Přejít k obsahu


Curvature-Based Feature Detection for Head Modeling

Citace:
PRANTL, M., SKORKOVSKÁ, V., MARTÍNEK, P., KOLINGEROVÁ, I. Curvature-Based Feature Detection for Head Modeling. In Procedia Computer Science 108C. Zurich: Elsevier, 2017. s. 2323-2327. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0509
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Curvature-Based Feature Detection for Head Modeling
Rok vydání: 2017
Místo konání: Zurich
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Martin Prantl , Ing. Věra Skorkovská , Ing. Petr Martínek , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: V oblasti 3D modelování a animace hlavy jsou často vyžadovány body pro označování důležitých oblastí tváře a mohou být použity k animaci nebo deformaci vstupního modelu. Avšak automatické rozpoznání funkcí zůstává náročným úkolem. Tento článek představuje nový přístup k detekci prvků na základě křivostí a odvozených deskriptorů, jako je Shape Index, curvedness a Willmore energy. Čtyři důležité oblasti jsou detekovány pomocí navrhovaného přístupu - oči, nos, ústa, uši. Pro každou oblast jsou zjištěny body funkcí. Výsledky ukazují, že body jsou detekovány s dostatečnou přesností pro další použití.
Abstrakt EN: In the field of 3D head modeling and animation, feature points are often needed to mark important regions of the face and can be used to animate or deform the input model. However, an automatic detection of features remains a challenging task. This paper presents a novel approach to feature detection based on curvature and its derived descriptors, such as shape index, curvedness and Willmore energy. Four important feature regions are detected using the proposed approach - eyes, nose, mouth, ears. For each region, feature points are detected. Results show that the feature points are detected with sufficient accuracy for further use.
Klíčová slova

Zpět

Patička