Přejít k obsahu

Titulkování pro neslyšící

Západočeská univerzita pomáhá odstraňovat jazykové bariéry handicapovaných diváků České televize.

     Katedra kybernetiky (KKY) Fakulty aplikovaných věd ZČU vyvinula společně s firmou SpeechTech, s. r. o., systém, který umí automaticky titulkovat živé televizní pořady. Na projektu pracoval tým odborníků pět let. Projekt usiloval o podporu sluchově handicapovaných diváků při jejich sledování programů České televize.

     „Česká televize (ČT) je ze zákona povinna vybavit skrytými titulky minimálně 70% vysílaných pořadů. ČT se poměrně daří titulkovat programy, u kterých je na přípravu titulků dost času (filmy, dokumentární pořady ap.). Mnohem obtížnější situace vzniká, mají-li být opatřeny skrytými titulky programy „živé“, tj. například sportovní přenosy, diskusní pořady, většina vysílaných zpráv atd. Problémem je, že celý tento segment „živých“ programů se stává zcela nebo částečně nedostupný pro relativně velmi početnou skupinu sluchově handicapovaných lidí. Odhaduje se, že cca 10 až 12% populace je částečně nebo zcela sluchově handicapována,“ vysvětluje vedoucí katedry kybernetiky Josef Psutka. „Samotné automatické titulkování živých pořadů může probíhat dvěma způsoby. Systém automatického rozpoznávání mluvené řeči buď rozpoznává přímo originální zvukovou stopu a rovnou ji přepisuje do textu, nebo je zvuková stopa přemlouvána tzv. stínovým řečníkem. Systém pak převádí řeč stínového řečníka do titulků. V obou případech je přitom důležité, aby přesnost převodu řeči do titulků byla co nejvyšší.“

 

Automatické titulkování

     První způsob přímého přepisu mluvené řeči do textu již od května 2010 zajišťují pro ČT řešitelé projektu jako stálou službu. Od té doby již byly odvysílány stovky hodin přenosů se skrytými titulky. Tento způsob titulkování je vhodný například u přenosů z poslanecké sněmovny, kdy do mikrofonu mluví v jednu chvíli vždy jen jeden řečník, mluví srozumitelně a v poměrně nehlučném prostředí. V takovém případě systém automatického rozpoznávání mluvené řeči automaticky převádí originální zvukovou stopu do titulků, které si diváci mohou nastavit na teletextové stránce 888. Systém automatického přepisu v tomto případě využívá slovníku obsahujícího dnes již přes milion slov. Celý systém vytváření on-line titulků je umístěn na pracovišti ZČU v Plzni a zvuková stopa z České televize v Praze a vysílané titulky zpět do ČT jsou v době vysílání posílány po (jedné) ISDN telefonní lince.

 

Titulkování za pomoci stínového řečníka

     Druhý způsob titulkování, kdy původní zvukovou stopu přemlouvá stínový řečník, je nutný zejména u spontánních zpravodajských, diskuzních a sportovních přímých přenosů, kdy je snímaný zvuk plný rušivých momentů (řečníci si navzájem skáčou do řeči, mluví překotně, nespisovně apod.). V takovém případě stínový řečník původní zvukovou stopu přemlouvá „ neutrálním“ způsobem do počítače s nainstalovaným systémem automatického rozpoznávání řeči, který pak automaticky převádí řeč stínového řečníka do titulků.

     „Tímto způsobem jsme od května 2011 testovali v experimenálním vysílání pilotní pořad „Otázky Václava Moravce“.  Po půlročním úspěšném testovacím provozu si Česká televize v prosinci 2011 objednala od řešitelů projektu stálou službu na titulkování tohoto pořadu,“ dodává Josef Psutka. Od února 2012 probíhá experimentální provoz titulkování diskuzního pořadu Hyde park na programu ČT24 a připravuje se titulkování dalších pořadů, zejména sportovních přenosů.

     Práce stínového řečníka není vůbec jednoduchá. Vyžaduje perfektní dlouhodobé soustředění při vysokém pracovním tempu. Špičkový stínový řečník, který má titulkovat zejména diskuzní pořady, musí mít výborné vyjadřovací schopnosti, všestranný rozhled, musí být pohotový a musí si i dobře „rozumět“ s počítačem. Najít a vycvičit takové pracovníky není snadné. Z toho důvodu odborníci ze ZČU vyvinuli unikátní trenažér pro výuku stínových řečníků s patentovanou metodikou tréninku. Výcviku se podrobila první skupina stínových řečníků z řad pracovníků České televize a vybraných studentů ZČU – šlo o studentky naší Fakulty filozofické. Po několikaměsíčním tréninku dosáhly tři studentky z FF takové úrovně, že mohly být nasazeny na titulkování diskuzního pořadu „Otázky Václava Moravce“.

     Josef  Psutka si pochvaluje, že právě spojení sil profesionálů z katedry kybernetiky a schopností výborně vybavených studentek z FF znamenalo skutečně velmi úspěšné završení projektu.

 

Anna Vaverková29.03.12
  • Titulkování pro neslyšící

Zpět na seznam aktualit

Patička