Přejít k obsahu


Innovation of Courses with the Support of European Funds

Citace:
KRÁTKÝ, J., KRÓNEROVÁ, E., LAŠOVÁ, V. Innovation of Courses with the Support of European Funds. In 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 145-148. ISBN: 978-80-214-4533-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Innovation of Courses with the Support of European Funds
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Doc. Ing. Jaroslav Krátký Ph.D. , Ing. Eva Krónerová Ph.D. , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D.
Abstrakt CZ: Představení projektu OPVK -IVK2 - Inovace výuky podpořená praxíCZ.1.07/2.2.00/28.0206. Tento projekt se zabývá inovací studijních podkladů ve spolupráci s průmyslem a podporuje mezioborovou spolupráci fakult Západočeské univerzity v Plzni a kateder fakulty strojní. Inovace podkladů a rozšíření výuky je v oblastech částí strojů, výrobních strojů a zařízení za počítačové podpory. Projekt vznikl v návaznosti na projekt OPVKIVK - Inovace výuky konstruování CZ.1.07/2.2.00/07.0235, kde proběhala inovace stávajících studijních podkladů.
Abstrakt EN: Introduction of project OPVK-IVK2 Innovation of education supported by practice of the industry CZ.1.07/2.2.00/28.0206. This project deals with the innovation of learning materials by close collaboration with industry and encourages interdisciplinary cooperation of faculties of the UWB in Pilsen with departments of faculty of Mechanical Engineering. Innovation and extension of education materials is in the areas of machine parts, production machinery and equipment with computer support. The project was created as a continuation of the project OPVK-IVK Innovation of mechanical design education CZ.1.07/2.2.00/07.0235 where innovation of the existing teaching materials was done.
Klíčová slova

Zpět

Patička