Přejít k obsahu


Alternative Heat treatment OF MnSi steels BY intercritical annealing and QUENCHING AND PARTITIONING PROCESS

Citace:
BUBLÍKOVÁ, D., VOREL, I., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Alternative Heat treatment OF MnSi steels BY intercritical annealing and QUENCHING AND PARTITIONING PROCESS. In 25th international conference on metallurgy and materials METAL 2016. Ostrava: TANGER Ltd., 2016. s. 664-669. ISBN: 978-80-87294-67-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Alternative Heat treatment OF MnSi steels BY intercritical annealing and QUENCHING AND PARTITIONING PROCESS
Rok vydání: 2016
Místo konání: Brno
Název zdroje: TANGER Ltd.
Autoři: Mgr. Dagmar Bublíková , Ing. Ivan Vorel , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: V současné době je u moderních ocelí v automobilovém průmyslu požadována vysoká pevnost a tažnost. Experimentálním programem byly na vybraných ocelích odzkoušeny dva způsoby tepelného zpracování, kterými lze tohoto požadavku dosáhnout. Jedná se o Q-P proces (Quenching and Partitioning) a interkritické žíhání na bainit. Příznivých hodnot tažností při velmi vysokých mezích pevnosti bylo dosaženo stabilizací zbytkového austenitu ve struktuře. Q-P procesem, který využívá kombinaci martenzitu a určitého podílu zbytkového austenitu, byly získány meze pevnosti vyšší než 2000 MPa s tažnostmi 10-15%. Interkritickým žíháním, které využívá kombinaci bainitu, feritu a zbytkového austenitu byly dosaženy pevnosti až 2000 MPa s tažnostmi až 25%.
Abstrakt EN: Today, advanced steels which are used in the automotive industry are required to possess high strength and ductility. Two heat treatment methods capable of meeting these requirements were tried in the present experimental programme that involved selected types of steels. These methods were the Q-P process (Quenching and Partitioning) and intercritical bainitic annealing. Favourable elongation levels combined with high ultimate strengths were obtained by stabilizing the retained austenite in the microstructure. The Q-P process, which can produce mixtures of martensite and a certain amount of retained austenite, led to strengths above 2000 MPa and elongation levels of 10-15 %. The intercritical annealing, which results in combinations of bainite, ferrite and retained austenite, provided strengths of up to 2000 MPa and elongation levels up to 25 %.
Klíčová slova

Zpět

Patička