Přejít k obsahu

Studentská komora Akademického senátu ZČU

Studentská komora je studentskou částí Akademického senátu naší univerzity, je tedy vrcholným studentským zastupitelským orgánem v samosprávě ZČU. Jejím hlavním úkolem je hájení zájmů studentstva všech součástí ZČU, tedy i studentských organizací, které podporuje a částečně koordinuje i jejich činnost.

Má celkem 20 členů – po dvou z každé fakulty a dva studenty doktorských studijních programů. Jsou voleni na dva roky. Kromě samotného AS mají členové SK své zastoupení také v různých komisích a pracovních skupinách ve vedení ZČU a mohou tak ovlivňovat celou řadu rozhodovacích a řídících procesů. 

Kontakt:    Jan Pokorný
                 předseda Studentské komory Akademického senátu ZČU
                 email: pokorny@students.zcu.cz

 Adresa:    Univerzitní 8
                 Plzeň, 301 00

 Studentské organizace

Vedení Západočeské univerzity v Plzni si je plně vědomo významu a nezastupitelnosti studentů sdružených ve studentských organizacích, a proto plně podporuje činnost a rozvoj těchto organizací. Za účelem prohloubení vzájemné spolupráce vedoucí k rozvoji společných zájmů nabídla ZČU studentským organizacím Smlouvu o spolupráci.

Podepsaly ji následující studentské organizace, které tím získaly právo oficiálně vystupovat jako studentské organizace Západočeské univerzity v Plzni.

AEGEE-Plzeň

AIESEC Plzeň

Akademici Plzeň

ELSA Plzeň

ESN Pilsen

IAESTE ZČU Plzeň

Ius Infinitum

Přednáškový klub

Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni

Student´s life

Ve věcech týkajících se studentských organizací se můžete obracet na manažera.

Kontakt: Mgr. Lenka Caisová, Ph.D.
              e-mail: caisova@rek.zcu.cz

Studentské organizace ZČU

AEGEE-Plzeň

E-mail: office@aegee-plzen.cz             
Adresa: Jungmannova 1, Plzeň

Kontaktní osoba: Filip Hrdlička

AIESEC Plzeň

E-mail: plzen@aiesec.cz                        Web: https://aiesec.cz/plzen/
Adresa: Jungmannova 1, Plzeň
Kontaktní osoba: Anna Šlichtová, e-mail: anna.slichtova@aiesec.cz

Akademici Plzeň

E-mail: franek@akademiciplzen.com     Web:www.akademiciplzen.com

Adresa: Hojerova 1330/8, Severní Předměstí 323 00 Plzeň

Kontaktní osoba: MUDr. Vilém Franěk

ELSA Plzeň 

e-mail: president.pilsen@cz.elsa.org     Web: www.elsa.cz/plzen; http://befresher.cz/

Adresa: sady Pětatřicátníků 320/14, 301 00, Plzeň

Kontaktní osoba: Veronika Nováková, e-mail: president.pilsen@cz.elsa.org

ESN Pilsen

E-mail: esn@students.zcu.cz                Web: www.esn.zcu.cz
Adresa: Bolevecká 30, Plzeň (budova L2, druhé patro)
Kontaktní osoba: Jakub Nedvěd, e-mail: nedvedj@email.cz  

IAESTE ZČU Plzeň

E-mail: zcu@iaeste.cz                            Web: www.iaeste.cz
Adresa: Jungmannova 1, Plzeň
Kontaktní osoba: Ayman Al Masani, e-mail: Ayman.Masani@iaeste.cz   

Ius Infinitum

Web: http://iusinfinitum.cz/

Adresa: sady Pětatřicátníků 320/14, 301 00, Plzeň

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Michal Volf, e-mail: volfmi@students.zcu.cz

Přednáškový klub

E-mail: info@prednaskovyklub.cz          
Kontaktní osoba: Petr Šrámek

Stavovská unie studentů

E-mail: suszcu@centrum.cz                    Web: sus.zcu.cz
Adresa: Riegrova 17, Plzeň
Kontaktní osoba: Eliška Dostálová

Student´s life

E-mail: korunkajan@gmail.com                         
Adresa: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Ing. Jan Korunka

Fakultní studentské organizace

AS CPSSU  (Fakulta filozofická)

E-mail:  info@ascpssu.cz           Web: www.ascpssu.cz
Kontaktní osoba: Jana Pleyerová 

Koordinátoři FEL  (Fakulta elektrotechnická)

E-mail: koo@fel.zcu.cz      Web: www.koo.fel.zcu.cz
Kontaktní osoba: Václav Mužík, e-mail: vmuzik@students.zcu.cz  

KYČN  (Fakulta umění a designu)

E-mail: info@kycn.cz      Web: www.kycn.cz
Kontaktní osoba: Radim Pekárek, e-mail: radimpekarek@pekarek.eu

SKVAIP (Fakulta pedagogická)

E-mail: skvaip@email.cz      Web: www.skvaip.fpe.zcu.cz
Kontaktní osoba: Karolína Strychová, e-mail: karols@students.zcu.cz

Studentská média

Dioné

E-mail: sefredaktor@dione.zcu.cz      Web: www.dione.zcu.cz
Kontaktní osoba: Lada Zadranská, LadaZadranska@gmail.com

Rádio Wéčko

E-mail: wecko@fdu.zcu.cz      Web: https://wecko.zcu.cz  
Adresa: Univerzitní 28, 301 00 Plzeň 
Kontaktní osoba: , e-mail:  

Studentská galerie

Vestředu

E-mail: vestredu@gmail.com      Web: www.vestredu.com
FB: facebook.com/vestredu
Adresa: Martinská 3, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Jana Trávníčková, e-mail: jana.travnic@gmail.com

Patička