Přejít k obsahu


Evaluace mezioborových námětů pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce projektu „WoW“

Citace:
KROTKÝ, J., VLADAŘ, Č. Evaluace mezioborových námětů pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce projektu „WoW“. Technika a vzdelávanie, 2016, roč. 5, č. 2, s. 8-11. ISSN: 1338-9742
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Evaluation of Interdisciplinary Topics for the Educational Area of Man and the World of Work of the „WoW“ Project
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D. , Čeněk Vladař
Abstrakt CZ: Článek se zabývá výsledky rozborů struktury a obsahu jednotlivých námětů pro mezioborovou výuku vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Náměty ve formě pracovních listů, metodiky a teorie, byly vytvořeny v rámci mezinárodního projektu World of Work (Strategická partnerství ve školním vzdělávání č. 2015-1-SK01-KA201-008942 a jejich evaluace probíhá na základních školách na Slovensku a v České republice. Pro evaluaci výukového procesu realizovaného podle vytvořených vzdělávacích materiálů byl vytvořen evaluační protokol.
Abstrakt EN: The article deals with the results of the analysation of the structure and content of individual topics for the interdisciplinary education of the Man and the World of Work area. The topics were created in the form of worksheets, methodology and theory as a part of the international project World of Work and their evaluation is carried out on primary schools in Slovakia and in the Czech Republic. To evaluate the teaching process carried out according to the created educational materials, there was issued an evaluating protocol. Evaluation is part of a the project Erasmus + Activity 1 action strategic partnerships for school education no. 2015-1-SK01-KA201-008942
Klíčová slova

Zpět

Patička