Přejít k obsahu


Optimalizace procesu ověřování finančně hodnotových informací s využitím softwarového produktu IDEA

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., HORÁČEK, M., PAUČOVÁ, D., ŠMÍDOVÁ, H. Optimalizace procesu ověřování finančně hodnotových informací s využitím softwarového produktu IDEA. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. 50 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of the verification process of financial value information with the aid of IDEA software
Rok vydání: 1999
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Lilia Dvořáková , Ing. Martin Horáček Ph.D. , Dana Paučová , Hana Šmídová
Abstrakt CZ: S narůstajícími požadavky na kvalitu a rozsah manažerských informací v průmyslových podnicích se stupňují také nároky na kontrolu těchto informací, jejichž klíčovým zdrojem jsou zejména subsystémy finančního a manažerského účetnictví. Předpokladem ke zvýšení efektivity externího a interního auditu je využití nástrojů počítačové podpory auditu.
Abstrakt EN: With growing requirements of quality and range of management information in industrial companies their growths requirements to audit these information. The key sources of them are financial a cost accounting subsystem. The necessary condition to increase the efficiency of the external and internal audit is computer aided auditing.
Klíčová slova

Zpět

Patička