Přejít k obsahu


Mapování akustické intenziy a měření akustického výkonu a vibrací na kompresoru

Citace:
SCHLOSSER, M., TUREČEK, O., SÝKORA, M., HRUBÝ, J., KRIVÁNKA, D. Mapování akustické intenziy a měření akustického výkonu a vibrací na kompresoru. 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Martin Schlosser , Ing. Oldřich Tureček Ph.D. , Ing. Martin Sýkora , Ing. Jan Hrubý , Ing. David Krivánka
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a realizací měřicí metody pro určení akustického výkonu pomocí měření akustické intenzity v bodech. Měřicí metoda je optimalizována tak, aby mapováním akustické intenzity bylo možné zároveň lokalizovat zdroje zvuku. Metoda byla ověřena měřením akustického výkonu vybraného prototypu kompresoru firmy Atmos Chrást s.r.o., včetně měření vibrací.
Abstrakt EN: This research report deals with a design and implementation of measurement methods to determine the sound power measured by intensity in points. The measuring method is carried out in that way to allow simultaneously localize a sound source. The method was verified by measuring the acoustic output of selected compressor prototype ATMOS s.r.o., including vibration measurements.
Klíčová slova

Zpět

Patička