Přejít k obsahu

Cena za nejkreativnější počin ZČU putuje na FAV

Na slavnostním vyhlášení výsledků hudební ankety Žebřík ji v sobotu 15. března převzal prof. Jaroslav Vlček.

Nejvíce hlasů v soutěži o nejkreativnější počin ZČU, přesně 513, obdržela Fakulta aplikovaných věd a její výzkumné centrum NTIS za novou metodu pro vytváření oxidových a oxynitridových vrstev ve výbojovém plazmatu. Cena pro vítěze v podobě zmenšeného žebříku vznikla na Fakultě umění a designu, kde se zároveň slavnostní večer odehrával. Zástupci výzkumného týmu, prof. Jaroslavu Vlčkovi z katedry fyziky FAV, ji předala rektorka Ilona Mauritzová a děkan FUD Josef Mištera.

Na druhém místě s počtem 233 hlasů skončil projekt Fakulty umění a designu Modeli da Torino a třetí byla Fakulta elektrotechnická s chytrým zásahovým oblekem pro hasiče vyvinutým výzkumníky z RICE, který získal 190 hlasů.

-red-16.03.14
  • Rektorka Mauritzová, děkan Mištera a prof. Vlček při udílení ceny (foto J. Šimeček)

Zpět na seznam aktualit

Patička