Přejít k obsahu

Výběrové předměty

Nabídka výběrových předmětů a certifikátových programů pro akademický rok 2019/20

 

I. Výběrové předměty na ZČU

 

Studenti ZČU mají možnost volby výběrových (kategorie "C") předmětů, které jsou zařazeny do následujících bloků:

 • Antropologie
 • Archeologie
 • Bohemistika a historie
 • Cizí jazyky
 • Ekonomie, průmyslové inženýrství a management
 • Elektronika a měřicí technika
 • Energetika
 • Filosofie a sociálněpolitické disciplíny
 • Fyzika
 • Informatika a kybernetika
 • Konstruování
 • Matematika
 • Materiály
 • Pedagogika a psychologie
 • Přírodovědné předměty
 • Sociologie
 • Technologie
 • Tělesná výchova
 • Uměnovědní předměty
 • Multimédiální blok volně volitelný

 

Dokument Datum
Předměty v celouniverzitní nabídce - akademický rok 2019/20 12.06.2019

 

Pozn.: bližší informace viz DVD "Informace o studiu" - odkaz "Celouniverzitní nabídka"

 

II. Certifikátové programy na ZČU

 

Vzhledem k prostoru, který je ve studijních programech vyhrazen výběrovým předmětům, jsou některé výběrové předměty sdruženy do tzv. certifikátových programů. Tyto programy představují ucelené kurzy, jimiž si může student vhodně doplnit studium svého základního oboru. Po absolvování předmětů programu v předepsané struktuře a po složení závěrečné zkoušky (tam, kde je předepsána), získá student navíc jako přílohu diplomu osvědčení o absolvování tohoto programu.

Základním cílem certifikátových programů je vytvoření strukturované nabídky výběrových předmětů, jimiž si studenti mohou rozšiřovat studium svého základního oboru. Odborné zaměření certifikátového programu proto nesmí být shodné s odborným zaměřením základního studijního oboru studenta. Takže např. student technicky zaměřeného studijního programu může doplnit své vzdělání studiem certifikátového programu humanitního směru.

Předměty, z nichž je certifikátový program složen, si může zapsat student kterékoliv fakulty, a to i jednotlivě. Absolvuje-li student všechny předměty ve struktuře, předepsané studijním plánem certifikátového programu, splní podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce (podle povahy programu je možné, aby součástí závěrečné zkoušky bylo též vypracování samostatné práce). Po absolvování závěrečné zkoušky student získá osvědčení (certifikát) jako přílohu k diplomu.

 

Dokument Datum
Studijní plány certifikátových programů - akademický rok 2019/20 12.06.2019

 

Pozn.: bližší informace viz DVD "Informace o studiu" - odkaz "Celouniverzitní nabídka"

 

Patička