Přejít k obsahu

Přijímací řízení - info

Přijímací řízení na akademický rok 2018/2019

Přijímací řízení probíhá na fakultách, které uskutečňují příslušný studijní program. Všechny administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje se studijním oddělením (SO) fakulty sám uchazeč. Veškeré své dotazy či sdělení směřujte na studijní oddělení příslušné fakulty.

Podmínky přijímacího řízení (termín odevzdání přihlášek, termíny a obsah přijímacích zkoušek, požadované znalosti, poplatek za přijímací řízení atd.) vyhlašuje děkan příslušné fakulty. Společnou podmínkou je ukončené úplné střední nebo střední odborné vzdělání s maturitou u bakalářských a nestrukturovaných magisterských oborů (Právo, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ), ukončené bakakářské studium u navazujících magisterských oborů a ukončené magisterské studium u doktorských oborů. Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu, případně absolvováním testů SCIO. Pro přijetí v některých oborech je podmínkou úspěšné složení ústní nebo talentové zkoušky.

 

Kliknutním na logo fakulty otevřete stránku, na které najdete kompletní a průběžně aktualizované informace o přijímacím řízení 2018/2019:

 

logo-fav-new
logo_fek_new logo_fpr_new
logo_fel_new logo_fst_new

logo_fdu_new

logo_ff_new logo_fzs_new
logo_fpe_new

 

 

Stručná verze informací (stav k 24.1. 2019) - přehled důležitých termínů, studijních programů a oborů:

 

Patička