Přejít k obsahu


Key performance indicators of Corporate Social Responsibility : tools of company management, performance measurement and competitiveness

Citace:
SRCHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., FIDLEROVÁ, T. Key performance indicators of Corporate Social Responsibility : tools of company management, performance measurement and competitiveness. In MITIP 2008. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 340-345. ISBN: 978-80-7043-738-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Key performance indicators of Corporate Social Responsibility : tools of company management, performance measurement and competitiveness
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Marcela Srchová , Lilia Dvořáková , Tereza Fidlerová
Abstrakt CZ: Koncept Corporate Social Responsibility je založen na třech základních principech, ekonomickém, sociálním a environmentálním. Dobrovolnost konceptu Corporate Social Responsibility přináší společnosti dlouhodobou prosperitu. Corporate Social Responsibility neznamená pouze úspěšné podnikání, ale je také zaměřena na sociální a environmentální aspekty podnikání. Společnosti musí sociální a environmentální aspekty zahrnout do svých podnikatelských aktivit. Corporate Social Responsibility pozitivně ovlivňuje celou společnost, reguluje dopady na životní prostředí. Komunikace a dialog se stakeholdery je klíčovým faktorem, který vede k dlouhodobému úspěchu.
Abstrakt EN: Corporate Social Responsibility programmes are based on three fundamental principles. They are: economic, social and environmental. Voluntary CSR contributes to long-term company prosperity. Corporate Social Responsibility (CSR) relates not only to successful enterprise but also means considering social and environmental aspects. Corporations must include social and environmental aspects in the activities which lead towards making a profit. Corporate Social Responsibility positively affects the whole of society and regulates its impact on the environment. Communication and dialogue with the stakeholders are the key factors leading towards long-term success.
Klíčová slova

Zpět

Patička