Přejít k obsahu


Minimization of Ripple Torque of the Rotary Switched Reluctance Machine

Citace:
FOŘT, J., SKALA, B., MICHALÍK, M. Minimization of Ripple Torque of the Rotary Switched Reluctance Machine. In LVEM 2011 proceeding. Brno: VUT Brno, FEKT, 2011. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4362-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Minimization of Ripple Torque of the Rotary Switched Reluctance Machine
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: VUT Brno, FEKT
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D. , Ing. Michal Michalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Zvlnění momentu má nepříjemný dopad na životnost zařízení, zejména ložiska, spojky apod., a také produkuje hluk. Zvlnění točivého momentu je možno snížit různými způsoby - zvýšením počtu fází nebo použití stroje s větším počtem kroků. Můžeme také zvolit vhodný komutační úhel dle natočení rotoru nebo minimalizaci zvlnění momentu pomocí regulátoru, nebo přímým řízením točivého momentu. Tento dokument shrnuje praktické výsledky.
Abstrakt EN: The torque ripple has the unpleasant impact to the machine life-time, especially the bearings, couplings etc. and produce the noise as well. The ripple of torque it is possible to decrease by various methods – to increase the number of phases or use the machine with higher number of steps. We can also choose suitable commutation angles with mutual lapping or minimize the torque ripple by torque regulator or by direct torque control. This paper summarizes the practical results.
Klíčová slova

Zpět

Patička