Přejít k obsahu

Informace o studiu

Studijní a pedagogická činnost je na ZČU koordinována úsekem prorektora pro studijní a pedagogickou činnost. Je upravena vnitřními předpisy a na jednotlivých fakultách je řízena příslušnými proděkany.

Na těchto stránkách najdete základní informace o studiu na Západočeské univerzitě, ale i další užitečné údaje, jejichž znalost může být pro vaše úspěšné působení na univerzitě prospěšná, v některých případech též nezbytně nutná. Najdete zde odkazy na:

 • Předpisy upravující studium na ZČU v Plzni
 • Harmonogram akademického roku
 • Rozvrh
 • Portál ZČU
  • Informační Systém STudijní AGendy (IS/STAG)
  • Courseware ZČU (centrální prostředí pro zveřejnění elektronických opor studia)
  • Kvalita výuky (elektronický systém pro studentské hodnocení kvality výuky)
 • Nabídka výběrových předmětů a certifikátových programů a předmětů jiných univerzit
 • Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR (nostrifikace)

 

Základní informace

Západočeskou univerzitu v Plzni tvoří dnes devět fakult a Ústav jazykové přípravy (UJP), který zajišťuje jazykovou výuku studentů ZČU, kteří nestudují příslušné jazyky jako obor. Na univerzitě studuje devatenáct tisíc studentů zvolený studijní program s různým zaměřením od technického až po humanitní. Studium na fakultách ZČU upravují vnitřní předpisy. Systém studia zcela vyhovuje podmínkám ECTS, protože jako jedna z nejmladších univerzit v České republice zavedla krátce po svém vzniku kreditní systém studia. Ten umožňuje studentovi do jisté míry samostatně rozhodovat o své studijní zátěži, volit rytmus i obsah svého studia, prohlubovat zvolený obor studia, ale i rozšiřovat svoji specializaci a využívat možnosti studia předmětů, které nabízejí všechny fakulty ZČU.

Všechny předměty jsou ohodnoceny určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Podmínkou absolvování studia je podmíněno ziskem předepsaného počtu kreditů v předmětech povinných, povinně volitelných, výběrových.

Nabídka výběrových předmětů sdružených do tematických oblastí dává možnost studia certifikátových programů, jejichž absolvováním získá student kromě diplomu v původně vybraném oboru jestě certifikát.

Splněním podmínky převoditelnosti kreditů v rámci ECTS jsou zároveň splněny podmínky pro možnost studia v cizině.

ZČU byla udělena akreditace Evropské federace inženýrských asociací FEANI pro přiznání titulu EUR ING absolventům technických fakult.

 

Patička