Přejít k obsahu


The Carbon Tax in the Context of Global and Local Economy

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. The Carbon Tax in the Context of Global and Local Economy. In Mathematical Methods in Finance and Business Administration. Athens: WSEAS Press, 2014. s. 119-126. ISBN: 978-960-474-360-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Carbon Tax in the Context of Global and Local Economy
Rok vydání: 2014
Místo konání: Athens
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o aktuální problematice environmentálního zdanění při zacílení na uhlíkovou daň. Příspěvek představuje uhlíkovou daň jako nástroj k omezování znečištění životního prostředí a jako nástroj prevence před emisemi CO2, které způsobují globální oteplování. Výzkum předkládá teoretické vymezení uhlíkové daně jako součásti environmentálních daní. V příspěvku jsou analyzovány základní principy environmentálních daní, které by měly vlády respektovat při implementaci environmentálních daní do daňového systému. Vlastní výzkum spočívá v analování možného dopadu uhlíkové daně na domácnosti v České republice se zaměřením na Plzeňský kraj.
Abstrakt EN: The paper deals with current issues of environmental taxation with a focus on the carbon tax. The paper explores the carbon tax as an instrument of environmental pollution control and prevention of CO2 emissions that cause global warming. The research begins by outlining the theoretical carbon tax as part of environmental taxes. The basic principles of environmental taxes are then analyzed. Governments should respect this principles by implementation of environmental taxes in tax system. Own research is to analyze the impact of carbon taxes on households in the Czech Republic, specifically in the Pilsen region.
Klíčová slova

Zpět

Patička