Přejít k obsahu


The Sustainability Accounting in the Context of Economic, Environmental and Social Conditions of 21st Century

Citace:
ZBORKOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, L. The Sustainability Accounting in the Context of Economic, Environmental and Social Conditions of 21st Century. In Annals of DAAAM for 2011 and Proceedings. Vienna: DAAAM International Vienna, 2011. s. 1465-1466. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Sustainability Accounting in the Context of Economic, Environmental and Social Conditions of 21st Century
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna
Autoři: Ing. Jitka Zborková , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá konceptem udržitelného rozvoje a objasňuje jeho vazbou na znalostní společnost. Příspěvek vysvětluje pojem udržitelný podnik a řeší jeho roli a význam v 21. století. Jejich hlavní úkol je spatřován zejména ve využití a multiplikaci znalostního potenciálu a jeho reflexi v jejich činnostech a produktech a při manažerských rozhodování.
Abstrakt EN: This paper represents the concept of sustainable development and shows its linkage with knowledge based society.The article characterizes sustainable businesses and discusses their role and meaning in the 21st century. Their main task is to use and multiply their knowledge potential and reflect it in their operations, management decisions and products.
Klíčová slova

Zpět

Patička