Přejít k obsahu

Studijní předpisy

Předpisy upravující studium na ZČU v Plzni

 

Dokument
Popis
Statut ZČU účinný od 1. března 2017
Studijní a zkušební řád ZČU účinný od 1. září 2017
Stipendijní řád ZČU účinný od 11. dubna 2017
Disciplinární řád pro studenty ZČU účinný od 11. dubna 2017
Řád celoživotního vzdělávání ZČU účinný od 1. září 2017

Patička