Přejít k obsahu


Application of production function for cost management

Citace:
STANČÍK, P., ŠIMON, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Application of production function for cost management. In Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2004. s. 429-430. ISBN: 3-901509-42-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of production function for cost management
Rok vydání: 2004
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Petr Stančík , Michal Šimon , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Ke strategickým a operativním cílům podniku patří zvyšování rentability, zajištění likvidity a zvýšení hospodárnosti podnikových procesů a výkonů. Jedním z přístupů zdokonalování procesů řízení v podnikové praxi je controllingový přístup, který je chápán jako specifická koncepce podnikového řízení využívající komplexní informační a organizační propojení plánovacího a kontrolního systému. Integrace progresivních metod a nástrojů controllingu a průmyslového inženýrství představuje pro podnik základy efektivnějšího řízení podniku.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička