Přejít k obsahu


Měření a řízení výkonnosti v environmentálním kontextu

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., FIDLEROVÁ, T., SRCHOVÁ, M. Měření a řízení výkonnosti v environmentálním kontextu. In MOPP 2008. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-9. ISBN: 978-80-7043-652-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Performance measurement and management in environmental context
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Lilia Dvořáková , Tereza Fidlerová , Marcela Srchová
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na identifikaci a analýzu environmentálních nákladů v podnikových procesech a jejich vliv na výkonnost podniku v prostředí environmentálního rozměru udržitelného rozvoje, zákonných a etických pravidel.
Abstrakt EN: The goal of this paper is a new identification, classification, measurement and management of costs associated with damage to the environment. this article deals with new approaches to downsizing such costs, which is a necessary prerequisite for the protection of the environment and for ensuring sustainable development.
Klíčová slova

Zpět

Patička