Přejít k obsahu


Optimal design of a composite bellows coupling using a structural optimization

Citace:
SEDLÁČEK, F., BERNARDIN, P., LAŠOVÁ, V. Optimal design of a composite bellows coupling using a structural optimization. In AIP Conference Proceedings. Melville: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 050001-1 - 050001-6. ISBN: 978-0-7354-1518-8 , ISSN: 0094-243X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimal design of a composite bellows coupling using a structural optimization
Rok vydání: 2017
Místo konání: Melville
Název zdroje: American Institute of Physics Inc.
Autoři: Ing. František Sedláček , Ing. Petr Bernardin , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem flexibilní vlnovcové spojky z kompozitních materiálů, která může být použita jako náhrada za některé konvenční ocelové spojky. Pro nalezení optimálního layoutu jednotlivých vrstev laminátu a základního tvaru spojky byla využita geometrická optimalizace ve spojení se strukturální analýzou. Tyto numerické simulace byly vytvořeny za pomoci řešiče NX Nastran v preprocesoru Siemens Simcenter 11. Pro verifikaci výsledných dat ze strukturální optimalizace byl vytvořen pokročilý MKP model. Ověření pevnosti bylo provedeno za pomoci pevnostního kritéria maximum stress.
Abstrakt EN: This paper deals with a flexible bellows coupling from composite materials that may be used as a replacement for some conventional rigid steel couplings. A geometry optimization was done in connection with structural analysis to find the optimal geometry and layout of the individual plies of the laminate of the composite bellows coupling. These numerical simulations were created with NX Nastran solver in Siemens Simcenter 11. An advanced FE model was used to verify the model according to the geometry optimization. A maximum stress strength criterion was carried out to evaluate the strength of the composite structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička