Přejít k obsahu


Technologie řízeného ochlazování nahrazující technologii tepelného zpracování

Citace:
VOREL, I., VANČURA, F., MAŠEK, B., FEDORKO, M., DUCHEK, M., URBÁNEK, M. Technologie řízeného ochlazování nahrazující technologii tepelného zpracování. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Substitution of controlled cooling process for conventional heat treatment
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Filip Vančura , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Mikuláš Fedorko , Ing. Michal Duchek , Ing. Miroslav Urbánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro vybrané výkovky byly vytvořeny materiálově technologické modely technologických procesů, které zahrnovaly postupy tváření a tepelného zpracování. Pomocí těchto modelů byly po optimalizaci následně navrženy nové technologie řízeného ochlazování výkovků z dokovací teploty, vhodné pro použití mikrolegovaných ocelí 30MnVS6, 38MnVS6, 42CrMoS6. Byla zjištěna technologická okna pro vhodný vývoj požadované mikrostruktury pro každý z těchto materiálů. Tím byly stanoveny a specifikovány okrajové podmínky pro dosažení požadovaných struktur v zápustkových výkovcích bez nutnosti jejich dalšího tepelného zpracování.
Abstrakt EN: Material-technological models of metalworking processes includingforming and heat treatment sequences were developed and optimized for selected forgings. Using these models, new routes for controlled cooling from finish forging temperature were developed for microalloyed steels 30MnVS6, 38MnVS6 and 42CrMoS6. Processing windows for obtaining the desired microstructures in each of these materials were determined. By this means, boundary conditions for producing desired microstructures in closed-die forgings without the need for subsequent heat treatment were found.
Klíčová slova

Zpět

Patička