Přejít k obsahu


Analýza a hodnocení výrobního systému dle principu Toyota Production System ve společnosti Edscha Bohemia s.r.o.

Citace:
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Analýza a hodnocení výrobního systému dle principu Toyota Production System ve společnosti Edscha Bohemia s.r.o.. In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 223-227. ISBN: 80-7043-352-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis and evaluation of production system Toyota in the company Edscha Bohemia
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martina Ublová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Cílem projektu je provést hodnocení části závodu, kde společnost Edscha s.r.o. zavádí výrobní systém dle principu Toyota Production System (TPS) a porovnat ho se současným výrobním systémem. Dále zjistit a změřit přínosy plynoucí z jeho zavedení se zaměřením na finanční oblast.
Abstrakt EN: Goal of project is make evaluation of part of the company, where the company Edscha is introducing the production system Toyota (TPS). This production system is balancing against current production system. Goal is discover and measure contributions, which result from his implementation.
Klíčová slova

Zpět

Patička