Přejít k obsahu


Simulace přechodových jevů trakčního měniče s maticovým měničem a středofrekvenčním transformátorem

Citace:
CÉDL, M., DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Simulace přechodových jevů trakčního měniče s maticovým měničem a středofrekvenčním transformátorem. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of transient state of traction converter with matrix converter and medium frequency transformer
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Marek Cédl , Pavel Drábek , Jiří Fořt , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje výsledky simulací řídicích algoritmů soustavy s maticovým měničem a středofrekvenčním transformátorem v přechodových stavech. Zpráva je podkladem pro simulační otestování regulačních algoritmů před jejich implementací do reálné řídicí struktury pro laboratorní fyzikální model.
Abstrakt EN: This report describes a results of simulation of traction converter with medium frequency transformer in the transients state. This report is base for testing of the control algithm before the implemantion in the real control circuits in the laboratorz physical model.
Klíčová slova

Zpět

Patička