Přejít k obsahu


Workshop pro děti se sociálním znevýhodněním

Citace:
Lišková, Š. Workshop pro děti se sociálním znevýhodněním. Ponton z.s. Pětatřicátníků 27, Plzeň, 15.01.2020 - 15.01.2020.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2020
Místo konání: Ponton z.s. Pětatřicátníků 27, Plzeň
Autoři: PhDr. Štěpánka Lišková Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci projektu Projektu Porteda (OP VVV Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850) vedla dr. Štěpánka Lišková dne 15.1.2020 dvouhodinový workshop s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. Workshop se konal v prostorách neziskové organizace Ponton z.s. (Pětatřicátníků 27, Plzeň), ?která má za poslání aktivní rozvoj dětí a mladých lidí tak, aby sami uměli pozitivně ovlivňovat svůj život?, i když se ?ocitli v těžké sociální situaci?. Účastníky workshopu bylo šest žáků ve věku 10 až 16 let. Workshop volně navázal na práci předchozích lektorek, absolventek KHK ZČU FPE (Mgr. Mirku Novákovou - hlasový pedagog a Mgr. Terezu Stupkovou - hry s hudbou a prvky dramatické výchovy), které dr. Lišková Portedu doporučila. Jeho náplní se staly techniky muzikoterapie i hudební výchovy. Jejich prostřednictvím byly děti vedeny především ke klidu, kázni a koncentraci při hře na nástroje ? tj. k úspěšné socializaci, respektu k práci druhého a k abreakci. Atmosféra lekcí byla velmi dobrá, děti ochotně a s viditelným nadšením spolupracovaly při všech hudebních činnostech. Postupně přijaly a respektovaly pravidla, která vedoucí průběžně stanovovala. Kromě sociálních dovedností si osvojily hru na tibetské mísy, improvizovaly na buben sundrum, hrou na africké bubny realizovaly několik západoafrických rytmů.
Klíčová slova

Zpět

Patička