Přejít k obsahu


Controlling and Strategic Management in the Early 21st Century

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., FALTEJSKOVÁ, O. Controlling and Strategic Management in the Early 21st Century. In Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. s. 117-125. ISBN: 978-1-909507-00-5 , ISSN: 2049-6818
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Controlling and Strategic Management in the Early 21st Century
Rok vydání: 2013
Místo konání: Reading
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Olga Faltejsková
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje aktuální vědecké poznatky v oblasti integrace strategického řízení a controllingu v kontextu změněných podnikatelských podmínek 21.století. Zaměřuje se na analýzu vlivu integrace metod a nástrojů strategického řízení a controllingu s cílem identifikovat přínos jejich začlenění do řízení podnikových procesů v globalizované ekonomice.
Abstrakt EN: This paper presents the current scientific knowledge of the integration of strategic management and controlling in the context of the changing business conditions in the 21st century. It focuses on analysis of the impact of integration of methods and tools of strategic management and controlling in order to identify the benefits of their inclusion in business process management in a globalized economy.
Klíčová slova

Zpět

Patička