Přejít k obsahu


Systémový pohled na využití modulu Knowledge Expert - Delmia V5

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., FIDLEROVÁ, T., SRCHOVÁ, M. Systémový pohled na využití modulu Knowledge Expert - Delmia V5. Plzeň : ZČU-FST-KPV, 2007. 33 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: System view on usage modulus Knowledge Expert - Delmia V5
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU-FST-KPV
Autoři: Lilia Dvořáková , Tereza Fidlerová , Marcela Srchová
Abstrakt CZ: Interní výzkumná zpráva je zaměřena na funkční a datovou analýzu modulu Knowledge Expert programu Delmia V5. Jsou identifikovány hlavní rysy a vlastnosti modulu Knowledge Expert, cíle modulu, a to včetně promítnutí vazeb k ostatním blokům a modulům programu Delmia V5.
Abstrakt EN: Internal research report is focused on functional and data analysis modulus Knowledge Expert programme Delmia V5. They are identified main races a characteristics modulus Knowledge Expert, modulus purposes, namely inclusive projectionties to other blocks and moduluses programme Delmia V5.
Klíčová slova

Zpět

Patička