Přejít k obsahu


Smysl a etyka archeologie ve 21. století

Citace:
GOJDA, M. Smysl a etyka archeologie ve 21. století. Vesmír, 2020, roč. 99, č. leden, s. 48-50. ISSN: 0042-4544
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2020
Autoři: prof. PhDr. Martin Gojda CSc., DSc.
Abstrakt CZ: Jedinečnost a neopakovatelnost toho, co se událo v historii, co potkávalo generace našich předchůdců, jak jednotlivci a lidská společenství prožívali dobu, v níž jim bylo souzeno žít, je bezpochyby jedním z nejdůležitějších atributů našeho zájmu o minulost. Není to ani tak ona neopakovatelnost, která sama o sobě probouzí v lidské mysli zakódované vědomí minulosti. Je to z této neopakovatelnosti vyplývající interpretační otevřenost, jež vybízí k nahlédnutí do minulých dějů, do sociálních a hospodářských struktur, kulturních souvislostí a individuálních osudů.
Klíčová slova

Zpět

Patička