Přejít k obsahu

Ekonomická fakulta založila Centrum podnikání

Vzniklo v rámci mezinárodního výzkumného projektu, podpořeného Visegrádským fondem.

Projekt „V4 Scientific Centers for the Enhancement of Financial Literacy and Entrepreneurship Education“ koordinovala Fakulta ekonomická ZČU. Partnery tohoto projektu byly dvě slovenské univerzity – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Ekonomická univerzita v Bratislave, polská vysoká škola Uniwersytet Zielonogórski a maďarská univerzita Pécsi Tudományegyetem. Projekt byl zaměřen na výzkum v oblasti podnikatelského vzdělávání a finanční gramotnosti v partnerských zemích. V relativně krátkém období (září 2014–srpen 2015) provedli řešitelé analýzu a srovnání stávajícího stavu podnikatelského vzdělávání a finanční gramotnosti v partnerských zemích, a to jak z obecného pohledu, tak i v konkrétním prostředí vysokých škol ekonomického zaměření.

Poznatky z řešení projektu získané v jednotlivých partnerských zemích představily univerzity na mezinárodní konferenci „Entrepreneurship Education in Action“, která proběhla 21. května 2015 na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Jejím cílem bylo vytvoření prostoru pro sdílení a výměnu poznatků, zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje podnikání a jeho podpory, podnikatelského vzdělávání a finanční gramotnosti v zemích Visegrádské skupiny. Konference se zúčastnili zástupci ZČU i podnikatelského sektoru, např. BIC Plzeň, JCI Czech Republic či Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje. Řešitelé projektu se poté setkali ještě druhý den na půdě ekonomické fakulty, kde v rámci mezinárodního workshopu diskutovali nad dalším pokračováním projektu, zpracováním výstupů a využitím výsledků projektu. 

Na základě mezinárodní výzkumné spolupráce partnerů projektu vznikly dvě odborné publikace, zabývající se tématem podnikatelského vzdělávání a finanční gramotnosti, a řada odborných článků. Jedním z významných výstupů projektu je zřízení Centra podnikání na Fakultě ekonomické ZČU, které by mělo naplňovat hlavní myšlenky projektu a zajišťovat udržitelnost jeho výstupů. Posláním nově zřízeného centra je přispívat svojí aktivitou a poznatky k podpoře a rozvoji podnikatelských činností, rozvoji znalostí, dovedností a stavu poznání podnikatelského myšlení. Vznikem tohoto centra byla vytvořena platforma pro transfer znalostí, poznatků a příkladů dobré praxe mezi veřejností, akademickou obcí a podnikatelskou sférou, zároveň je prostorem pro spolupráci s nejrůznějšími partnery z akademického i podnikatelského prostředí. Centrum kromě jiného nabízí poradenství pro studenty ZČU, kteří uvažují o podnikání, chtějí prodiskutovat svůj podnikatelský nápad apod. Více informací je k dispozici na webových stránkách centra.

Michaela Krechovská04.09.15

Zpět na seznam aktualit

Patička