Přejít k obsahu


Treebase - Relational Database Tree-structures Data Storage System

Citace:
LAŠOVÁ, V., EKŠTEIN, K. Treebase - Relational Database Tree-structures Data Storage System. 2008.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Treebase - Relational Database Tree-structures Data Storage System
Rok vydání: 2008
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Václava Lašová , Kamil Ekštein
Abstrakt CZ: Jedná se o databázový systém s architekturou klient/server, který umožňuje do relační databáze (MySQL) data libovolného typu a formátu, přičemž tento formát nemusí být pevně definovaný, tj. na rozdíl od relační databáze není potřeba definovat strukturu tabulky jako daný počet sloupců daného datového typu. Jediným požadavkem na struktutru dat je, aby byla hierarchická a závislostní, tj. N-ární strom.
Abstrakt EN: Treebase is a client/server system witch allows to store arbitrarity typed and formatted data into a relation database (MySQL). The format does not need to be strictly defined, i.e. unlike in the case of a relation detabase there is no need to define a structure of tables as a given number of columns of a certain data type. The only requirement about the data structure is to be hierarchic and dependency-expressing, i.e. an N-ary tree.
Klíčová slova

Zpět

Patička