Přejít k obsahu


Controllingový přístup k rozhodnutí - vyrábět nebo nakupovat?

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., STANČÍK, P., ŠIMON, M. Controllingový přístup k rozhodnutí - vyrábět nebo nakupovat?. In Logistika v teorii a praxi. Liberec: Technická univerzita , 2003. s. 21-25. ISBN: 80-7083-698-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of controlling to decision - make or buy?
Rok vydání: 2003
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Lilia Dvořáková , Petr Stančík , Michal Šimon
Abstrakt CZ: V současné době dochází k intenzifikaci rozvoje tržního prostředí a podniky si začínají uvědomovat, že se musí a v budoucnu budou muset stále intenzivněji zaměřovat především na činnosti, ve kterých patří mezi odborníky. Ostatní přidružené činnosti budou muset opouštět a jejich naplnění nechat na bedrech jiných odborníků. Odpověď na otázku co nakupovat by měla poskytnout právě analýzy podnikových procesů.
Abstrakt EN: The points at issue discussed in the article include: the usage of methods of the controlling in the management of the output profitability; and an analysis of the set of methods related to the decision making as to whether the output (i.e. products and services) is to be made or purchased. The article is aimed at the operational decision making and modelling of the tasks where additional investments are not needed.
Klíčová slova

Zpět

Patička