Přejít k obsahu


Application of statistical methods in engineering industry management

Citace:
ŠINDELÁŘOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, L. Application of statistical methods in engineering industry management. In MITIP 2004. Prague: Czech Technical University , 2004. s. 11-14. ISBN: 80-01-03059-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of statistical methods in engineering industry management
Rok vydání: 2004
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Jana Šindelářová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Tento článek se zabívá aplikací statistických metod v oblasti průmyslového inženýrství a managementu. Existuje celá řada metod, které mohou pomoci manažerům při jejich rozhodování. Největším problémem bývá, že manažeři často tyto metody nepoužívají. To může být způsobeno různými příčinami: manažerři nemají přehled o statistických metodách a jejich použití v praxi, statistika se zdá být příliš složitá a proto raději spoléhají na vlastní osobní a praktické zkušenosti, nebo nedůvěřují statistice, protože podává nedůvěryhodné výsledky založené na přesných matematických metodách bez uvážení osobního rozumového postoje.
Abstrakt EN: This article deals with the application of statistical methods in engineering industry management. There are a lot of methods that can help managers in their decision making. The problem is that in most cases managers do not use them. It can be caused by many reasons: managers do not have an overview of statistical methods and their application in real life, statistics seem to be very difficult to use for them so they rather prefer to rely on their own personal and practical experiences or they just do not trust statistics because it gives untrustworthy results based on strict mathematics without taking any personal attitude in mind.
Klíčová slova

Zpět

Patička