Přejít k obsahu

Předběžný zápis

Při předběžném zápisu (dále jen "předzápis") si student předběžně volí svůj osobní studijní plán pro následující akademický rok.

Organizace předzápisu pro ak. rok 2019/20 je upravena pokynem prorektora č. 3P/2019.

Konkrétní organizaci předzápisu stanoví děkan v souladu s jednotlivými zásadami a harmonogramem akademického roku na ZČU.

Bližší informace viz:

 

Informace o studiu - Elektronická informační brožura, obraz DVD informační brožury

akademický rok Elektronická informační brožura obraz DVD
202019 brožura - 2019/20
2018/2019 brožura - 2018/19
2017/2018 brožura - 2017/18
2016/2017 brožura - 2016/17 DVD - 2016/17 
2015/2016 brožura - 2015/16 DVD - 2015/16
2014/2015 brožura - 2014/15 DVD - 2014/15
2013/2014 brožura - 2013/14  DVD - 2013/14

 

Upozornění pro studenty

V období od 5. 7. do 18. 8. 2019 neprobíhá oficiálně předzápis. Přesto, že studenti mohou přezápis provést, není v tomto období poskytována administrativní podpora (tj. není možné navyšovat kapacity rozvrhových akcí předmětů a zajistit otevření dalších rozvrhových akcí).

 

Ve dnech 13. 8. až 19. 8. 2019 probíhá dle pokynu č. 1K/2019 celková odstávka počítačové sítě a v tuto dobu nemusí být předzápis a další služby IS/STAG dostupné.

Patička