Přejít k obsahu

Emeritní rektor Průša vstoupil do Dvorany slávy

Ocenění z rukou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a senátorky Milady Emmerové převzal 30. září.

Docent Průša vyrůstal v Plzni, kde absolvoval veškerou školní docházku včetně elektrotechnické fakulty bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické. S vysokým školstvím následně spojil téměř celý svůj život. Po absolvování VŠSE zde působil jako odborný asistent na několika katedrách. V roce 1975 byl nucen z politických důvodů přejít do kategorie odborných pracovníků. Souběžně s organizační, pedagogickou i výzkumnou prací na katedře technické kybernetiky krátce souběžně pracoval jako energetik a pak  jako bezpečnostní technik VŠSE. Až v roce 1990 mohl obhájit kandidátskou disertaci a byl jmenován docentem v oboru technická kybernetika. Po roce 1989 vykonával funkci vedoucího personálního odboru VŠSE a v červenci téhož roku byl jmenován kvestorem. V roce 1998 byl jmenován náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství. Po návratu na Západočeskou univerzitu v lednu 2003 působil 14 měsíců jako kancléř ZČU až do jmenování rektorem této univerzity. Tuto funkci vykonával po dvě období do roku 2011.

Nejedná se o jeho první ocenění - za svou práci získal Josef Průša již dříve řadu ocenění, mimo jiné Medaili I. stupně MŠMT a historickou pečeť města Plzně.30.09.14
  • Emeritní rektor Průša při přebírání ocenění (foto J. Radová).

Zpět na seznam aktualit

Patička