Přejít k obsahu

Výsledky VaV a tvůrčí činnosti

Výsledky hodnocení VO v roce 2015 nejsou doposud zveřejněny (červenec 2016), dle harmonogramu uvedeného na konci Metodiky můžeme očekávat schválené hodnocení za rok 2015 v prosinci 2016.

ZČU zaslala data do RIV-16  - přes 2000 výsledků celkem 6 poskytovatelům.

Konečné výsledky hodnocení VO v roce 2014, schválené RVVI (tabulka č. 5) jsou dostupné od 21. prosince 2015 zde.

7.7.2015 - RVVI odsouhlasila prodloužení platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací (pro roky 2013 - 2015) i pro rok 2016. Bude upraven harmonogram hodnocení v letech 2015 a 2016.

ZČU zaslala data do RIV-15 celkem 7 poskytovatelům.

Dílčí výsledky hodnocení VO v roce 2014 jsou dostupné zde (aktualizace k 7.11.2014 - Pilíř III). Konečné hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 - 4. etapa – dosud není dokončeno.

Dne 2. 7. 2014 byly zaslány na MŠMT podklady pro hodnocení výsledků v rámci Pilíře II.

Konečné výsledky hodnocení VO v roce 2013, schválené RVVI (tabulka č. 5) jsou dostupné od 19. června 2014 zde.

Dne 8. ledna 2014 byly zveřejněny RVVI Informace pro dodavatele dat do RIV v roce 2014, zejména Popis údajů dodávaných do IS VaVaI v roce 2014.

Upřesnění k aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR: Na základě závěrů 289. zasedání RVVI ze dne 20. 12. 2013 bylo rozhodnuto, že aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení v roce 2014 a 2015, projedná Rada na svém 290. zasedání dne 31. ledna 2014.

Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR bude schválena k 30.8.2013 s platností od 1.1.2014. V hodnocení pro rok 2013 bude použit Seznam platný v roce 2012, a to pouze pro Jrec ve vybraných hodnocených oborech (viz Metodika 2013-2015).

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013-2015) byla schválena Vládou ČR dne 19. čevna 2013. Více

Dne 2. ledna 2013 byly na Radě pro výzkum, vývoj a inovace v sekci Hodnocení výsledků VaVaI v roce 2012 zveřejněny v souladu se schválenou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2012, schválené na 278. zasedání Rady dne 21. prosince 2012.

MŠMT zveřejnilo 1. etapu Hodnocení VO v roce 2012.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných oranizací (VO) na rok 2012

Vláda schválila prodloužení platnosti Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011) pro rok 2012.

MŠMT zveřejnilo Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI - RIV12, kde jsou uvedeny i bližší informace z uskutečněného Semináře k problematice RIV, konaného dne 13.3.2012 na MŠMT.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejňuje aktualizovaný Popis předávaných údajů do RIV v roce 2012.

Dne 30. ledna 2012 byly zveřejněny výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011, schválené na 269. zasedání Rady dne 27. ledna 2012.

 

Metodika hodnocení VO pro léta 2013-2015

Metodika hodnocení VO pro rok 2012

Upravená Metodika hodnocení výzkumný organizací ve znění pro rok 2011

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací platná pro léta 2010 a 2011

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v roce 2009

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v roce 2008

Patička