Přejít k obsahu

Jiří Fiala se zasloužil o českou vzdělanost

Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni se zármutkem oznamuje, že 23. listopadu ve věku nedožitých 74 let zemřel doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc.

Tento vynikající matematik odmítl spatřovat smysl své vědecké práce, či dokonce svého života, v úsilí zajišťovat si příštipkováním na díle vědy co možná nejlepší místo v neustále obměňovaném seznamu dělníků vědy podle jejich pracovní výkonnosti.

Díky jen smysluplnými cíli omezovanému svobodnému myšlení, neodbytné touze po širokém a hlubokém poznávání evropské vzdělanosti a vůbec kultury se Jiří Fiala stal jedním z nejvzdělanějších Čechů dnešní doby. A protože mnohé z toho, co z primárních pramenů v různých jazycích přečetl a prostudoval, si nenechal jen pro sebe, obsahuje seznam jím od roku 1991 do češtiny přeložených a vydaných knih více než 30 položek, přičemž překlady dalších sedmi jsou uloženy v jeho počítači.

Nejde pochopitelně o knihy ledajaké, které by mohl kdekdo přeložit; překlad každé z nich by leckdo mohl považovat za svoji celoživotní zásluhu. Jejich autory jsou například R. Descartes, G. Peano, G. Frege, H. Poincaré, K. Gödel, K. R. Popper, L. Wittgenstein, K. Jaspers, V. Flusser, S. Körner, L. Honnenfelder a další. Množství překladů kratších pojednání jsem nepočítal, některé z nich byly uveřejněny ve známých Fialových Čítankách z analytické filozofie. Všechny tyto spisy by měl mít každý absolvent humanitního nebo přírodovědného univerzitního studia ve své knihovně.

Překladem těchto znamenitých spisů a pojednání do češtiny si Jiří Fiala trvale zajistil jedno z předních míst v oné skromné, jen málokomu známé, leč opravdové národní elitě. V té elitě, která se během celých našich dějin snažila protlačovat český národ do rodiny národů nejvzdělanějších.

ZČU učinila nesmírně užitečné rozhodnutí, když přizvala Jiřího Fialu do své akademické obce, kde působil jako docent. Profesorem se stěží mohl stát, neboť žádné příštipky nechtěl vyrábět. Nicméně obdivován studenty a vysoce vážen svými kolegy je tento aristokrat ducha ozdobou ZČU.

Aktivně působil ve vědeckých radách Filozofické fakulty ZČU, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dalších, byl členem Rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a redakční rady časopisu Vesmír.

 

Petr Vopěnka28.11.12

Zpět na seznam aktualit

Patička