Přejít k obsahu

Co nabízíme?

Kvalitní vzdělání ve většině hlavních vzdělávacích oborů. ZČU jako jediná vysokoškolská instituce v západočeském regionu připravuje odborníky v oblasti strojírenství, elektrotechniky, informatiky, kybernetiky, aplikované matematiky, fyziky a mechaniky, ekonomie, pedagogiky, práva a veřejné správy, filozofie, filologie, humanitních věd, sociální a kulturní antropologie, archeologie, sociologie, historie a politologie, v oborech výtvarného umění a designu, nově také v oblasti zdravotnictví a stavitelství. Výuka je zajišťována 9 fakultami, Ústavem jazykové přípravy a dalšími vysokoškolskými pracovišti.
obory_zcu_v3
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patička