Chebska. In Terorizmus a medzinárodné právo. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 220-229. ISBN: 978-80-969320-2-3
  Detail publikace
KOSTURIK, K. Tester řídících jednotek filtru pevných částic. 2007.
  Detail publikace
PACHECO, C. Testing Distributed Embedded Real-Time Systems using Timed Automaton and TCTL Logic and J-Sim Simulation . In XIV. Congreso International de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Sistemas. Piura: Universidad de Piura, 2007. s. 1-7.
  Detail publikace
PAŠKA, M. Testing of embedded systems using application level threads. In Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 111-116. ISBN: 978-80-7043-605-9
  Detail publikace
JÍLEK, J., ŠTORK, M. Testování oscilometrických monitorů krevního tlaku : běžně používané metody a nová metoda. In Trendy v biomedicínském inženýrství. Praha: České vysoké učení technické, 2007. s. 90-93. ISBN: 978-80-01-03777-5
  Detail publikace
HARANT, P., STEINER, F. Testování pájitelnosti metodou smáčecích vah. ElectroScope, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
STEINBERGER, J. Text Summarization within the LSA Framework. Plzeň : 2007, 107 s.
  Detail publikace
MATOUŠEK, V., MAUTNER, P. Text, Speech and Dialogue . LNAI 4629. vyd. Berlin : Springer, 2007, 663 s. ISBN: 978-3-540-74627-0
  Detail publikace
Matoušek, V., Mautner, P. Text, Speech and Dialogue . Plzeň, hotel Primavera, 03.09.2007 - 07.09.2007.
  Detail publikace
HRDINA, A. Texty ke studiu konfesního práva. II, Český stát. Praha : Karolinum, 2007, 332 s. ISBN: 978-80-246-1372-7
  Detail publikace
KNOLL, V., PŘIBYL, S. Texty ke studiu konfesního práva. II, Český stát. Praha : Karolinum, 2007. 332 s.
  Detail publikace
ŠULÁK, M., VACÍK, E., IRCINGOVÁ, J. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnikatelských projektů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 159 s. ISBN: 978-80-7043-612-7
  Detail publikace
HORÁK, M. The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
KRÁL, L. The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 235 s. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
HREŠANOVÁ, E. The Commercialisation of Maternity Care and Social Inequalities among Birthing Women in the Czech Republic. Glasgow, 2007.
  Detail publikace
HREŠANOVÁ, E. The Commercialisation of Maternity Care, Consumerism and Emerging Social Inequalities among Birthing Women in the Czech Republic. Columbus, Ohio, 2007.
  Detail publikace
LÁVIČKA, D., BARTÁK, J., SOUČEK, M., BULANT, M., SOUTNER, Š. The Computational Fluid Dynamics of Sport Car. GÉP, 2007, roč. 0, č. 10-11, s. 63-64. ISSN: 0016-8572
  Detail publikace
LUPTÁK, Ľ. The Dilemma of the Societal Sector of Security. In Panorama of global security environment 2006 ? 2007. Bratislava : Ministry of Defence of the Slovak Republic, 2007, s. 553-568. ISBN: 978-80-89261-10-9
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. The Early History of the Somali and the Discussion on Baiso - an overview. In Viva Africa 2007. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 95-106. ISBN: 978-80-87025-17-8
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. The Early History of the Somali and the discussion on Baiso. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
KOPP, J., ROUBAL, Z. The Environmental Changes. In The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s. 81-93. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
JEŽEK, K., HYNEK, J. The Fight against Spam - A Machine Learning Approach . In Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Accesss. Vienna: ÖKK-Editions, 2007. s. 381-392. ISBN: 978-3-85437-292-9
  Detail publikace
NEČESAL, P. The Fucik Spectrum for Multi-Point Boundary Value Problems. Flagstaff, Arizona, USA, 2007.
  Detail publikace
NEČESAL, P. The Fučík Spectrum Structure: Known Results, Experiments and Open Problems. Hejnice, ČR, 2007.
  Detail publikace
JUMAYEV, K. The Generalized Riemann Problem Approach for a Weakly Coupled System. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
PORAZILOVÁ, A. The Geodesic Shortest Path. Nedvědice, 2007., ISBN: 978-80-85763-41-6,
  Detail publikace
PORAZILOVÁ, A. The Geodesic Shortest Path. In GCG 2007. Brno: Littera, 2007. s. 157-162. ISBN: 978-80-85763-41-6
  Detail publikace
MATUŠKOVÁ, A., NOVOTNÁ, M. The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, 179 s. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
PREIS, J., KING, J. The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, 179 s.
  Detail publikace
KUFNER, A., MALIGRANDA, L., PERSSON, L. The Hardy Inequality. 1. vyd. Pilsen : Vydavatelský servis, 2007, 161 s. ISBN: 978-80-86843-15-5
  Detail publikace
MTAAWA, J., BASHER, Z. The Implementation of JIT Techniques in Libyan Companies. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 140-155. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
DUCHEK, P. The Influence of the Concentration and Kind of Modification of Montmorillonite on Properties of Nanocomposite Coating. Praha : 2007.
  Detail publikace
MATTA, I. The Internet - A Realm of Misspelling and Grammatical Discrepancies. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
MATTA, I. The Internet - A Realm of Misspelling and Grammatical Discrepancies. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 37-42. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
LEGÁT, M., GRŮBER, M., MATOUŠEK, J. The Issue of Checking the Volume Consistence of Speech Corpus During Recording. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 206-211. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
KONOPÍK, M., HABERNAL, I. The Java Abstract Annotation Editor. 2007.
  Detail publikace
PAVLÁK, M. The Management of the Working Rehabilitation of Handicapped Persons at Non - Profit Making Organizations. Banská Bystrica, 2007.
  Detail publikace
GIRG, P. The Mathematical Explorer in Slovak and Czech Languages. Bratislava, 2007.
  Detail publikace
PECHA, L. The Old Babylonian Text Corpus Project. Moskva, St. Petersburg, 2007.
  Detail publikace
KUBATA, M. The Phenomenon of Securitization in South Africa. In Viva Africa 2007. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 241-249. ISBN: 978-80-87025-17-8
  Detail publikace
ŠEVČÍK, M. The Power and Its Disrupting by Art (Notes on the Concept of Artwork in Jan Patočka's Thought). In Infobook. Ankara: SANART, 2007. s. 314-314.
  Detail publikace
KALVAS, F. The Principle of the Agenda-Setting Process. Berlín, 2007.
  Detail publikace
HREŠANOVÁ, E. The Professionalisation of Midwives in the Czech Republic: an Ethnographic Study. Glasgow, 2007.
  Detail publikace
SKALA, B. The Proposal and Realization of Substitotional Electrical Load for Running Life Test of Buttons of the Kitchen Machine. In International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 92-93. ISBN: 978-80-214-3560-5
  Detail publikace
SKALA, B. The Proposal and Realization of Substitutional Electrical Load for Running Life Test of Buttons of the Kitchen Machine. 22160-17-07. vyd. Plzeň : Value Engineering, 2007. 13 s.
  Detail publikace
MOUČEK, R., KONOPÍK, M. The Semantic Range of Spoken Dialogue Systems. In SPECOM 2007 proceedings. Moscow: Moscow State Linguistic University , 2007. s. 720-724. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
MACHLICA, L., ZAJÍC, Z. The Speaker Adaptation of an Acoustic Model. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 212-217. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
BARTÁK, J., ČERMÁK, R. The System Based on the Theory of TS Use in Maglev Experiment Conceptual Design. GÉP, 2007, roč. 58, č. 10-11, s. 6-8. ISSN: 0016-8572
  Detail publikace
DOKOUPIL, J. The Transformation of the Industry in Plzeň. In The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s. 116-125. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. The University of York. 2007.
  Detail publikace
JANEČEK, P., MOŠNA, J., PRAUTSCH, P. The Use of Coxian Distribution in Closed-Form Treatment of Stochastic Petri Nets. In Proceedings of the 15th Mediterranean Conference on Control and Automation. New York: IEEE, 2007. s. 1193-1196. ISBN: 978-1-4244-1281-5
  Detail publikace
VALACH, P., NOVÁK, Z. The actual level of sport gymnastics of upper-primary students. In Book of abstracts of 4th FIEP European Congress. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 146-146. ISBN: 978-80-969343-9-3
  Detail publikace
DANĚK, J. The aspects of mathematical modelling of weight-bearing human joints. Bratislava, 2007.
  Detail publikace
DANĚK, J. The aspects of mathematical modelling of weight-bearing human joints. In Aplimat 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 71-78. ISBN: 978-80-969562-8-9
  Detail publikace
KLÁŠTERKA, H. The behaviour of a tube bundle near the stability limit. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 87-96. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
TRINGELOVÁ, M., NARDINOCCHI, P., TERESI, L., DICARLO, A. The cardiovascular system as a smart system. In Topics on Mathematics for Smart Systems. Singapore: World Scientific Publishing Co., 2007. s. 253-270. ISBN: 978-981-270-392-7
  Detail publikace
KAISER, T., KRÁL, D., ŠKREKOVSKI, R., ZHU, X. The circular chromatic index of graphs of high girth. Journal of Combinatorial Theory.Series B, 2007, roč. 97, s. 1-13. ISSN: 0095-8956
  Detail publikace
FOŘT, J., MICHALÍK, M., KŮS, V., DRÁBEK, P. The control problems of the switched reluctance motor. In Power electronics intelligent motion power quality. Stuttgart: Mesago PCIM, 2007. s. 1-6.
  Detail publikace
CHVAL, Z., STANĚK, J. The design of curing presses analysis. In PhD 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 79-84. ISBN: 978-80-7043-597-7
  Detail publikace
ČÍHALOVÁ, L. The effect of muscle fatigue on the behavior of single muscle fibre. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 401-410. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
BASHER, Z., MTAAWA, J. The effect of technical change on Libyan organisations. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 14-28. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
ČEŠKA, Z. The future of copy detection techniques. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 5-10. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
SIEGL, J., ŠVÍGLER, J. The geometry of surfaces contact. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 647-656. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
PETRLÍKOVÁ, J. The gerund in the function of sentence condenser. Linguistica Pragensia, 2007, roč. 17, č. 1, s. 17-29. ISSN: 0862-8432
  Detail publikace
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. The influence of geometry on blood flow in a bypass model. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
MENTLÍK, V., PIHERA, J., TRNKA, P., TÁBOŘÍK, O. The influence of pulse stress on main-wall insulation of electrical rotating machines. In Maszyny Elektryczne. Katowice: Branzowy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Mazsyn Elektrycznych Komel,, 2007. s. 43-46.
  Detail publikace
ŠIROKÝ, J., ŠIMANDL, M. The multiple model approach to fault detection with result verification. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 224-229. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
NĚMEC, L., STEINER, M. The optimization method for testint of the frame construction in automobiles. In Automotive Engineering for Improved Safety. Beograd: Yugoslav Society of Automotive Engineers, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-86-80941-31-8
  Detail publikace
DRÁBEK, P. The p-Laplacian - mascot of nonlinear analysis. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 2007, roč. 76, č. 1, s. 85-98. ISSN: 0862-9544
  Detail publikace
POKORNÝ, J. The patellofemoral joint and the total knee replacement. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 135-140. ISBN: 978-80-7043-574-8
  Detail publikace
POKORNÝ, J., KŘEN, J. The patellofemoral joint and the total knee replacement. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 595-602. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
MORÁVKA, Š. The proper filling confirmation of the cavities in massive concrete structures of nuclear power plants by impact-echo method. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 185-192. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
EGERMAIER, J., BRANDNER, M., KOPINCOVÁ, H. The shock wave decomposition for solving flow through the elastic tube. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
VYCHYTIL, J., HOLEČEK, M. The simple model of cell prestress maintained by cell incompressibility. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. The strategies of natural number representation in the primary school. In International Conference Presentation of Mathematics '07. Liberec: Technical University, 2007. s. 161-164. ISBN: 978-80-7372-252-4
  Detail publikace
PITTERMANN, M., DRÁBEK, P., CÉDL, M., FOŘT, J. The study of the traction drive with middle-frequency transformer. In Transcom 2007. Žilina: University of Žilina, 2007. s. 159-162. ISBN: 978-80-8070-694-4
  Detail publikace
DUPAL, J. The transient response of vibrating systems containing random parameters. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 41-46. ISBN: 978-83-60102-46-6
  Detail publikace
ŠMEJDA, L. The use of aerial and satellite imagery in archaeology. Brighton, 2007.
  Detail publikace
MORAVCOVÁ, F., JANSOVÁ, M., KOCHOVÁ, P. The ´balls and springs´ microstructural model of the mechanical behaviour of the gastropod´s tissue. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
PECHÁNEK, R. Thermal calculations in steady state of asynchronous enclesed motor. In OWD '2007. Warszawa: PTETiS, 2007. s. 43-46. ISBN: 83-922242-2-1
  Detail publikace
HIRT, T. Thomas Hylland Eriksen, Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Český lid, 2007, roč. 92, s. 445-447. ISSN: 0009-0794
  Detail publikace
MUSIL, J., ZEMAN, P., DOHNAL, P. Ti-Si-N Films with a High Content of Si. Plasma Processes and Polymers, 2007, roč. 4, č. S1, s. S574-S578. ISSN: 1612-8850
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P. Tilingár ze Strádaně (pokračování z minulého čísla). Vlastivědný sborník, 2007, roč. 17, č. 2, s. 19-24. ISSN: 1801-0032
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P. Tillingár ze Strádáně. Vlastivědný sborník, 2007, roč. 17, č. 1, s. 20-24. ISSN: 1801-0032
  Detail publikace
LIŠKA, J., JANEČEK, E. Time-Frequency Representation of Instantaneous Frequency Using a Kalman Filter. In ICINCO 2007. [S.l.]: INSTICC PRESS, 2007. s. 40-46. ISBN: 978-972-8865-84-9
  Detail publikace
PAJDAROVÁ, A., VLČEK, J., KUDLÁČEK, P., LUKÁŠ, J., MUSIL, J. Time-resolved Langmuir probe diagnostics of high-power pulsed dc magnetron discharges during deposition of copper films. In XXVIII International conference on phenomena in ionized gases. Praha: Institute of Plasma Physics AS CR, 2007. s. 1960-1962. ISBN: 978-80-87026-01-4
  Detail publikace
ČERMÁK, R., BARTOŇ, L., MATOUŠEK, J. Tool condition monitoring using active magnetic bearings. In CADAM 2007. Rijeka: Zigo, 2007. s. 15-16. ISBN: 978-953-7142-24-7
  Detail publikace
NOVOTNÝ, J. Topos rozdvojení srdce. In Jeden jazyk naše heslo buď IV. Radnice: Spolek divadelních ochotníků, 2007. s. 171-178. ISBN: 978-80-86944-18-0
  Detail publikace
BUDIL, I., ZÍKOVÁ, T. Totalitarismus 3. 1. vyd. Ústí nad Labem : Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007, 187 s. ISBN: 978-80-87025-15-4
  Detail publikace
KAISER, T., KRÁL, D., STACHO, L. Tough spiders. Journal of Graph Theory, 2007, roč. 56, č. 1, s. 23-40. ISSN: 0364-9024
  Detail publikace
MUSIL, J., JIROUT, M. Toughness of hard nanostructured ceramic thin films. Surface and Coatings Technology, 2007, roč. 201, č. 9-11, s. 5148-5152. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
REITSPIES, Z., SVOBODA, J. Tourism. In The geography of Plzeň. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 135-144. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
KONOPÍK, M., MOUČEK, R. Towards Semantic Analysis of Spoken Queries. In SPECOM 2007 proceedings. Moscow: Moscow State Linguistic University , 2007. s. 817-822. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
ČERMÁK, R., BARTOŇ, L., MATOUŠEK, J., BARTÁK, J. Towards a supervision system for high speed cutting spindle with active magnetic bearings. GÉP, 2007, roč. 58, č. 10-11, s. 22-27. ISSN: 0016-8572
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., VONDRÁŠEK, F., KOMRSKA, T., ŽÁK, J., BLAHNÍK, V. Trakční měnič se středofrekvenčním transformátorem: varianta s nepřímými frekvenčními měniči. 2007.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., ZEMAN, K. Trakční pohon se synchronním motorem. Návrh algoritmů řízení a regulace. 22160-10-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 29 s.
  Detail publikace
ZEMAN, K., PEROUTKA, Z. Trakční pohon se synchronním motorem. Návrh optimálních parametrů regulačních algoritmů. 22160-12-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 36 s.
  Detail publikace
ZEMAN, K., PEROUTKA, Z. Trakční pohon se synchronním motorem. Problematika kmitů LC filtru. 22160-14-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 29 s.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., ZEMAN, K. Trakční pohon se synchronním motorem. Shrnutí výsledků. 22160-15-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita , 2007. 43 s.
  Detail publikace
ZEMAN, K., PEROUTKA, Z. Trakční pohon se synchronním motorem. Simulace vybraných přechodových dějů. 22160-11-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 53 s.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., ZEMAN, K. Trakční pohon se synchronním motorem. Vliv přesnosti čidla polohy rotoru na činnost pohonu. 22160-13-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 16 s.
  Detail publikace
ZEMAN, K., PEROUTKA, Z. Trakční pohon se synchronním motorem. Výběr optimální varianty řídících a regulačních algoritmů. 22160-9-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 46 s.
  Detail publikace
PEROUTKA, Z., VONDRÁŠEK, F., MOLNÁR, J. Trakční sestava nepřímých měničů se středofrekvenčním transformátorem : algoritmy řízení a regulace. 22160-22-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 18 s.
  Detail publikace
MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z., VONDRÁŠEK, F. Trakční sestava nepřímých měničů se středofrekvenčním transformátorem : analýza a syntéza výkonového obvodu. 22160-1-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 49 s.
  Detail publikace
MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z., VONDRÁŠEK, F. Trakční sestava nepřímých měničů se středofrekvenčním transformátorem : výkonový obvod funkčního modelu 100 kW. 22160-2-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 20 s.
  Detail publikace
CÉDL, M., DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M., VONDRÁŠEK, F. Trakční sestava přímého měniče se středofrekvenčním transformátorem (analýza výkonového obvodu 4kW). 22160-18-07 . vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 13 s.
  Detail publikace
KRASL, M., VLK, R. Trakční transformátor 1MVA, supravodivý, olejový a středofrekvenční. GaČR 102/05/0942. vyd. Plzeň : ZČU Plzeň, 2007. 18 s.
  Detail publikace
EDER, W., HOSNEDL, S. Transformation system - revisited. In Design for society. Paris: Ecole Centrale Paris, 2007. s. 1-11. ISBN: 1-904670-02-4
  Detail publikace
EDER, W., HOSNEDL, S. Transformation system - revisited. In Design for society. Paris: Ecole Centrale Paris, 2007. s. 733-734. ISBN: 1-904670-01-6
  Detail publikace
DOKOUPIL, J. Transformující se průmysl města. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 119-129. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
KRŇOUL, Z., ŽELEZNÝ, M. Translation and Conversion for Czech Sign Speech Synthesis. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 524-531. ISBN: 978-3-540-74627-0
  Detail publikace
DOKOUPIL, J. Transport Location and Accessibility of the City. In The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s. 126-134. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Trees and Scents in Tanak. Boletín de la Asociación Espanola de Orientalistas, 2007, roč. 43, s. 171-179. ISSN: 0571-3692
  Detail publikace
PRAŽÁK, A., TYCHTL, Z., PSUTKA, J., RADOVÁ, V. Trenažér pro trénování stínových řečníků. 2007.
  Detail publikace
ŠIMEK, P., DIENSTBIER, O. Trendy v oblasti robotiky. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 174-185. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
VOTÍK, J., ZALABÁK, J. Trenér fotbalu "A" UEFA licence. 1.díl. Obecné kapitoly. Praha : Olympia, 2007. 320 s.
  Detail publikace
DOKOUPIL, J. Trh práce v Plzeňském kraji a jeho proměna za posledních 10 let. In Sachsen und Tschechien - zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht. Chemnitz: Technische Universität, 2007. s. 61-79.
  Detail publikace
KOLINGEROVÁ, I. Triangulations for Computer Graphics Applications. Budmerice, 2007.
  Detail publikace
SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O., JAKUBÉCZYOVÁ, D. Tribological properties of PVD coatings deposited on cold working tool steel. In International science conference of material science and manufacturing technology. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007. s. 103-108. ISBN: 978-80-213-1650-8
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Trojanova hudba okouzluje i mimo plátno. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 273, s. 35-35. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
NETRVALOVÁ, A. Trust, belief and disinformation. In Aplimat 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 81-81. ISBN: 978-80-969562-9-6
  Detail publikace
NETRVALOVÁ, A. Trust, belief and disinformation. In Aplimat. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 227-232. ISBN: 978-80-969562-8-9
  Detail publikace
SKOPEČEK, T. Trvanlivost progresivní řezné keramiky při tvrdém frézování v režimu HSC. ZCU-FST-KTO : ZCU-FST-KTO, 2007. 100 s.
  Detail publikace
SŮVOVÁ, Z., HLOŽEK, J. Tuchoměřice : archeozoologická analýza materiálu ze sídliště mladší doby bronzové (kultura knovízská/štítarská). In Doba popelnicových polí a doba halštatská. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity , 2007. s. 315-322. ISBN: 978-80-254-0954-1
  Detail publikace
LÁVIČKA, D., POLANSKÝ, J., KOVAŘÍK, P., ŠTUDENT, J. Tvorba detailního modelu k popisu proudového pole ve vložce v částicovém filtru.. Plzeň : 2007.
  Detail publikace
ČERBA, O. Tvorba map pro Atlas mezinárodních vztahů. Brno: Vysoké učení technické, 2007.
  Detail publikace
ČERBA, O. Tvorba map pro Atlas mezinárodních vztahů. In Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3337-3
  Detail publikace
STEINBERGER, J., POESIO, M., KABADJOV, M., JEŽEK, K. Two uses of anaphora resolution in summarization . Information Processing and Management, 2007, roč. 43, č. 6, s. 1663-1680. ISSN: 0306-4573
  Detail publikace
MARTAN, J., HERVÉ, O., LANG, V. Two-detector measurement system of pulse photothermal radiometry for the investigation of the thermal properties of thin films. Journal of Applied Physics, 2007, roč. 102, č. 6, s. 064903-1-064903-6. ISSN: 0021-8979
  Detail publikace
LUKEŠ, V. Two-scale computational modelling of soft biological tissues. Plzeň : 2007, 79 s.
  Detail publikace
MORAVCOVÁ, F., HOLEČEK, M. Two-scales modelling of elastic inclusions floating in a viscoelastic matrix. In The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7043-607-3
  Detail publikace
VIKTORA, V. Tylův Poslední Čech. In Josef Kajetán Tyl : 1808-1856-2006-2008. Praha : KANT, 2007, s. 107-112. ISBN: 978-80-86970-47-9
  Detail publikace
MARTÍNEK, P., LAURENC, J., PIHERA, J. Typical Patterns of Partial Discharges Acquired by Measurements on Real Models of Cavity in Solid Dielectric and Instrument Transformers. In Third International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. s. 245-249.
  Detail publikace
VOKÁČOVÁ, J. Typology of idiom analysis. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 102-110. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
LEICHTOVÁ, M. Tádžikistán - rozpad po rozpadu. In Slabé státy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 176-187. ISBN: 978-80-7380-069-7
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, D., KLOBOUK, T., KOLOVSKÁ, I. Tělesná výchova. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Zapadočeská univerzita, 2007, s. 147-152. ISBN: 978-80-7043-591-5
  Detail publikace
KOLOVSKÁ, I., BENEŠOVÁ, D., KLOBOUK, T. Tělesná výchova a sport. In Pedagogická praxe. Plzeň : Zapadočeská univerzita, 2007, s. 126-135. ISBN: 978-80-7043-590-8
  Detail publikace
VOBORNÍK, A. Třetinooktávový filtr. Plzeň : ZČU, 2007. 34 s.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Ubaldo Nicola: Obrazové dějiny filozofie. Filosofický časopis, 2007, roč. 55, s. 137-141. ISSN: 0015-1831
  Detail publikace
FLAŠKOVÁ, J. Ultrafilters and small sets. SPM Bulletin, 2007, roč. 0, č. 22, s. 1-2.
  Detail publikace
ROMPORTL, J. Umělé myšlení a kauzální paradox emergentních systémů. In Umělá inteligence 5. Praha : Academia, 2007, s. 91-112. ISBN: 978-80-200-1470-2
  Detail publikace
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., MALINA, J., SKÁLOVÁ, L. Unbekanntes Gefüge- und Eigenschaftspotenzial niedrig legierter Stähle. In Heat Treatment 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 55-65. ISBN: 978-80-7043-540-3
  Detail publikace
Girg, P., Rychtář, J. Undergraduate Research Section - studenstka soutez v ramci konference AISC 2007. Greensboro, 12.10.2007 - 14.10.2007.
  Detail publikace
PREUSS, P. Unfortunate Dilemmas in Theory of Electrical Engineering. In AMTEE'07. Section IX, Education. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. IX-9-IX-10. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
ŠIMANDL, M., PUNČOCHÁŘ, I. Unified solution of optimal active fault detection and optimal control. In Proceedings of the 2007 American Control Conference. New York: AACC, 2007. s. 3222-3227. ISBN: 978-1-4244-0988-4
  Detail publikace
GIRG, P. Universitaet Rostock. 2007.
  Detail publikace
EDL, M. University of Gaziantep. 2007.
  Detail publikace
EDL, M. University of Kuopio / Varkaus. 2007.
  Detail publikace
JEŽEK, J. University of Münster. 2007.
  Detail publikace
TUPA, J. University of Vigo. 2007.
  Detail publikace
PACINA, J. Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta Přídovědecká, Katedra fyzické geogografie a geoekologie. 2007.
  Detail publikace
GOJDA, M. Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). 2007.
  Detail publikace
DOLEŽAL, T., KNOLL, V. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Widział Prawa i administracji, Lublin, Polska. 2007.
  Detail publikace
EGER, L. Uplatňovanie marketingu vo vzdelávaní. Nitra : Lančarič, doktorská práce, 2007.
  Detail publikace
KADEŘÁBKOVÁ, J. Uplatňování modelů jakosti ve veřejné správě. In Územní samospráva v České republice a Evropě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 317-324. ISBN: 978-80-7380-028-4
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Urbura jako nástroj finanční politiky státu ve 13. a 14. století. In Sborník konference věnované prof. Jiřímu Sejbalovi (1929-2004). Ostrava: MARQ, 2007. s. 31-44. ISBN: 978-80-86840-29-1
  Detail publikace
KELLNER, J., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. Usage of modal synthesis method in modelling of rotating bladed disk vibration. In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
ZEMAN, V., HAJŽMAN, M. Usage of the Generalized Modal Synthesis Method in Dynamics of Machines. Engineering Mechanics, 2007, roč. 14, č. 1-2, s. 45-54. ISSN: 1802-1484
  Detail publikace
HEJTMÁNEK, J., PAVELKA, T. Use of context-dependent units in Czech speech recognition. In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
POTUŽÁK, T., HEROUT, P. Use of distributed traffic simulation in the JUTS project. In EUROCON 2007. New York: IEEE, 2007. s. 314-319. ISBN: 978-1-4244-0812-2
  Detail publikace
KLOVERSA, P. Use of plasma technology in power engineering. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 61-64. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
VOSTRACKÝ, Z., HRABOVSKÝ, M., KLOVERSA, P. Use of plasma technology in power engineering. In AMTEE'07. Section IV. Electrical machines and apparatus. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-564-9
  Detail publikace
HANOUSEK, P., ŠUSTR, Z., ALTSCHMIED, R. User Support in European Universities. Jablonné v Podještědí, 2007.
  Detail publikace
BASTL, B. Using Gröbner bases for computation of general offsets and their self-intersections. Institut of Applied Geometry, JKU Linz, 2007.
  Detail publikace
MOUČEK, R., MOJŽÍŠ, M. Using Scenarious in EEG. In Proceedings of the 8th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet , 2007. s. 1-5. ISBN: 978-963-311-365-3
  Detail publikace
KLEČKOVÁ, J., KRUTIŠOVÁ, J. Using nonverbal communitation in dialog system. In Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications. Firenze: Firenze University Press, 2007. s. 83-84. ISBN: 978-88-8453-673-3
  Detail publikace
HRUŠÁK, J., MAYER, D., ŠTORK, M. Using of Generalization Tellegen's Principle for System Structure Reconstruction Problem. In Proceedings of the International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence - ECAI' 07. No. 1/2007. Pitesti: University of Pitesti, 2007. s. 17-24.
  Detail publikace
NARDINOCCHI, P., SVATOŇ, T., TERESI, L. Using the COMSOL in Modeling of Soft Tissues. In Technical Computing Prague 2007. Praha: HUMUSOFT, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-7080-658-6
  Detail publikace
SVATOŇ, T. Using the Comsol in Modeling of Soft Tissues. Praha, 2007.
  Detail publikace
SKALA, B. Ustavení soustrojí a měření chvění elektrického soustrojí DC motor + AC generátor 50 kW. 22160-16-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 14 s.
  Detail publikace
STAŇKOVÁ, H., SKÁLOVÁ, L., HRDÁ, K., MAŠEK, B. Utilisation of laser confocal microscope Olympus LEXT for the analysis of the fracture area of fine grain steels. In Focus on Microscopy 2007. Valencia: University of Valencia, 2007. s. 144-144.
  Detail publikace
BURGET, D., TŮMOVÁ, O. Utilization of Statistical SW for Analysis of Noise Generators. Smolenice, 2007.
  Detail publikace
BURGET, D., TŮMOVÁ, O. Utilization of Statistical SW for Analysis of Noise Generators. In Measurement 2007. Bratislava: Veda, 2007. s. 106-109. ISBN: 978-80-969672-0-9
  Detail publikace
VOPĚNKA, P. Uvíznutí matematických úvah ve smyčce. In Ani jeden matematický talent nazmar. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 78-85. ISBN: 978-80-7290-332-0
  Detail publikace
DOBIÁŠ, P. Uznání a výkon rozhodčích nálezů zrušených ve státě původu podle relevantní judikatury zahraničních obecných soudů. Právník, 2007, roč. 146, č. 3, s. 325-336. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
ČADA, R. Uzávěry, faktory a hranoly. Plzeň : 2007, 1 sv. s.
  Detail publikace
HEROUT, P. Učebnice jazyka C. 2. díl. 3. . vyd. České Budějovice : Kopp, 2007, 437 s. ISBN: 978-80-7232-329-6
  Detail publikace
HEROUT, P. Učebnice jazyka Java. 3., rozš. vyd.. vyd. České Budějovice : Kopp, 2007, 381 s. ISBN: 978-80-7232-323-4
  Detail publikace
KALVAS, F. Učebnice, která oživí kurzy mediálních studií. Mediální studia, 2007, roč. 2, s. 328-332. ISSN: 1801-9978
  Detail publikace
JEŽEK, J. Učící se region jako koncept usměrňování regionálního rozvoje . In Regio 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 194-199. ISBN: 978-80-7043-633-2
  Detail publikace
SKALA, B. Užití faktorové analýzy v elektrických strojích. In Kopes 2007. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 157-157. ISBN: 978-80-7231-252-8
  Detail publikace
Machalík, T., Záhořík, J., Mildnerová, K. VIVA AFRICA 2007, 2. ročník mezinárodní konference věnované Africe. Plzeň, 27.04.2007 - 28.04.2007.
  Detail publikace
FRANK, M., SKALA, V. VTK .NET Wrapper. 2007.
  Detail publikace
GOLČÁKOVÁ, B. Valentnost´ glagolov s suffiksom -irovat´ v russkom i češskom jazykach. In ProfiLingua 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 369-378. ISBN: 978-80-7043-610-3
  Detail publikace
JANÍČEK, L., KŘÍŽ, J. Varia z povrchových sběrů v Dolanech v roce 2005 a jejich konzervace. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 76-79. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
BURGET, D. Variabilita procesu a indexy způsobilosti/výkonnosti. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 5-8. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
Girg, P., Chhetri, M., Neuberger, J. Variational and Topological Methods. Flagstaff AZ, 23.05.2007 - 26.05.2007.
  Detail publikace
ŠPELDA, D. Ve službách pokroku : nástin dějin historiografie vědy. Aluze, 2007, roč. 11, č. 2, s. 63-82. ISSN: 1212-5547
  Detail publikace
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Vektorová modulace ve vícerozměrném prostoru. 22160-31-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 18 s.
  Detail publikace
JEDLIČKA, K., RAUCH, S., BOBEK, K. Velkoměřítková databáze zámku Kozel a další využití Laserového skenování. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, 2007.
  Detail publikace
KRASL, M., PECHÁNEK, R. Ventilation and thermal calculations of asynchronous motor. In ISEM 2007. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 111-117. ISBN: 978-80-01-03807-9
  Detail publikace
NOVOTNÝ, V. Veršů čáry básníka máry aneb Bohumil Polan básník. In Bohumil Polan. Praha: Cherm, 2007. s. 137-143. ISBN: 978-80-86370-30-9
  Detail publikace
SVOBODA, M., LENK, L., SVOBODOVÁ, J., LÉBLOVÁ, M. Veselé tropy. 1. vyd. Plzeň : Antropoweb v produkci Dokořán, 2007, 248 s. ISBN: 978-80-86569-88-8
  Detail publikace
BUDIL, I., CHARVÁT, P. Veselé tropy . Plzeň : Antropoweb v produkci Dokořán, 2007. 248 s.
  Detail publikace
PAVLÁSEK, V., KUNEŠOVÁ, H. Veřejné finance. 1.. vyd. Plzeň : Nava, 2007, 205 s. ISBN: 978-80-7211-263-0
  Detail publikace
VOLDŘICH, J. Vibrace lopatek rotujících zařízení z pohledu matematického modelování . NTC01-01/07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 29 s.
  Detail publikace
KOVÁŘOVÁ, J., SCHLEGEL, M., DUPAL, J. Vibration Control of Cantilever Beam. Journal of Vibroengineering, 2007, roč. 9, č. 2, s. 45-48. ISSN: 1392-8716
  Detail publikace
KOVÁŘOVÁ, J., SCHLEGEL, M., DUPAL, J. Vibration Control of Cantilever Beam. Mechatronic systems and materials 2007, 2007, roč. 0, s. 64-64. ISSN: 1822-8283
  Detail publikace
KOVÁŘOVÁ, J., DUPAL, J., SCHLEGEL, M. Vibration control of plate structures. Engineering Mechanics, 2007, roč. 14, č. 1-2, s. 23-36. ISSN: 1802-1484
  Detail publikace
HAJŽMAN, M., ŠAŠEK, J., ZEMAN, V. Vibrations of rotors with flexible disks. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-87012-06-2
  Detail publikace
KRÁLÍČEK, J., DUPAL, J. Vibroacoustical analysis of rail vehicle. Applied and Computational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 507-514. ISSN: 1802-680X
  Detail publikace
KRÁLÍČEK, J. Vibroakustická analýza kolejového vozidla. Plzeň : 2007, 108 s.
  Detail publikace
FIALA, J. Virtuoz a pedagog Jaroslav Vlach. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 24 s. ISBN: 978-80-7043-627-1
  Detail publikace
KŘÍŽEK, M., HLAVÁČ, J., DUNÍK, M., CHVAL, Z. Virtuální modelování a virtuální měření vřetenových lisů s následnou verifikací laboratorním měřením. Plzeň : ZČU, 2007. 9 s.
  Detail publikace
MACHALÍK, T., ZÁHOŘÍK, J. Viva Africa 2007. 1. vyd. Ústí nad Labem : Vlasta Králová, 2007, 307 s. ISBN: 978-80-87025-17-8
  Detail publikace
JOHN, J., RYTÍŘ, L. Vizuální a radiový průzkum opevnění raně středověkého hradiště u Řepice (okr. Strakonice). In Archeologické výzkumy v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007. s. 401-405. ISBN: 978-80-86260-71-6
  Detail publikace
KLIMEŠ, L. Vlastimil Styblík osmdesátiletý. Český jazyk a literatura, 2007, roč. 57, č. 1, s. 32-35. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. 1. vyd. Praha : Aspi, 2007, 363 s. ISBN: 978-80-7357-280-8
  Detail publikace
BLECHA, T., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., SKOČIL, V. Vlastnosti vodivých spojů na kompozitním fotopolymerním substrátu. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 13-16. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
PEČÍNKA, L., STULÍK, P., ZEMAN, V. Vlijanije vibracij VKU reaktora VVER 1000/320 AES Temelin na ustojčivosť šachty reaktora. In Safety Assurance of NPP with WWER. Podolsk: [Gidropress], 2007. s. 1-20.
  Detail publikace
MORWITZOVÁ, G. Vliv absorpce vody na elektrické vlastnosti laminátů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. v Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 53-56. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
KOPP, J. Vliv antropogenních změn na stabilitu fluviálních systémů. In Změny v krajině a povodňové riziko. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2007. s. 143-151. ISBN: 978-80-86561-87-5
  Detail publikace
RADA, V. Vliv chvění na fotočlánek. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 78-80. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
MITÁŠ, J., FRÖMEL, K., KLOBOUK, T., LUKAVSKÁ, M. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky. Tělesná kultura, 2007, roč. 30, č. 1, s. 66-83. ISSN: 1211-6521
  Detail publikace
VEJVODOVÁ, E. Vliv hluku z větrných elektráren na člověka. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 121-124. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Vliv horního regálu na regál mincovní. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 48-54. ISBN: 978-80-7380-085-7
  Detail publikace
KUČEROVÁ, E., VIK, R. Vliv krystalů dikyandiamidu na elektrické vlastnosti laminátů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 247-250. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
SOSNOVÁ, M., KŘÍŽ, A. Vliv mechanických úprav substrátu na adhezi tenkých vrstev. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 127-132. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
HURT, L. Vliv mřížových pochozích stropů na účinnost osvětlovací soustavy . In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 35-38. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
TOMAN, M., TESAŘ, R., JEŽEK, K. Vliv normalizace slov na klasifikaci textů . In Znalosti 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita , 2007. s. 360-363. ISBN: 978-80-248-1279-3
  Detail publikace
TOMAN, M. Vliv obsahu slídy na elektrické vlastnosti elastomerů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 117-120. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
MEDLÍN, R., ZAHÁLKA, F., KAŠPAROVÁ, M. Vliv parametrů HVOF procesu na prvkové složení a vlastnosti žárově stříkaného povlaku WC-Co. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 85-88. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
MENTLÍK, V., PIHERA, J., TÁBOŘÍK, O., TRNKA, P. Vliv pulzního namáhání na izolační systém elektrických strojů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 58-61. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
TÁBOŘÍK, O. Vliv pulzního namáhání na izolační systémy elektrických točivých strojů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 109-112. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
PROCHÁZKA, M. Vliv přesycení přístrojových transformátorů proudu na elektrické ochrany. Plzeň : 2007, 109 s.
  Detail publikace
PROCHÁZKA, M. Vliv přesycení přístrojových transformátorů proudu na elektrické ochrany. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 79-82. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
TŮMOVÁ, O., VEVERKOVÁ, M. Vliv revidované normy ČSN ISO 17025:2005 na management zkušebních a kalibračních laboratoří. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 379-381. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
TOMAN, M. Vliv slídového plniva na elektrické vlastnosti elastomerů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 306-309. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
HOZNEDL, M., KREJČÍK, J., TAJČ, L., LINHART, J. Vliv stěnové drsnosti na ztráty ve výstupním hrdle parní turbíny. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 57-64. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
DIVIŠOVÁ, R. Vliv teploty a násobné plastické deformace na vývoj mikrostruktury austenitické oceli. Plzeň : [Západočeská univerzita v Plzni], 2007, 119 s.
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, S., BERNÁŠEK, V., KRNÁČ, J. Vliv typu úběrové řady na zpevňování drátu při tažení. Strojírenská technologie, 2007, roč. 12, č. 3, s. 11-15. ISSN: 1211-4162
  Detail publikace
KOVAŘÍK, P., KŮS, M., POLANSKÝ, J. Vliv vzájemného ovlivnění natáčených lopatek vertikální větrné elektrárny na proudové pole. Štrbské pleso, 2007.
  Detail publikace
KŮS, M., KOVAŘÍK, P., POLANSKÝ, J. Vliv vzájemného ovlivnění natáčených lopatek vertikální větrné elektrárny na proudové pole. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 11, č. 4-D, s. 121-127. ISSN: 1335-2393
  Detail publikace
MERTLOVÁ, J. Vliv výcviku dispečerů na řešení poruchových stavů. Brno, 2007.
  Detail publikace
ŠVARNÝ, J. Vliv zvlnění napájecího proudu na účinnost termoelektrické baterie. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 192-195. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
HARANT, P., STEINER, F. Vliv čištění na pájitelnost desek plošných spojů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 21-24. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
HLADNÝ, J., KOPP, J. Voda pro život I.. Praha : Akademie věd České republiky, 2007.
  Detail publikace
BLECHA, T. Vodivý motiv na substrátu - struktura s rozloženými parametry. Plzeň : 2007, 133 s.
  Detail publikace
KOPP, J. Vodstvo. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 65-71. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
HOŠNA, M., KONOPÍK, M. Voice Controlled Chess usable Also for Blind People . In SPECOM 2007 Proceedings. Moscow: Moscow State Linquistic University , 2007. s. 725-728. ISBN: 5-7452-0110-X
  Detail publikace
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J. Voice Conversion based on Probabilistic Parameter Transformation and Extended Inter-Speaker Residual Prediction. In Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2007. s. 480-487. ISBN: 978-3-540-74627-0
  Detail publikace
MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R., PROSR, P., TRNKA, P. Volba parametrů pro monitorovací systém transformátorů. In Monitorovacie a diagnostické systémy transformátorov. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 18-22. ISBN: 978-80-8070-778-1
  Detail publikace
EGERSDORFOVÁ, G., STAHL, T. Vorwort der Herausgeber. In Deutsch macht Schule. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 5. ISBN: 978-80-7043-684-4
  Detail publikace
PEŠEK, L., VADASOVÁ, Z., ZUBKO, P., BALLÓKOVÁ, B., BESTERCI, M., BLÁHOVÁ, O. Vplyv mechanického legovania na indentačné vlastnosti systému MoSi2-SiC. Brno - Šlapanice, 2007.
  Detail publikace
FIALA, J. Vrací slávu rodině Labických. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 177, s. 20-20. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
VALACH, P. Vrozená inteligence jako jeden z faktorů ovlivňujících motorické učení . In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-210-4435-7
  Detail publikace
KORBEL, F. Vstupní přemítání. In Nový správní řád a místní samospráva II (Kadečka, Kliková, Valachová eds.). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 16-19. ISBN: 978-80-210-4489-0
  Detail publikace
HEJDUKOVÁ, P., IRCINGOVÁ, J. Vybrané aspekty trhu práce v Plzeňském kraji. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 188-192. ISBN: 978-80-7041-812-3
  Detail publikace
MÍKA, S., VASILENKO, Y. Vybrané kapitoly z numerické analýzy. Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, 2007, nestr. s.
  Detail publikace
ULRYCH, Z., EDL, M. Vybrané studie na využití diskrétní simulace. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7372-296-8
  Detail publikace
KRIŠTUF, P. Vyhledávání archeologických památek v okolí ohrazené polohy "Na rovinách" (k. ú. Domoušice, okr. Louny) v roce 2006. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 126-132. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
CHALOUPKA, J. Vypínače vn a vvn pro rozvodny elektrárny a teplárny. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 39-40. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Vystoupení Horňáků v plzeňské premiéře. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 3, s. 1-2.
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L. Vytvoření báze znalostí - praktické zkušenosti firem s prováděním a zajištěním platebního styku. Brno : VUT v Brně, 2007. 1 s.
  Detail publikace
LÁVIČKA, D., ŠTUDENT, J., KŮS, M., KOVAŘÍK, P. Vytvoření vyhodnocovacích kriterií k posouzení tvarové optimalizace vstupních částí do aktivní oblasti zařízení.. Plzeň : 2007.
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J. Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 241 s. ISBN: 978-80-7043-548-9
  Detail publikace
Pěchoučková, Š. Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání - Srní 2007. Srní, 18.04.2007 - 20.04.2007.
  Detail publikace
DANĚK, J., STRNAD, T., ŘEHOŘ, J. Využití MATLABu pro optimalizaci záběru nástroje při frézování. In Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7080-658-6
  Detail publikace
HOŠNA, M., MAUTNER, P. Využití SVM pro klasifikaci urometrických dat . In Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
ŠANTÍN, V. Využití a návrh tepelného čerpadla. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 95-98. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
PEŠTA, M. Využití bezlopatkových turbín cesta k energetické soběstačnosti dočišťovacích rybníčků ČOV. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 69-72. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
BENEŠ, J., MARTÍNEK, Z. Využití biomasy v teplárenství. Praha, 2007.
  Detail publikace
STŘELEC, M. Využití diferenciální evoluce při odhadu neměřitelných parametrů modelu elektromagnetického ventilu. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 11, č. 1-A, s. 123-130. ISSN: 1335-2393
  Detail publikace
IRCINGOVÁ, J. Využití evropských fondů pro rozvoj lidských zdrojů. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-7318-536-7
  Detail publikace
KŘIVÁNEK, R. Využití geofyzikálních metod archeologického ústavu v Praze při průzkumech archeologických lokalit v jižních Čechách. In Archeologické výzkumy v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007. s. 435-451. ISBN: 978-80-86260-71-6
  Detail publikace
HENIG, D., SOSNA, D. Využití informačních technologií při sociokulturním výzkumu. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 11-20. ISBN: 978-80-87025-10-9
  Detail publikace
NETRVALOVÁ, M., KRÁTKÝ, P., MENTL, V., CHOCHOLOUŠEK, M. Využití instrumentovaných zkoušek tvrdosti při hodnocení mechanických vlastností ocelí . In Applied mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 173-174. ISBN: 978-80-248-1389-9
  Detail publikace
DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P. Využití kogeneračních jednotek v domácnostech (1.část ). Pro-Energy magazín, 2007, roč. 0, č. 2, s. 34-38. ISSN: 1802-4599
  Detail publikace
DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P. Využití kogeneračních jednotek v domácnostech (2. část) . Pro-Energy magazín, 2007, roč. 0, č. 3, s. 34-39. ISSN: 1802-4599
  Detail publikace
ČERNÝ, Z., TROBLOVÁ, P. Využití logistiky jako motivačního a konkurenčního prvku při budování a fungování průmyslového klastru. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 96-102. ISBN: 978-80-7041-824-6
  Detail publikace
ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A. Využití mikroskopu LEXT v elektronice. Dolní Kounice u Brna, 2007.
  Detail publikace
MERTLOVÁ, J., NOHÁČOVÁ, L. Využití modelování provozních i poruchových stavů distribučních sítí. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 682-685. ISBN: 978-80-8073-844-0
  Detail publikace
KLEKNER, J., RAŠKA, P., TONELLI, F. Využití multi-agentního systému pro podporu modelování a řízení procesů ve virtuálním podniku. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 97-103. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
ŠTĚRBA, D. Využití multikriteriálních rozhodovacích metod v procesu výběru dodavatele. Kvalita Inovácia Prosperita, 2007, roč. 11, č. 2, s. 67-76. ISSN: 1335-1745
  Detail publikace
ŠTĚRBA, D. Využití multikriteriálních rozhodovacích metod v procesu výběru dodavatele. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 195-204. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
ČEŠKA, Z. Využití n-gramů pro odhalování plagiátů . In Informačné technológie - Aplikácie a Teória. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2007. s. 63-66. ISBN: 978-80-969184-6-1
  Detail publikace
JANUŠKA, M. Využití nástrojů BPMS v České republice. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 33-36. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
HRBÁČEK, P., HOLUB, J., KŘÍŽ, A. Využití obrazové analýzy při hodnocení adhezivně kohezivních vlastností systému tenká vrstva substrát vnikací metodou. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 61-66. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
CANDROVÁ, K., HOŘEJŠÍ, P., KLEKNER, J. Využití paralelní simulace jako podpory pro řízení a optimalizaci výrobních procesů s důrazem na náklady. In Mechanical Engineering 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-227-2768-6
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Využití počítačů lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. Stod : DOZP Stod, 2007, 32 s. ISBN: 978-80-254-0263-4
  Detail publikace
ŽÁK, J. Využití prostředků sítě internet pro řízení elektrických pohonů. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 133-136. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
MÜLLEROVÁ, E., TUREČEK, O. Využití snímání akustických odezev při rázových zkouškách v diagnostice transformátorů. In Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 358-361. ISBN: 978-80-7043-557-1
  Detail publikace
VEVERKOVÁ, M. Využití statistických metod při rozvoji, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu jakosti v souladu s ISO/IEC 17025:2005. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 125-128. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
FIALA, D., JEŽEK, K., ROUSSELOT, F. Využití struktury webu pro vyhledávání autoritativních institucí a osob. In Znalosti 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita , 2007. s. 300-303. ISBN: 978-80-248-1279-3
  Detail publikace
KUBEC, V., ČECHURA, M. Využití virtuálního modelování a virtuálního měření k optimalizaci při rekonstrukci velkých hydraulických lisů. Plzeň : ZČU, 2007. 25 s.
  Detail publikace
KUBEC, V., ČECHURA, M., FORMÁNEK, J. Využití virtuálního modelování k optimalizaci při rekonstrukci velkých hydraulických lisů. In Technológia 2007. Bratislava: Strojnícka fakulta STU , 2007. s. 420-423. ISBN: 978-80-227-2712-9
  Detail publikace
KRÁLOVÁ, L., FALTYSOVÁ, L. Využívání ICT v Západočeském konzumním družstvu. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7043-635-6
  Detail publikace
TLUČHOŘ, J. Využívání ICT v cestovním ruchu ve vybraných regionech. In Nové trendy - nové nápady 2007. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. s. 462-474. ISBN: 978-80-903914-2-0
  Detail publikace
KRÁLOVÁ, L., ŠÍDA, R. Využívání ICT ve firmě P.K. Solvent. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7043-635-6
  Detail publikace
TLUČHOŘ, J., MIKOVÁ, L. Využívání informačních technologií v cestovní kanceláři. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-13. ISBN: 978-80-7043-635-6
  Detail publikace
ŠÍDA, P. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné. Praha ; Brno : Univerzita Karlova ; Masarykova univerzita, 2007, 284 s. ISBN: 978-80-7308-207-9
  Detail publikace
HOŘEJŠÍ, P. Vzdálené řízení paralelní a distribuované simulace založené na High Level Architecture zaměřené na virtuální výrobní systémy. Plzeň : 2007, 150 s.
  Detail publikace
ŽÁK, J. Vzdálené řízení průmyslového pohonu. In Liberecké elektrické pohony 2007. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 75-79. ISBN: 978-80-7372-272-2
  Detail publikace
FIALA, J. Vzdělání : chybování a pochybování. In Krajinou pochybností. Nymburk: O.P.S., 2007. s. 119-128. ISBN: 978-80-903773-4-9
  Detail publikace
EGER, L. Vzdělávací modul ve WBT Express. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 51-54. ISBN: 978-80-7041-573-3
  Detail publikace
FIALA, J. Vzestup a pád vědecké filozofie Hanse Reichenbacha. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2007, roč. 0, č. 3, s. 47-69. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
KREIDL, M., HREŠANOVÁ, E. Vzestup mimomanželské plodnosti a mezigenerační přenos sociálního statusu prostřednictvím porodní váhy. 2007.
  Detail publikace
KREIDL, M., HREŠANOVÁ, E. Vzestup mimomanželské plodnosti a mezigenerační přenos sociálního statusu prostřednictvím porodní váhy. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 153-170. ISBN: 978-80-210-4439-5
  Detail publikace
GOJDA, M. Vznik a vývoj osídlení. In Krajina v České republice. Praha : Consult, 2007, s. 70-73. ISBN: 80-903482-3-8
  Detail publikace
ŠAŠEK, P. Vznik společnosti s ručením omezeným z pohledu právního a ekonomického. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 3, s. 35-44. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, V. Vzpomínky na psychiatrii. Fakultas nostra : zpravodaj LF UK v Plzni, 2007, s. 8-8.
  Detail publikace
JANÍK, T., SLAVÍK, J. Vztah obor - vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis scholae, 2007, roč. 2, č. 1, s. 54-66. ISSN: 1802-4637
  Detail publikace
HRDINA, A. Vztahy státu a církve v České republice v letech 1990 - 1999. 1.. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2007, 71 s. ISBN: 80-7379-005-X
  Detail publikace
VIKTORA, V. Váchalovské fantazie z jižní fronty. In Josef Váchal. Klatovy: Galerie Klatovy-Klenová, 2007. s. 9-15. ISBN: 978-80-87013-07-6
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Václav Faltýn hrál Mozarta. Kultura, 2007, roč. 2, s. 4-.
  Detail publikace
HOŘEJŠ, S., FAJKUS, M., PRUŠÁKOVÁ, L., BLÁHOVÁ, O. Výhody využití metody PACVD pro povlakování nástrojů. Brno - Šlapanice, 2007., ISBN: 978-80-210-4688-7,
  Detail publikace
HOŘEJŠ, S., FAJKUS, M., PRUŠÁKOVÁ, L., BLÁHOVÁ, O. Výhody využití metody PACVD pro povlakování nástrojů. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-969310-4-0
  Detail publikace
FIALA, J. Výkon filharmonie zanechal silné dojmy. Plzeňský deník, 2007, roč. 15, č. 74, s. 27-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
ŠTÁL, P. Výkonový audio zesilovač pracující ve třídě D. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 109-112. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
STREIT, L., CÉDL, M., LOS, M. Výkonový obvod přímého měniče kmitočtu. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 97-100. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
ZEMAN, K. Výpočet admitance trakčního pohonu pro knitočty 100-1000 Hz : stejnosměrná trolej 3 kV. 22160-6-07. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 31 s.
  Detail publikace
KADLEC, M. Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu. Brno, 2007.
  Detail publikace
JOHN, J. Výsledky průzkumu suťového kužele pod hradem Lopata. In Jižní Plzeňsko V. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska, 2007. s. 83-92. ISBN: 978-80-86596-92-1
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., SOBOTKA, V. Výsledky zkoušek v červnu 2007 a komentáře zkušebních komisařů. Účetnictví I. Bulletin Institutu Svazu účetních, 2007, roč. 0, č. 3, s. 5-6.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. Výstavní činnost Betlemářů Plzeňska. FolklorWeb.cz, 2007, roč. 0, s. -.
  Detail publikace
PODLIPSKÝ, R. Výtvarná výchova. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 126-134. ISBN: 978-80-7043-591-5
  Detail publikace
PODLIPSKÝ, R. Výtvarná výchova. In Pedagogická praxe. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 142-151. ISBN: 978-80-7043-590-8
  Detail publikace
MICHALÍK, P., FORMAN, R. Výuka informatiky s MATEM. In INFOTECH 2007. Díl 1. Olomouc: Votobia, 2007. s. 547-550. ISBN: 978-80-7220-301-7
  Detail publikace
MACHOVÁ, S., ŠAMALOVÁ, M. Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ . 2., rozš. a modifikované vyd.. vyd. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007, 208 s. ISBN: 978-80-7290-316-0
  Detail publikace
MACHOVÁ, S., ŠAMALOVÁ, M. Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ II. 2., rozš. a modifikované vyd.. vyd. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007, 199 s. ISBN: 978-80-7290-345-5
  Detail publikace
LINDA, J. Výuka světelné techniky na Západočeské univerzitě v Plzni. Světlo, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 55-56. ISSN: 1212-0812
  Detail publikace
ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Vývoj nadřazené řídící a diagnostické jedotky mikroprocesorových regulátorů. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
JEŽEK, P., HOŠNA, M., MOUČEK, R. Vývoj softwaru pro zpracování EEG signálů . In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. s. 59-62. ISBN: 978-80-8084-222-2
  Detail publikace
KNOLL, V. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2007. 98 s.
  Detail publikace
KALOUS, J., KAISER, J., FRANC, A., HÁJKOVÁ, E. Výzkum a vývoj moderních metod svařování. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 21 s.
  Detail publikace
BARTOŠOVÁ, K., SVOBODA, M., HIRT, T. Výzkum kriminality v sociálně vyloučených lokalitách v Praze 9. Plzeň : Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky, 2007. 65 s.
  Detail publikace
BROŽOVÁ, J., HOMMEROVÁ, D., VAŠÍČKOVÁ, P. Výzkum míry zavádění CRM v podnikové praxi. In Nové trendy - nové nápady 2007. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. s. 39-55. ISBN: 978-80-903914-2-0
  Detail publikace
BROŽOVÁ, J., VAŠÍČKOVÁ, P., HOMMEROVÁ, D. Výzkum míry zavádění CRM v podnikové praxi. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-7043-635-6
  Detail publikace
SOUČEK, M., HELLER, P. Výzkum nových principů lehkých konstrukcí v kolejových vozidlech. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II. Žilina: EDIS, 2007. s. 285-292. ISBN: 978-80-89276-07-3
  Detail publikace
KRIŠTUF, P., KRIŠTUFOVÁ, T. Výzkum ohrazené polohy "Na propadeném zámku" (k. ú. Branov, okr. Rakovník). In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 116-123. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
RYTÍŘ, L., TREFNÝ, M. Výzkum ohrazeného areálu v Ledčicích (okr. Mělník) v roce 2006. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 38-45. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
NOVÁK, R., PETR, L. Výzkum slatiny v Mastířovicích, okr. Litoměřice. In Opomíjená archeologie 2005-2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 46-52. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
HINKE, J., PLACHÁ, D., HRDÝ, M. Výzkum v oblasti IAS/IFRS - komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem podle právních předpisů ČR. Český finanční a účetní časopis, 2007, roč. 2, č. 4, s. 36-52. ISSN: 1802-2200
  Detail publikace
VACEK, J. Výzkum, vývoj a inovace na KIP. Stady, 2007, roč. 1, s. 17-17.
  Detail publikace
GOJDA, M. Výzkumný záměr katedry archeologie - ohlédnutí za prvními dvěma roky. Trojúhelník, 2007, roč. 1, č. 1, s. 12-13.
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Význam faktu v teorii a praxi všeobecného vzdělávání a v přípravě učitelů. In Další profesní vzdělávání učitelů a jeho perspektivy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta , 2007. s. 83-88. ISBN: 978-80-7290-303-0
  Detail publikace
DUCHEK, P. Význam jílových minerálů a jejich vliv na třecí mechanismus ve frikčních kompozitech pro automobilový průmysl. Praha : 2007.
  Detail publikace
INDRUCH, T. Význam karetních platebních systémů pro rozvoj globalizovaného obchodu. Plzeň : 2007, 134 s.
  Detail publikace
PLEVNÝ, M. Význam karetních platebních systémů pro rozvoj globalizovaníého obchodu. Disertační práce: Tomáš Indruch. 2007.
  Detail publikace
HOROVÁ, H., FENCLOVÁ, M. Významná příručka pro učitele francouzštiny . Bulletin Sdružení učitelů francoužštiny, 2007, roč. 17, s. -. ISSN: 1212-1657
  Detail publikace
KLIMEŠ, L. Významný přínos k hlubšímu poznání české slovní zásoby. Český jazyk a literatura, 2007, roč. 57, s. 207-208. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Výzvy přítomnosti. 2007.
  Detail publikace
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Výškopis na mapách II. vojenského mapování a analýza jeho přesnosti.. Bratislava, 2007.
  Detail publikace
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Výškopis na mapách II. vojenského mapování a analýza jeho přesnosti.. Geodetický a kartografický obzor, 2007, roč. 53, č. 7-8, s. 141-150. ISSN: 0016-7096
  Detail publikace
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Výškopis na mapách druhého vojenského mapování a analýza jeho přesnosti [abstrakt]. In Súčasné trendy v kartografii. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2007. s. 203-203. ISBN: 978-80-89060-11-5
  Detail publikace
FAJKUS, B. Věda a hodnoty. In Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 32-39. ISBN: 978-80-86914-33-6
  Detail publikace
NOSEK, J. Věda a zdravý rozum. Komparativní studie dvou kompetencí racionality. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 190 s. ISBN: 978-80-7043-639-4
  Detail publikace
DEMJANČUK, N., VAŘENKOVÁ, J. Věda v renesanční a novověké kultuře. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 265 s. ISBN: 978-80-7043-625-7
  Detail publikace
STARK, S., NOSEK, J. Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň : Západočeská univerzita , 2007. 265 s.
  Detail publikace
Černá, J. Věda v renesanční a novověké kultuře. Plzeň, FF, KFI, 11.05.2007 - 12.05.2007.
  Detail publikace
FAJKUS, B. Vědecká racionalita. In Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu. Praha: Filosofia, 2007. s. 221-233. ISBN: 978-80-7007-268-4
  Detail publikace
FIALA, J. Vědecká činnost studentů objevila zajímavá témata. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 164, s. 24-24. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. Vědění v renesanci - vědění v Číně: paralely nebo odlišnost?. In Věda v renesanční a novověké kultuře. Pzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 5-36. ISBN: 978-80-7043-625-7
  Detail publikace
DÁVIDA, T. Větrné farmy na moři. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 30-38. ISBN: 978-80-7043-592-2
  Detail publikace
VOTÍK, J. Všestranná pohybová příprava - základ výkonnosti ve fotbalu. In Sportovní hry 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 307-315. ISBN: 978-80-244-1752-3
  Detail publikace
Skala, V. WSCG 2007. Plzeň, 29.01.2007 - 02.02.2007.
  Detail publikace
SKALA, V. WSCG ´2007 Full papers Proceedings. Plzeň : UNION Agency, 2007, 310 s. ISBN: 978-80-86943-98-5
  Detail publikace
SKALA, V. WSCG ´2007 Posters proceedings. Plzeň : UNION Agency, 2007, 60 s. ISBN: 978-80-86943-99-2
  Detail publikace
SKALA, V. WSCG ´2007 Short Communications Proceedings I., II.. Plzeň : UNION Agency, 2007, 264 s. ISBN: 978-80-86943-02-2
  Detail publikace
SLÁDEK, V., SOSNA, D., BERNER, M. Warfare in the Bell Beaker period revisited : an analysis of size and shape of humeral cross-sections. American Journal of Physical Anthropology, 2007, roč. 0, č. S44, s. 220-220. ISSN: 0002-9483
  Detail publikace
SLÁDEK, V., SOSNA, D., BERNER, M. Warfare in the Bell Beaker period revisited: An analysis of size and shape of humeral cross-sections. Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2007.
  Detail publikace
TONSERN, C. Warum sich Piefke nicht vertschüssen: Zur sprachlichen Komponente der interkulturellen Kommunikation zwischen Österreichern und Deutschen. In Lingvistika i mežkul´turnaja kommunikacija v sovremennom mire. Číta: ZabGGPU, 2007. s. 232-238. ISBN: 978-5-85158-387-2
  Detail publikace
KOPP, J. Waters. In The Geography of Plzeň. Plzeň : University of West Bohemia, 2007, s. 65-71. ISBN: 978-80-7043-583-0
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, Z., KOTLAN, V. Wave phenomena on transmission line caused by lightning stroke. Lviv, 2007.
  Detail publikace
FIALA, D. Web Mining Methods for the Detection of Authoritative Sources. Strasbourg : 2007, 117 s.
  Detail publikace
JUMAYEV, K. Well-Balanced Finite Volume Model for Long Water-Waves Over Free Surface. Matematický Ústav Akademie Věd ČR, 2007., ISBN: 80-7043-477-5,
  Detail publikace
NOHÁČOVÁ, L. Westsächsische Hochschule Zwickau . 2007.
  Detail publikace
EGERSDORFOVÁ, G. Wie lesen tschechische Kinder? Zusammenfassung einer Studie zu den Lesegewohnheiten in der Tschechischen Republik. In Literatur für junge Leser. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 27-31. ISBN: 978-80-7043-530-4
  Detail publikace
LUKÁŠEK, J., ŠKORPIL, J. Wind power energy - Interaction of the atmosphere with environment . In Environmental impacst of power industry 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 81-84. ISBN: 978-80-7043-541-0
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, S. Wioland, F.: La vie sociale des sons du français. Cizí jazyky, 2007, roč. 50, s. 156-156. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Woito Valley: inter-ethnic relations and socio-economic changes in the course of history. Institut für Afrikanistik, Universität Wien, 2007.
  Detail publikace
Sobota, J., Troblová, P., Čech, M. Workshop "Moderní trendy v automatickém řízení". Plzeň, 31.01.2007 - 31.01.2007.
  Detail publikace
ČERBA, O. XML Technologies for Cartographers. Moskva, 2007.
  Detail publikace
ČERBA, O. XML Technologies for Cartographers. In XXIII International Cartographic Conference. Moskva: International Cartographic Association, 2007. s. 1-11.
  Detail publikace
Čerba, O. XML v kartografii. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 31.01.2007 - 31.01.2007.
  Detail publikace
ULRYCHOVÁ, M. XVII. Mezinárodní dudácký festival Strakonice, 24.8.-27.8.2006. Český lid, 2007, roč. 94, č. 1, s. 78-79. ISSN: 0009-0794
  Detail publikace
ŠEVČÍK, M. XVIIth international congres of aesthetics: Aesthetics bridging cultures. Estetika, 2007, roč. 44, č. 1-4, s. 201-202. ISSN: 0014-1291
  Detail publikace
RUDOLF, V., SITERA, J. XXXI. konference. 1. vyd. Plzeň : EurOpen.CZ, 2007, 131 s. ISBN: 978-80-86583-13-6
  Detail publikace
VIKTORA, V. Z korespondence F. L. Čelakovského a J. V. Kamarýta. In Josef Vlastimil Kamarýt - život, dílo, doba. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007. s. 167-175. ISBN: 978-80-254-1938-0
  Detail publikace
LEICHTOVÁ, M., ROMANCOV, M. Z prezidenta premiér? : Putinova mocenská rošáda. Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 11, s. 26-28. ISSN: 0543-7962
  Detail publikace
PETRÍK, S., SKALA, V. Z-Diamonds: A Fast Iso-Surface Extraction Algorithm for Dynamic Meshes. In Proceedings of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2007. Part III, IADIS International Conference Computer Graphics and Visualization 2007. Lisbon: IADIS Press, 2007. s. 67-74. ISBN: 978-972-8924-39-3
  Detail publikace
VÁLKOVÁ, H. Zabezpečovací detence - nový prostředek k ochraně před zvlášť nebezpečnými pachateli? . Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 21, s. II-II. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
ŠKVAIN, P. Zabezpečovací detence v osnovvě tr. zákoníku a návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence . Praha, 2007.
  Detail publikace
ŠKVAIN, P. Zabezpečovací detence v osnově trestního zákoníku a návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 109-115. ISSN: 0323-0619
  Detail publikace
JEDLIČKA, K., ČERBA, O. Zahoďte papírové mapy. Srní, 2007.
  Detail publikace
ČERBA, O., JEDLIČKA, K. Zahoďte papírové mapy. In Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 14-18. ISBN: 978-80-7043-622-6
  Detail publikace
MENTLÍK, P., LISÁ, L. Zalednění v okolí jezera Laka (Šumava). In Geomorfologický sborník 6. Ostrava: Ostravská univerzita , 2007. s. 38-39. ISBN: 978-80-7368-296-5
  Detail publikace
PAVLÁK, M. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v neziskových organizacích : šance pro nový život. In Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec: Technické univerzita, 2007. s. 732-736. ISBN: 978-80-7372-243-2
  Detail publikace
TOUŠEK, L. Zaměřované interview a focus groups : Mertonův příspěvek k metodologii sociálních věd. AntropoWebzin, 2007, roč. 3, č. 2-3, s. 1-2. ISSN: 1801-8807
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P., VAŘEKA, P., VESELÁ, R. Zaniklá středověká vesnice Borek v Plzni-Bolevci. In Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XVIII. Plzeň: Západočeské muzeum, 2007. s. 175-191. ISBN: 978-80-7247-051-8
  Detail publikace
KRASL, M., VLK, R. Zapínací proudy transformátorů 1.. GaČR 102/05/0942. vyd. Plzeň : ZČU Plzeň, 2007. 34 s.
  Detail publikace
NOVÁK, P. Začlenění obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy. Plzeň : 2007, 102 s.
  Detail publikace
SKOPEČEK, T., HOFMANN, P., ŠVANTNER, M. Zbytková pnutí při vysokorychlostním frézování. MM Průmyslové spektrum, 2007, roč. 5, č. 5, s. 28-29. ISSN: 1212-2572
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Zdeněk Nešpor, Dušan Lužný, Sociologie náboženství. Religio : revue pro religionistiku, 2007, roč. 15, s. 305-309. ISSN: 1210-3640
  Detail publikace
KŘENOVÁ, R. Zdroje hluku s tónovou složkou. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 41-44. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
FORMÁNEK, J., MARTÍNEK, P., PIHERA, J. Zisťovanie vlastností uhlíkových kompozitů pro konstrukci kolejových vozidel. In Transfer 2007. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2007. s. 171-174. ISBN: 978-80-8075-236-1
  Detail publikace
ŽITEK, P., LINHART, J. Zjišťování hydrodynamických vazebních sil ve vodním kanále s obtékanou trubkovou řadou s jednou trubkou kmitající pomocí CFD. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 237-242. ISBN: 978-80-7043-542-7
  Detail publikace
KŘÍŽ, A. Zkoušky mikrolegovaných ocelí DOMEX 700MC . In Metal 2007. Ostrava: Tanger, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-86840-33-8
  Detail publikace
NOVÝ, Z., DUCHEK, M., DŽUGAN, J., MENTL, V., VOLDŘICH, J., TIKAL, B. Zkoušky vzorků tahokovu a počítačové modelování jejich mechanických vlastností. In Experimental Stress Analysis 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-7043-552-6
  Detail publikace
VACEK, J. Zkušenosti RKO-ZČ s přípravou a průběhem projektů rámcových programů EU. In Management ve výzkumných organizacích. Ostrava: MARQ, 2007. s. 59-62. ISBN: 978-80-86840-35-2
  Detail publikace
ČÁBALOVÁ, D. Zkušenosti s EL kurzem v pedagogickém vzdělávání. In Veda - vzdelávanie - prax. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2007. s. 70-74. ISBN: 978-80-8094-203-8
  Detail publikace
ČÁBALOVÁ, D. Zkušenosti s tvorbou a využitím e-learningu v pedagogické přípravě učitelů. In INFOTECH 2007. Díl 1. Olomouc: Votobia, 2007. s. 235-238. ISBN: 978-80-7220-301-7
  Detail publikace
JEŽEK, J., JEŽKOVÁ, R. Zkušenosti s čerpáním strukturálních fondů v České republice na příkladu venkovských mikroregionů . In Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. s. 96-100. ISBN: 978-80-8069-872-0
  Detail publikace
EGER, L. Zkušenosti z e-learningových a blended learningovývh kurzů. Andragogika, 2007, roč. 0, č. 2, s. 10-10. ISSN: 1211-6378
  Detail publikace
KUBEC, V. Zmenšování energetické náročnosti bucharů optimálním řešením jejich konstrukce a řízení. Plzeň : 2007, 76 s.
  Detail publikace
KOPP, J. Změny odtokového procesu v krajině - indikační a interpretační přístupy k výzkumu vývoje krajiny. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 155-160. ISBN: 978-80-7043-658-5
  Detail publikace
KOPP, J., ROUBAL, Z. Změny přírodního prostředí. In Geografie města Plzně. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 81-93. ISBN: 978-80-7043-558-8
  Detail publikace
ŠIMON, M., EDL, M. Znalostní databázové moduly pro řízení klastru. In Znalostní báze pro podporu řízení podnikatelských seskupení. Praha: ČVUT, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-01-03891-8
  Detail publikace
MAUTNER, P., MOUČEK, R. Zpracování česky psaných textových dokumentů Kohonenovou samoorganizující mapou . In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. s. 87-91. ISBN: 978-80-8084-222-2
  Detail publikace
KOČÁR, P. Zpráva o třetím pracovním setkání Archeobotanické skupiny v Plzni. Ve službách archeologie, 2007, roč. 0, č. 2, s. 214-214. ISSN: 1802-5463
  Detail publikace
JOHN, J. Zpráva o výzkumu suťových situací na eneolitické výšinné lokalitě Osobovská skála (k. ú. Radkovice u Měčína, okr. Klatovy). In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 110-115. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
VAŘEKA, P. Zpráva o výzkumu zaniklých středověkých a novověkých vesnic. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 150-157. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
NOVÁK, P. Způsob upínání a uvolňování nástroje s dutým strmým kuželem HSK a zařízení k uskutečňování tohoto způsobu. Praha, 2007., ISBN: 298422,
  Detail publikace
CABADA, L. Zrod demokratických politických systémů. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 287 s.
  Detail publikace
VALEŠ, L. Zrod demokratických politických systémů. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 287 s. ISBN: 978-80-7380-082-6
  Detail publikace
CHARVÁT, P. Zrod českého státu. 1.. vyd. Praha : Vyšehrad, 2007, 264 s. ISBN: 978-80-7021-845-7
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z., NOVÁK, P., NECHANICKÝ, M. Zuverlässigkeitsmodell eines Kraftwerkblocks. In Komunalna energetika = Power engineering. Maribor: Univerza v Mariboru, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-961-248-018-9
  Detail publikace
SKÁLOVÁ, P. Zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů. In Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-7318-646-3
  Detail publikace
MERTLOVÁ, J. Zvyšování spolehlivosti chodu elektrizační soustavy snižováním vlivu lidského faktoru. In Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2007. s. 1-7.
  Detail publikace
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L., UBLOVÁ, M. Zvyšování výkonnosti průmyslových podniků řízením environmentálních nákladů. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 26-30. ISBN: 978-80-7041-824-6
  Detail publikace
VACÍK, E. Zvyšování výkonnosti ve veřejné správě nástroji strategického řízení. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 4, s. 22-35. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
ROUBAL, J., KLEINOVÁ, J. Zvýšení konkurenceschopnosti výrobků využitím cílového řízení nákladů. In Management, economics and business development in the new European conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-7204-532-7
  Detail publikace
BLAŽEK, V. Zvětšuje se dál lidský mozek?. Vesmír, 2007, roč. 86, č. 5, s. 276-277. ISSN: 0042-4544
  Detail publikace
KRAUSOVÁ, M. Zwei bayerische Königinnen für den "faulen" Wenzel . In Oberpfälzer Heimatspiegel 2008. Pressath/Oberpfalz: Verlag der Buchhandlung Eckhard Bodner, 2007. s. 65-72. ISBN: 978-3-937117-61-4
  Detail publikace
ULRYCH, Z., RAŠKA, P., HOŘEJŠÍ, P., CANDROVÁ, K. Základní metodika simulační studie při využití paralelní diskrétní simulace. In Witness 2007. Brno: Humusoft, 2007. s. 45-58. ISBN: 978-80-214-3432-5
  Detail publikace
KREIDL, M. Základní principy víceúrovňového modelování v softwaru HLM 6. Brno, 2007.
  Detail publikace
CÉDL, M., DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M., VONDRÁŠEK, F. Základní strategie řízení speciálního trakčního měniče (přímý měnič) se středofrekvenčním transformátorem. 22160-19-07 . vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 25 s.
  Detail publikace
KASÍKOVÁ, M., KUČERA, Z., PLÁŠIL, V., ŠIMKA, K., HUBÁČEK, J., JIRMANOVÁ, M. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007, 672 s. ISBN: 978-80-7179-582-7
  Detail publikace
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zákon o střetu zájmů z pohledu ochrany osobních údajů. Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 5, s. 37-44.
  Detail publikace
KRAMÁŘ, K. Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb. ze dne 6. prosince 1991, o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. In Policejní právo : právní předpisy s komentářem : podle stavu 1.7.2007. Praha : Linde, 2007, s. 191-233. ISBN: 978-80-7201-672-3
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P., CHMELÍŘ, V. Zámek v Darové. Hláska, 2007, roč. 18, č. 1, s. 8-10. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P., KAREL, T. Zámečky Hochperk a Křemelák. Hláska, 2007, roč. 18, č. 3, s. 37-40. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
ŠÁMAL, P. Zánik trestnosti v důsledku účinné lítosti u trestných činů daňových. In Trestní právo daňové = Steuerstrafrecht. Praha: C.H. Beck, 2007. s. 73-85. ISBN: 978-80-7179-850-7
  Detail publikace
STEINER, F. Zásady managementu incidentů. Praha, 2007.
  Detail publikace
MASOPUST, J. Závěrečná zpráva o řešení projektu 1415/2006. 1415/2006/F1a. vyd. 2007. 5 s.
  Detail publikace
VEŘTÁT, I. Závěrečná zpráva o řešení projektu 494/2006. 494/2006/G1. vyd. 2007. 8 s.
  Detail publikace
KOSNAR, M., LAŠOVÁ, V., ZEMČÍK, R., EKŠTEIN, K. Závěrečná zpráva projektu 1.2.2 2007. Část 1. 1M6840770003. vyd. Praha : České vysoké učení technické. Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, 2007. 66 s.
  Detail publikace
ČÁBALOVÁ, D. eLearningový kurz Pedagogika pro učitele - modul B. 2007.
  Detail publikace
POLÁK, M. kategoriální chyba [pojem]. In Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. Nymburk : O.P.S., 2007, s. 94-96. ISBN: 978-80-903773-3-2
  Detail publikace
GIRG, P. webmath.zcu.cz (matematika domu pres internet). Srní, 2007.
  Detail publikace
ROŽMBERSKÝ, P. Úděl v Otěšicích. Hláska, 2007, roč. 18, č. 1, s. 12-13. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
MIŇHOVÁ, J., VAŇKOVÁ, J. Úloha pedagogické praxe při formování pedagogických kompetencí učitelů. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 22-23. ISBN: 978-80-7043-591-5
  Detail publikace
VOBORNÍK, A. Úprava regulace chlazení buněčného separátoru. Plzeň : Ikem Praha, 2007. 17 s.
  Detail publikace
DRÁBEK, P. Úroveň vzdělanosti aneb stav výchovy studentů v Česku. Akademický bulletin, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 20-22. ISSN: 1210-9525
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Úskalí internetových diskusí ve veřejném prostoru. Křesťanská revue, 2007, roč. 74, č. 4, s. 17-19. ISSN: 0023-4613
  Detail publikace
KALVAS, F. Úvahy o kombinacích metod, které nevyznívají jako fráze. Mediální studia, 2007, roč. 2, s. 332-335. ISSN: 1801-9978
  Detail publikace
CABADA, L., KUBÁT, M., ŘÍCHOVÁ, B., ROMANCOV, M., ROSŮLEK, P., WAISOVÁ, Š., SKOVAJSA, M., MÜLLER, K. Úvod do studia politické vědy. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 455 s. ISBN: 978-80-7380-076-5
  Detail publikace
KOSÍKOVÁ, V. Úvod do teorie výchovy a vzdělávání. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007,
  Detail publikace
DANĚK, P. Úvod do výpočtu spolehlivost fotovoltaické elektrárny. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 15-18. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
KUMPERA, J. Úvodní slovo k zahájení výstavy o Jednotě bratrské v rámci oslav výročí 550 let Jednoty bratrské v Kunvaldu 16. - 17. června 2007. Unie Comenius, 2007, roč. 15, č. 25-26, s. 9-12. ISSN: 1213-1776
  Detail publikace
PAVELKA, J. Území České republiky ve vztahu k předpokládaným vícenásobným centrům domestikace prasat. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 219-232. ISBN: 978-80-254-1062-2
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L. Účetnictví I.. SVŠE Znojmo : SVŠE Znojmo, 2007. 3 s.
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L. Účetnictví I.. In Zkoušková zadání s řešením (prosinec 2006). Praha: Institut Svazu účetních, 2007. s. 7-24.
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L. Účetnictví I. : (zkouška č. 1). In Zkoušková zadání s řešením. Praha: Institut Svazu účetních, 2007. s. 7-35.
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L. Účetnictví I. : [komentáře zkušebních komisařů k vyhodnocení zkoušek v prosinci 2006]. Bulletin Institutu Svazu účetních, 2007, roč. 0, č. 1, s. 2-2.
  Detail publikace
KOPEK, R. Účetnictví organizačních složek státu pro distanční studium. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 130 s. ISBN: 978-80-7043-528-1
  Detail publikace
HINKE, J. Účetnictví podle IAS/IFRS. 2. aktualizované vydání. vyd. Praha : Kernberg Publishing, 2007, ISBN: 978-80-903962-1-0
  Detail publikace
HINKE, J., SOUČKOVÁ, R. Účetnictví pro podnikatele II. ve schématech. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 193 s. ISBN: 978-80-7043-617-2
  Detail publikace
KOPEK, R. Účetnictví územních samosprávných celků pro distanční studium. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007, 117 s. ISBN: 978-80-7043-527-4
  Detail publikace
HINKE, J. Účetní systém IAS/IFRS. Praha : Kernberg Publishing, 2007, 190 s. ISBN: 978-80-903962-2-7
  Detail publikace
PLACHÁ, D. Účetní výkazy - jejich postavení a budoucnost v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví. In Nové trendy - nové nápady 2007. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. s. 317-324. ISBN: 978-80-903914-2-0
  Detail publikace
MARTINČÍK, D. Účinnost podpory exportu prizmatem teoretických konceptů makroekonomie. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
ŠUBRT, J. Časoprostorová dimenze analýzy sociálních procesů. In Historická sociologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 439-454. ISBN: 978-80-7380-061-1
  Detail publikace
KUMPERA, J. Čech Comenius - utopistický vizionář či průkopník evropské integrace?. In Evropa - kultura - identita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 56-64. ISBN: 978-80-7380-064-2
  Detail publikace
KUMPERA, J. Čech Comenius : utopistický snílek či průkopník globálního sjednocování?. In Cestou dějin. 2. Praha: Historický ústav , 2007. s. 227-237. ISBN: 978-80-7286-112-5
  Detail publikace
MACHALÍK, T. Československo na frontě studené války. Angolská občanská válka a "namibijští Češi".. Plzeň, 2007.
  Detail publikace
SÝKORA, A. České zemské dědické právo 16. století. Plzeň : 2007, 205 s.
  Detail publikace
SÝKORA, A. České zemské dědické právo 16. století. Právník, 2007, roč. 146, č. 7, s. 803-817. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
VEJVODOVÁ, J. Český jazyk - jazyková výchova a komunikační a slohová výchova. In Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 26-34. ISBN: 978-80-7043-591-5
  Detail publikace
LEDERBUCHOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., SUDA, Z. Český jazyk a literatura. In Pedagogická praxe. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 10-25. ISBN: 978-80-7043-590-8
  Detail publikace
LEDERBUCHOVÁ, L. Český jazyk a literatura v mezipředmětových vztazích. Český jazyk a literatura, 2007, roč. 57, č. 1, s. 43-45. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Český podnik v éře celosvětového zeštíhlování. In Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 480-486. ISBN: 978-80-7372-243-2
  Detail publikace
VAŇKOVÁ, J. Češsko-ukrajinskije kulturnyje svjazy. Universitet, 2007, roč. 0, č. 3, s. 101-103.
  Detail publikace
HRDLIČKA, M. Čeština a projekt Euro Languages Net Plus. Češtinář, 2007, č. 2, s. 45-46. ISSN: 1211-6874
  Detail publikace
LUKAVSKÁ, E. Člověka nemůžete nic naučit. Můžete mu jen pomoci, aby to objevil v sobě. (Galileo). In Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 54-63. ISBN: 978-80-86633-95-4
  Detail publikace
ŠMÍDL, L. Čtení aktuálního zpravodajství přes telefon. 2007.
  Detail publikace
PASLAVSKÝ, B. Částečné výboje na zařízeních vysokého napětí. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 3., Elektroenergetika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 71-74. ISBN: 978-80-7043-573-1
  Detail publikace
ZIKMUNDOVÁ, V. Řekněte to sítí : nelineární obraznost ve Výtvarné výchově.. In Aktuální otázky zprostředkování umění. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 108-110. ISBN: 978-80-210-4371-8
  Detail publikace
SKOPEČEK, T. Řezné síly při tvrdém frézování progresivní řeznou keramikou v režimu HSC. . ZČU FST KTO : ZČU FST KTO, 2007. 100 s.
  Detail publikace
DONÁTOVÁ, M. Řešení elektrického a magnetického pole v okolí 3f vedení. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 1., Elektrotechnika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 17-20. ISBN: 978-80-7043-572-4
  Detail publikace
ŠROUB, J., HONNER, M. Řešení nepřímých úloh vedení tepla pomocí stochastické metody Exodus. In Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-7080-658-6
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Řešení právních vztahů k družstevním nástavbovým bytům na budovách ve vlastnictví třetích osob. Ad notam, 2007, roč. 13, č. 4, s. 97-103. ISSN: 1211-0558
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Řešení právních vztahů k státním pozemkům pod družstevními stavbami. Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 2, s. 37-45. ISSN: 1214-7966
  Detail publikace
BÁRTA, P., TICHÝ, J. Řídicí systém na tramvajových vozech. In Elektrické pohony, XXX. Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2007. s. 125-130. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Řídící algoritmy pro čtyřvětvový trojfázový napěťový střídač. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
GLASBERGER, T. Řídící systém s PI regulátory pro výkonovou centrální napájecí jednotku. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 17-20. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Římské právo a pronásledování křesťanů. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-7380-085-7
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., SRCHOVÁ, M. Řízení a měření výkonnosti v oblasti personálního controllingu. Kvalita Inovácia Prosperita, 2007, roč. 11, č. 2, s. 29-41. ISSN: 1335-1745
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., SRCHOVÁ, M. Řízení a měření výkonnosti v oblasti personálního controllingu. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 68-80. ISBN: 978-80-8073-895-2
  Detail publikace
VACEK, J., VACÍK, E., SKALICKÝ, J. Řízení a měření výkonnosti ve veřejné správě. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 206-213. ISBN: 978-80-7043-535-9
  Detail publikace
ŠIMON, M., BUREŠ, M. Řízení klastru s využitím prostředků Digitální fabriky. In Znalostní báze pro podporu řízení podnikatelských seskupení. Praha: ČVUT, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-01-03891-8
  Detail publikace
ŽEJDLOVÁ, A. Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví . In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní , 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-86754-95-6
  Detail publikace
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Řízení logistiky v průmyslovém klastru. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 4, s. 71-79. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
CÉDL, M., DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Řízení primárního trakčního se středofrekvenčním transformátorem. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-01921-3
  Detail publikace
KLEKNER, J., RAŠKA, P., TONELLI, F., VOTAVA, V. Řízení procesu dodavatelsko-odběratelského řetězce s ohledem na minimalizaci nákladů pomocí multiagentní simulace. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-7318-536-7
  Detail publikace
LOS, M., STREIT, L., CÉDL, M. Řízení přímého měniče kmitočtu. In Elektrotechnika a informatika 2007. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 57-60. ISBN: 978-80-7043-571-7
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Šalom alejchem . 2007.
  Detail publikace
ŠÍSTKOVÁ, J., SOVOVÁ, P., LUKAVSKÁ, E. Škola v dialogu. In Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita.... Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 67-71. ISBN: 978-80-7368-563-8
  Detail publikace
FIALA, J. Španělská hudba zaplnila galerii Masné krámy. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 163, s. 20-20. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
BOKŮVKOVÁ, V. Štěpán Kos zazářil. Plzeňský deník, 2007, roč. 16, č. 57, s. 27-. ISSN: 1210-5139
  Detail publikace
TYDLITÁTOVÁ, V. Ženy Charty 77. Křesťanská revue, 2007, roč. 74, č. 2, s. 25-26.
  Detail publikace
KNOLL, V. Ženy a Židé ve světle chebských středověkých smolných knih : poznámka k jejich postavení ve městě.. In Acta historico-iuridica Pilsnensia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 55-65. ISBN: 978-80-7380-085-7
  Detail publikace
POLANSKÝ, R. Žilinská univerzita v Žilině. 2007.
  Detail publikace
PROSR, P. Žilinská univerzita v Žilině. 2007.
  Detail publikace
TRNKA, P. Životnost izolačních systémů. Žilina : 2007, 123 s.
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V. „Vševýtvarný slet“ v Augsburku aneb 2. Kunstpädagogischen Tag in Bayern. Výtvarná výchova, 2007, roč. 47, č. 1, s. 9-10. ISSN: 1210-3691
  Detail publikace

Patička