Přejít k obsahu


Hodnocení výkonosti podniku a DP

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., KLEINOVÁ, J. Hodnocení výkonosti podniku a DP. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, ISBN: 978-80-87539-08-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of Company´s Performance and DF
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Kurz se skládá ze tří úrovní, a to: úvodní, základní a pokročilé. Úvodní úroveň je zaměřena na základní informace o výkonnosti v prostředí digitálního podniku a řízení nákladů v rámci PLM. Základní úroveň se zabývá podrobnějšími informacemi o jednotlivých druzích řízení nákladů v podniku. Na závěr každé kapitoly jsou uvedeny autotesty, které slouží čtenáři k ověření získaných znalostí. Základní úroveň je zakončena závěrečným testem. Pokročilá úroveň rozšiřuje kurz základní úrovně o řízení nákladů v předvýrobních etapách. Tato úroveň je navíc doplněna komplexní případovou studií na posouzení vhodnosti investic.
Abstrakt EN: Course consists of three levels: Introductory, Basic and Advanced. The introductory level is concentrated on basic information about performance in a digital factory environment and cost control in PLM. The basic level is focused on detailed information about different kinds of cost control in a company. There are tests at the end of every chapter so readers can evaluate their knowledge. The basic level ends with a final test. The advanced level expands the basic level with cost control in pre-production stages. This level furthermore contains a complex case study focused on the suitability of investments.
Klíčová slova

Zpět

Patička