Přejít k obsahu

Bakalářské programy

Fakulta strojní

Bakalářské studijní programy

Kód programu Název studijního programu Název studijního oboru Titul Délka Forma studia Vyuč. jazyk
B2301 Strojní inženýrství Dopravní a manipulační technika Bc. 3 PS Čeština
Dopravní a manipulační technika Bc. 3 KS Čeština
Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Bc. 3 PS Čeština
Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Bc. 3 KS Čeština
Průmyslové inženýrství a management Bc. 3 PS Čeština
Průmyslové inženýrství a management Bc. 3 KS Čeština
Stavba energetických strojů a zařízení Bc. 3 PS Čeština
Stavba energetických strojů a zařízení Bc. 3 KS Čeština
Stavba výrobních strojů a zařízení Bc. 3 PS Čeština
Stavba výrobních strojů a zařízení Bc. 3 KS Čeština
Strojírenská technologie-technologie obrábění Bc. 3 PS Čeština
Strojírenská technologie-technologie obrábění Bc. 3 KS Čeština
B2341 Strojírenství Diagnostika a servis silničních vozidel Bc. 3 PS Čeština
Programování NC strojů Bc. 3 PS Čeština
Zabezpečování jakosti Bc. 3 PS Čeština

Patička