Přejít k obsahu


Podniková diagnostika - finanční analýza orientovaná na budoucnost

Citace:
ŠINDELÁŘOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, L. Podniková diagnostika - finanční analýza orientovaná na budoucnost. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati , 2005. s. 1-6. ISBN: 80-7318-373-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Corporate diagnosis - financial analysis focused on future
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Jana Šindelářová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na oblast hodnocení finančního zdraví průmyslových podniků včetně problematiky bankrotu firem. S těmito oblastmi vědy a výzkumu jsou spojeny zejména metody a nástroje finanční analýzy, které mají navzájem jednu společnou vlastnost – metody a nástroje finanční analýzy poskytují uživateli informace o vývoji sledovaných charakteristik v minulosti. Avšak z hlediska zajištění dlouhodobé existence podniku je nutné zjistit, jaký vliv má takto zjištěný vývoj sledovaných charakteristik na budoucí chod společnosti. Proto je základní myšlenkou tohoto příspěvku vyzdvihnout potřebu orientovat metody a nástroje hodnocení finančního zdraví do budoucnosti, s cílem zajistit dlouhodobou existenci hospodářské činnosti průmyslových podniků.
Abstrakt EN: This article focuses on company´s financial health evaluation including business failure. Those topics are related to financial analysis and have something in common – all of those methods orientate themselves to the past, which means, they give the user information about trend of characteristics in the past. But from a going concern concept point of view, there is essential to focus on the fact, how past conditions influence company’s future. That is why this article focuses on the need to use financial analysis methods for future existence to avoid business failure and assure going concern concept.
Klíčová slova

Zpět

Patička