Přejít k obsahu


DOPADY IMPLEMENTACE BASEL III NA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. DOPADY IMPLEMENTACE BASEL III NA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ. ZČU v Plzni, FEK : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2012.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: ZČU v Plzni, FEK
Název zdroje: KFU, FEK, ZČU v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Recenze příspěvku k mezinárodní vědecké konferenci Trendy v podnikání 2012. Příspěvek si klade za cíl zmapovat dopad zavedení nové bankovní regulace Basel III na podniky a jejich finanční řízení. Koncepty bankovní regulace známé jako Basel I, Basel II a nejnověji i Basel III se vyvíjejí průběžně v souvislosti s rozvojem bankovního podnikání a potřebou řídit a minimalizovat jeho rizika. V roce 2010 byl Basilejským výborem pro bankovní dohled předložen nový návrh bankovní regulace známý jako Basel III, který reaguje na nedávnou krizi finančního sektoru. Cílem nejnovějšího konceptu bankovní regulace je zejména posílení kapitálové struktury a likvidity bank a tím i jejich odolnosti vůči finančním otřesům. Vývojem bankovní regulace se zabývá první část příspěvku. Ve své druhé části je příspěvek zaměřen na analýzu výzkumu dopadů nově navržené regulace Basel III na strukturu finančních zdrojů podnikatelských subjektů a podnikovou výkonnost.
Klíčová slova

Zpět

Patička