Přejít k obsahu

Bakalářské programy

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářské studijní programy

Kód programu Název studijního programu Název studijního oboru Titul Délka Forma studia Vyuč. jazyk
B0613A140015 Informatika a výpočetní technika Informatika Bc. 3 PS Čeština
Výpočetní technika Bc. 3 PS Čeština
B1101 Matematika Matematika a finanční studia Bc. 3 PS Čeština
Matematika a finanční studia Bc. 3 PS Čeština
Matematika a finanční studia Bc. 3 PS Čeština
Matematika a finanční studia Bc. 3 PS Čeština
Matematika a finanční studia Bc. 3 KS Čeština
Matematika a její aplikace Bc. 3 PS Čeština
Matematika a její aplikace Bc. 3 PS Čeština
Matematika a její aplikace Bc. 3 PS Čeština
Matematika a její aplikace Bc. 3 PS Čeština
Matematika a její aplikace Bc. 3 KS Čeština
Matematika a její aplikace Bc. 3 KS Čeština
B3602 Geomatika Geomatika Bc. 3 PS Čeština
Geomatika Bc. 3 PS Čeština
Geomatika Bc. 3 PS Čeština
Geomatika Bc. 3 PS Čeština
Geomatika Bc. 3 KS Čeština
B3607 Stavební inženýrství Stavitelství Bc. 4 PS Čeština
Stavitelství Bc. 4 PS Čeština
Stavitelství Bc. 4 PS Čeština
Stavitelství Bc. 4 PS Čeština
Územní plánování Bc. 4 PS Čeština
Územní plánování Bc. 4 PS Čeština
Územní plánování Bc. 4 PS Čeština
B3902 Inženýrská informatika Informační systémy Bc. 3 PS Čeština
Informační systémy Bc. 3 PS Čeština
Informační systémy Bc. 3 PS Čeština
Informační systémy Bc. 3 PS Čeština
Informatika Bc. 3 PS Čeština
Informatika Bc. 3 PS Čeština
Informatika Bc. 3 PS Čeština
Informatika Bc. 3 PS Čeština
Informatika Bc. 3 KS Čeština
Informatika Bc. 3 KS Čeština
Informatika Bc. 3 KS Čeština
Inteligentní komunikace člověk - stroj Bc. 3 PS Čeština
Inteligentní komunikace člověk - stroj Bc. 3 PS Čeština
Inteligentní komunikace člověk - stroj Bc. 3 PS Čeština
Inteligentní komunikace člověk - stroj Bc. 3 PS Čeština
Počítačové řízení strojů a procesů Bc. 3 PS Čeština
Počítačové řízení strojů a procesů Bc. 3 PS Čeština
Počítačové řízení strojů a procesů Bc. 3 PS Čeština
Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci Bc. 3 PS Čeština
Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci Bc. 3 PS Čeština
Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci Bc. 3 PS Čeština
Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci Bc. 3 PS Čeština
Výpočetní technika Bc. 3 PS Čeština
Výpočetní technika Bc. 3 PS Čeština
Výpočetní technika Bc. 3 KS Čeština
Výpočetní technika Bc. 3 KS Čeština
B3918 Aplikované vědy a informatika Aplikovaná a inženýrská fyzika Bc. 3 PS Čeština
Aplikovaná a inženýrská fyzika Bc. 3 PS Čeština
Aplikovaná a inženýrská fyzika Bc. 3 PS Čeština
Aplikovaná a inženýrská fyzika Bc. 3 PS Čeština
Finanční informatika a statistika Bc. 3 PS Čeština
Finanční informatika a statistika Bc. 3 KS Čeština
Finanční informatika a statistika Bc. 3 KS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Bc. 3 PS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Bc. 3 PS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Bc. 3 PS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Bc. 3 PS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Bc. 3 KS Čeština
B3947 Počítačové modelování v technice Počítačové modelování Bc. 3 PS Čeština
Počítačové modelování Bc. 3 PS Čeština
Výpočty a design Bc. 3 PS Čeština
Výpočty a design Bc. 3 PS Čeština
Výpočty a design Bc. 3 PS Čeština

Patička