Přejít k obsahu


Život za zdí – Sociální identita řeckokatolické komunity v Bajt Sáhúr

Citace:
FRITZOVÁ, M. Život za zdí – Sociální identita řeckokatolické komunity v Bajt Sáhúr. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 332 s. ISBN: 978-80-261-0704-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Living Behind the Wall – Social Identity of the Greek-Catholic Community in Bayt Sahour
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace představuje výsledky antropologického výzkumu autorky mezi příslušníky palestinské řecko-katolické komunity ve městě Bajt Sáhúr na východním předměstí Betléma. Autorka se zabývá především tím, jak současná životní situace této komunity na Západním břehu ovlivňuje její vlastní sociální identitu a každodenní život.
Abstrakt EN: Based on the author’s anthropological fieldwork, this book provides an insight into the daily lives of the Palestinian Greek-Catholic community in the town of Bayt Sahour, located in the West Bank, at the Eastern outskirts of Betlehem. The author focuses mainly on how does the contemporary political situation and difficult living conditions influence the daily lives, as well as the social identity of this native Arab Christian Community.
Klíčová slova

Zpět

Patička